Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Program Educațional pentru Copii și Familii


Pas cu pas
Cursuri de formare profesională-150 ore (20 credite)
Educație timpurie
Obiectivele cursului:

În cadrul și la sfârșitul cursului de formare, participanții:


- vor cunoaște, explica și aplica principiile și aspectele organizării procesului educational centrat pe cel ce învață
- vor reflecta critic asupra practicilor promovate dacă sunt sau nu centrate pe copil 
- vor crea și valorifica contexte de învățare în vederea dezvolării aspectelor atitudinii în învățare
- vor conștientza importanța mediului asupra dezvoltării copilului, ca al doilea educator
- vor valorifica proiectul ca modalitate de abordare integrată a conținuturilor curriculare
- vor manifesta atitudini și percepții corecte privind importanța alegerilor și a jocului în dezvoltarea copilului mic
- vor considera necesitatea individualizării procesului întru asistența copiilor cu cerințe educaționale special, valorizând fiecare copil conform
potențialului intellectual și fizic
- vor diversifica strategiile și activitățile de învățare care să contribuie la abordarea holisitcă a copilului
- vor valorifica întrebările deschise și situațiile inopinate ca oportunități de dezvoltare a gândirii critice la copii
- vor observa, monitoriza evoluția copilului, utilizând caracterul autentic al proceselor (observare-planificare-evaluare)
- vor proiecta și organiza activități educaționale semnificative și experiențiale cu extindere în familie și comunitate, antrenând diverși parteneri
- vor analiza și aprecia propria activitate și mediul grupei din perspectiva valorilor incluzive, identificând eventuale schimbări și îmbunătățiri
- vor aplica strategii eficiente de comunicare și conlucrare cu familiile copiilor, asigurând participarea tuturor
- vor actualiza și completa cunoștințele proprii în domeniul educației timpurii, dezvoltându-și continuu competențele profesionale
- vor reflecta asupra propriilor practici și nevoi, conturând perspective de viitor
- vor disemina bunele practici în scopul realizării schimbului de experiență și îmbunătățirii activității

1
Conținuturi Tematici Resurse Achiziții de portofoliu/Tema pentru acasă (TPA)
M. 1. SESIUNEA I. Copiii, părinții și pandemia 3 situații-criză Fișa-resursă 1. Copilul- oglinda sufletului tău. Sfaturi utile
Familia-primul pentru părinți.
educator al Activitatea 1. Schimbarea în contextul pandemiei Fișa-resursă 2. Echilibrul emoțional. 6 modalități în care
copilului Activitatea 2. Copilul-oglinda părinților părinții își pot sprijini copiii în timpul pandemiei de covid-19
Activitatea 3. Emoțiile. Cum le gestionăm? (UNICEF)
Fișa-resursă 3. Recomandări în pandemie
SESIUNEA II. Ce se întâmplă? Cum procedăm? Fișa-resursă 4. Cum rezolvi un conflict? (4 Pași simpli în
Cum eficientizăm? soluționarea unui conflict)
Activitatea 1. Interacțiuni/comunicarea /instruirea la Fișa-resursă 5. De ce copilul se comportă așa..? Sfaturi utile
distanță pentru părinți.
Activitatea 2. Dificultăți/situații-criză în familie în Fișa-resursă 6. Reguli/valori în familia mea (5 reguli de
perioada carantinei conviețuire armonioasă în familie)
Fișa-resursă 7. Timpul în viața noastră (importanța gestionării
eficiente a timpului). Sfaturi utile pentru părinți.
Fișa-resursă 8. Planificarea activităților în familie (stabilirea,
în comun, a unui program zilnic/săptămânal)
Fișa-resursă 9. Rutina zilnică. Sfaturi utile pentru părinți.

TPA. Redactarea unui mesaj părinților care să cuprindă


recomandări și sugestii preluate din modulul dezvoltat:
Familia-primul educator al copilului.
M. 2. SESIUNEA I. Ce stă la baza educației centrate pe Secvențe video Fișa-resursă 1. Principii și cerințe în educația timpurie
Principiile copil (ECC) Alfabetul
educației Activitatea 1. Copiii înțeleg/ învață mai bine atunci Experiențe cu TPA. Prezentați o activitate pentru copiii de vârsta cu care
centrate pe copil când… apa lucrați, care ar reflecta centrarea pe copil.
Activitatea 2. Învățăm altfel...
Activitatea 3. Exercițiu de autoevaluare

SESIUNEA II. Motivarea și încurajarea copiilor


pentru învățare în diferite contexte
Activitatea 1. 2 Studii de caz. Cum motivăm copiii să
se implice în activități. Cum acordăm sprijin
2
părinților?
Activitatea 2. Învățarea prin experiență
M. 3. MODULUL 3. Atitudinea în învățare Secvența video Fișa-resursă 1. Atitudinea în învățare
Atitudinea în SESIUNEA I. Aspectele atitudinii în învățare Creativitatea Fișa-resursă 2. Atitudinea în învățare. Ghid de practici
învățare Activitatea 1. Exercițiu empiric 6 situații Fișa-resursă 3. 6 Situații
Activitatea 2. Atitudinea în învățare-cum se
manifestă? TPA. Sugerarea activităților integrate care contribuie la
Activitatea 3. Contexte de valorificare a aspectelor dezvoltarea atitudinii în învățare.
atitudinii în învățare
SESIUNEA II. Atelier practic
Activitatea 1. Cum dezvoltăm creativitatea?
Activitatea 2. Cum educatorul răspunde provocărilor
copiilor?

M. 4. SESIUNEA I. Cu gândul la mediu... Articol. Cu Fișa-resursă 1. Articol: Cu gândul la mediu...


Mediul-valoare Activitatea 1. Joc de imaginație gândul la mediu... Fișa–resursă 2. Inventar de întrebări
reală în Activitatea 2. Mesajele mediului Inventar de Fișa-resursă 3. Mini-studii de caz
dezvoltarea Activitatea 3. Mediile care vorbesc întrebări. Fișa-resursă 4. 4 tipuri de medii
preșcolarului Chestionar de
SESIUNEA II. Impactul mediului asupra învățării și autoevaluare
dezvoltării copilului mini-studii de caz TPA. Autoevaluare în baza Inventarului de întrebări (Fișa-
Activitatea 1. Cum stilul cadrului didactic formează Medii care resursă 2) și a celor 4 tipuri de medii (Fișa-resursă 4) și
sau depersonalizează copilul? afectează identificarea aspectelor ce necesită schimbare sau
Activitatea 2. Rolul unui mediu stimulativ de învăţare comportamentul îmbunătățire.
(4 fotografii)
Mediul.
Instrument de
autoevaluare
M. 5. SESIUNEA I. Mediul care promovează alegerile Secvența video Fișa-resursă 1. Valoarea jocului
Alegerea și jocul Activitatea 1. Ultima alegere... Valoarea jocului Fișa-resursă 2. Activități în familie
Activitatea 2. Să discutăm despre mediu Fișa-resursă 3. 9 jocuri

SESIUNEA II. Jocul-modalitate de socializare și TPA. Elaborarea unui joc în cheia celor prezentate în fișa-
exprimare a eu-lui resursă.
Activitatea 1. Jocul liber –oportunitate de implicare,
3
afirmare și dezvoltare
Activitatea 2.Valoarea jocului
M. 6. SESIUNEA I. Observarea-orientare spre impact Secvența video Fișa resursă 1. Observarea autentică
Observarea- Activitatea 1. Ultima observare... Construcții în Fișa-resursă 2. O zi în grădiniță
planificarea- Activitatea 2. Observarea: Ce? De ce? Cum? Când? nisip Fișa-resursă 2. Evaluarea
evaluarea Unde?
Activitatea 3. Observarea autentică. Tehnici de
observare și înregistrare TPA. Realizați un eseu în baza celor discutate în cadrul
seminarului Observarea-Planificarea-Evaluarea
SESIUNEA II. Planificarea și evaluarea
Activitatea 1. Cum să planificăm eficient?
Activitatea 2. Ce... ? De ce... ? și Cu ce... instrumente
evaluăm?

M. 7. SESIUNEA I. Impactul abordării integrate asupra Secvențe Fișa-resursă 1. Calendarul


Abordarea dezvoltării holiste a copilului video Fișa-resursă 2. Învățarea experiențială
holistică a Activitatea 1. Mediul şi rutina zilei în abordarea Buburuza Fișa-resursă 3. Gândirea critică
copilului din integrată a învăţării Sarcini în Fișa-resursă 4. Gândirea critică. Ghid de practici
perspectiva Activitatea 2. Învățarea semnificativă și experiențială- centre Fișa-resursă 5. Pași în elaborarea proiectului
activităților de elemente importante în formarea atitudinii pozitive în Fișa-resursă 6. Integrarea curriculară
învățare învățare
Activitatea 3. Filtrul TPA. Sesizați /intuiți o eventuală tematică a unui proiect
Activitatea 4. Cum dezvoltăm gândirea critică? care ar fi relevant (pandemie) și semnificativ (emoții,
SESIUNEA II. Caracterul integrat al proiectului ca igienă, sănătate –necesități) pentru copiii din
formă de organizare a învățării grupa dumneavoastră. Realizați o Hartă a proiectului.
Activitatea 1. Ultimul proiect...
Activitatea 2. Planificăm împreună...

M. 8. SESIUNEA I. Diferiți..., dar egali! Secvențe Fișa-resursă 1. Categorii de dificultăți


Incluziunea, Activitatea 1. Obiectul reprezentativ video Fișa-resursă 2. 4 studii de caz
diversitatea și Activitatea 2. Dificultate versus oportunitate Incluziunea Fișa-resursă 3. Nevoile de bază ale copilului
valorile SESIUNEA II. Acces prin participare 4 studii de caz Fișa-resursă 4. Aspecte ale comunicării eficiente cu familia
democrației Activitatea 1. Secvențe incluzive Fișa-resursă 5. Modele de relații între
Activitatea 2. Sinergia parteneriatelor părinți și profesioniști
Fișa-resursă 6. Perceperea dizabilității
4
de către părinți
Fișa –resursă 7. Ghid de practici
Fișa-resursă 8. Afirmații/citate

TPA. Care ar fi accentele, în contextul tematicii abordate


(educație incluzivă), pe care le-ați avea în vizor, în
activitatea
ulterioară, în lucrul cu copiii cu CES și familiile acestora?

M. 9. 1. Dezvoltarea profesională: Unde suntem? Direcții Portofoliul Prezentarea portofoliului


Dezvoltarea de perspectivă.
profesională Totalizare