Sunteți pe pagina 1din 1

Am un astfel de recept, de pildă următorul: să spele bolnavul icoanele

din biserică cu apă neîncepută, apoi cu apa aceea să-şi spele corpul, căci
se va vindecă de boala sa.
Multe a-şi putea spune încă în cadrul acestei teme, fie-ne însă de
ajuns de astădată cele expuse până acî, şi fie ca din ele să ne alegem
cu îndreptări folositoare pentru viaţa noastă pastorală.
N. Todea.

BISERICA P A P I S T Ă ŞI DOCTRINA D E S P R E UCI­


DEREA ERETICILOR.
In numărul 2 (pag. 66—68) din acest an al «Revistei Teologice», la
cererea «Culturei Creştine» dela Blaj, dovedisem că şi în veacul al XX-lea
se mai găsesc teologi romani-apuseni, cari susţin, în scrieri provăzute cu
clauzula de aprobare a autorităţii lor bisericeşti, că biserica papistă are
dreptul de a decretă uciderea ereticilor. Ca probă citasem câteva texte
din scrierile alor 3 teologi de-ai bisericii papiste: profesorul Luca dela
universitatea papală din Roma, iezuitul german Fr. X. Brors şi paterul Al.
M. Lepicier, profesor de dogmatică la institutul de propagandă fide din
Roma.
«Cultura Creştină» mi-a răspuns (Nr. 4, pag. 128) cu resignaţia omului
care se vede pus în faţa unor dovezi incontestabile: «mulţumim pentru
lămuririle ce ne daţi, pentrucă aşa e frumos, dacă ne silim să şi dovedim,
ceeace susţinem», mai adaogând la această capitulaţie afirmaţia, că scriitorii
la cari făcusem eu provocare ar fi reprezentând «păreri izolate» când atri-
buesc bisericii papiste dreptul de a decreta uciderea ereticilor. La aceasta
eu n'am mai replicat nimic, considerând chestiunea ca lămurită şi finalizată.
Dar pe urma celor ce le scrisesem eu, n'a aflat hodină un ucenic de
al lui Lepicier, dl profesor Dr. A. Nicolescu din Blaj, care s'a pus pe
studiu vreme de câteva luni şi acum sare întru apărarea «ilustrului» său
măiestru, într'un articol publicat în Nr. 9 al «Culturei Creştine» sub titlul
«Doctrina despre uciderea ereticilor». Nu e de invidiat omul, — mai ales
profesor de teologie fiind, — care a fost în stare să-şi încordeze mintea
şi să-şi alimenteze sufletul atâta amar de vreme, fără se găsească un cuvânt
de desaprobare, ocupându-se cu o asemenea aberaţie. Pentruca satisfacţia
să-i fie deplină, voiu analiza şi eu rezultatele la cari a ajuns. O fac aceasta
cu scopul pe care-1 mărturisesc deschis aici: ca să arăt ce mentalitate li-se
infiltrează bieţilor tineri români, cari îşi fac studiile în institutul de pro­
pagandă fide din Roma papismului.
Dl profesor Dr. A. Nicolescu îşi publică articolul d-sale sub titlul:
«Doctrina despre uciderea ereticilor». Noi îi dăm perfectă dreptate, —
pentrucă biserica papistă nu s'a făcut vinovată numai de uciderea alor mii
de oameni pentru credinţele religioase ce Ie mărturiseau, ci biserica pa-