Sunteți pe pagina 1din 4

Pensie intreţinere

Sentinţă civilă 429 din 07.10.2009

Dosar nr. 262/829/2009

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.429

Şedinţa publică de la 07.10.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : X

Cu participare:

Grefier : Y

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect „pensie de întreţinere” formulată de reclamanta I.


O. în contradictoriu cu pârâtul I.L..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamanta I. O., asistată de apărător
B. A. S., pârâtul I.L. şi minorele I. C. O., şi I. L. A..

?Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că  procedura de
citare cu părţile este legal îndeplinită,după care:

S-a procedat la audierea minorele I. C. O., şi I. L. A. în camera de consiliu, declaraţiile


acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Avocat Bouroş Angela Serafina pentru reclamantă depune la dosar adeverinţe şcolare
pentru cele două minore şi taxă timbru, în valoare de 8 lei cu chitanţa nr.9779 din 07.10.2009,
având în vedere că la un termen anterior şi-a modificat cererea de chemare în judecată în sensul
că a solicitat desfacerea căsătoriei.

Pârâtul prezent în instanţă arată că este de acord cu desfacerea căsătoriei şi depune la


dosar adeverinţă de venit nr.1628 din 23.06.2009.

La întrebarea instanţei părţile arată că nu mai au cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată
cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.
Avocat Bouroş Angela Serafina, pentru reclamantă având cuvântul pe fond, solicită
admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a pârâtului,
să-i fie încredinţate spre creştere şi educare cele două minore reclamantei, reluarea numelui avut
anterior căsătoriei acela de „ Dâmoc”, cu obligarea pârâtului la plata către reclamantă a unei
pensii de întreţiunere pentru cele două minore şi la plata cheltuielilor de judecată, motivat de
faptul că reclamanta a încercat să salveze căsătoria dar datorită comportamentul agresiv al
pârâtului aceasta nu a reuşit.

Pârâtul, având cuvântul pe fond arată că este de acord cu desfacerea căsătoriei şi solicită
să-i fie încredinţate cele două minore.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare

I N S T A N Ţ A,

- deliberând -

Deliberând  asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr.262
/1.04.2009 reclamanta  I. O. a chemat în judecată pe pârâtul  I. L. solicitând instanţei desfacerea
căsătoriei părţilor din culpa exclusiva a paratului,incredintarea celor doua minore I. C. O. si I. L. A.
catre reclamanta  si revenirea acesteia la numele avut inainte de casatorie acela de „Dâmoc”

În motivarea cererii reclamana a arătat că  paratul a alungat-o de la domiciliul comun


impreuna cu cei doi minori. Locuind de circa sase luni la domiciliul paraintilor.

În susţinerea cererii reclamanta a depus la dosar copie a certificatului de casatorie(fila 7 )


din dosar si copie a certificatelor de nastere ale minorelor .

S-a administrat de către instanţă la cererea reclamantei proba cu martori, în cauză fiind
audiaţi martorii : D.M. si I. C.(filele 25,26 din dosar).

A fost efectuata si atasata la dosar ancheta sociala  privind conditiile de crestere si


educare ale minorelor

Legal citat pârâtul s-a prezentat în instanţă si a declarat ca este de acord cu desfacerea
casatoriei.

Din ansamblul probelor administrate in cauză instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 22.04.1995(certificat casatorie aflat la fila 7 din dosar)

Din mijloacele de probă administrate în cauză, respectiv din declaraţia martorilor  audiati
aflata la filele 25-26 din dosar, instanţa reţine că de o perioada lunga de timp relatia dintre soţi nu
mai este una normală, de familie, soţii despărţindu-se in fapt prin alungarea reclamantei de la
domiciliu comun.

Acest fapt a determinat ruptura dintre soti si destramarea definitiva a relatiilor de familie cei
doi ducand  vieti separate.

Lipsa unui domiciliu comun si lipsa unor preocupări şi a traiului in comun a facut ca relatia
de căsătorie să nu mai poată continua.
Instanta a retinut ca din casatoria partilor au rezultat minorele I. C. O.nascuta la data de  in
com Podu Turcului si I. L. A. nascuta la data de - in aceeasi comuna.

Prin urmare instanţa apreciază ca find dovedite de către reclamanta a împrejurărilor


prevăzute de art. 38 alin 1 din Codul Familiei pentru desfacerea căsătoriei astfel că va admite
cererea şi va dispune desfacerea căsătoriei reţinând culpa exclusiva a paratului.

In baza art 42 Codul Familiei va incredinta spre crestere si educare reclamantei cele doua
minore si va obliga paratul la plata in favoarea acestora de la data promovarii actiunii pe rolul
instantei si pana la data majoratului a unei pensii de intretinere lunare de 150 lei la nivelul
venitului minim net  pe economie.

In luarea acestei masuri instanta a avut in vedere faptul ca cele doua minore sunt mai
atasate de mama , ca tatal lor nu contribuie la intretinerea acestora si ca este in interesul
minorelor sa ramana la mama.

Acest aspect rezulta si din declaratiile minorelor atasate la filele 38,39 din dosar.

 In baza art  40 alin 3 Codul Familiei instanta va dispune revenirea reclamantei la numele
avut anterior casatoriei acela de „Dâmoc”.

In baza art 274 Cod Procedura Civila va obliga parata la plata catre reclamant a sumei  de
308 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta I. O., domiciliată în comuna -, sat -, judeţul - în


contradictoriu cu pârâtul I. L., domiciliat în comuna -, sat -, judeţul - .

Declară desfăcută căsătoria părţilor încheiată la data de - şi trecută sub nr.7 în Registrul de
Stare Civilă al comunei -, judeţul - din culpa exclusivă a pârâtului.

Încredinţează spre creştere şi educare reclamantei minorele I.C. O., născută la data de - în
comuna - şi I.L.A., născută la data de - în aceeaşi localitate.

Obligă pârâtul la plata pensiei de întreţinere către reclamantă în favoarea celor două
minore în cuantum de 150 lei lunar la nivelul venitului minim net pe economie de la data
introducerii acţiunii şi până la majoratul acestora.

Dispune ca pârâta să revină la numele avut anterior de căsătorie acela de " -".

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 308 lei constând în cheltuieli de
judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 7.10.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,
Red. X/Y

Ex.4; 20/20.10.2009