Sunteți pe pagina 1din 3

Şomajul involuntar este determinat de:

a) existenţa unei cereri mai mari decit oferta de forta de munca


b) existenţa unei oferte mai mari decit cererea de forta de munca
c) lipsa de dorinta a indivizilor de a se incadra in munca
d) existenta egalitatii intre cererea si oferta de forta de munca
e) stabilirea unui salariu la un nivel mai mic decit nivelul de echilibru
Surse de finantare ale investitiilor brute sunt:
a) partea din venit cheltuita pentru formarea capitalului si amortizare;
b) numai renta;
c) numai costurile;
d) numai consumul intermediar.
Dacă cererea agregată este mai mică decit oferta agregata, atunci:
a) in economie se manifestă o stare de absorbtie
b) stocurile se reduc
c)preturile cresc
d)firmele reduc productia
De regulă, rata medie a consumului este:
a) o marime supraunitara
b) o marime negativa
c) un numar subunitar si pozitiv
d) dependentă de mărimea consumului de capital fix
Daca cererea pe piata valutara este mai mica decit oferta, atunci:
a) moneda nationala se apreciază in raport cu valuta
b) moneda nationala slabeste in raport cu valuta
c) cursul de schimb exprimat in unitati de moneda nationala pe unitatea de valuta creste
d) banca centrala trebuie sa vinda valuta
Cea mai relevanta expresie a inflatiei are in vedere:
a) deflatorul PIB;
b) deflatorul consumului individual;
c) indicele preturilor de consum
d) numai indicele preturilor marfurilor alimentare de consum

Spre deosebire de microeconomie, macroeconomia:


a) utilizează noţiuni agregate
b) utilizează noţiuni de costuri medii si marginale
c) utilizează noţiunea pieţei cu concurenţă perfectă
La un volum dat al venitului disponibil, cu cit rata medie a consumului este mai mica, cu atit:
a) rata economisirii este si ea mai mica;
b) partea destinata economiilor este mai mare;
c) consumul este mai mare;
d) inclinatia marginala spre consum este mai mare;
e) inclinatia marginala spre economisiri este mai mare.
Rata dobinzii se reduce daca:
a) nevoile de finantare din economie cresc;
b) oferta de moneda se reduce, iar cererea de moneda creste;
c) oferta de moneda creste, iar cererea de moneda se reduce;
d) banca centrala emite mai putina moneda.
Costul somajului la nivelul persoanelor si grupurilor de persoane afectate cuprinde:
a) aspecte de natură economică, etică, social-culturală, etc.
b) numai aspecte economice
c) preponderent aspecte morale
d) doar aspecte psihologice
Excedentul bugetar are influente negative asupra economiei atunci cind rezultă din:
a) folosirea completa a resurselor;
b) cresterea fiscalitatii si efectuarea unor cheltuieli neaprobate de Parlament;
c) cresterea veniturilor agentilor economici;
d) scaderea fiscalitatii.
Spre deosebire de cresterea economica, dezvoltarea economica:
a) se refera numai la nivelul macroeconomic;
b) vizează şi aspectele cantitative ale evolutiei economice;
c) implica schimbari structurale si de ordin calitativ in economie;
d) se refera numai la consumul populatiei;
e) este conceputa pe termen scurt.
Inflatia se manifestă:
a) numai in economiile dezvoltate;
b) numai in economiile in tranzitie;
c) in economiile in care masa monetara coresounde cu volumul bunurilor si serviciilor;
d) in proportii diferite in economiile tuturor tarilor.
Totalitatea tranzacţiilor de vinzare-cumpărare de bani naţionali, inclusiv reglementările şi instituţiile aferente
reprezintă:
a) piata mondiala;
b) comertul international;
c) piata bunurilor cu grad ridicat de complexitate;
d) piata de capital;
e) piata valutară.
Cresterea impozitelor are ca efect:
a) reducerea evaziunii fiscale
b) cresterea veniturilor disponibile ale agentilor economici
c) stimularea agentilor economici
d) reducerea deficitului bugetar
Exportul este eficient atunci cind:
a) cursul de revenire la export este mai mare decit cursul de schimb al pietei;
b) pretul exportului pe piata externa plus cheltuielile de circulatie pina la frontieră este mai mare decit pretul de
export in lei la cursul de schimb al pieţei;
c) moneda nationala este supraevaluata.
A/F

Delimitaţi afirmaţiile adevărate de cele false:


În cazul in care curba LM este verticala  atunci cererea de bani nu depinde de nivelul ratei  dobânzii. şi de nivelul
venitului. A
Curba IS reflectă corelaţia dintre economiile interne şi investiţiile externe F
Crucea  lui Keynes reflectă interacţiunea dintre nivelul venitului şi cheltuielile planificate. F
Băncile se deosebesc de alte instituţii financiare prin faptul că au posibilitatea de a crea bani. F
Creşterea achiziţiilor publice şi reducerea impozitelor au un efect de excludere al investiţiilor private si diminuează
eficienţa politicii fiscale stimulative F
Fluctuațiile ciclice reprezintă oscilații sezoniere. A
Tendința de micșorare a nivelului general al prețurilor semnifică devalorizarea. A
Curba lui Phillips reflectă relaţia de compensare dintre creşterea economică şi şomaj.F
Politicile active in domeniul ocupării fortei de muncă presupun strategii de formare profesionala.A
Curba lui Philips reflecta relatia de compensare dintre nivelul somajului si nivelul inflatiei. A
Hiperinflaţia se caracterizează printr-o rată a inflaţiei de două cifre, respectiv o creştere a preţurilor care depăşeşte
10% F
Panta negativă (descrescătoare) a curbei IS se explică prin dependenţa directă dintre rata dobînzii şi volumul venitului
F
Punctele de pe dreapta IS reflectă combinaţiile ratei dobânzii şi venitului pentru care piaţa mărfurilor este
echilibrată.F