Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 1. Epistemologia educației: teoria generală a cunoașterii procesului educațional.

Epistemologia consilierii educaționale

Epistemologia reprezintă teoria cunoaşterii; o ramură Consilierea psihopedagogică /


a filozofiei care se preocupă de studierea complexă educaţională are în acelaşi timp Obiective ale consilierii
pivind originea, natura şi scopurile cunoaşterii obiective de natură psihologică şi educaționale
ştiinţifice pedagogică. Ea urmăreşte abilitarea
persoanei pentru a-şi asigura
funcţionarea optimă prin realizarea
Epistemologia consilierii educaţionale
unor schimbări evolutive ori de câte
Procesul de formare şi dezvoltare a personalităţii umane
ori situaţia o cere, având la bază un
este unul complex şi de durată care cuprinde activităţi,
model psihoeducaţional al formării
acţiuni şi influenţe educaţionale, asistenţă
şi dezvoltării personalităţii umane.
psihopedagogică şi consiliere educaţională desfăşurate
Consilierea face trimitere la orice Principii specifice consilierii
pe parcursul întregii vieţi. Psihoterapia este considerată
demers de comunicare cu caracter educationale
tratament fără medicamente, care utilizează metode şi
interactiv şi permisiv, prin care se
tehnici psihologice specifice în vederea realizării unor
oferă îndrumări, pentru a ajuta la
schimbări profunde în cogniţiile şi comportamentul Principiul respectului colegial
soluţionarea problemelor persoanei
oamenilor.
solicitante

Consilierul este persoana abilitată să


Principiul respectării
organizeze şi realizeze procesul de
drepturilor şi demnităţii
consiliere; deţine competenţe necesare
Competenţa de consiliere psihopedagogică oricărei persoane.
şi o pregatire.
cuprinde ansamblul de cunoştinţe, capacităţi,
atitudini necesare pentru optimizarea relaţiilor Principiul acceptării necondiţionate a
gândesc interumane şi pentru „construirea" persoanei (se referă la emoţiile
sistemic; componentelor personalităţii individului. clientului, dar nu la acceptarea oricărui
comportament).

sunt buni Principiul confidenţialităţii/


cunoscători păstrării secretului profesional.
ai psihologiei
personalităţii