Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Pedagogic ,,Matei Basarab”

Slobozia, Ialomiţa
Prof. înv. primar Ciochinaru Ela-Daniela

TEMATICA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII


CLASA PREGĂTITOARE B
An şcolar 2017-2018

Septembrie Prezentarea structurii anului şcolar 2017 - 2018


Prezentarea planului cadru al clasei pregătitoare şi schema orară a clasei
Orarul săptămânal şi programul zilnic
Necesarul de rechizite şcolare
Stabilirea programului de consultaţii cu părinţii
Alegerea Comitetului de părinţii
Prezentarea Statutului Elevului/ Regulamentul de ordine interioară
Octombrie Concluzii ale adaptării şi muncii copiilor la şcoală
Colaborarea dintre şcoală şi familie-factor hotărâtor în educarea şcolarului
pentru integrare în societate
Referat : ,, Sindromul copilului alintat şi fobia şcolară
Sfaturi de la părinti....de la copilul lor
Chestionar pentru părinţi ,, Îmi cunosc copilul?”
Discuţii libere
Decembrie Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină; analiza comportamentelor şi a
reacţiilor la sarcinile şcolare
Măsuri ameliorative pentru elevii care întâmpină dificultăţi şi măsuri pentru
dezvoltarea performanţelor elevilor
Discutarea chestionarului aplicat în luna octombrie
Propuneri pentru organizarea serbării de Crăciun
Propuneri de activitaţi pentru săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
Discuţii libere, sfaturi/păreri
Februarie Discutarea situaţiei la învăţătură a elevilor şi a comportamentului acestora în
timpul programului şcolar (sfaturi pentru ameliorarea regreselor)
Prezentarea materialului cu tema ,,Părinţii – modele pentru copii’’
Discuţii libere
Aprilie Analiza comportamentelor şi a reacţiilor la sarcinile şcolare
Măsuri de îmbunătăţire a situaţiei la învăţătură
Referat : ,,Când spunem NU şi când interzicem’’
Modul de desfăşurare şi importanţa perioadei de evaluare finală
Discuţii libere
Iunie Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină; analiza comportamentelor şi a
reacţiilor la sarcinile şcolare
Analiza rezultatelor activităţilor exracurriculare
Păreri şi impresii la terminarea clasei pregătitoare
Sfaturi pentru vacanţa de vară
Discuţii libere

S-ar putea să vă placă și