Sunteți pe pagina 1din 1

BBK GUARD SECURITY ESCORT SRL

BUCURESTI SECTOR 2
STR Soltuzului
CONTRACT NR 283/24.12.2019
BENEFICIAR: A.D.P. SECTOR 1

Subsemnatul NICULESCU CONSTANTIN reprezentant legal al societatii BBK GUARD


SECURITY ESCORT SRL, semnatara a contractului de prestarii servicii nr 283 incheiat in data de
24.12.2019 cu A.D.P. sector 1, declar pe propria raspundere urmatoarele:

In intervalul 01.02.2020-29.02.2020 n-au avut loc evenimente/incidente.


In intervalul 01.02.2020-29.02.2020 n-au fost produse pagube.
In intervalul 01.02.2020-29.02.2020 n-au fost inregistrate sesizari catre organelle de politie la obiectivele
de paza.

Atasat prezentei nu se regasesc documente justificative.

OBSERVATII: NU SUNT

PRESTATOR BENEFICIAR
BBK GUARD SECURITY ESCORT SRL ADMINISTRATIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 1