Sunteți pe pagina 1din 1

În contextul în care ceremoniile funerare se vor desfășura în perioada

următoare în cadru foarte restrâns, FĂCLIA DE CLUJ continuă să ofere celor


care se despart de cei dragi posibilitatea de a-și exprima condoleanțele prin
intermediul ziarului nostru.

PROGRAM CU PUBLICUL
DE LUNI PÂNĂ VINERI: ÎNTRE ORELE 9-16
DUMINICĂ: ÎNTRE ORELE 15-17
ANUNȚURILE POT FI TRANSMISE
ȘI PE CALE ELECTRONICĂ LA ADRESELE:
PUBLICITATE@ZIARULFACLIA.RO; RECLAMA@ZIARULFACLIA.RO
DETALII LA TEL.: 0264.450707; 0788-476727; 0788-307324

joi, 25 iunie 2020 • anul XXXI, nr. 8975 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Doar un vot? Comuna Tritenii de Jos a rămas fără primar


• Şase comune din judeţul Cluj nu au în prezent primar •
Prefectul județului Cluj, Mircea a fost condamnat la o pedeapsă de
Abrudean, a semnat, miercuri, Or- patru ani cu suspendare, după ce
Cosmin PURIȘ dinul privind constatarea încetării a fost găsit vinovat de participa-
de drept a mandatului de primar ţie improprie la abuz în serviciu
al comunei Tritenii de Jos, Valer în formă continuată. Sașa Valer
Sașa, că urmare a unei condam- a contestat hotărârea iar în urma
nări prin hotărâre judecătorească judecării apelului Curtea de Apel

Î
ntr-o rezoluţie adoptată la sfârșitul săp- definitivă. Cluj a dispus o pedeapsă de doi ani
tămânii trecute cu 520 voturi pentru, 86 „Am semnat Ordinul privind cu suspendare și interdicția de a
împotrivă și 59 abţineri, eurodeputaţii constatarea încetării de drept a mai candida ca primar în următo-
au solicitat Consiliului și statelor mem- mandatului de primar al comunei rii trei ani.
bre ale UE să ia măsurile necesare pentru Tritenii de Jos, a d-lui Valer Sașa, ‚’Admite apelul declarat de in-
a admite Bulgaria, România și Croaţia în că urmare a condamnării prin ho- culpatul Sașa Valer împotriva sen-
spaţiul Schengen. Chiar dacă este vorba tărâre judecătorească definitivă, la tinţei penale nr. 170/15.04.2019
de un demers al Parlamentului European, o pedeapsă privativă de libertate, pronunţate de Judecătoria Turda
românii nu trebuie să-și facă mari speranțe cu suspendare sub supraveghere în dosarul nr. 3206/328/2018.
că într-un timp foarte scurt vor putea călă- a executării pedepsei”, a declarat Desfiinţează în parte sentinţa pe-
tori în celelalte state membre al spațiului prefectul Mircea Abrudean. nală apelată, în ce privește latura
Schengen fără a mai fi supuși controlului la Prin sentinţa de fond pronunţa- Anca M. Colibășanu
frontiere. tă de Judecătoria Turda, Sașa Valer continuare în pagina a 4-a
Nu este pentru prima data când legisla-
tivul european vine cu un astfel de semnal
privind extinderea spațiului fără frontiere Relațiile diplomatice și culturale româno-japoneze la sfârșitul Primului Război Mondial: Bacalaureat 2020:
al Uniunii Europene.
Încă din 2011, Parlamentul European a
dat unda verde aderării României și Bulga-
Misiunile lui Victor Cădere și Elie Bufnea în Japonia Elev eliminat din
riei la spatiul Schengen, iar de atunci și-a re- Primul Război Mondial a fost un eveniment major ce a marcat cial cu SUA, în 1854. În perioada examen pentru
iterat poziția în mai multe rânduri. Cu toa- istoria omenirii prin numeroasele sale consecințe politice, următoare, autoritățile nipone au tentativă de fraudă
te acestea, dar și în pofida faptului că țara demografice, economice, sociale dar și culturale. Pe lângă efectele stabilit relații politice și economi-
noastră a îndeplinit criteriile tehnice ceru- sale devastatoare, războiul a prilejuit o mobilitate fără precedent ce cu mai multe state europene.
te, spațiul Schengen nu a fost extins în cele în rândul comunităților și a indivizilor, o mobilitate ce a dus la O  schimbare radicală a  survenit
două țări. S-a vorbit și de o aderare la spa- lărgirea orizonturilor culturale și la intensificarea contactelor și în politica internă prin imple-
țiul fără frontiere în două etape. Mai întâi diplomatice. Nici România nu a fost ocolită de aceste evoluții. La mentarea unor reforme sociale și
pentru spaţiul aerian și cel maritim și apoi sfârșitul Marelui Război, legăturile diplomatice și culturale ale economice menite să modernizeze
pentru cel terestru. Propunerea nu avut ni- statului român s-au multiplicat și s-au consolidat, incluzând chiar și statul japonez. Din această peri-
cio finalitate, pentru că guvernele naționale țări situate la distanțe considerabile, precum Japonia. oadă, cunoscută în istoria niponă
ca era Meiji (1868-1912), datează Un candidat de la un liceu
ale UE nu au reușit să decidă în unanimita- La mijlocul secolului al XIX- politică și culturală, ce începuse în și primele contacte diplomatice și din Cluj-Napoca a fost eliminat,
te acceptarea de noi state în această zonă. lea s-a încheiat în istoria Japoniei anul 1639. Deschiderea a  debutat culturale româno-japoneze. miercuri, de la proba obligato-
continuare în pagina a 12-a o perioadă îndelungată de izolare prin semnarea unui tratat comer- rie a profilului, la Bacalaureat,
continuare în pagina a 5-a pentru tentativă de fraudă. Con-
form declarației inspectorului
școlar general Marinela Marc,
Averile viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca la această probă s-au prezentat
4216 candidați, din 4304 în-
Edilii municipiului Cluj-Napoca și consilierii locali și-au publicat scriși. La Cluj nu au fost raporta-
recent (unii dintre ei) declarațiile de avere pe site-ul primăriei. te cazuri de elevi cu temperatură
Cei doi viceprimari Dan Tarcea (PNL) și Olah Emese (UDMR) stau peste 37,3 grade. Ultima probă
foarte bine la acest capitol. Ei dețin terenuri, apartamente, scrisă din această sesiune a exa-
autoturisme, motociclete și au conturi curente la bănci. menului național de Bacalaureat
Astfel, liberalul Dan Tarcea are nici mai mult, nici mai puțin de 11 - cea la alegere a profilului și a
terenuri în Cluj-Napoca și în mai multe comune din județ, cu două mai specializării - va avea loc astăzi,
puține decât anul trecut. De asemenea, Tarcea are o casă de vacanță la 25 iunie. Afișarea primelor re-
Râșca, un apartament la Florești, o casă de locuit tot la Florești și una zultate, în centrele de examen
în Cluj-Napoca. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca deține două și pe site-ul bacalaureat.edu.ro,
autoturisme (un Fiat 1800 și un VWGolf VI), precum și un ATV Su- cu anonimizarea numelui și pre-
zuki. Dan Tarcea are bijuterii și ceasuri în valoare de 45.000 de euro numelui candidatului, este pre-
și patru conturi curente la Banca Transilvania (de 53.002.86 lei, de văzută pentru data de 30 iunie,
43.000 lei, de 1.087,94 lei și de 1.916,94 euro). Conform declarației de până în ora 12:00. Contestațiile
avere, anul trecut a vândut un apartament din Cluj-Napoca. pot fi depuse/ transmise prin
Viceprimarul liberal al municipiului Cluj-Napoca stă bine și la ca- mijloace electronice în aceeași
pitolul venituri: el a obținut, anul trecut, de la primărie 146.652 lei, zi, în intervalul orar 16:00 -
peste 7.000 lei - venituri din arendă, iar soția sa a obținut de la biroul
de avocat suma de 72.083lei. Anca M. Colibășanu 20:00, respectiv 1 iulie, în inter-
valul orar 8:00 - 12:00. M.T.
continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324