Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ:Școala Postliceală„Vasile Alecsandri” Buzău Avizat,

Profilul: Tehnic/ Sănătate și asistență pedagogică Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Asistent medical generalist
Modulul: BOLI INFECTO-CONTAGIOASE SI NURSING SPECIFIC
Nr de ore/an: 48
Nr. ore /săptămână: 1 din care: T: 12 LT: 0 IP: 36
Nr de ore/an: 12
Nr. ore /săptămână: 1 din care: T: 0 LT: 12 IP: 0
Clasa:an II A, C
Profesor: Dr. PANĂ MIRELA/ BOBE ELENA Avizat,
Semestru: II
Plan de învăţământ aprobat prin OMETC nr. 2713/29.11.2007 Şef catedră
Programa aprobata prin Anexa nr. 3 la OMETC nr. 2713/29.11.2007

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna


Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Boli infecto- C.1. Analizeză semnele 1. Semnele si simptomele prezente in afectiunile
contagioase si infecto contagioase
si particularitati de Simptomele specifice 1.1. Semne locale: leziuni la nivelul
ingrijire afectiunilor infecto tegumentelor si
contagioase mucoaselor: macula, papula, vezicula, pustula,
flictena, ulceratia eritemul
1.2. Semne generale: febră, frison, tahipnee,
greturi, vărsături, cefalee, dureri abdominale,
hipertermie, inapetentă, obstructia căilor
respiratorii, tulburări circulatorii, rinoree,
tuse seacă, răguseală, iritabilitate, modificări ale
functiilor vitale
C.2. Identifică 2. Principalele afectiuni infecto contagioase.
problemele de Boli infectioase cu poartă de intrare respiratorie:
dependentă si stabileste varicela, TBC pulmonar, scarlatina, rujeola,
rubeola, difteria, tusea convulsivă, pneumoniile,
diagnosticele de ingrijire
gripa, meningita, parotidita epidemică,
(nursing) la pacientii cu poliomielita.
afectiuni infecto Boli infectioase cu poartă de intrare digestivă:
contagioase toxiinfectii alimentare, dizenteria, febra tifoidă,
enterovirozele, hepatita virală.
Alte boli infectioase variate: rabia, tetanos, hiv,
hepatita B, C si infectii nosocomiale
Boli infectioase cu poartă de intrare tegumentară
si variată.

1.Culegerea de date ( date subiecte, obiective)


C.3. Elaborează planul
prin diverse metode: interviu (direct-indirect cu
de ingrijire (nursing) intrebări inchise deschise), observatie cercetare
documente medicale (foaia de observatie clinică,
trimiteri, scrisori medicale, retete, etc.),
discutii cu echipele de ingrijire si apartinătorii,
examen fizic, ancheta epidemiologică
2. Independenta/ Dependenta:
2.1. Manifestări de independentă: pacientul
constient, mobilitate păstrată, comunicarea
eficientă la nivel motor.
2.2. Probleme de dependentă: alterarea
integritătii
tegumentelor si mucoaselor, potential de
suprainfectie a leziunilor, potential de
complicatii respiratorii, digestive nervoase,
alterarea confortului psihic si fizic, dezinteres
fată
de măsurile de igienă si protectie, deficit de
autoangrijire
2.3. Surse de dificultate: de ordin psihologic
(stres, anxietate, de ordin social ( izolare,
sărăcie) lipsa cunoasterii
2.4. Diagnosticul de ingrijire (nursing) = PES
( problema + sursa de dificultate+ manifestarea
de dependeta)
Obiectivul nursing: specifitate, performantă,
implicare, realism, observabilitate ( cine, ce, ce
se poate face, cum in ce măsură, cand?)
obiective pe termen lung, mediu scurt.
2. PriorităŃi de ingrijire: supravegherea
functiilor vitale si vegetative , profilaxia
infectilor, prevenirea complicatiilor.
2.1. Interventii propii ( autonome) comunicare,
hidratare, alimentare, igienă, mobilizare,
profilaxie, educatie
2.2. Interventii delegate: pregătirea pentru
investigatii si analize, administrarea
tratamentului local si general, administrarea
serurilor imune, vaccinuri si anatoxine
C.4. Aplică interventiile
proprii si delegate
1. Resurse materiale:
1.1. Instrumente: canulă traheală, sondă
laringiană, spatulă, sondă de oxigen, sonde de
aspiratie, trocare, pipete, termometre,
tensiometru, seringi de diferite mărimii, tăvită
renală cutii Petri, recipiente pentru recoltarea
produselor biologice.
1.2. Materiale: comprese sterile, solutii
antiseptice,
anestezice, truse perfuzie, solutile perfuzabile,
medicamente inhalate, unguente creme, alcool
mentolat, pudre, seruri si vaccinuri
2. Pregătirea pacientului:
2.1.Pregătirea psihică: informare, explicatii,
asigurarea confortului psihic
2.2. Pregătirea fizică: asigurarea confortului
ambiental, pozitia adecvată, izoalare si dietă,
igienă
C.5. Evaluează 3.Interventii specifice
rezultatele ingrijirilor 3.1 Dezobstructia căilor respiratorii, aspirarea
aplicate secretilor instilatii gargarisme, intubatie
orotraheală, oxigenoterapie, drenaj postural

1. Obiective stabilite:
1.1.Realizate- manifestare de dependentă absente
sau ameliorate, satisfactia pacientului.
1.2. Nerealizate: manifestări de dependentă care
se mentin,
2.Reformularea obiectivelor: adaptate la
capacitătile fizice ale pacientului.
3. Planificarea interventiei: adecvate manifestării
de
dependentă prezente in evolutia pacientului

Întocmit,
Prof. Dr. PANĂ MIRELA

Maistru Instructor: BOBE ELENA

Notă
1. Modelul propus pentru planificarea calendaristică va fi folosit atât pentru profesori cât şi pentru maiştri instructori.
2. În rubricile “Unitatea de competenţă” (UC) şi „Competenţe specifice” (CS) se vor trece doar acele competenţe specificate în SPP-urile aferente calificării
profesionale.
3. Planificările calendaristice vor fi realizate respectând corelarea activităţilor prevăzute în planul de învăţământ (ore de teorie - T, ore de laborator tehnolo gic - T,
ore de instruire practică - IP) chiar dacă conţinuturile respective nu sunt desfăşurate de aceleaşi persoane.