Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Babes Bolyai

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei


PIPP invatamant la distanta
Extensia Targu Mures
Propunatoare:Luca Jozefina(cas.Nohai)

Realizati o comparație între paradigma educațională platoniciană si aristotelică.


(Ex.2/modulul1/pag.28 din curs)

Paradigmele,în sens larg,pot fi acceptate ca modele virtuale,care au contribuit la dezvoltarea


doctrinelor pedagogice.dintre aceste paradigme ,evidentiez pe cea platoniciană și cea
aristotelică,printr o comparație.
Platon a propus un sistem teoretic al educației,sistem de idei bazat pe dobandirea adevărului prin
știința rațiunii iar scopul ultim al educației este înțelepciunea,pe cand Aristotel afirma ca primează
concepția filosofică din care derivă cea pedagogică,cunoașterea pornește de la percepția senzorială.
Scopul educației,în viziunea platiniciană,este aceea de a i da corpului și sufletului frumusețea și
perfecțiunea de care este capabil,educația fiind diferită pentru fiecare individ în parte.
Aristotel considera scopul vieții ca fiind fericirea,iar suprema fericire se dobandește în urma
contemplării naturii.Prin prisma teoriilor sale,școala devine o instituție ce se afirmă și se
dezvoltă,constituind o grija prioritară a statului,toți cetățenii putand avea acces la educație.Educația
cuprindea două categorii de activitați:comunicarea de cunoștințe și formarea deprinderilor iar
scopul acesteia este moralitatea.
Pana la șapte ani,educația avea loc în familie și era preponderent fizică.De la șapte la
paisprezece,era instruirea (scris-citit),gimnastică,muzică și desen.De la paisprezece la douazeci și
unu de ani,pe langă cele studiate anterior ,pană la paisprezece ani,adolescentul descopera noi sfere
ale cunoaăterii cum ar fi:dialectica,retorica,științele politice și chiar primele noțiuni de filozofie.
El si a dat seama ca nu poate merge pe urmele lui Platon.Aceasta poziție este exprimată si în celebra
afirmație:Amicus Plato sed magis amica veritas(Mi e prieten Platon,dar mai prieten imi este
adevărul).El arată erorile lui Platon:ca a separat generalul de particular,a considerat ca esențele
generale ar exista independent de cele particulare .
Multe din ideile lui Aristotel sunt perimate astăzi,iar din scrierile lui se desprinde ideea ca fiecare
aspect al vieții și societății umane poate constitui un obiect adecvat pentru gandire si analiză.
Aristotel era studentul lui Platon
Platon însă nu era preocupat de educația sclavilor,consideraand ca educația nu este pentru
toți.Educatia ,în viziunea lui,era garantul stabilității în oraș,statul trebuind să se ocupe de acest
lucru.De asemenea,el afirma ca nimeni nu trebuie sa invețe cu de a sila,învățătura silnică nu rămane
în suflet.Dacă cel care se dorește a fi educat nu are acceași dorință,munca depusă și învățăturile
transmise sunt zadarnice.Tanărului nu trebuie să i se ofere cunoașterea de a gata ci să o descopere
singur,fie prin percepție senzorială,fie prin experiment.Spre exemplu,atunci cand un elev este
întrebat despre o noțiune de geometrie,iar rșspunsul este unul greșit,educația autentică trebuie sa îl
ajute punandu-i întrebări suplimentare ca acesta să ajungă singur la răspunsul
corect.Așadar,conform lui Platon,elevul nu putea ajunge la răspunsul corect dacă acesta nu îl știa
dinainte,întrtebările au rol de îndrumare.
Educația propriu zisă începe la șapte ani,pană la aceasta varstă copilul sta acasă cu
familia.Studiile sedundare țin pana la șaptesprezece/optsprezece ani,fiind divizate in trei cicluri care
se îmbină cu gimnastica.Cele trei cicluri platoniciene sunt:literatura,muzica și matematica.Urmează
învățămantul superior care se întinde pe o durată de zece ani.Abia la treizeci de ani încep studiile
filozofice care durează cinci ani,urmate de cinsprezece ani de perfecționare,în care onul adună
informații și cunoștințe,abia la cinzeci de ani ,consideră Platon,că se atinge scopul final al educației.
Forma cea mai înaltă de educație platonicianăera reprezentată de studiile filozofice de elită.
Filosofia platoniciană s a constituit în continuarea celei socratice,:Platon preluand metodica
socratică a dialogului.Ideile lui Socrate sunt pentru Platon doar puncte de plecare sau pretexte.El a
aprofundat ți dezvoltat filosofia socratică, i a adaugat noi teme și motive și i aconferit consistență
teoretică.
Deși foarte diferiți în gandire,atat Platon cat și Aristotel,au adus contribuții însemnate la
dezvoltarea educației.Influența lui Aristotel de a lungul veacurilor a fost excepțională,operele lui
fiind studiate de renumiți comentatori din urmatoarele veacuri,în epoca Renațterii,influența lui
Aristotel a cedat locului lui Platon ,dar în unele domenii(ale științelor naturale,al poeticii,al teoriei
cunoașterii și în special al logicii)autoritatea teoriilor aristotelice s a menținut.