Sunteți pe pagina 1din 1

SCRISOARE DE MULȚUMIRE

În atenția/Către___________
Funcția ______________

Stimată (e) Doamnă/Domnule__________

Vă transmitem prezenta scrisoare de mulţumire ca semn de apreciere şi respect


pentru felul în care ne-aţi susținut în demersul pe care l-am inițiat, de a candida în
cadrul Apelului Național lansat de MFE, pentru exprimarea interesului privind
participarea în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor
Operaționale și Acordului de Parteneriat 2021-2027.
Graţie suportului/susținerii dumneavoastră, am fost selectați ca parteneri în cadrul
structurilor aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat 2021-2027,
conform anunțului publicat de Ministerul Fondurilor Europene din 20 iulie 2020, care
publică listele finale cu entitățile selectate/admise pentru CCMAP după cum urmează:
1. Programul Operațional de Capital Uman (redenumit Programul Operațional
Educație și Ocupare)
2. Programul Operațional pentru Combaterea Sărăciei (redenumit PO Incluziune și
Demnitate Socială)
În calitate de membru în cadrul acestor programe vă asigurăm că vom avea o
colaborare constructivă si vom depune eforturi să reprezentăm toți factorii interesați
pentru îndeplinirea acestor programme răspunzând astfel nevoilor reale ale cetățenilor și
economiei naționale.
Vă transmitem atașat primele documente elaborate în cadrul Programelor
Operaționale, respectiv:
- Principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune 2021-
2027;
- Priorități naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene post-
2020;
- Priorităţi de investiții/Axe Prioritare;
Vă rugăm, în măsura în care considerați oportună o intervenție pe aceste
documente lansate spre consultare publică, să ne oferiți opinii în ceea ce privește
completarea și îmbunătățirea acestora.

Vă mulţumim!

S-ar putea să vă placă și