Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1

Candidatura la programul de burse „Spiru Haret”


în cadrul SNSPA
pentru perioada 2 iunie 2020 – 1 iunie 2021

1. Date personale ale candidatului:

1.1 Nume
1.2 Prenume
1.3 Anul naşterii
1.4 Cetățenie
1.5 Domeniul de doctorat
(științele comunicării; sociologie; științe
politice; științe administrative)
1.6 Anul înscrierii la doctorat/anul
obținerii doctoratului
1.7 Adresă
1.8 Telefon
1.9 E-mail

2. Apartenenţă instituţională:

2.1 Universitate
2.2 Department
2.3 Laborator de cercetare
2.4 Poziția ocupată în cadrul instituției

3. Titlul proiectului de cercetare:  (Max  200 caractere)

4. Rezumatul proiectului de cercetare:     (Max  2000 caractere, cu spații)

5.1 Prezentarea proiectului de cercetare (va demonstra gradul de informare şi documentare ale
candidatului; max. 10.000 de caractere cu spații, excluzând bibliografia)

1
5.2 Obiectivele proiectului de cercetare (se specifică clar obiectivele proiectului în contextul stadiului
cunoaşterii în domeniu, precum și elementele originale vizate şi importanţa pentru domeniu; dacă este
cazul, se va face referire la caracterul interdisciplinar al cercetării)

5.3 Metodologia cercetarii

La această candidatură se atașează:


1) CV (include: poză recentă, detalii privind: experiența profesională, experința în proiecte de
cercetare, educația și formarea, competențe lingvistice în limbi străine)
2) Lista lucrărilor publicate (a. articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale;
b. cărți/capitole în volume colective; c. participări la conferințe internaționale și naționale)

DATA: Candidat,
Nume, prenume: