Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 5

1. Care este semnificatia CIP-ului?

CIP(catalogarea înaintea publicării) este un program gratuity de cooperare între editor și


bibliotecar,acest program permite catalogarea carțiilor înainte de a fi publicate.

2. Care sunt publicaţiile pentru care se acordă descrierea CIP?

Publicațiile care se acordă descrierii CIP sunt publicațiile monografice,beletristică,cărți


de artă,cataloage de expoziții,manual școlar,cărți pentru copii și lucrările de
specialitate(drept,medicină,tehnică,etc)

3. Care sunt publicaţiile pentru care nu se acordă descrierea CIP?

Publicațiile care nu primesc descrierea CIP sunt cărțile publice în afara granițelor
României,documente audio-vizuale,microfilme,softuri,documente,multimedia,extrase din
publicații periodice,publicații cuprinzând informații de natură efemeră,cum ar fi:catalog
comericale,cărți de telefon,orare,partiture musicale,de asemenea nu se realizează
descrierea CIP pentru cărțile care nu apar prin intermediul unei edituri acreditate.

4. Care este scopul programului CIP?

Programul CIP este un program care se concretizează în buletinul Bibliografia cărților în


cursul de apariție CIP iar această bibliografie apare la sfârsitul fiecărei luni și cuprinde
descrierea cărților semnalate Biroului CIP în cursul lunii respective

5. Care sunt etapele pe care trebuie sa le parcurgeti in realizarea unei lucrari stiintifice?

-alegerea temei și a subiectului care trebuie cercetat,adunarea materialelor necesare în


funcție de tema aleasă(stabilirea izvoarelor bibliografice,materiale necesare pentru
măsurare,etc)
-conținutul lucrării care să aibe:I introducerea(,importanța temei,motivatia
temei,obiectivul lucrarii,scopul lucrarii,ipoteza lucrarii),II fundamentarea
teoretica(privirea de ansambul asupra temei in raport cu biliografia utilizată),III
metodologia de lucru(prezentarea subiectului/subiecțiilor și a instrumentelor de lucru sau
de măsurare,prezentarea celor două variabile,meetodele de cercetare folosite),IV
rezultate(prezentarea sub forma tabelara sau grafice a TI&TF)V discutii si concluzii(se
analizează rezultatele și se compară TI&TF sau cu datele de referință),VI
bibliografia(conform standardelor universității respective)