Sunteți pe pagina 1din 1

Producţia şi distribuţia energiei electrice

Producţia energiei electrice în termocentralele electrice


Producţia energiei electrice de alte surse de energie
Distribuţia şi comercializarea combustibilului gazos prin conducte
Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate