Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar pentru elevi

Prin exprimarea propriilor dumneavoastră opinii şi prin completarea acestui


chestionar veţi contribui, la studierea infulențării stilul educațional al cadrului
didactic din clasa/școala dvs. în relație cu elevii.
Acest chestionar nu se semnează!

Vă rugăm să precizaţi următoarele:


Liceul: .........................
Sexul: 1. Masculin 2.Feminin
Vîrsta…………
Clasa………

1. Faptul că eşti elev al acestui liceu:


- te face să ai un sentiment de mîndrie;
- nu te face neapărat mîndru, dar îţi place;
- îţi este indiferent;
- îţi displace.
2.Ce părere ai despre comunicarea profesor-elev în cadrul liceului tău:
- toţi profesorii comunică bine cu elevii;
- majoritatea nu comunică cu elevii;
- niciun profesor nu comunică cu elevii.
3.După părerea ta, un profesor trebuie să aibă următoarele calităţi:
- bună pregătire de specialitate;
- capacitate de a explica pe înţelesul tuturor elevilor din clasă;
- o fire echilibrată
- severitate;
- autoritate;
- spirit organizatoric;
- umor;
- indulgenţă;
- punctualitate;
- ţinută îngrijită;
- dragoste şi înţelegere faţă de copil;
- altele:
4.Care este relaţia dumneavoastră cu profesorul de la clasă?
- Bună;
-Foarte bună;
-Alt răspuns.

5.Relaţia ta cu profesorul de la clasă depinde de :

               a) materia pe care o predă;


               b) cît de bine se face înţeles la ora lui;
               c) dacă este sociabil sau nu.

6. După părerea ta există profesori-model la nivelul liceului?


______________________________________________________________.
7. Ce discipline predau aceşti profesori?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________.
8.Ce vă nemulţumeşte cel mai mult la nivelul colectivului de profesori ai
clasei:
- faptul că vă tratează cu superioritate;
- faptul că fac discriminări între elevi;
- faptul că nu vă oferă ocazia să vă exprimaţi liber;
- faptul că vorbesc urît cu elevii;
- faptul că întîrzie la ore;
- faptul că nu se impun la ore;
- faptul că e mereu nervos/încruntat.

Vă mulțumesc pentru colaborare!