Sunteți pe pagina 1din 1

Chestionar

Prin exprimarea propriilor dumneavoastră opinii şi prin completarea acestui


chestionar veţi contribui, la studierea nivelului autoeduației al elevilor de virstă
cumprinsă între 12-15 ani.
Acest chestionar nu se semnează!

Vă rugăm să precizaţi următoarele:


Liceul/Grupul școlar: .........................
Sexul: 1. Masculin 2.Feminin
Vîrsta…………
Clasa………
1. Cum credeți, care este rolul profesorului în aplicarea metodelor autoeducației la
elevi?
1.mic 2.mediu 3.mare 4.foarte mare
2.Cum considerați, ce rol are autoeducația în dezvoltarea personalității elevului?
1.mic 2.mediu 3.mare 4.foarte mare
3.Dupa opinia dumneavoastra, care este rolul familiei în dezvoltarea autoeducației
la elevi?
1.mic 2.mediu 3.mare 4.foarte mare
4.Dupa parerea dumneavoastra, care este nivelul dezvoltarii autoeducației societății
noastre în prezent?
1.mic 2.mediu 3.mare 4.foarte mare
5.Cum apreciați nivelul dumneavoastra de dezvoltare a autoeducației?
1.mic 2.mediu 3.mare 4.foarte mare

Vă mulțumesc pentru colaborare !