Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA” JIBOU


455200, Jibou, Str. Wesselenyi Miklos, nr.5, Judeţul Sălaj
Tel./fax 0260644652, e-mail: scoalagogajibou@yahoo.com

Nr………din…………………

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul/subsemnata VARGA DARIUS-IONUȚ , elev/elevăîn clasa a XII-a A, la


Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, profil Servicii, domeniul Economic, calificarea
profesională Tehnician în activități economice, solicit înscrierea la examenul de certificare a
competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 4,
sesiunea mai-iunie 2020.

Jibou, 28.05.2020 Semnătura

Domnului director al Liceului Tehnologic “Octavian Goga” Jibou