Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Descrierea proiectului :
a) Titlu EVOLUTIA SI ISTORIA COMUNEI MAGURENI
b) Locaizare C.N.N.G , Campina, clasa a XI-a F
c) Rezumat : In acest proiect vom prezenta istoria comunei
Magureni de la inceputuri si pana in present. De
asemenea vom pune accent sip e evolutia acestui sat. Vor
fi prezentate obiective turistice si specific zonei (
monumente istorice, fauna, flora,cultura)

Durata proiectului 12 saptamani
Scopul proiectului Studiu monografic
Obiectivele proiectului
Consolidarea
deprinderilor de
tehnoredactare
Consolidarea
deprinderilor de
prezentari electronice
(ppt.)
Dezvoltarea abilitatilor
de lucru in cadrul
grupului
Acumularea de noi
cunostinte
Parteneri
Grupul tinta
Beneficiarii finali
Persoanele informate de catre
noi
Toare persoanele care asista la
prezentarea proiectului nostru

d) Justificarea importantei- Realizarea unui studiu
monographic al comunei Magureni
e) Scop si obiectiv- Scopul nostrum este sa informam
populatia despre evenimentele care au avut loc atat in
trecutul cat si in prezentul comunei Magureni
f) Descrierea activitatilor :
i. Activitatea 1 :
Denumire: Initierea proiectului
Descriere detaliata: Stabilirea temei si a produselor
finite
Responsabil: Dobra Laura si Sinca Malina
Resurse necesare: Reteaua internet si proiectul din
semestrul I
ii. Activitatea 2 :
Denumire: Culegerea informatiilor
Descriere detaliata: Realizarea si aplicarea
chestionarelor initiale ; discutii in grup in legatura
cu produsele finite si modul de realizare
Responsabil: Dobra Laura
Resurse necesare: Pachetul Microsoft Office ;
reteaua internet; cartea La noi acasa,scrisa de
profesoara Magdalena Enachescu Darmon si
elemente de papetarie
iii. Activitatea 3:
Denumire: Realizarea documentatiei
Descriere detaliata: Tehnoredactarea documentului
Word
Responsabil: Sinca Malina
Resurse necesare: Pachetul Microsoft Office
iv. Activitatea 4:
Denumire: Realizarea chestionarului
Descriere detaliata: Realizarea unu chestionar pe
baza caruia vom pune intrebari oamenilor din
comuna Magureni
Responsabil: Sinca Malina
Resurse necesare: Pachetul Microsoft Office
v. Activitatea 5:
Denumire: Initierea PowerPoint-ului
Descriere detaliata: Realizarea unor slide-uri care sa
contina informatii cu privire la tema proiectului
Responsabil: Dobra Laura
Resurse necesare: Pachetul Microsoft Office si
reteaua Internet
g) Planul de activitati:
Organizarea activitatilor pentru fiecare membru al grupei.
Tehnoredactarea documentului.
Activitatea Saptamana

Activitatea
1

Activitatea
2

Activitatea
3

Activitatea
4

Activitatea
5

h) Echipa propusa pentru realizarea proiectului:

1) Dobra Laura si Sinca Malina : Responsabile
activitatea 1
2) Dobra Laura : Responsabila activitatea 2
3) Sinca Malina : Responsabila activitatea 3
4) Sinca Malina: Responsabila activitatea 4
5) Dobra Laura : Responsabila activitatea 5
2. Rezultate preconizate :
a) Proceduri de evaluare a rezultatelor:
i. Chestionare aplicare
ii. Intalniri de lucru cu profesorul indrumator-pentru
evaluari interemediare si pentru evaluare finala
iii. Rapoarte de evaluare intermediara si finala
iv. Portofoliul proiectului
b) Beneficii:
Vor fi realizate urmatoarele:
i. Realizarea unei reviste care sa cuprinda informatii
si curiozitati despre comuna Magureni
ii. Un album foto ce cuprinde punctele esentiale ale
activitatii desfasurate in cadrul proiectului
iii. Imbunatatirea abilitatilor de comunicare in cadrul
proiectului
c) Impactul preconizat asupra grupurilor tinta/beneficiarilor
:
i. Incercarea de prezentare a aspectelor positive de
evoulutie a comunei Magureni
d) Mediatizarea:
i. Extinderea activitatilor
ii. Editarea unui dosar in care sa se prezinte rezultatele
proiectului
iii. Prezentarea power point pe support electronic in
fata clasei
iv. Asigurarea continuitatii de lucru in grup a echipei
de proiect pentru dezvoltare scolara viitoare.