Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa pregătitoare

Aria curriculară: ARTE ŞI TEHNOLOGII


Disciplina: ARTE VIZUALE ŞI LUCRU MANUAL
Curriculum nucleu
Număr ore pe săptămână: 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Unităţi de învăţare Competenţ Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


Crt e ore
. specifice

Semestrul I
1. Evaluare iniţială  Probe pentru determinarea 4 I-II
cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor elevilor
2. Culorile toamnei 1.1.; 1.3.  Culorile spectrului solar 8 III-VI
2.1.; 2.2.  Tehnici simple: amprentare cu
2.3.; 2.6. frunze, fructe, legume;
 Tăiere, decupare după contur,
lipire.
3. În lumea castelelor 1.2.; 1.3.  Nonculori: alb şi negru; 6 VII-IX
2.2.; 2.3.  Oţinerea formelor spontane
prin presare;
 Modelaj;
 Tăiere după contur, lipire, colaj
4. Iarna 1.1.  Activităţi cu materiale diverse: 8 X-XIII
1.3. hârtie, fire, staniol – tăiere,
2.1. rupere, mototolire, îndoire,
2.2. decupare, colaj;
2.3.  Amprentare cu palma,
2.6. dactilopictură;
 Decolorare cu pic

Semestrul al II-lea
5. Arta vestimentaţiei 1.1.  Pata de culoare; 6 I-III
1.2.  Punctul şi linia cu scop de
1.3. contur şi decorativ;
2.1.  Îndoirea hârtiei, decupare,
2.3. lipire
6. Martie, mărţişor 1.1.; 1.3.  Decupare 6 IV-VI
2.1.; 2.3.  Răsucire şi lipire
 Asamblare
7. Primăvara 1.1.; 1.2.  Tehnica colajului – folosind 10 VII-XI
1.3.; 2.2. materiale şi tehnici diverse;
2.3.  Punctul şi linia cu scop
decorativ;
8. Micii artişti 1.1.  Tehnici simple de obţinere a 8 XIII –
2.2. petei de culoare: tragere şi XVI
2.3. zgâriere, suflare, stropire;
2.6.  Tăiere, decupare după contur,
pliere, lipire
9. Vara 1.1.; 1.3.  Semnificaţia culorilor 8 XVII-
2.2.; 2.3.  Ruperea, mototolirea, răsucirea XX
2.6. hârtiei

10. Natura în ochi de copil  Tehnici de lucru însuşite – 4 XXI-


- evaluare finală compoziţii libere, colaj XXII

Auxiliar didactic:

Violeta Faliboga – Arte vizuale şi lucru manual “Muncă şi creaţie”,


Editura Agapis, Bucureşti, 2012
Proiectarea unităţilor de învăţare

Unitatea de învăţare: “Culorile toamnei”


Număr de ore alocat: 8
Săpt. III-VI
Nr. Conţinuturi CS Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
Crt.
1. Instrumente şi 1.1. - recunoaşterea şi observarea dirijată a materialelor - culori, carioci, creioane, - evaluare frontală, prin
materiale de lucru 2.1. prezentate; acuarele, foi de desen; descoperirea criteriului
- găsirea unor criterii de clasificare şi gruparea - foarfece, fire, gârtie glacee, de sortare a obiectelor
obiectelor în funcţie de acestea; lipici, plastilină; - calificative individuale
- jocul “Eu spun ceva, tu spui altceva” – - pahare din plastic, peturi,
enumerarea unor caracteristici ale materialelor şi CD-uri, ziare, reviste, cutii;
instrumentelor; - aparat foto
- 1 oră
2-6.  Recunoaşterea 1.1. - observarea dirijată a unor imagini de toamnă – - auxiliarul “Muncă şi creaţie”, - observarea sistematică
culorilor 1.3. peisaje, tablouri pictate, legume, fructe; foarfece, lipici, culori, carioci; - probă practică
 Tăiere, decupare 2.1. - conversaţii despre mesajul transmis prin desen; - observaţia dirijată, exerciţiul,
după contur, lipire 2.3. - exerciţii de identificare a culorilor spectrului demonstraţia, conversaţia,
2.6. solar; “Curcubeul”; jocul didactic;
Subiecte: - exerciţii de colorare; - lucru în echipe, lucru
- Toamna - exerciţii de decupare după contur, tăiere, lipire şi individual şi frontal;
- Fructe de toamnă asamblare a elementelor ce alcătuiesc un tablou; - 5 ore
- Hora legumelor - corelaţii interdisciplinare: cântece, poezii,
- Barca pe lac ghicitori, în legătură cu subiectul lecţiei
7. Amprentare cu 1.3. - confecţionarea “ştampilelor”; - “ştampile” din fructe, - probă practică
frunze, fructe, legume 2.2. - exerciţii de colorare a ştampilei; legume, frunze;
- realizarea unei lucrări prin amprentare. - explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul;
- lucru individual şi pe grupe;
- 1 oră
8. Evaluare 1.1.; 2.1 - exerciţii de alegere, de către membrii fiecărei - activitate pe grupe - expoziţie cu produsele
2.6. grupe, a lucrărilor care vor fi expuse; - turul galeriei elevilor
- realizarea expoziţiei şi prezentarea proprie a - 1 oră
produsului.