Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEORETIC “ANA IPĂTESCU”

GHERLA
Director, prof. Radu IELCEAN

PROIECT EDUCAȚIONAL
„ÎN LUMEA MINUNATĂ A
COPILĂRIEI”

MAI – IUNIE 2017

INFORMAŢII DESPRE PROIECT:

ORGANIZATORI: LICEUL TEORETIC “ANA IPĂTESCU” GHERLA

COORDONATORI PROIECT: PROF. VEDEAN CRISTIAN, ÎNV.DEAC ALINA,


ÎNV.CONȚ MELANIA
PARTENERI:
 Liceul Teoretic ”Ana Ipătescu” Gherla

 Colectivul de părinți ai elevilor participanți

COLABORATORI: Prof. Logoped, Corina Buta


MOTTO:
„Toți oamenii mari au fost cândva copii.”
Antoine de Saint Exupery

ARGUMENT
Ziua de 1 Iunie este un prilej de mare bucurie și de sărbătoare în lumea întreagă pentru că actorul
principal în serialul vieții este copilul. De altfel, minunata lume a copilăriei este un tărâm veșnic din viaţa
tuturor, reprezentând inocența, surâsul, jocul, visarea şi fantasticul. Orice om, indiferent de vârstă, poate
să retrăiască unul din aceste sentimente, alături de fii, nepoții, strănepoți sau elevi.
Copilăria înseamnă momente de sărbătoare şi soare, dar şi prietenie, înţelegere, acceptare, cooperare.
Această zi are menirea de a aduce zâmbete pe chipul copiilor, de a înveseli comunitatea şi familia, dar şi de
a oferi an de an un prilej de bucurie, nu doar prin intermediul unor cadouri, ci şi prin participarea la acţiuni
şi evenimente inedite, atractive pentru aceștia.
Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o lume
inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Prin propunerile noastre copiii ne vor
fi ghizi printr-o lume a jucăriilor realizate de ei și pentru ei, ne vor fi gazde într-o lume de poveşti, costumaţi
în personaje pline de farmec şi ne vor îmbogăţi sufleteşte prin melodii şi ritmuri vesele, pline de dragoste și
inocență.

SCOP
 Realizarea unor activităţi cultural-artistice şi distractive dedicate Zilei Internaţionale a
Copilului .

OBIECTIVE
 Educarea atitudinilor şi comportamentelor elevilor în vederea acceptării diversităţii, a toleranţei şi
nediscriminării în cadrul grupului ;
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportament în societate ;
 Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi.
 stabilirea unor relaţii de prietenie între elevi,
 creşterea gradului de socializare şi abilitățile de comunicare ale elevilor;
 implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate.

GRUP ŢINTĂ
 elevii claselor I -IV de la Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla

BENEFICIARI
 elevii claselor I-IV
 cadrele didactice
 părinţii
RESURSE UMANE:
 cadre didactice participante la proiect,
 elevi,
 părinţi
RESURSE MATERIALE:
 materiale necesare desfăşurării jocurilor şi concursurilor,
 materiale pentru colaje şi felicitări,
 diplome

DESFĂŞUREA ACTIVITĂŢILOR

20-30 aprilie 2017 – Proiectarea și elaborarea prezentului proiect


2 -10 mai- obţinerea aprobărilor şi mediatizarea activităţii
11-20 mai-pregătirea materialelor necesare desfășurării activităților propuse în calendar
25 mai – organizarea unei activități în colaborare cu d-na prof. logoped – ”În lumea magică a teatrului”-
26 mai – desfășurarea activității “Zâmbetul, jocul și veselia îmi colorează copilăria”- ateliere de lucru;
26 – 31 mai – Pregătirea momentelor artistice pentru 1 Iunie – „Ziua Copiilor”şi a Imnului zilei: „Lumea
copiilor”
1 iunie – ”Lumea copilăriei prin muzică,desen,mișcare ” –cântece,desene pe asfalt, jocuri de mișcare
prezentarea momentului artistic închinat zilei copilului și premierea elevilor cu această ocazie.

METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU, FORME DE ORGANIZARE


 dezbaterea, analiza , observația, conversația, problematizarea, descoperirea, cooperarea, lucrul în
echipă , brainstorming-ul de grup și individual ,
 individual , pe echipe , în grup organizat
REZULTATE
 Program cultural-artistic
 Fotografii cu momente din activitățile desfășurate
 Expoziţie cu lucrările artistico – plastice ale elevilor implicați în activitățile proiectului
 Activităţi sportive şi distractive.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
 Există posibilitatea de continuare ulterioară a proiectului şi extindere prin atragere de
parteneri .

G. BUGETUL PROIECTULUI
 Decorul se realizează de către cadre didactice şi elevi.
 Pentru surprize , dulciuri, confetti, baloane există sponsori.