Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială Elena Văcărescu, București

Nume și prenume: Data: 13.10.2014


Clasa a V-a A

TEST de EVALUARE
1. Analizează următoarele propoziții și fraze: 1p
a. Am aflat că ai fost la teatru și aș vrea să îmi povestești totul.
b. Nu am spune nimănui secretele clasei noastre.
2. Dialogul este: 0,50 p
a. o formă de comunicare
b. un proces de transmitere a informației
c. conversație cotidiană
3. Scrie două formule de inițiere, două de menținere și două de închidere a dialogului 0,50 p
4. Analizează următorul dialog: 2p
Dar deodată, cu tot zgomotul trenului, se aud bubuituri în ușa compartimentului unde
nu intră decât o persoană.
- Goe! maică! acolo ești?
- Da!
- Aide! zice mamʼmare, ieși odată! ne-ai speriat.
- Nu pot! zbiară Goe dinăuntru.
- De ce!... te doare la inimă?
- Nu! nu pot…
(I.L.Caragiale, D-l Goe…)
5. Identifică elementele situației de comunicare din textului de la exercițiul 4. 1p
6. Construiește: 1p
a. o propoziție enunțiativă, dezvoltată, optativă, afirmativă, interesantă
b. PS+PS+PP+PP
7. Transcrie, corectând greșelile de orice natură ar fi, enunțurile de mai jos și explică modul
de scriere. 1p
a. Pregătitutea-i serios pentru acest test!
b. Lua-tu-tia-i gândul de la caietul ce-l nou...
8. Răspunde la următoarele întrebări: 1p
a. Peste câte minute urma să plece trenul?
b. Ce scoate cucoana din alt săculeț?
c. Când au decis cele trei doamne să-l ducă pe Goe în București și de ce?
d. Unde s-au urcat doamnele și Goe îndată ce au ajuns în București și ce au spus?
9. Atenție la rebusul de mai jos: 1p
Vertical:
1. cineva care nu prea vorbește
2. text care este povestit
Orizontal:
1. legat de cer
2. sinonim pentru neatins
3. opus termenului real

OFICIU: 1 punct

CITEȘTE CU ATENȚIE FIECARE CERINȚĂ!