Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV


Bd. Eroilor, nr. 5, Brasov 500007, jud. Brasov
Tel.: +40-(0)68-410777 Fax: +40-(0)268-475576;
Fax DIUAT: +40-(0)268-472305
e-mail: office@judbrasov.ro

DECIZIE DE NUMIRE NR.: 4919/16.03.2017

Avand in vedere referatul nr.: 4911/ 1.03.2017 privind vacantarea postului


avizat raportului final din data de 16.03.2017 al Comisiei de Concurs numita prin
hotararea presedintelui Consiliului judetean Brasov nr.: 351/1.03.2017.
In conformitate cu prevederile Legii- cadru privind statutul functionarilor
publici, nr 188/1999, art. 19 alin. (2), ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 23/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in
anul 2016, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.
In temeiul art 36. alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
Presedintele CJ decide:
Art. 1. Cu data prezentei decizii, domnisoara Clinciu Ana-Maria Malina se numeste in
functia publica de conducere de sef de birou gradul II, clasa de salarizare 82 la Directia
Generala Management si Strategie- Biroul Implementare MASTER PLAN;
Art. 2. Drepturi salariale in valoare de 7.540 lei si un spor pentru conditii vatamatoare
in cuantum de 525 lei;
Art. 3. Fisa postului din anexa face parte integranta;
Art. 4. Act administrativ cu drept de contestatie, termen de la comunicare;
Art. 5. Serviciul Resurse Umane va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

PRESEDINTE CJ BRASOV
ADRIAN-IOAN VESTEA
DATA: 16.03.2017
SEF SERVICIU: VICTOR DINU
INTOCMIT: ALINA VOINEA