Sunteți pe pagina 1din 76

Scheletul osos

Oasele membrului superior


• Scheletul membrului superior este format din:
1. Oasele centurii scapulare alcătuite din claviculă şi omoplat
2. Oasele membrului superior liber constituite din 3
segmente:
- scheletul braţului (humerusul)
- scheletul antebraţului (ulna şi radiusul)
- scheletul mâinii alcătuit din oasele carpiene,
metacarpiene şi falange
Oasele centurii scapulare
Clavicula(clavicula)

Poziţie: situată în partea antero-superioară a toracelui

- are forma literei ;S; orientată transversal între manubriul sternal şi acromion

Părţi: prezintă un corp, 2 extremităţi şi 2 curburi

Corpul- are forma literei ;S; prezintă 2 feţe şi 2 margini

- Faţa superioară (Facies superior) netedă

- Faţa inferioară (Facies inferior) orientată spre prima cosată, şi prezintă:

- sanţul subclavicular (Sulcus subclavicularis), logitudinal

- impresiunea ligamentului costoclavicular( impressio ligamenti costoclavicularis)


medial de şanţul subclavicular

- lateral de şanţul subclavicuar 2 proeminenţe rugoase, tuberculul conoidian


( tuberculum conoideum) şi linia trapezoidală ( Linea trapezoidea) situată antero lateral de tubercul
- Marginea anterioară, conveză în treimea medială, concavă în
treimea laterală
- Marginea posterioară, convex-concavă în sens invers faţă de
marginea ant
- Extremitatea laterală sau acromială (Extremitas acromialis)
prezintă faţă articulară acromială (Extremitas acromialis) (Facies
articularis acromialis) pentru articulaţia cu omoplatu
- Extremitatea medială sau sternală (Extremitas sternalis)
voluminoasă prezintă faţă articulară sternală (Facies articularis
sternalis)
Scapula(Scapula)
• Poziţie: scapula sau omoplatul, os lat de formă triunghiulară cu baza în sus situat în partea postero-superioară a toracelui

• Părţi: are 2 feţe, 3 margini şi 3 unghiuri

 Faţa dorsală(facies dorsalis) orientată postero lateral prezintă:

- spina scapulei (spina scapulae), lamă osoasă, triunghiulară care se contină cu o parte termilală liberă respectiv

vârful spinei scapulei numit Acromion

- vârful spinei scapulei (Acromion) prezintă o faţă articulară pentru claviculă (Facies articularis clavicularis)

- fossa infraspinoasă depresiune situată sub spina scapulei

 Faţa costală(facies costalis) prezintă fossa subscapularis prevăzută cu creste osoase oblice pentruinserţia muşchiului
subscapular

 Margini:

- Marginea superioară(Margo superior), subţire prezintă incizura scapulei (incisura scapulae)

- Marginea medială (Margo medialis) paralel cu coloana vertebrală

- Marginea laterală (Margo lateralis) sau axilară orientată spre axilă


• 1. Coracoid Process
• 2. Scapular Notch
• 3. Superior Margin
• 4. Supraspinatus
Fossa
• 5. Superior Angle
• 6. Scapular Spine
• 7. Vertebral Margin
• 8. Infraspinatus
Fossa
• 9. Inferior Angle
• 10. Axillary Margin
• 11. Glenoid Cavity
Margin
• 12. Acromion
Process
 Unghiuri:

- Unghiul superior( Angulus superior), dreptunghiular,între marginea superioară şi


medială a omoplatului

- Unghiul inferior(Angulus inferior), ascuţit, între marginea medială şi laterală a


omoplatului

- Unghiul lateral(Angulus lateralis), voluminos, între marginea superioară şi laterală a


omoplatului. El prezintă:

1.Cavitatea glenoidală (Cavitas glenoidalis), suprafaţă articulară ovalară, care se


articulează cu humerusul

- tuberculul supreglenoidian( tuberculum supraglenoidale) proeminenţă rotunjită


pentru inserţia muşchiului biceps brahial

- tuberculul infraglenoidian ( tuberculum infraglenoidale) pentru inserţia m.triceps

2. Procesul coracoidian (processus coracoideus) este o prelungire osoasă


• Coracoid Process
• 2. Glenoid Cavity
• 3. Scapular Spine
• 4. Acromion
Process
• 5. Infraspinatus
Fossa
• 6. Inferior Angle
• 7. Axillary Marg
Osele membrului superior liber
Scheletul braţului- Humerus(humerus)

• Poziţie: formează scheletul osos al braţului

• Părţi: 2 extremităţi şi un corp


 Extremitatea sau epifiza superioară
Este unită cu corpul prin colul chirurgical. La acest nivel se produc cele mai frecvente fracturi şi
dezlipiri de epifiză.

Epifiza sup. prezintă:


 Capul humerusului (caput humeri), suprafaţă articulară orientat medial în sus şi posterior. Axul capului
cu axul corpului formează un unghi de 130 grade.
 Colum anatomic (collum anatomicum), şanţ circular ce separă capul de restul epifizei
 Tuberculul mare (tuberculum majus) şi tuberculul mic (tuberculum minus) şi şanţul intertubercular
 Extremitatea sau epifiza inferioară este turtită şi recurbată postero-anterior, prezintă
- un condil
- 2 epicondili
 Condilul humerusului (condylus humeri), are 2 suprafeţe articulare şi 3 fosete
Sprefeţele articulare sunt:
- trohleea humerusului(Trochlea humeri) stabileşte contact direct cu scobitura
trohleară de pe ulnă.
- capitulul humerusului ( Capitulum humeri) proeminţă rotunjită situată lateral de
trohlee, răspunde fosetei de pe capul radiusului.
Fosetele sunt:
- foseta coronoidiană (fossa coronoidea) depresiune situată deasupra trohleei, pe faţa
ant a epifizei. În ea pătrunde procesul coronoidian al ulnei în mişcările de flexie ale
antebraţului.
- foseta radială(fossa radialis) situată deasupra capitulului, pe faţa ant a epifizei. În
ea pătrunde capul radiusului în mişcăride flexie.
- Foseta olecranian( fossa olecrani) situată deasupra trohleei, pe faţa post a epifizei.
În ea pătrunde olecranul, în mişcările de extensie ale antebraţului.
 Epicondilii, proeminenţe ce servesc pentru inserţii musculare, unul este medial, iar
altul lateral
 Corpul(corpus humeri) sau diafiza humerusului, prezintă 3 feţe şi 3 margini:
- faţa antero-medială (facies anterior medialis)
- faţa anteo-laterală(facies antero-lateralis), prezintă o tberozitatea în forma literei v în
1/3-a superioară tuberositas deltoidea şi în partea inf. Şanţul nervului radial(sulcus
nervi radialis)
- faţa posterioară(facies posterior), este străbătută de şanţul nervului redial(sulcus nervi
radialis)
- Marginea anterioară(Margo anterior), între faţa antero-medială şi antero-laterală
- Marginea medială (Margo medialis), între faţa antero-medial[ şi posterioară
- Marginea laterală ( Mrgo lateralis)
• Right Humerus -
Proximal End (Anterior
Aspe
• 1. Head
• 2. Anatomical Neck
• 3. Lesser Tubercle
• 4. Intertubercular
Groove
• 5. Greater Tubercle
• 6. Surgical Neck
• 7. Deltoid Tuberosity
Right Humerus –
Distal End(Anterior
& Posterior
Aspects)

1. Radial Fossa
2. Lateral
Epicondyle
3. Capitulum
4. Trochlea
5. Medial
Epicondyle
6. Coronoid Fossa
7. Olecranon Fossa
Ulna
• Poziţie: partea medială a antebraţului, în prelungirea degetului mic
• Părţi: os lung cu 2 extremităţi şi un corp
 Extremitatea superioară prezintă:
-o proeminenţă verticală numită olecan(olecranon) şi alta orizontală numită procesul
coronoidian(processus coronoideus)
- cele 2 proeminenţe formează un unghi drept şi circumscriu o cavitate articulară,
orientată anterior numită scobitura trohleară. Ea corescunde trohlee humerusului.
- pe partea laterală a procesului coronoidian se găseşte o feţişoară articulară numită
incizura radială(incisura radialis), care se articulează cu capul radiusului.
- tuberozitatea ulnei(tuberositas ulnae) este o rugozitate situată sub procesul
coronoidian
 Extremitatea inferioară prezintă:
- capul(caput ulnae) un segment de cilindru cu o suprafaţă articulară
circulară(circumferinşa articularis), care se articulează cu incizura ulnară a radiusului.
-apofiza stiloidă(processus stiloideus) prelungire medială
 Corpul(Corpus ulnae) prizmatic triunghiular cu 3 feţe şi 3 margini
-faţa anterioară(Facies anterior), faţa posterioară(Facis posterior) şi faţa
medială(Facies medialis)
- marginea anterioară (Margo anterior) de la procesul coronoidian la cel stiloidian
-marginea posterioară(margo posterior)de la olecran până în 1/3 inferioară
adiafizei,între faţa medială şi cea posterioară
-marginea laterală(margo lateralis) sau interosoasă, priveşte spre radius este
ascuţită
Right Ulna –
Proximal & Distal
End (Anterior Aspect)
1.Olecranon Process
2. Semilunar Notch
3. Coronoid Process
4. Tuberosity
5. Radial Notch
6. Ulna (Shaft)
7. Head of Ulna
8. Styloid Process
Radiusul(radius)
• Poziţie: partea laterală a antebraţului
• Părţi: os lung, cu 2 extremităţi şi un corp
 Extremitatea superioară prezintă:
- capul radiusului(caput radii). Este un segment de cilindru plin, pe faţa superioară
prezintă foseta capului radial(Fovea capitis radii) ce răspunde capitulului humerusului
-circumferinţa articlară (Circumferinţa articularis) suprefaţa circulară netedă
corespunde scobiturii radiale de pe ulnă
-coul (Collum radii) leagă capul de corp
-tuberozitatea radiusului (Tuberositas radii), situată anterior între col şi corp, pe ea se
inseră muşchiul biceps brahial
 Extremitatea inferioară este voluminoasă, cu formă de piramidă trunchiată, prezintă
- faţă anterioară concavă
- faţă post. convexă
- faţă medială prezintă incizura ulnară (Incisura ulnaris) pentru capul ulnei
- faţa laterală, cu vârful îndreptat distal, reparezentat de apofiza stiloidă(processus
styloideus)
-baza sau faţa articulară carpiană(facies articularis carpea) pentru articularea cu
oasele carpiene, are formă de trunchi se prelungeşte lateral spre apofiza stiloidă
 Corpul(Cprpus ulnae) prismatic, triunghiular prezintă 3 feţe şi 3 margini
- faţa ant.(Facies anterior), faţa posterioară(Facies posterior), faţa lat.(Facies
lateralis)
- marginea ant.(Margo anterior) de la tberozitatea radiusului la 1/3 inf. a diafizei,
între faţa ant. si laterală
- marginea post.(Margo posterior), între faţa post. Şi lat. A diafizei
- marginea medială sau interosoasă(Margo interosseus), ascuţită între faţa ant. Şi
post.
Right Radius Proximal
& Distal End (Anterior
Aspect
1.Head of Radius
2. Neck of Radius
3. Radial Tuberosity
4. Radius (Shaft)
5. Styloid Process
6. Ulnar Notch
Oasele mâinii
• Sunt formate din 27 de ose dispuse în 3 grupe:
- carpul
- metacarpul
- oasele degetelor
• Carpul(Carpus)
 Este format din 8 oase dispuse pe 2 rânduri
 În primul rând sau proximal începe de la police în direcţia degetului mic şi se găsesc 4
oase: scafoidul, semilunarul, piramidalul, şi pisiformul.
 În al doilea rând sau distal se găsesc în aceeaşi ordine alte 4 oase: trapezul, trapezoidul,
capitatul şi osul cu cârlig
 Toate aceste oase au formă aproape cubică, fiecare are o faţă sup., una inf., o faţă
anterioară(palmară) una dorsală şi în fine una medială şi una laterală
• Metacarpul(metacarpus)
 Constituie scheletul palmei şi dosul mâinii şi este format din 5 oase metacarpiene(ossa
metacarpalia)
 Numerotarea se face lateromedial, de la I laV
 Sunt oase lungi prezintă un corp o bază şi un cap
• Oasele degetelor(ossadigitorum manus)
 Degetele sunt în număr de 5, numerotate lateromedial de la I la V.
 Fiecare deget are câte un nume: police(pollex), indice(index), mediu(digitus medius),
inelar(digitus anularis) şi mic(digitus minimus)
 Osele care formează degetele se numesc falange. Se găsesc în total 14 falange,
deoarce fiecare deget are câte 3, în afară de police care are doar 2.
 Fiecare falangă prezintă un corp, o bază şi un cap.
 Flangele sunt: -falanga proximală (phalanx proximalis)
-falanga mijlocie (phalanx media)
-falanga distală (phalanx distalis) se termină cu o tuberozitate ca o
potcoavă ce răspunde unghiei.
Bones of the Right Hand
(Dorsal Surface)
1.Styloid Process of Radius
2. Navicular (Scaphoid)
3. Lunate
4. Triquetral
5. Pisiform
6. Trapezium
7. Trapezoid
8. Capitate
9. Hamate
10. Metacarpal
11. Proximal Phalange
12. Middle Phalange
13. Distal Phalange
14. Styloid Process of Uln
Bones of the Right
Hand (Palmar Surface)
1.Navicular (Scaphoid)
2.Lunate
3.Triquetral
4. Pisiform
5. Trapezium
6. Trapezoid
7. Capitate
8. Hamate
9. Metacarpal
10. Proximal Phalange
11. Middle Phalange
12. Distal Phalange
Oasele membrului inferior(ossa
membri inferioris)
• Osele mb. inf. se divid în 2 grupe: centura membrului şi membrul liber
• Centura membrului inferior se compune din două oase coxale
• Oasele membrului liber sunt situate la cele 3 segmente ale membrului inferior:
-la coapsă se găsesc femurul şi patela
-la gambă tibia şi fibula
-la picior tarsul, metatarsul, şi osele degetelor
• Oasele coxale care reprezintă centura membrului inferior, se unesc între ele, iar înapoi
cu sacrul şi coccigele, formând peretele osos al unei cavităţi importante numită pelvis.

Coxalul
Os voluminos, plan, este format din 3 piese distincte: ilionul, pubele şi ischionul, care se
sudează definitiv între 12-16 ani la fete şi 13-18 ani la băieţi.
• Orientare: înapoi marginea prevăzută cu o mare scobitură, lateral faţa cu o cavitate
emisferică, în jos scobitura acestei cavităţi.
• Ilionul(os ilium), formează prrţiunea superioară a osului. La adult, limita inf. Este
reprezentată de o linie convenţională ce trece prin 1/3 sup. a acetabulului. Prezintă:
- un corp (corpus ossis ilii) ce participă împreună cu pubisul şi ischionul la alcătuirea
acetabulului.(acetabulum)
-aripa ilionului (Ala ossis ilii) este plată, cu formă de aripă şi prezintă 3 feţe şi 3 margini:
-faţa internă (Fossa iliaca), priveşte antero-medial, se întinde de la creasta iliacă la linia
arcuată (Linea arcuata) care este un reper osos, ce delimitează pubisul şi ileonul.
-faţa externă sau gluteală (Facies glutea), orientată postero-lateral prezintă 3 linii,
respectiv linea gluteală anterioară (Linea glutea anterior), linea glutea posterior(Linea glutea
posterior) şi linea gluteală inferioară (Linea glutea inferior) situată deasupra rebordulu
superior al acetabulului.
-faţa sacro-pelvină (Facies sacropelvina), orientată dorso-medial, între faţa externă şi
internă a aripii, prezintă:
-Faţa auriculară (Facies auricularis), răspunde feţei auriculare de pe osul sacrat
-Tuberozitatea ilionului (Tuberositas iliaca) situată spero-posterior faţă de ce auriculară.
-Marginea superioară, creasta iliacă(Crista iliaca) are un traiect în formă de “S” culcat, cu
2 curburi şi prezintă
-Buza internă(labium internum)
-Buza externă(Labium externum)
-Linea intermediară situată între cele 2 buze
-La extremitatea ant şi post. a crestei cele 3 linii se unesc şi formează câte o spină,
antero-sup şi postero-superioară(spina iliaca anerior superior et spina iliaca posterior
superior)
Ischionul (Os ischii)
-este situat în partea postero-inf a coxalului
• Părţi:
-corpul (Corpus ossis ischii), ia parte la alcătuirea acetabulului
-ramura (Ramus ossis ischii) lamă osoasă turtită, recurbată, se sudează cu ramura inf. a
pubisului.
-spina ischiadică (Spina ossis ischii)
-marea scobitură ischiadică (Incisura ischiadică major) situată între spina ischiadică şi
spina iliacă postero-inf.
• Tuberozitatea ischionului (Tuber ischiadicum) proeminenţă rugoasă situată între corpul şi
ramura osului.
Pubele(Os pubis)
• Poziţie: se află pe partea antero-inf a coxalului.
• Părţi: un corp şi 2 ramuri
- Corpul (Cprpus ossis pubis) formează partea antero-inferioară a acetabulului. El se
uneşte cu ilionul iar la locul de unire se găseşte eminenţa iliopectinee. De la corp pleacă
ramura sup. (ramus superior ossis pubis), ea coteşte în unghi ascuţit (unghiul pubelui) şi
se continuă cu ramura inferioară (ramus inferior ossis pubis). Sub unghiul pubian există o
suprafaţă ovalară numită faţa pubiană care serveşte la articularea cu osul coxal de partea opusă cu
care formează simfiza pubiană.
- Ramura inf. a pubelui se uneşte cu ramura ischionului, formând ramura ischio-pubiană.
• Acetabulul sau cavitatea cotiloidiană
-ia naştere prin sudarea feţelor lateraleale corpurilor celor 3 oase (ilion, ischion şi pubis)
-are formă sferică şi se articulează cu capul femurului.
prezintă:
1. O faţă articulară semilunară (Facies lunata), se articulează cu capul femurului
2. Fosa acetabulară (fossa acetabuli) depresiune rugoasă în profunzimea acetabulului
3. Circumferinţa acetabulară, înconjoară cavitatea articulară întreruptă de incizira
acetabulului
4. Gaura obturată (Foramen obturatum) orificiu larg delimitat de ramurile pubelui şi
ischionului, inchis de membrana obturatorie (membrana obturans).
Left Os Coxa
(Lateral Aspect)
1.Anterior Superior Spine
2. Iliac Crest
3. PosteriorSuperior Spine
4. Posterior Inferior Spine
5. Greater Sciatic Notch
6. Body of Ilium
7. Ischial Spine
8. Lesser Sciatic Notch
9. Body of Ischium
10. Ischial Tuberosity
11. ObturatorForamen
12. Inferior Ramus of Ischium
13. Inferior Ramus of Pubis
14. Body of Pubis
15. Acetabulum
16. Anterior Inferior Spine
Left Os Coxa (Medial
Aspect)
1.Iliac Fossa
2. Anterior Superior Spine
3. Anterior Inferior Spine
4. Arcuate Line
5. Obturator Foramen
6. Symphysis Pubis
Articulating Surface
7. Ischial Tuberosity
8. Lesser Sciatic Notch
9. Ischial Spine
10. Greater Sciatic Notch
11. Sacrum Articulating
Surface
12. Posterior Inferior Spine
13. Posterior Superior Spine
14. Iliac Crest
Oasele membrului inferior liber
Scheletul coapsei
Coapsa este alcătuită din 2 oase: femurul şi patela
Femurul
Orientare: în sus se aşează extremitatea cotită, medial suprafaţa sferică şi articulară a
extremităţii sup. si post. marginea cea mai aspră a osului
Părţi: 2 extemităţi şi un corp
Extremitatea sau epifiza superioară este formată din cap col şi 2 trohantere
-capul (caput femoris) este articular reprezintă 2/3 dintr-o sferă. Prezintă foseta
capului (fovea capitis femoris)
-colul (collum femoris) coloană osoasă puternică, care uneşte capul cu restul osului.
Formează cu diafiza unghiul de înclinaţie de 125-130.
Greutatea corpului se transmite de la bazinul osos la membrul inferior liber prin
colul femurului. Arhitectura trabeculară a colului este extrem de complxă, alcătuită
dintr-un sistem de bolţi. Astfel greutatea corpului şi resorbţia osoasă(după vf. de 50
ani), favorizează fracturile colului.
-trohanterul mare (trochanter major), rugozitate proeminentă, situat lateral
-trohanterul mic (trochanter minor), situat la limita dintre col şi corp, orientat postero-
medial
-creasta intertrohanterică (crista intertrochanterica) aşezată posterior între cele 2
Trohantere
Extremitatea inferioară sau epifiza distală
-masiv voluminos, formată din 2 proeminenţe articulare puternice numite condili unul
medial (condylus medialis) şi celălalt lateral (condylus lateralis)
-anterior, cei 2 condili converg spre o suprafaţă articulară numită faţa patelară, în timp
ce posterior condilii sunt separaţi de o fosă adâncă numită fosa intercondilară.
- Fiecare condil prezintă 3 feţe: articulară, intercondilară şi cutanată.
- Feţele articulare (facies articularis), sunt curbate antero-posterior şi prin unirea lor
formează faţa patelară (facies patelaris), care se articulează cu patela.
- Feţele mediale (facies medialis) sunt rugoase şi delimitează fosa intercondilara (fossa
intercondylaris). Pe feţele intercondilare se inseră ligamentele încrucişate ale
articulaţiei genunchiului.
- Feţele laterale sau cutanate. Sunt accidentate. Prezintă câte o proeminenţă numită
epicondil medial (epicondylus medialis), respectiv epicondil lateral (epicondylus
lateralis), pe care se inseră ligamentele colaterale ale articulaţiei genunchiului
Corpul (corpus femoris)
-cilindric în partea proximală mai turtit distal, prezintă
• O faţa ant, faţă laterală şi o faţă medială
• 3 margini: marginea medială şi laterală, puţin pronunţate, marginea posterioară este
rugoasă şi se numeşte- linia aspră (linea aspera), care străbate de sua în jos corpul
femurului. Ea prezintă o buză laterală (labium laterale) şi o buză medială (labium
mediale). În porţiunea sup. linia aspră se trifurcă, iar în porţiunea inf. se bifurcă
delimitând o suprafaţă tringhiulară numită faţa poplitee (facies poplitea).
Patela (patella) sau rotula
- Se situează în parea ant. a genunchiului, înaintea feţei patelare a femurului, în
tendonul muşchiului cvadriceps femural.
- Prezintă o bază (basis patellae), un vârf (apex patellae) care priveşte în jos., 2
feţe articulare, din care una anterioară (facies anterior) şi alta articulară (facies
articularis) şi 2 margini respectiv o margine laterală (margo patellae) şi una
medială.
Left Femur –
Proximal End
(Anterior &Posterior
Aspects
1.Head
2. Neck
3. Greater Trochanter
4. Intertrochanteric
Line
5. Lesser Trochanter
6. Shaft of Femur
7. Gluteal Tuberosity
8. Intertrochanteric
Crest
9. Linea Aspera
Left Femur – Dista End
(Anterior & Posterior
Aspects)
1.Medial Condyle
2. Lateral Condyle
3. Intercondylar Fossa
Tibia
• Poziţie: partea medială a gambei
• Orientare: in jos epifiza mai mică,medial prelungirea ei, anterior marginea cea mai
ascuţită a osului.
Extremitatea superioară sau epifiza superioară
-masă voluminoasă, constituită din 2 condili, respectiv condilul medial (condylus
medialis) şi condilul lateral (condylus lateralis). Condili prezintă o faţă superioară
comună şi o circumferinţă.
-faţa superioară sau platoul tibial sunt 2 suprafeţe netede care răspund condililor femurali.
-eminenţa intercondilară (Eminenta intercondzlaris) este o proeminenţă situată între cele 2
suprafeţe articulare superioare. Se termină în 2 tuberculi intercondilari(Tuberculum
intercondzlare mediale et laterale). Sunt delimitate 2 arii respectiv, aria intercondilară
anterioară şi posterioară sunt 2 suprafeţe pentru inserţia ligamentelor ariculare ale
articulaţiei genunchiului.
-tuberozitatea tibiei(tuberositas tibiae) se afla pe partea ant a extremităţii.
-faţa articulară fibulară (Facies articularis fibularis) situată pe faţa externă a condilului
lateral.
Extremitatea inferioară
Are formă cuboidală şi prezintă:
-o faţa superioară care se confundă cu corpul
-o faţa articulară inferioară (facies articularis inferior), care răspunde trohlee
talusului, cu care se articulează
-o faţa anterioară pe care alunecă tendoanele extensorilor
-o faţa posterioară
-o faţă laterală ce prezintă scobitura fibulară (incisura fibularis)
-o faţa medială care se prelungeşte cu un proces numit maleola medială (malleolus
medialis) care prezintă o faţă articulară pentru talus (facies articularis maleolis, iar post
şanţul maleolar.
Corpul(corpus tibiae)
Este prizmatic triughiular prezintă 3 feţe şi 3 margini:
-faţa medială plană netedă
-faţa laterală
-faţa posterioară prezintă o linie oblică în partea sup. numită linia solearului (linea m.
Solei)
-marginea ant (margo anterior) ascuţită, se bifurcă în partea superioară şi cuprinde
tuberozitatea tibiei. În jos se termină pe maleola medială
-marginea medială (margo medialis) bine pronunţată în porţiunea inferioară
-marginea interosoasă (margo interossea) sau laterală dă inserţie membranei interosoase
Fibula (fibula)
• Fibula sau peroneul, situată în partea laterală a gambei
• Părţi: 2 extremităţi şi un corp
• Orientare: se punea în jos epifiza turtită, medial feţişoara articulară pe care ea o
prezintă iar post. marginea epifizei care prezintă o fosă.
Extremitatea superioară prezintă:
-capul fibulei(caput fibulae), care prezintă o feţişoară articulară pentru tibie. Capul se
prelungeşte în sus cu n vârf
Epifiza inferioară prezintă:
- Maleola laterală(Malleolus lateralis)
Corpul este prizmatic tiunghular şi prezintă 3 feţe( laterală, medială şi posterioară) şi 3
margini( anterioară, posterioară şi medială)
Oasele piciorului
Sunt reprezentate de 26 de oase, dispuse în 3 grupe: tarsul, metatarsul şi oaselel degetelor
Tarsul
Tarsul este format din 7 oase dispuse pe 2 rânduri:
-un rând posterior cu 2 oase suprapuse talusul şi calcaneul în jos
-un rând anterior cu celelalte 5 oase navicularul, cuboidul, şi 3 cuneiforme.
Metatarsul
-este format din 5 oase metatarsiene. Numerotarea lor se face dinspre marginea medială
spre cea laterală a piciorului, de la I laV.
Oasele degetelor
-sunt în număr de 5 numerotate de le I la V, de la marginea medială la cea laterală a
piciorului.
-degetul I se numeşte haluce, iar degetul V deget mic
-oasele care formează degetele se numesc falange şi sunt 14
1.Calcaneus
2. Talus
3. Navicular
4. Cuboid
5. Cuneiform, First
6. Cuneiform, Second
7. Cuneiform, Third
8. Metatarsal
9. Proximal Phalange 1
0. Middle Phalange
11. Distal Phalange
1.Calcaneus
2. Talus
3. Navicular
4. Cuboid
5. Cuneiform, First
6. Cuneiform, Second
7. Cuneiform, Third
8. Metatarsal

S-ar putea să vă placă și