Sunteți pe pagina 1din 4

Forma de

Nr.
realizare
de Strategia Descrierea strategiei
(grup/
ord.
individual)
1 2 3 4
1. Constituie metoda fundamentală a consilierii Grup/ individual
psihologice şi a consilierii în general. Se
realizează prin comunicarea propiu-zisă dintre
Metoda beneficiar şi consilier. Comunicarea trebuie să
conversaţiei fie: empatică, gândită, adică să fie realizată în
baza unui scop.

2. Constituie metoda fundamentală a cercetării Grup/ individual


psihologice. Se realizează prin observarea,
Metoda
înţelegerea, descoperirea, analiza conduitei şi
observaţiei persoanei consiliate, în general.

3. Se realizează prin analizarea şi examinarea Grup/ individual


produselor activităţii (desene, compuneri,
Metoda construcţii tehnice, ortografie etc.) realizate de
studierii persoana consiliată, cu scopul de a identifica
produselor caracteristicile şi particularităţile psihologice
activităţii individuale ale acesteia.

4. Metoda Se realizează prin analiza în ontogeneză a Grup/ individual


beneficiarului, pentru a identifica principalele
biografică / particularităţi şi evenimente trăite de beneficiar.
anamneza
5. Metoda Presupune ascultarea empatică şi atentă a Grup/ individual
trăirilor beneficiarului. Esenţial este faptul că
ascultării consilierul trebuie să posede răbdare pentru a
active şi atente asculta activ, fără a grăbi beneficiarul.
6. Metoda Se realizează prin recunoaşterea demnităţii şi Grup/ individual
valorii persoanle a beneficiarului, fără a critica,
acceptării eticheta, judeca şi fără a condiţiona aprecierea.
necondiţionate
7. Metoda Se realizează prin dezvoltarea imaginii şi
dezvoltării respectului de sine a beneficiarului, a
responsabilităţii şi acceptării personale. Prin
gândirii sugerarea gândurilor/ ideilor pozitive.
pozitive
8. Feed-back-ul reprezintă o conexiune inversă – Grup/ individual
Metoda feed – utilizată pentru menţinerea stabilităţii şi
echilibrului în procesul consilierii. Oferirea unui
back-ului feed-back eficient este o abilitate care susţine
comunicarea dintre consilier şi beneficiar.
9. Se realizează prin dirijarea conştiinţei şi Grup/ individual
Metoda cogniţiilor beneficiarului, prin sugerarea şi
propunerea ideilor, cu scopul de a influenţa
sugestiei asupra voinţei beneficiarului, asupra modului de
a se comporta, gândi şi lua decizii.
10. Se realizează cu scopul de a reevalua şi analiza Grup/ individual
Metoda problema dintr-o altă perspectivă, de către
reformulării beneficiar.

11. Metoda Se realizează cu scopul de a modela/remodela Grup/ individual


modelării / convingerile, concepţiile şi cogniţiile eronate ale
beneficiarului, prin utilizarea sugestiei,
remodelării modelului/ exemplul altor persoane etc.
cognitive
12. Metoda Se realizează cu scopul de a modela/remodela Grup/ individual
conduita inadecvată / necorespunzătoare
modelării /
problemei cu care se confruntă beneficiarul, prin
remodelării utilizarea modelului/ exemplul altor persoane
conduitei etc.
13. Metoda Se realizează cu scopul de a modela/remodela Grup/ individual
relaţia beneficiarului copil cu colegii, prietenii,
modelării /
părinţii; în cazul beneficiarului adult cu copiii,
remodelării cu soţul/ soţia, colegii etc., prin utilizarea
relaţiei sugestiei, modelului/exemplul altor persoane etc.
14. Se realizează prin descrierea de către beneficiar Grup/ individual
Metoda a propriului portret/comportament, cu scopul de
descriei a identifica cum se percepe pe sine şi cum îşi
portretului percepe propriul comportament beneficiarul.
propriu / Poate fi realizată prin următoarele întrebări pe
introspecţiei care şi le va adresa însăşi beneficiarul: Cum sunt
eu acasă? Cum sunt eu în relaţiile cu prietenii?
15. Se realizează prin descrierea de către beneficiar Grup/ individual
Metoda a propriului portret/ comportament, din
descrierii perspectiva altor persoane (părinţi, cadre
didactice, prieteni etc.), sau mai poate fi realizată
imaginii direct prin intermediul altor persoane (părinţi,
proprii de către cadre didactice, prieteni etc.), cu scopul de a
alte persoane identifica cum percep cei din jur
comportamentul şi persoana – în general.
16. Se realizează prin reformularea mesajului, cu Grup/ individual
Metoda scopul de a clarifica subiectul sau tema de
parafrazării discuţie.
17. Metoda Se realizează prin recapitularea, identificarea şi Grup/ individual
sumarizării clarificarea mesajelor din cadrul conslierii.
Sumarizarea se utilizează şi pentru stabilirea
priorităţilor şi alternativelor de abordare a unei
teme sau subiect, sau pentru clarificarea
perspectivelor beneficiarului asupra
alternativelor de abordare a problemei sale.
18. Se realizează prin înţelegerii de către consilier
atât a conţinutului informaţional cât şi a stării
emoţionale transmise de beneficiar. Reflectarea
Metoda favorizează conştientizarea de către beneficiar, a
reflectării faptului că este ascultat şi că ceea ce exprimă sau
trăieşte este important. Scopul fundamental al
reflectării este mai ales cel de validare a trăirilor
emoţionale ale beneficiarului.
19. Se realizează prin notarea de către beneficiar a Individual
tuturor trăirilor sale neplăcute, cu scopul de a
Metoda scăpa, ulterior, de ele, prin distrugerea lor
epistolară sau (ardere sau rupere). Această metodă este extrem
a scrisorii de utilă în procesul consilierii persoanelor foarte
afectate, cărora le vine greu să vorbească despre
problema interiorizată.
20. Se realizează prin notarea într-un jurnal, a Individual
trăirilor zilnice ale beneficiarului. Deobicei
Metoda consilierul îi insulfă beneficiarului, posibilitatea
de a scăpa de trăirile neplăcute prin notarea lor
jurnalului într-un jurnal, de care ulterior va fi posibil să se
intim debaraseze prin nimicirea lui, la fel ca în cazul
metodei epistolare/ scriesorii, prin ardere sau
rupere.
21. Se realizează prin intermediul a două modalităţi: Grup/ individual
chestionarul şi interviul. Ambele se bazează pe
adresarea întrebărilor, cu scopul de a identifica
Metoda informaţii necesare procesului de consiliere.
anchetei Interviul este asemănător conversaţiei, dar totuşi
(chestionarul, se deosebeşte de aceasta prin faptul, că în cadrul
interviul) interviului există un interviator (în cazul
consilierii, interviatorul poate fi atât consilierul,
cât şi beneficiarul) care mereu iniţiază emiterea
mesajului/ întrebărilor.

22. Se realizează prin provocarea beneficiarului de a Grup/ individual


Metoda se percepe de la o parte, mai exact i se propune
vizionării de la beneficiarului să se descrie pe sine şi/ sau
o parte comportamentul său, din perspectiva unei
persoane din exterior.
23. Metodele Se realizează prin sugestionarea beneficiarului să Grup/ individual
religioase apeleze la citirea unor rugăciuni, la frecventarea
bisericii, cu scopul de a-şi hrăni sufletul cu o
(rugăciuni,
doza spirituală necesară fiecărei fiinţe.
frecventarea
bisericii etc.)
24. Se realizează prin diverse activităţi specifice Grup/ individual
Metoda energizării, cu scopul de a stimula energia
energizării personală a beneficiarului, pentru a înlătura
oboseala, stresul şi încărcătura emoţională a lui.
25. Se realizează prin intermediul variatelor tehnici Grup/ individual
de relaxare, ca de exemplu: textele de relaxare –
Motode de sunt o metodă eficientă în procesul relaxării,
relaxare acestea fiind însoţite de respiraţie profundă şi
atmosferă prielnică relaxării, favorizează
relaxarea musculară progresivă.
26. Se realizează prin cooperare, învăţare, Grup
descoperire, problematizare, dezbateri, jocuri de
rol, înscenarea unei probleme, cu scopul de a
Sociodrama soluţiona situaţia înscenată, prin modelarea şi
interpretarea întocmai a
ei. Reprezintă una dintre cele mai eficiente
metode de creare, modelare şi soluţionare a unei
situaţii dificile/ conflictuale, la care participă
minimum trei persoane.
27. Se realizează după acelaşi mecanism ca Individual
sociodrama, însă în cadrul psihodramei este
prezentă o singură persoană, care este însărcinată
Psihodrama
în procesul consilierii să se suprapună în mai
multe roluri, în dependenţă de problema
consiliată.
28. Se realizează prin suprasolicitarea aspectelor
cognitive ale beneficiarului, cu scopul analizei şi
Studiul de caz
soluţionării unei probleme proprii altor persoane.