Sunteți pe pagina 1din 7

Asigurarea calităţii ECD, TEHNE-CCD, 2007

Democracy Commission Small Grants - Ambasada SUA, Bucureşti


Şcoala Ungureni

CHESTIONAR ELEVI

1. Care sunt cele mai apreciate calităţi ale unui profesor? Ar trebui precizat un
numar.
• Îţi dă toate informaţiile
• Te implică în aflarea răspunsurilor
• Comunicativ
• Intră la timp la ore
• Elegant
• Are umor
• Înţelegător
• Exigent
• Bine pregătit profesional
• Te lasă să faci ce vrei la ore
• Îţi dă note mari
• Altele
2. Care ar fi două lucruri pe care le-ai face dacă ai fi director?
• Ai dota şcoala cu calculatoare
• Ai introduce uniforma
• Ai schimba mobilierul
• Ai înfrumuseţa curtea şcolii
• Ai face parteneriate cu alte şcoli
• Ai crea spaţii de sport
• Ai organiza şi implica elevii în diverse activităţi cultural
artistice
• Ai urmări respectarea regulamentului şcolii
• Sa fie si altceva ca sa fie elevul liber sa se simta director???
3. Ce fel de conflicte există între tine şi colegii tăi?
• Violente
• Doar de competiţie
• Verbale (cearta)
• Nu există
4. Participi la soluţionarea conflictelor dintre colegii tăi?
• Mereu
• Câteodată
• Niciodată
5. La cine apelezi în rezolvarea unor conflicte?
• Colegi
• Profesori
• Părinţi

1
• Colegul preferat
• Director
• Învăţător/diriginte
• Alţii
6. Ţi+au fost prezentate drepturile şi responsabilităţile pe care le ai de către
profesori?
• Da
• Nu
• O parte (care anume?)
7. Ce responsabilităţi ai la nivelul clasei/şcolii?
8. Cum te+ai ales cu ele?
• Ţi-au fost impuse
• Ţi le-ai ales tu
• Ai fost ales prin vot secret
• Altele altfel
9. Ce responsabilităţi ţi-ar plăcea să ai?
10. Ai participat la acţiunile de întrajutorare organizate de şcoală?
• Totdeauna
• Uneori
• Niciodată
11. Ai propus vreo activitate cu caracter civic? Dacă da, care? Intre intrebarile acestea
sa ramina spatiu suficient pentru raspunsuri….
12. Ce probleme/informaţii transmiţi acasă despre viaţa din şcoală?
13. Ai încercat să-ţi implici părinţii în viaţa şcolii? Dacă da, cu ce rezultate?
14. Spune o regulă cu care eşti de acord şi un pe care o negi din regulamentul şcolii.
15. Aţi Ai, mai bine avut şansa să lucraţiezi cu alţi elevi de la alte şcoli sau clase?
16. Cum este evaluată activitatea voastră? Cred ca ar trebui adaugat cel mai des sau
ceruta o ordonare in functie de frecventa utilizarii.
• Lucrări scrise
• Portofolii
• Proiecte
• Referate
• Autoevaluare
• Evaluare de către colegi
• Răspunsuri orale
• Activităţi practice
• Tema pentru acasă
• Altele altfel
17. Ce rost crezi că are evaluarea?
18. Ce părere ai despre temele pentru acasă?
• Prea multe
• Prea puţine
• Nu sunt corectate
• Nu au nicio eficienţă

2
• Sa fie si ceva bun/pozitiv
19. Ce rost au temele? (a spus ceva deja, raspunzind la 18)
20. Care sunt cele mai plăcute forme de activitate pentru tine?
• Lucrul în grup
• Lucrul în perechi
• Lucrul cu toată clasa
• Munca independentă
• Lucrul la tablă
• Altele:
Poate ar trebui sa intrebati si cum se procedeaza la clasa cel mai des.
21. care sunt caracteristicile unui profesor democratic?
22. Care sunt caracteristicile unui director democratic?
23. ceva despre trasaturile democratice al scolii lor, cu variante de raspuns ca sa
inteleaga despre ce este vorba
24. se poate intreba si ce nivel are democratia in scoala lor pe o scala de la 1 la 10…
25. Ce calităţi apreciezi la un coleg?
26. La ce fel de activităţi extracurriculare ai participat în anul şcolar 2006-2007?

Intrebarile 21-24 are fi mai potrivite la inceput ca sa vada copiii tema generala a
chestionarului. Poate ca toata ordinea se schimba astfel.
Si nu uitati de caseta de identificare: sex si virsta.

CHESTIONAR PĂRINŢI

1. Care este primul lucru pe care îl oferă şcoala pentru copilul dumneavoastră?
• Educă
• Transmite cunoştinţe
• Un loc unde este supravegheat
• Altele:
2. Va implicati te implici în dezvoltarea bazei materiale a şcolii?
3. Ce ai ati propus pentru rezolvarea unor probleme din cadrul şcolii?
4. Vi s+au luat în seamă părerile? Mereu citeodata, niciodata in functie de
situatie……
5. Ce modalităţi de comunicare cu şcoala foloseşti? Aici se dau dau variabile la
raspunsuri (modalitatea si frecventa) si in intrebare se pomeneste doar una. Poate
ca scoateti macar periodic/ocazional din paranteza.
• Discuţii cu învăţătorul/dirigintele (periodic)
• Discuţii cu cadrele didactice (ocazional)
• Comunicarea în scris oricind este nevoie
• Şedinţe semestriale sau cum sint ele
• Altele:
6. La ce fel de activităţi aţi participat în şcoală?
• Serbări
• Proiecte/parteneriate

3
• Şedinţe
• Lectorate
• Excursii
• Activităţi civice (întrajutorare, ecologizare)
• La nici una
• Altele:
7. Ce activităţi doriţi să se desfăşoare în cadrul şcolii, care să implice şi elevii şi
părinţii? Nu uitati sa lasati si aici spatii rezonabile pentru raspunsuri…………..
8. Sunteţi de acord sa vă exprimaţi părerea în scris (chestionare) referitor la orice
situaţie ivită în şcoală? nu uitati variantele DA NU Nu stiu
9. Cum vedeţi relaţia profesorilor din şcoală cu copiii dumneavoastră? Mult prea
vag. Trebuie sa scrieti niste variante/aspecte
10. Cum vedeţi relaţia dintre dumneavoastră şi profesori? Vezi mai sus………
11. Cât de des aveţi discuţii cu copiii dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă la
şcoală?
• Zilnic
• Săptămânal
• Rareori
• Niciodată
12. Care sunt princuipalele caracteristici ale unei şcoli democratice? Spatiile pentru
raspunsuri…………….
13. Care sunt calităţile unui profesor democratic?
14. Care sunt calităţile unui director democratic?
15. Ar putea sa scrie si ei cit de democratica este scoala pe o scala de la 1 la 10.

CHESTIONAR PROFESORI

1. Ce înseamnă ECD pentru tine?


2. Cum defineşti democraţia la clasă?
3. Cum defineşti democraţia în şcoală?
4. Care sunt trăsăturile profesorului democrat?
5. Care sunt elementele ECD de la disciplina ta şi/sau de la celelalte activităţi
didactice pe care le coordonezi/conduci?
6. Ce resurse foloseşti pentru întrebarea de mai sus? Poate pentru ECD, ca e derutant
cu „intrebarea”
7. Şcoala are resurse suficiente pentru acest gen de activitate? Variante de raspuns
8. Ce resurse materiale / umane separati-le si puneti……………pentru fiecare ca sa
raspunda separat sunt necesare în şcoală pentru o ECD eficientă?
9. După părerea ta, care este principala funcţie a şcolii:
• Educă
• Transmite informaţii
• Formează cetăţeni
• Altele alta……………

4
10. Ce bariere de comunicare există între dumneavoastră şi elevi?
11. Cum reacţionaţi când un elev vă corectează la vreo greşeală?
• Vă supăraţi
• Îi atrageţi atenţia că e obraznic
• Nu-i acordaţi atenţie
• Îl felicitaţi pentru spiritul de observaţie
• Vă corectaţi fără să daţi nicio explicaţie
12. Dacă un elev vă solicită în pauză pentru rezolvarea unor exerciţii, îi acordaţi
atenţie?
• Niciodată
• Rareori
• Deseori
• Mereu
13. Ce probleme vă semnalează elevii?
• Legate strict de disciplina pe care o predaţi
• Legate de şcoală în general
• Legate de relaţiile cu profesorii
• Legate de conflicte
• Legate de starea de sănătate
• Legate de viaţa din familie
• Altele ………….
14. Dacă un părinte vă semnalează o problemă reală e relativ, dar cred ca poate sa
ramina si asa legată de şcoală, aveţi tendinţa să-i daţi dreptate?
• Mereu
• Deseori
• Rareori
• Niciodată
15. Care crezi că este rolul familiei în viaţa şcolii?
• Să contribuie financiar la diferite achiziţii
• Să participe la activităţile organizate de şcoală
• Să se implice în organizarea unor activităţi extraşcolare
• Să-şi ajute copiii la teme
• Altele altul……………..
16. Ce modalităţi de comunicare cu părinţii aţi adoptat?
• Şedinţe
• Informări scrise
• Lectorat
• Discuţii individuale
• Implicare în activităţile organizate de dumneavoastră
• Altele
17. Cât de des discutaţi / dezbateţi probleme profesionale?
• Uneori nu se poate confunda cu even. spec. sau cu cind se
iveste….???
• Săptămânal

5
• Evenimente speciale
• Când se iveşte o noutate sau o problemă
• Altele
18. Cea mai frecventă modalitate de a face schimb de experienţă este:
• Lecţiile de la comisia metodică
• Participarea la diferite cercuri, întâlniri între cadre didactice
• Discuţii / dezbateri pe o anumită problemă
• Altele alta……………
19. Temele majore de discuţie cu colegii sunt:
• Politica
• Viaţa de familie
• Probleme conflictuale de la nivelul clasei
• Probleme de comunicare cu elevii
• Modalităţi de evaluare
• Modalităţi de lucru cu elevii
• Altele ………………
20. Ce fel de relaţii există între dumneavoastră şi colegi?
• De subordine
• De prietenie
• De indiferenţă
• De invidie
• De colaborare
• De ajutorare
• Conflictuale
• Suspiciune
• Intoleranţă
• Altele ………………
21. Spune Scrie trei calităţi pe care le apreciezi la un bun coleg: poate ceva mai
specific, nu bun?!
22. Cum ai contribuit în acest an şcolar la:
• Comisia din care faci parte:
• Activităţile extraşcolare:
• Proiecte :
23. Ce informaţii primeşti/iti de la conducerea şcolii?
24. Sugestiile pe care le aveţi sunt luate în considerare de către echipa managerială?
• Mereu
• Câteodată
• Niciodată
25. În elaborarea cărui document te-ai implicat? Cum, ar trebui adaugat….
• Plan managerial
• PDŞ
• ROI
• Raport de activitate
• Altul…………

6
26. Există o comunicare eficientă între dumneavoastră şi echipa managerială? Da Nu
Nu stiu De la caz la caz
27. Numeşte trei caracteristici ale stilului de conducere democratică:
28. Numeşte trei calităţi pe care le apreciezi la un bun manager:
29. Dacă ai fi director, care ar fi primele trei lucruri pe care le-ai face?
30. Care sunt responsabilităţile tale în şcoală?
31. Cum ai dobândit aceste responsabilităţi?
• Ţi-au fost impuse
• Ţi le-ai ales
• Ai fost ales prin vot
32. Care sunt modificările / îmbunătăţirile aduse domeniului de care răspunzi?
33. Ce metode de evaluare foloseşti? De adaugat cel mai des sau de precizat in
dreptul fiecarei metode cit de des (asta inseamna sa puneti deseori, citeodata,
niciodata in dreptul fiecarei metode si sa cereti sa se bifeze conform situatiei
personale).
• Evaluare scrisă sumativă
• Evaluare scrisă formativă
• Evaluare orală
• Autoevaluarea
• Interevaluarea
• Chestionarele
• Proiecte
• Portofolii
• Altele
34. Cum contribui la asigurarea bazei materiale a şcolii?
• Donaţii (in ce sens???)
• Sponsorizări (adica obtinerea lor???)
• Confecţionarea unor materiale
• Realizarea de proiecte de finanţare
• Altfel………….
Pot fi si ei intrebati cit de democr. este scoala pe o scala de la 1 la 10.

Cum va adresati? Cu tu sau cu dvs.?