Sunteți pe pagina 1din 2

Codul proiectului: cod SMIS 2014+: 124708

Titlul proiectului: Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP)


Partener: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI
Nr. si denumirea activitatii/subactivitatii: 5.2. Realizarea unui studiu privind angajabilitatea studentilor si absolventilor de studii doctorale si post doctoral

Sector public Sector privat


Departamentul 1. Ați putea să ne spuneţi instituţia/Numele/funcția ocupată în prezent 1. Ați putea să ne spuneţi Compania/Numele/funcția ocupată în
Resurse Umane în cadrul instituției ? prezent în cadrul companiei ?
________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________

2. Cât de puternică este conexiunea dintre piața muncii din România și 2. Care este factorul decisiv în angajarea unui student
calificările studenților sau absolvenților de doctorat? doctorand vs al unui absolvent de doctorat?
R: _________________ R: _________________

3. Considerați că un absolvent de doctorat își poate găsi mai repede un 3. Cât de puternică este conexiunea dintre cerințele postului și
loc de muncă decât un student absolvent de licență/masterat? profilul facultății urmate de către candidat?
R: _________________ R: _________________

4. Din experiența dvs, care este durata medie pe care un student 4. Cum aţi caracteriza relaţia dintre universităţi şi mediul privat
doctorand o petrece pe un post, înainte de a schimba postul sau din România? Aveți parteneriate cu universități din ţară şi din
compania? străinătate?
R: _________________ R: _________________

5. Cum aţi caracteriza relaţia dintre universităţi şi instituțiile publice din 5. Compania dvs desfășoară programe specifice în anumite
România? Aveți parteneriate/convenții cu universități din ţară şi din universități, menite să atragă forță de muncă din cadrul
străinătate? studenților?
R: _________________ R: _________________

Alte 1. Ați putea să ne spuneţi Numele / instituţia /funcția ocupată în 1. Ați putea să ne spuneţi Numele / compania /funcția ocupată
departamente prezent în cadrul instituției ? în prezent în cadrul companiei ?
_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________

2. Funcția pe care o ocupați presupune interacțiune constantă 2. În cazul unor competențe similare, cum diferențiați între a
(săptamânală/lunară/ocazională) cu studenți doctoranzi sau angaja un student doctorand vs absolvent de doctorat?
absolvenți de doctorat? Dar cu studenți la licență/masterat?
R: _________________
R: _________________ 3. Cât de efervescent este sectorul dumneavoastră de activitate
3. Cât de puternică este conexiunea dintre piața muncii din România și în ceea ce privește angajarea studenților sau absolvenților de
calificările studenților sau absolvenților de doctorat doctorat?

R: _________________ R: _________________
4. Din experiența dvs, care este durata medie pe care un student 4. În cazul în care aveți, printre angajaţii de la compania
doctorand o petrece pe un post, înainte de a schimba postul sau dumneavoastră, studenți la doctorat sau absolvenţi de
sectorul? doctorat, cum caracterizați performanța acestora comparativ
cu licențiații/post-licențiații?
R: _________________
5. Din experiența dvs, studenții doctoranzi au o rată de attrition (rata R: _________________
plecărilor naturale din instituţie) mai mare sau mai mică, comparativ 5. Pentru o mai bună inserție pe piața muncii, care sunt
cu licențiații/post-licențiații? așteptările în ceea ce privește competențele unui angajat
proaspăt absolvent de doctorat?
R: _________________
R: _________________

S-ar putea să vă placă și