Sunteți pe pagina 1din 7

Valoarea estimata a Valoarea estimata a Valoarea estimata a

Valoarea estimata a
proiectului Tipul de documentatie necesara documentatiei documentatiei necesare
Nr. crt Judet Titlul proiectului proiectului cu TVA
fara TVA (SF, PT etc) necesare, cu TVA fara TVA
- Euro -
- Euro- - Euro - - Euro -

PROIECT TEHNIC, PAC, POE, DOC. TEH. PTR.OBTINERE


1 Braila REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 255A 4,530,000 3,810,000 36,653.67 30,801.40
AVIZE

REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 203R PROIECT TEHNIC, PAC, POE, DOC. TEH. PTR.OBTINERE
2 Braila 11,350,000 9,540,000 91,164.16 76.608.54
KM 0+000 – KM 35+530 AVIZE
Stimularea mobilitatii la nivel regional prin
modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe
3 Buzau 24,370,000 20,480,000 Documentatie tehnico-economica 824,368.75 692,746.85
tronsonul Vintila Voda - Plaiul Nucului, jud.
Buzau
Modernizare drumuri judetene pentru acces
Vulcanii Noroiosi DJ 102F km 0+000 si DJ 220A
4 Buzau 20,160,000 16,940,000 Documentatie tehnico-economica 501,134.04 421,121.04
km 0+000-5+800, Satuc - Policiori - Vulcanii
Noroiosi, judetul Buzau
Stimularea mobilitatii la nivel regional prin
modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe
5 Buzau 11,110,000 9,330,000 Documentatie tehnico-economica 225,108.33 189,166.66
tronsonul Pietroasele-Breaza-Naeni-Fintesti-
DN1B, judetul Buzau
Elaborarea documentației tehnico-economice
pentru “Reabilitarea și modernizarea drumului
6 Constanta 12,500,000 10,500,000 Documentatie tehnico-economica 250,000.00 210,084.03
județean DJ226B Tronsonul Cogealac – Gradina –
Pantelimon – DN2A/Crucea”
Elaborarea documentației tehnico-economice
aferenta proiectului "Reabilitarea si modernizarea
7 Constanta 35,000,000 29,410,000 Documentatie tehnico-economica 470,000.00 394,957.98
Drumului Judetean DJ391, Tronsonul Tuzla-
Topraisar-Mereni-Cobadin

Expertiza tehnica, studii de teren (studii geotehnice, ridicari


topografice etc.), studii specifice si de specialitate solicitate de
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de
cerinte legislative sau norme procedurale ale institutiilor publice,
transport regional pe tronsonul functional de
8 Galati 35,000,000 29,410,000 documentatie tehnica de proiectare (fazele SF/DALI, PT, DTAC, 1,562,500.00 1,313,025.21
interes judetean DN 24-DJ 251B-DJ 251A-DJ
DOA etc.), documentatii pentru obtinerea tuturor
251H-DJ 251-DJ 225A - DN 25
avizelor/acordurilor si autorizatiilor (inclusiv pt obtinerea
autorizatiei de construire)

Studii de teren, documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea


Modernizare infrastructură rutieră de drum
de avize, acorduri si autorizatii, documentatii tehnice necesare în
județean 205P dintre localitățile Ivăncești – Făurei,
9 Vrancea 22,730,000 19,100,000 vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea 528,751.96 444,329.38
Precistanu - Balta Raței - Mircești și Dj 204D –
tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie,
Mândrești – DN 23
proiect tehnic şi detalii de execuţie

Modernizarea infrastructurii rutiere de drum Studii de teren, documentatii suport si cheltuieli pentru
judetean dintre localitatile Gugesti- obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, documentatii
10 Vrancea Dragosloveni-Gura Calitei-Dealu Lung- 103,480,000 86,950,000 tehnice necesare în vederea obţinerii 1,311,002.81 1,101,683.03
Tinoasa-Dumitresti, cu conectivitate directa la avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de
reteaua TEN-T calitate a proiectului tehnic şi detalii de executie
Studii de teren, documentatii suport si cheltuieli pentru
Modernizare infrastructura rutiea de drum obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, documentatii
11 Vrancea judetean GJ205E dintre localitatile limita de 8,660,000 7,270,000 tehnice necesare în vederea obţinerii 190,579.16 160,150.56
judet Galati-Ciuslea-Rachitosu-E85 (DN2) avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de
calitate a proiectului tehnic şi detalii de executie

Studii de teren, documentatii suport si cheltuieli pentru


obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, documentatii
12 Vrancea Modernizare infrastructura rutiera drum 25,890,000 21,750,000 tehnice necesare în vederea obţinerii 679,497.95 571,004.16
judetean 204E dintre localitatile Mircestii Noi- avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de
Ciuslea-Strajescu-Doaga-DN24 calitate a proiectului tehnic şi detalii de executie

Modernizarea infrastructurii rutiere a Studii de teren, documentatii suport si cheltuieli pentru


sectorului de drum judetean 205 H dintre obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, documentatii
13 Vrancea localitatile Domnesti Targ-Domnesti Sat 14,430,000 12,120,000 tehnice necesare în vederea obţinerii 324,589.80 272,764.54
Pufesti-Ciorani-Calimanesti-Padureni-E 85 avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de
(DN2), judetul Vrancea calitate a proiectului tehnic şi detalii de executie
Valoarea Valoarea
Valoarea estimata Valoarea estimata a estimata a estimata a
a proiectului cu proiectului Tipul de documentatie necesara documentatiei documentatiei
Nr. crt UAT Titlul proiectului
TVA fara TVA (SF, PT etc) necesare, cu necesare fara
- Euro - - Euro- TVA TVA
- Euro - - Euro -

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


Reabilitare cai rulante aferente documentatii tehnice pentru obtinerea
transport public, inclusiv piste de autorizatiilor de constructie, studiul
1 Mun. Buzau biciclisti Etapa 2 (Coridor 25,000,000 21,000,000 geotehnic, studiul topografic, studii pt. 950,000.00 798,319.32
intermodal integrat de transport la obtinerea acordurilor/avizelor de mediu,
nivelul Municipiului Buzau) studii arheologice (daca este cazul), studii
hidrologice (daca este cazul)

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


documentatii tehnice pentru obtinerea
Realizarea unui sistem park-and- autorizatiilor de constructie, studiul
2 Mun. Buzau ride la intrarea dinspre Ramnicu 15,000,000 12,600,000 geotehnic, studiul topografic, studii pt. 750,000.00 630,252.10
Sarat obtinerea acordurilor/avizelor de mediu,
studii arheologice (daca este cazul), studii
hidrologice (daca este cazul)

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


documentatii tehnice pentru obtinerea
Coridor intermodal integrat de autorizatiilor de constructie, studiul
Mun.
3 transport la nivelul zonei de nord a 25,000,000 21,000,000 geotehnic, studiul topografic, studii pt. 850,000.00 714,285.71
Constanta
Municipiului Constanta obtinerea acordurilor/avizelor de mediu,
studii arheologice (daca este cazul), studii
hidrologice (daca este cazul)

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


documentatii tehnice pentru obtinerea
Coridor intermodal integrat de autorizatiilor de constructie, studiul
Mun.
4 transport la nivelul zonei de sud a 25,000,000 21,000,000 geotehnic, studiul topografic, studii pt. 800,000.00 672,268.90
Constanta
Municipiului Constanta obtinerea acordurilor/avizelor de mediu,
studii arheologice (daca este cazul), studii
hidrologice (daca este cazul)
Studiu de fezabilitate, proiect tehnic,
documentatii tehnice pentru obtinerea
autorizatiilor de constructie, studiul
Realizarea centurii de nord a
5 Mun. Focsani 25,000,000 21,000,000 geotehnic, studiul topografic, studii pt. 900,000.00 756,302.52
Municipiului Focsani
obtinerea acordurilor/avizelor de mediu,
studii arheologice (daca este cazul), studii
hidrologice (daca este cazul)

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


Optimizarea coridorului strategic documentatii tehnice pentru obtinerea
integrat Nord-Sud prin realizarea autorizatiilor de constructie, studiul
6 Mun. Focsani retelei de terminale intermodale si 25,000,000 21,000,000 geotehnic, studiul topografic, studii pt. 850,000.00 714,285.71
cresterea accesibilitatii retelei de obtinerea acordurilor/avizelor de mediu,
transport studii arheologice (daca este cazul), studii
hidrologice (daca este cazul)

Dezvoltarea urbana prin


reabilitarea coridorului de
7 Mun. Galati 24,500,000 20,590,000 Documentatie tehnico-economica 1,225,000.00 1,029,411.76
mobilitate pe axa Nord-Sud B-dul
George Cosbuc
Dezvoltarea urbana a municipiului
prin reabilitarea infrastructurii
transportului comun cu tramvaiul,
8 Mun. Galati 20,000,000 16,810,000 Documentatie tehnico-economica 1,000,000.00 840,336.13
modernizarea depoului de
tramvaie nr. 1 si a Bulevardului
Siderurgistilor, Tronson 2
Inel median rutier și pod CF zona
9 Mun. Braila 20,000,000 16,810,000 Documentatie tehnico-economica 450,000.00 378,151.26
ANL -Șoseaua Națională Veche
Modernizare conexiune tramvai
10 Mun. Braila 15,000,000 12,600,000 Documentatie tehnico-economica 400,000.00 336,134.45
Brăila- Lacu Sărat
Reabilitare si modernizare strazi
11 Mun. Tulcea destinate transportului public de 15,000,000 12,600,000 Documentatie tehnico-economica 200,000.00 168,067.23
calatori în municipiul Tulcea
Valoarea estimata
Valoarea estimata a Valoarea estimata a
Valoarea estimata a a documentatiei
proiectului Tipul de documentatie necesara documentatiei
Nr. crt UAT Titlul proiectului proiectului cu TVA necesare fara
fara TVA (SF, PT etc) necesare, cu TVA
- Euro - TVA
- Euro- - Euro -
- Euro -

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


documentatii tehnice pentru
obtinerea autorizatiilor de
Regenerare urbana a arealului zonei constructie, studiul geotehnic, studiul
1 Mun. Constanta 5,000,000.00 4,200,000.00 300,000.00 252,100.84
urbane a Cartierului Gara topografic, studii pt. obtinerea
acordurilor/avizelor de mediu, studii
arheologice (daca este cazul), studii
hidrologice (daca este cazul)

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


documentatii tehnice pentru
obtinerea autorizatiilor de
Regenerare urbana a arealului zonei constructie, studiul geotehnic, studiul
2 Mun. Constanta 5,000,000.00 4,200,000.00 350,000.00 294,117.65
urbane a Cartierului Faleza Nord topografic, studii pt. obtinerea
acordurilor/avizelor de mediu, studii
arheologice (daca este cazul), studii
hidrologice (daca este cazul)

Regenerarea si reconversia
3 Mun. Galati functionala a terenului Uzinei de apa 4,950,000 4,160,000 Documentatie tehnico-economica 300,000.00 252,100.84
nr. 1
Reabilitare si refunctionalizare teren
4 Mun. Galati 4,950,000 4,160,000 Documentatie tehnico-economica 300,000.00 252,100.84
degradat Valea Tiglinei

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


documentatii tehnice pentru
obtinerea autorizatiilor de
Regenerare urbana zona Unirii Sud,
constructie, studiul geotehnic, studiul
5 Mun. Buzau Spiru Haret, Nicolae Balcescu, Micro 5,000,000.00 4,200,000.00 450,000.00 378,151.26
topografic, studii pt. obtinerea
14
acordurilor/avizelor de mediu, studii
arheologice (daca este cazul), studii
hidrologice (daca este cazul)

Regenerare zone urbane degradate


6 Mun. Braila sector 3- Parc Monument, ANL 2,500,000.00 2,100,000.00 Documentatie tehnico-economica 25,000.00 21,008.40
Brăilița
Regenerare zone urbane degradate
7 Mun. Braila 3,000,000.00 2,520,000.00 Documentatie tehnico-economica 30,000.00 25,210.08
sector 4- zona Vad Ghecetului

S-ar putea să vă placă și