Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. înreg.: 460/ 31.03.

2020                    

Doamnă Director,

      Subsemnata, Alexandru Corina, cadru didactic la Școala Gimnazială


Cornățelu pe catedra de Limba și literatura română (8 ore), solicit aprobarea
efectuării concediului de odihnă în perioada 06.04 - 21. 04. 2020. 

*Mă oblig ca în aceeași perioadă să solicit concediul de odihnă şi în celelalte


unități școlare unde am norma didactică. 

Data,                                                                    Semnătura, 
31.03.2020

                 Doamnei director al Școlii Gimnaziale Cornățelu.