Sunteți pe pagina 1din 7

EVALUARE INIŢIALA

CLASA PREGĂTITOARE
2012/2013

,,IATA CÂT DE MULTE ŞTIU’’


17.09.2012/21.09.2012

DATA ACTIVITATEA ITEMI DE EVALUARE METODE SI Forme de


PROCEDEE DE organizare
EVALUARE
17.09. DP – Primirea -Relationeaza usor cu colegii si Activitati
2012 copiilor in prima zi de adultii Observarea individuale
şcoală intr-un directa
cadru festiv a comp.copiilor Activitati
“Surprize de inceput -Utilizeaza si respecta in grupuri
de an scolar ……. reguli de comp. in grup mici
CLR-“Iepurasii Exercitii
jucausi’’
ES – Educatie pentru
societate-“Inca un -Recunoaste si descrie
pas”- sunt la clasa caracteristici si utilitati ale
pregatitoare unor obiecte de uz
MEM- -“Ce stii personal si colectiv
despre…? “-Proba de
recunoastere a unor
obiecte uzuale si a
utilitatii acestora

18.09.2012 DP-Intalnirea de -Utilizeaza un limbaj oral Observarea com- Activitati


dimineata corect din punct de vedere portamentului frontale
Salutul. Intamplari grammatical verbal al copiilor dirijate
din vacanta -Utilizeaza calitati expresive ale Activitati
“Cartea mea limbajului oral si cel corporal pe
preferata din -Manifesta interes pentru carti grupuri
vacanta”
“Slalom printre -Recunoaste criterii de
obstacole” ordonare a unei multimi Fise de evaluare
dupa:forma,culoare,marime,et
MEM- Activ. matem.- c
“Ce-mi -Sesizeaza relatiile cantitative Jocuri-exercitiu
amintesc…?”-Proba din doua multimi{mai multe,
de verificare a mai putine,tot atatea)
capacitatii de formare -Recunoaste un cantec insusit
a unei multimi de ob. anterior dupa audierea unui

1
dupa criterii date si fragment
de apreciere a -Interpreteaza un cantec indiv.
cantitatii sau in grup
?”
CLR-Numaratoarea-
repetarea poeziei
19.09.2012 DP- Sosirea copiilor . -Autonomie in deprinderile de Observarea
Impartasirea cu ingrijire personala si comportamentului Activitati
ceilalti- autoservire verbal al copiilor individuale
“Prietenul meu din -Traseaza linii pe contur sau Proba practica Activitati
vacanta” linie punctata in diferite pozitii in grupuri
“Singurel ma pentru a reda imaginea unui Joc sportiv- mici
ingrijesc”… obiect proba practica
-“Traseaza pe -Raspunde la comenzile verbale
contur..” -Respecta reguli de joc

Joc sportiv- ‘Cine -Formuleaza propozitii simple


aduce mai multe si dezvoltate
jucarii”-proba de - Alcatuieste simple povestiri
verificare a prin descrierea unor elem. din Proba practica
capacitatii de a ras.la imaginea data
o comanda data si de -Capacitatea de a reda propor-
a respecta regulile tionalitatea corpului uman
unui joc
CLR-Educarea
limbajului-“Ce-ti
povesteste
imaginea?”
MEM-Multe sau
putine
AV- Educatie
plastica- desen
–“Omuletul”- proba
de reprezentare a
corpului
uman”
20.09.2012 DP- Sosirea la scoala -Selecteaza imag. care Activitati
Completarea reprezinta caracteristici ale in grupuri
calendarului anotimpului precizat mici
naturii.Prezenta - Asociaza imag. cu aspectele
meteo ale zilei Fise de evaluare Activitati
AV-Ex.grafice- proba -Utilizeaza corect instrumente pe grupuri
de verificare a de scris . Activitati
insusirii corecte -Exprimarea gestului grafic Fise de evaluare indiv
a unor elem. de -Recunoaste si descrie profesii Observarea Activitate
scriere si unelte specifice comportamentului frontala
Joc de masa –“Cauta -Recunoaste si descrie forme motric al copiilor dirijata
si geometrice prin patru caracte-
potriveste” ristici

2
MEM-Activ. matem. -Executa corect deprinderi
“Ce mai stii despe? motrice de baza prevazute
(forme
geometrice)

21.09.2012 DP- Intalnirea de -Coordonare motrica adecvata Joc de rol Activitate
dim. varstei Observarea comp. frontala
Prezenta.Gimnastica verbal si gestual
de -Alege imagini care reprezinta Activitate
inviorare….. ev. si sarbatori specifice Proba practica individuala
Alege si grupeaza” -Respecta reguli si norme de Activitati
Joc de rol –“De-a comp. specifice activ. din grad. pe grupuri
gradinita” -Reda o poezie cu respectarea
intonatiei,a ritmului,a pauzei.

- CLR-“Ce poezie imi - Recunoasterea si denumirea


amintesc” uneltelor si tehnicilor de lucru
-MEM Alege si adecvatei temei propuse
grupeaza”
Joc de rol –“De-a
gradinita”

AV SI LM-Activ.
practica- “La ce
foloseste?”-proba
pentru recunoasterea
dif.unelte si
materiale de lucru
conform
temei propuse

3
EVALUARE INIŢIALA
CLASA PREGĂTITOARE
2012/2013

,,SĂ FACEM CUNOŞTINŢA’’


24.09.2012/28.09.2012
DATA ITEMI DE METODE SI Forma de
ACTIVITATEA EVALUARE PROCEDEE DE organizare
EVAL.
24.09.2012 DP- Intalnirea de Activitate
dimineata . Prezenta indiv.
Salutul. “Singurel -Asociaza miscarile Joc cu text si cant
ma ingrijesc”. sugerate de textul Observarea Activitati pe
MM- Joc cu text si cantecului cu ritmul comportamentului grupuri mici
cant-“Iepurasul acestuia copiilor
Tup”- Fise de evaluare
Proba pentru a
determina -Abilitatea de a utiliza Exercitii frontale
capacitatea de a calculatorul fise
asocia miscarile
sugerate de textul -Selectarea unor imagini
cantecului cu ritmul dupa
acestuia criterii date
Joc interactiv la - Alege si descrie
calculator –“Vacanta imagini specifice unor
de vara” anotimpuri
MEM- - Intelege continutul
Cun.mediului-“Lum notiunilor
ea care ma morale-
inconjoara”- joc did. bun,rau,harnic,lenes,etc.

ES- Educatie pentru


societate- “Asa da
asa nu “
25.09.2012 DP- Intalnirea de -Utilizarea unor formule Activ.
dim. –“Iepurasul isi de indiv.sau in
prezinta prezentare grupuri mici
prietenii”.Ne Proba practica
pregatim pentru - Executa pasi de dans
activitati simpli,pas
MM–“In pasi de adaugat
dans…” Proba Exercitii
pentru verificarea -Utilizeaza culori Fise de evaluare
capacitatii de a-si potrivite temei
coordona miscarile -Respecta spatiul dat si Observarea
cu ale celorlati copii uniformitatea comporta-
AV -Sa numere de la 1la 5 mentului verbal al

4
“Coloreaza imaginea recunoscand grupele cu copiilor
preferata”-proba 1-5 obiecte si cifrele
pentru determinarea corespunzatoare
capacitatii de a
respecta tehnica de -Utilizeaza adecvat
colorare formulele de politete si
MEM-Activ. relationeaza cu colegii si
matem.-“Numara si adultii
arata cifra”-Proba
pentru verificarea
numaratului in
limitele 1-5
ES – Educatie pentru
societate –“Cuvantul
fermecat”-Proba de
verificare a
comportamentului
verbal
26.09.2012 DP- Sosirea -Utilizeaza corect Observarea Exercitii in
copiilor.Prezenta.Ne deprinderi de comporta- grupuri mici
pregatim pentru igiena personala mentului copiilor si individuale
activitati.”Singurel
ma ingrijesc” -Capacitatea de a Fise de evaluare
Joc de masa –“Din reconstitui
jumatate –intreg” intregul Proba pe baza
“Al catelea ursulet s- - Intelege si utilizizeaza jocului
a ascuns?”- corect
MEM Numeralul ordinal in
Proba de limitele 1-5 Proba practica
determinare a
capacitatii de a -Recunoaste personajele
utilize coret din
numeralul in limitele povestile cunoscute
1-5 -Compune spatial
CLR- Educarea plastic folosind
limbajului – tehnicile si
“Recunoste instrumentele de lucru
personajul” adecvate
AV SI LM – -Realizeaza lucrari
Educatie plastica originale
–“Amintiri din
vacanta”-pictura
27.09.2012 DP- Intalnirea de Activitate pe
dimineata. Prezenta. -Precizeaza Joc-ex. dirijat grupuri
Completam caracteristici ale activ.
calendarul naturii. fructelor si legumelor frontala
“Ghiceste ce ai -Capacitatea de a Joc-ex. dirijat dirijata
gustat, pipait.” imbina,asambla , Fise de evaluare
coopera pentru a

5
“Construieste ce-ti construi o lucrare
place” colectiva Proba practica – Activitate
CLR- individuala
MEM – Activ. -Identifica si plaseaza
matem.-“Unde se corect ob. in Observarea
afla….?”-Proba pozitii spatiale precizate compor-
pentru a verifica tamentului
recu- -Utilizeaza deprinderi copiilor
noasterea si motrice
utilizarea corecta a insusite, in diferite
pozitiilor contexte Joc muzical Exercitii
spatiale insusite indiv.
28.09.2012 anterior Observarea
-Participa la anumite comporta-
sarcini gospodaresti- mentului verbal al
DP- Intalnirea de adunatul jucariilor, copiilor
dimineata . Prezenta. aranjarea
Ne pregatim pentru scauneleleor,etc. Proba practica
activitati. - Recunoaste si
“Modeleaza ce-ti utilizeaza correct tehnici
place”- Proba pentru de modelare potrivite
verificarea tehnicilor temei
de modelaj alese
Joc –“Bate vantul - Executa batai din
frunzele palme,mers si alte
MEM – Activ. miscari in ritmul
matem.-“Unde se cantecului
afla….?”-Proba -Descrie emotii si
pentru a verifica sentimente traite
recu- in anumite situatii
noasterea si -Utilizeaza calitati
utilizarea corecta a expresive ale limbajului
pozitiilor oral
spatiale insusite
anterior - Realizeaza lucrari
practice prin
CLR-Educarea valorificarea
limbajului – deprinderilor insusite
“Povesteste
intamplari din
vacanta”

ES-Activ. practica –
“Casa mea”-Proba
de verificare a
utilizarii corecte a
instru-
mentelor si a
tehnicilor de lucru

6
adecvate
temei propuse