Sunteți pe pagina 1din 10

Managementul costurilor

proiectelor
Grupe de procese
Monitorizare și
Domenii de Initiere Planificare Execuție Încheiere
control
cunoștințe
Managementul Estimarea Controlul
costurilor costurilor costurilor
proiectului
Determinarea
bugetului
Tipuri de bugete
 buget pe categorii de cheltuieli - grupeazã veniturile şi cheltuielile
pe categorii.

 buget pe categorii de cheltuieli şi pe activitãţi - grupeazã


cheltuielile pe categorii şi pe activitãţi, în cadrul acelui proiect.

 buget pe surse - grupeazã cheltuielile pe categorii şi pe surse de


finanţare care participã cu fonduri.

 acest tip de buget reprezintã, de obicei, forma sub care


bugetul i se prezintã finanţatorului cãruia i se solicită fonduri,
având în vedere faptul cã orice finanţator doreşte să ştie cine
mai susţine din punct de vedere financiar proiectul respectiv
şi în ce mãsură

2
Etape în realizarea bugetului
I. defalcarea proiectului în activităţi care consumă
resurse;
II. calcularea resurselor pentru fiecare activitate şi
subactivitate;
III. estimarea cheltuielilor în detaliu, pentru fiecare
activitate şi subactivitate precum şi a celor totale;
IV. estimarea potenţialelor surse de venituri.

3
I. Defalcarea proiectului în activităţi
care consumă resurse
 Rezultate ce trebuie obţinute,
 Listă de sarcini pentru fiecare dintre acestea.

 Nu trebuie omise sarcini precum: realizarea


documentaţiei, instruirea membrilor echipei, evaluări
intermediare, revizuiri aduse proiectului, rapoarte etc.

4
II. Calcularea resurselor pentru fiecare activitate
 Resurse legate de personal / consultanţă
 Pentru a calcula resursele legate de personal, referiţi-vă în primul
rând la volumul de muncă exprimat în ore sau în zile.
 Pentru a calcula volumul de muncă, încercaţi să estimaţi cât i-ar
trebui unui singur om să o ducă la capăt.
 În funcţie de numărul de oameni disponibili veţi putea calcula durata
sarcinii

5
Resurse care nu sunt legate de personal
 Echipamente (calculatoare, copiatoare, mobilier, etc.)
 Consumabile (hârtie, cartuşe de imprimantă, diskete, CD-uri,
etc.)
 Transport şi diurnă
 Costuri pentru organizarea de evenimente
 Costuri administrative
 Publicaţii
 Servicii contractate
 Alte costuri

6
III. Estimarea costurilor
costul unitar
 din informaţiile furnizorilor,
- cum?

 de la membrii echipei, în special de la cei din


departamentele specializate - estimare,

 din proiecte asemănătoare anterioare ale organizaţiei


voastre sau ale altora.
7
Recomandări
ü întocmirea unui buget corect va dura destul de mult, deci
începeţi din timp;
ü consultaţi, la întocmirea bugetului, toate persoanele
implicate în proiect - veţi avea mai multe şanse sã fie
realist, şi, în plus, vă asiguraţi ca el va fi înţeles şi
acceptat în mod flexibil şi nu va fi privit ca o mãsurã
birocratică de control

8
Recomandări
ü Bugetul trebuie să corespundă activităţilor, reflectându-le.
ü Detaliaţi justificările costurilor, pentru a demonstra necesitatea
lor!
ü Ţineţi cont de taxele aferente salariilor (impozitul pe venit,
asigurările sociale etc.), şi de numărul de ore lucrate (normă
întreagă sau parţială).

9
Recomandări

 nu uitaţi să calculaţi costurile legate de deprecierea şi


întreţinerea echipamentului pe care îl folosiţi;

 includeţi şi costurile legate de evaluarea proiectului;

 marjă de siguranţă - rata inflaţiei, scăderea puterii de


cumpărare, alinierea preţurilor la cele internaţionale

10