Sunteți pe pagina 1din 270

Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ Valoarea


Din care:
subcap. cheltuielilor pe
Denumirea capitolelor de cheltuieli C+M
deviz general obiect
(exclusiv TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00
2 Realizarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00
3.5 Proiectare 95,000.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.00 0.00
interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5,000.00 0.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 90,000.00 0.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00
4 Investiția de bază 8,119,859.95 8,119,859.95
4.1 Constructii si instalatii 8,119,859.95 8,119,859.95
4.1.1 [0026.1] MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL 8,119,859.95 8,119,859.95
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00
5.1 Organizare de santier 21,457.04 21,457.04
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 21,457.04 21,457.04
santier
5.1.1.1 [0026.2] ORGANIZARE DE SANTIER 21,457.04 21,457.04
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 8,236,316.99 8,141,316.99


TVA 19 % 1,564,900.21 1,546,850.21
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 9,801,217.20 9,688,167.20

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL


Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
Cheltuieli pe categoria de lucrari
deviz general
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 8,119,859.95
4.1.1 [0026.1.1] ULITA NR.1 305,759.82
4.1.2 [0026.1.2] ULITA NR.2 126,771.18
4.1.3 [0026.1.3] ULITA NR.3 45,312.97
4.1.4 [0026.1.4] ULITA NR.4 156,434.65
4.1.5 [0026.1.5] ULITA NR.5 76,965.60
4.1.6 [0026.1.6] ULITA NR.6 30,884.22
4.1.7 [0026.1.7] ULITA NR.7 187,690.63
4.1.8 [0026.1.8] ULITA NR.8 133,750.91
4.1.9 [0026.1.9] ULITA NR.9 638,117.45
4.1.10 [0026.1.10] ULITA NR.10 356,823.31
4.1.11 [0026.1.11] ULITA NR.11 313,395.21
4.1.12 [0026.1.12] ULITA NR.12 16,708.28
4.1.13 [0026.1.13] ULITA NR.13 89,084.09
4.1.14 [0026.1.14] ULITA NR.14 668,509.71
4.1.15 [0026.1.15] ULITA NR.15 19,922.76
4.1.16 [0026.1.16] ULITA NR.16 16,771.95
4.1.17 [0026.1.17] ULITA NR.17 47,401.25
4.1.18 [0026.1.18] ULITA NR.18 40,539.21
4.1.19 [0026.1.19] ULITA NR.19 230,308.36
4.1.20 [0026.1.20] ULITA NR.20 311,132.67
4.1.21 [0026.1.21] ULITA NR.21 29,239.69
4.1.22 [0026.1.22] ULITA NR.22 19,922.76
4.1.23 [0026.1.23] ULITA NR.23 56,628.31
4.1.24 [0026.1.24] ULITA NR. 24 145,845.13
4.1.25 [0026.1.25] ULITA NR.25 11,967.17
4.1.26 [0026.1.26] ULITA NR.26 555,286.26
4.1.27 [0026.1.27] ULITA NR.27 22,100.82
4.1.28 [0026.1.28] ULITA NR.28 113,851.31
4.1.29 [0026.1.29] ULITA NR.29 141,074.67
4.1.30 [0026.1.30] ULITA NR.30 153,318.29
4.1.31 [0026.1.31] ULITA NR.31 90,107.78
4.1.32 [0026.1.32] ULITA NR.32 42,328.98
4.1.33 [0026.1.33] ULITA NR.33 151,271.31
4.1.34 [0026.1.34] ULITA NR.34 32,108.21
4.1.35 [0026.1.35] ULITA NR.35 128,539.56
Pag 2

1 2 3
4.1.36 [0026.1.36] ULITA NR.36 954,877.58
4.1.37 [0026.1.37] ULITA NR.37 19,922.76
4.1.38 [0026.1.38] ULITA NR.38 19,859.10
4.1.39 [0026.1.39] ULITA NR.39 32,062.94
4.1.40 [0026.1.40] ULITA NR.40 21,809.94
4.1.41 [0026.1.41] ULITA NR.41 19,922.76
4.1.42 [0026.1.42] ULITA NR.42 1,281,572.71
4.1.43 [0026.1.43] ULITA NR.43 58,888.81
4.1.44 [0026.1.44] ULITA NR.44 30,884.22
4.1.45 [0026.1.45] ULITA NR.45 124,151.72
4.1.46 [0026.1.46] ULITA NR.46 19,795.44
4.1.47 [0026.1.47] ULITA NR.47 30,237.49
TOTAL I 8,119,859.95
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL II 0.00
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 0.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 8,119,859.95


TVA 19%: 1,542,773.37
TOTAL VALOARE: 9,662,633.32

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul ORGANIZARE DE SANTIER


Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
Cheltuieli pe categoria de lucrari
deviz general
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 21,457.04
5.1.1.1 [0026.2.1] ORGANIZARE DE SANTIER 21,457.04
TOTAL I 21,457.04
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL II 0.00
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 0.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 21,457.04


TVA 19%: 4,076.84
TOTAL VALOARE: 25,533.88

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.1
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 5.34 157.50 841.05
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 841.05
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 962.00 4.41 4,239.51
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.17
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4,239.34
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 5.34 103.75 554.00
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 554.00
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 10.70 12.56 134.43
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 134.43
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 1.07 815.44 872.52
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 97.26
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 775.27
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 160.00 33.83 5,412.15
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 9.28
asternere mecanica; manopera: 5.56 889.23
utilaj: 28.21 4,513.64
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 161.28 28.55 4,604.54
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 258.00 11.42 2,946.75
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2,946.75
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.1

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 8.00 4.41 35.25
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 35.25
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 267.00 55.62 14,851.28
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 8,399.24
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 1,771.11
asternere mecanica; 17.53 4,680.93
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 596.00 11.42 6,807.21
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 6,807.21
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 62.00 4.41 273.22
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 273.22
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 214.00 130.61 27,950.05
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 19,515.92
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 3,069.27
innoroire; 25.07 5,364.86
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 485.00 11.42 5,539.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 5,539.43
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 55.00 4.41 242.37
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 242.37
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 2,140.00 0.03 74.66
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 7.45
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 67.22
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 21.40 165.78 3,547.65
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 2,708.00
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 767.32
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 72.33
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 152.00 20.35 3,093.50
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 66.60
manopera: 7.35 1,117.27
utilaj: 12.56 1,909.62
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 152.46 256.98 39,178.14
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 153.00 23.79 3,640.59
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 3,640.59
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.1

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 1,070.00 2.49 2,661.60
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 44.84
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 997.51
utilaj: 1.51 1,619.24
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 100.58 266.50 26,804.57
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 101.00 23.79 2,403.26
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 2,403.26

3 RIGOLA PREFABRICATA DIN BETON CU POLIMERI


3.1 TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 37.00 13.45 497.50
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 material: 0.00 0.00
m latime,executata fara sprijini,cu taluz manopera: 13.45 497.50
vertical,la 0.00 0.00
utilaj:
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de
transport: 0.00 0.00
infratire etc....in pamant necoeziv sau slab
coeziv adancime <0.75 teren usor
3.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 67.00 4.41 295.27
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 295.26
3.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.37 103.75 38.39
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 38.39
utilaj:
transport: 0.00 0.00
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 22.00 40.73 896.01
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 2.55
manual manopera: 38.71 851.66
utilaj: 1.90 41.80
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 22.18 195.00 4,324.32
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 53.00 15.23 807.12
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 807.12
3.6 NL_DD08A10^ Rigola prefabricata realizata din beton cu m 359.00 53.78 19,308.46
polimeri material: 0.00 0.00
manopera: 53.78 19,308.46
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.7 6426208239 Rigola prefabricata din beton cu polimeri m 359.00 190.36 68,339.24
material: 190.36 68,339.24
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

4 DRUMURI LATERALE
4.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 7.00 33.83 236.78
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.41
asternere mecanica; manopera: 5.56 38.90
utilaj: 28.21 197.47
transport: 0.00 0.00
4.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 7.06 28.55 201.45
0,0-7,0 mm
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.1

0 1 2 3 4 5=3x4
4.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 11.00 11.42 125.64
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 125.64
4.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.00 4.41 4.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4.41
4.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 12.00 55.62 667.47
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 377.49
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 79.60
asternere mecanica; 17.53 210.38
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 27.00 11.42 308.38
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 308.38
4.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 3.00 4.41 13.22
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 13.22
4.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 9.00 130.61 1,175.47
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 820.76
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 129.08
innoroire; 25.07 225.62
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.8 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 20.00 4.41 88.14
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 88.14
4.9 TRA01A20 Transportul rutier tona 2.00 11.42 22.84
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 22.84
4.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 90.00 0.03 3.14
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.31
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 2.83
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
4.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 0.90 165.78 149.20
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 113.89
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 32.27
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 3.04
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
4.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 7.00 20.35 142.46
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 3.07
manopera: 7.35 51.45
utilaj: 12.56 87.94
transport: 0.00 0.00
4.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 7.02 256.98 1,804.26
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.1

0 1 2 3 4 5=3x4
4.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 7.00 23.79 166.56
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 166.56
4.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 45.00 2.49 111.94
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 1.89
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 41.95
utilaj: 1.51 68.10
transport: 0.00 0.00
4.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 4.23 266.50 1,127.30
4.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 5.00 23.79 118.97
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 118.97

5 SIGURANTA CIRCULATIEI
5.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 2.00 19.52 39.05
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 39.05
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.20 195.00 39.00
5.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 2.00 47.59 95.18
5.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
5.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 2.00 10.07 20.14
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 4.37
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 15.78
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 2.00 76.14 152.28
600mm f38 s1848
5.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.70 1,375.68 962.98
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 908.37
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 41.66
cu microbile de sticla; 18.49 12.95
utilaj:
transport: 0.00 0.00

6 RIGOLE CAROSABILE TRANSVERSALE


6.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.07 369.90 25.89
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 25.89
utilaj:
transport: 0.00 0.00
6.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.00 4.41 61.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 61.70
Pag 6
STADIUL FIZIC: ULITA NR.1

0 1 2 3 4 5=3x4
6.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.07 103.75 7.26
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 7.26
utilaj:
transport: 0.00 0.00
6.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.40 55.12 22.05
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.02
asternere manuala; manopera: 37.11 14.84
utilaj: 17.95 7.18
transport: 0.00 0.00
6.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.40 28.55 11.51
0,0-7,0 mm
6.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.04 35.00 1.40
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 1.40
transport: 0.00 0.00
6.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.20 11.42 2.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2.28
6.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.02 4.41 0.09
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.09
6.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 19.00 22.89 434.89
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 118.12
manopera: 16.67 316.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 19.00 3.48 66.12
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 57.57
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 7.49
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.06
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
6.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 19.00 0.44 8.40
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 0.95
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 7.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.02 11.42 0.23
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.23
6.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.40 40.73 260.66
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.74
manual manopera: 38.71 247.76
utilaj: 1.90 12.16
transport: 0.00 0.00
6.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 6.45 320.00 2,064.38
6.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.30 15.23 233.00
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 233.00
Pag 7
STADIUL FIZIC: ULITA NR.1

0 1 2 3 4 5=3x4
6.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 33.00 8.98 296.18
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 8.25
manopera: 3.59 118.32
utilaj: 5.14 169.61
transport: 0.00 0.00
6.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 33.00 25.00 825.00
RIGOLE CAROSABILE
6.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 2.50 11.42 28.55
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 28.55
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 182,947.52 31,024.44 21,645.68 28,411.43 264,029.07
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 698.05 0.00 0.00 698.05
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 182,947.52 31,722.49 21,645.68 28,411.43 264,727.12
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 18,294.75 3,172.25 2,164.57 2,841.14 26,472.71
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 201,242.27 34,894.74 23,810.25 31,252.57 291,199.83
Profit 5.0000 % 10,062.11 1,744.74 1,190.51 1,562.63 14,559.99
Total Inclusiv Beneficiu: 211,304.38 36,639.48 25,000.76 32,815.20 305,759.82
TOTAL GENERAL (fara TVA): 305,759.82
TVA: 19.00 % 58,094.37

TOTAL GENERAL: 363,854.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.2
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 2.24 157.50 352.80
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 352.80
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 403.00 4.41 1,776.01
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.07
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 1,775.94
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 2.24 103.75 232.39
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 232.39
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 4.50 12.56 56.54
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 56.54
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.45 815.44 366.95
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 40.90
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 326.05
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 68.00 33.83 2,300.17
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 3.94
asternere mecanica; manopera: 5.56 377.92
utilaj: 28.21 1,918.30
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 68.54 28.55 1,956.93
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 110.00 11.42 1,256.37
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,256.37
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.2

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 4.00 4.41 17.63
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 17.63
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 113.00 55.62 6,285.37
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 3,554.73
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 749.57
asternere mecanica; 17.53 1,981.07
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 252.00 11.42 2,878.22
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2,878.22
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 26.00 4.41 114.58
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 114.58
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 90.00 130.61 11,754.69
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 8,207.63
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 1,290.82
innoroire; 25.07 2,256.25
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 204.00 11.42 2,329.99
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2,329.99
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 55.00 4.41 242.37
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 242.37
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 898.00 0.03 31.33
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 3.13
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 28.21
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 8.98 165.78 1,488.69
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 1,136.35
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 321.99
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 30.35
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 64.00 20.35 1,302.52
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 28.04
manopera: 7.35 470.43
utilaj: 12.56 804.05
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 64.19 256.98 16,496.06
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 64.00 23.79 1,522.86
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 1,522.86
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.2

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 449.00 2.49 1,116.88
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 18.82
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 418.58
utilaj: 1.51 679.48
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 42.21 266.50 11,247.90
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 43.00 23.79 1,023.17
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 1,023.17

3 RIGOLA PREFABRICATA DIN BETON CU POLIMERI


3.1 TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 16.00 13.45 215.14
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 material: 0.00 0.00
m latime,executata fara sprijini,cu taluz manopera: 13.45 215.14
vertical,la 0.00 0.00
utilaj:
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de
transport: 0.00 0.00
infratire etc....in pamant necoeziv sau slab
coeziv adancime <0.75 teren usor
3.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 28.00 4.41 123.40
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 123.39
3.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.16 103.75 16.60
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 16.60
utilaj:
transport: 0.00 0.00
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 9.00 40.73 366.55
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 1.04
manual manopera: 38.71 348.41
utilaj: 1.90 17.10
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 9.07 195.00 1,769.04
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 22.00 15.23 335.03
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 335.03
3.6 NL_DD08A10^ Rigola prefabricata realizata din beton cu m 138.00 53.78 7,422.19
polimeri material: 0.00 0.00
manopera: 53.78 7,422.19
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.7 6426208239 Rigola prefabricata din beton cu polimeri m 138.00 190.36 26,269.68
material: 190.36 26,269.68
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.2

0 1 2 3 4 5=3x4
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.35 1,375.68 481.49
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 454.18
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 20.83
cu microbile de sticla; 18.49 6.47
utilaj:
transport: 0.00 0.00

5 RIGOLE CAROSABILE TRANSVERSALE


5.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.10 369.90 36.99
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 36.99
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 21.00 4.41 92.55
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 92.54
5.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.10 103.75 10.37
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 10.37
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.60 55.12 33.07
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.03
asternere manuala; manopera: 37.11 22.27
utilaj: 17.95 10.77
transport: 0.00 0.00
5.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.60 28.55 17.27
0,0-7,0 mm
5.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.06 35.00 2.10
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 2.10
transport: 0.00 0.00
5.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.30 11.42 3.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 3.43
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.2

0 1 2 3 4 5=3x4
5.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.03 4.41 0.13
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.13
5.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 27.00 22.89 618.00
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 167.85
manopera: 16.67 450.15
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 24.00 3.48 83.52
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 72.72
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 9.47
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.33
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
5.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 24.00 0.44 10.61
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 1.20
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 9.41
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.03 11.42 0.34
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.34
5.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 7.00 40.73 285.10
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.81
manual manopera: 38.71 270.98
utilaj: 1.90 13.30
transport: 0.00 0.00
5.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 7.06 320.00 2,257.92
5.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 17.00 15.23 258.89
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 258.89
5.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 50.00 8.98 448.76
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 12.50
manopera: 3.59 179.28
utilaj: 5.14 256.98
transport: 0.00 0.00
5.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 50.00 25.00 1,250.00
RIGOLE CAROSABILE
5.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 3.75 11.42 42.83
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 42.83
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 75,279.46 13,121.10 9,037.50 12,025.32 109,463.37
Pag 6

0 1 2 3 4 5=3x4
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 295.22 0.00 0.00 295.22
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 75,279.46 13,416.33 9,037.50 12,025.32 109,758.60
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 7,527.95 1,341.63 903.75 1,202.53 10,975.86
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 82,807.40 14,757.96 9,941.25 13,227.85 120,734.46
Profit 5.0000 % 4,140.37 737.90 497.06 661.39 6,036.72
Total Inclusiv Beneficiu: 86,947.78 15,495.86 10,438.31 13,889.24 126,771.18
TOTAL GENERAL (fara TVA): 126,771.18
TVA: 19.00 % 24,086.52

TOTAL GENERAL: 150,857.71

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.3
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.70 157.50 110.25
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 110.25
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 128.00 4.41 564.09
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 564.07
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.70 103.75 72.62
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 72.62
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 1.42 12.56 17.84
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 17.84
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.14 815.44 114.16
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 12.73
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 101.44
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 22.00 33.83 744.17
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 1.28
asternere mecanica; manopera: 5.56 122.27
utilaj: 28.21 620.63
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 22.18 28.55 633.12
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 36.00 11.42 411.17
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 411.17
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.3

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.00 4.41 4.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4.41
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 36.00 55.62 2,002.42
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 1,132.48
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 238.80
asternere mecanica; 17.53 631.14
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 80.00 11.42 913.72
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 913.72
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 8.35 4.41 36.80
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 36.80
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 28.00 130.61 3,657.02
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 2,553.48
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 401.59
innoroire; 25.07 701.94
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 64.00 11.42 730.98
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 730.98
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 7.00 4.41 30.85
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 30.85
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 284.00 0.03 9.91
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.99
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 8.92
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 2.84 165.78 470.81
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 359.38
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 101.83
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 9.60
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 22.00 20.35 447.74
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 9.64
manopera: 7.35 161.71
utilaj: 12.56 276.39
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 22.07 256.98 5,670.52
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 22.00 23.79 523.48
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 523.48
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.3

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 142.00 2.49 353.22
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 5.95
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 132.38
utilaj: 1.51 214.89
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 13.35 266.50 3,557.24
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 14.00 23.79 333.13
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 333.13

3 RIGOLA PREFABRICATA DIN BETON CU POLIMERI


3.1 TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 8.00 13.45 107.57
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 material: 0.00 0.00
m latime,executata fara sprijini,cu taluz manopera: 13.45 107.57
vertical,la 0.00 0.00
utilaj:
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de
transport: 0.00 0.00
infratire etc....in pamant necoeziv sau slab
coeziv adancime <0.75 teren usor
3.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.00 4.41 61.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 61.70
3.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.08 103.75 8.30
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 8.30
utilaj:
transport: 0.00 0.00
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 4.00 40.73 162.91
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.46
manual manopera: 38.71 154.85
utilaj: 1.90 7.60
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 4.03 195.00 786.24
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 11.00 15.23 167.51
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 167.51
3.6 NL_DD08A10^ Rigola prefabricata realizata din beton cu m 63.00 53.78 3,388.39
polimeri material: 0.00 0.00
manopera: 53.78 3,388.39
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.7 6426208239 Rigola prefabricata din beton cu polimeri m 63.00 190.36 11,992.68
material: 190.36 11,992.68
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.3

0 1 2 3 4 5=3x4
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.12 1,375.68 165.08
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 155.72
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 7.14
cu microbile de sticla; 18.49 2.22
utilaj:
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 27,210.87 5,331.96 2,783.78 3,785.42 39,112.04
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 119.97 0.00 0.00 119.97
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 27,210.87 5,451.93 2,783.78 3,785.42 39,232.00
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 2,721.09 545.19 278.38 378.54 3,923.20
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 29,931.96 5,997.13 3,062.16 4,163.97 43,155.21
Profit 5.0000 % 1,496.60 299.86 153.11 208.20 2,157.76
Total Inclusiv Beneficiu: 31,428.55 6,296.98 3,215.26 4,372.17 45,312.97
TOTAL GENERAL (fara TVA): 45,312.97
TVA: 19.00 % 8,609.46

TOTAL GENERAL: 53,922.43

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.4
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 3.00 157.50 472.50
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 472.50
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 540.00 4.41 2,379.77
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 2,379.67
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 3.00 103.75 311.24
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 311.24
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 5.83 12.56 73.25
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 73.25
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.58 815.44 472.96
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 52.72
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 420.24
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 88.00 33.83 2,976.68
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 5.10
asternere mecanica; manopera: 5.56 489.08
utilaj: 28.21 2,482.50
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 88.70 28.55 2,532.50
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 142.00 11.42 1,621.85
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,621.85
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.4

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 4.00 4.41 17.63
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 17.63
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 145.00 55.62 8,065.30
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 4,561.38
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 961.84
asternere mecanica; 17.53 2,542.08
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 323.00 11.42 3,689.14
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 3,689.14
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 33.00 4.41 145.42
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 145.42
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 116.00 130.61 15,150.49
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 10,578.72
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 1,663.72
innoroire; 25.07 2,908.05
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 264.00 11.42 3,015.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 3,015.28
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 29.00 4.41 127.80
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 127.80
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 728.00 0.03 25.40
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 2.53
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 22.87
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 7.28 165.78 1,206.86
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 921.23
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 261.03
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 24.61
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 52.00 20.35 1,058.30
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 22.78
manopera: 7.35 382.22
utilaj: 12.56 653.29
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 52.16 256.98 13,403.05
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 52.00 23.79 1,237.32
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 1,237.32
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.4

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 364.00 2.49 905.44
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 15.26
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 339.34
utilaj: 1.51 550.84
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 34.22 266.50 9,118.56
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 35.00 23.79 832.81
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 832.81

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 132.00 25.14 3,318.19
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 1,065.43
manopera: 17.07 2,252.76
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 16.00 40.73 651.65
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 1.86
manual manopera: 38.71 619.39
utilaj: 1.90 30.40
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 16.13 195.00 3,144.96
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 39.00 15.23 593.92
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 593.92
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 24.00 40.73 977.47
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 2.78
manual manopera: 38.71 929.09
utilaj: 1.90 45.60
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 24.19 320.00 7,741.44
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 58.00 15.23 883.26
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 883.26
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 32.00 58.14 1,860.61
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 242.91
cu mastic bit. manopera: 10.22 327.01
utilaj: 40.33 1,290.70
transport: 0.00 0.00

4 RIGOLE CAROSABILE
4.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.70 369.90 258.93
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 258.93
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 137.00 4.41 603.76
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 603.73
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.4

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.70 103.75 72.62
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 72.62
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 4.00 55.12 220.48
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.23
asternere manuala; manopera: 37.11 148.44
utilaj: 17.95 71.80
transport: 0.00 0.00
4.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 4.03 28.55 115.11
0,0-7,0 mm
4.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.40 35.00 14.00
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 14.00
transport: 0.00 0.00
4.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 2.00 11.42 22.84
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 22.84
4.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.25 4.41 1.10
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 1.10
4.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 185.00 22.89 4,234.44
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 1,150.09
manopera: 16.67 3,084.35
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 190.00 3.48 661.20
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 575.70
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 74.94
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 10.56
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
4.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 190.00 0.44 84.03
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 9.50
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 74.53
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.20 11.42 2.28
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2.28
4.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 64.00 40.73 2,606.59
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 7.42
manual manopera: 38.71 2,477.56
utilaj: 1.90 121.60
transport: 0.00 0.00
4.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 64.51 320.00 20,643.84
4.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 153.00 15.23 2,329.98
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 2,329.98
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.4

0 1 2 3 4 5=3x4
4.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 334.00 8.98 2,997.72
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 83.50
manopera: 3.59 1,197.59
utilaj: 5.14 1,716.63
transport: 0.00 0.00
4.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 334.00 25.00 8,350.00
RIGOLE CAROSABILE
4.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 25.00 11.42 285.54
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 285.54

5 SIGURANTA CIRCULATIEI
5.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 2.00 19.52 39.05
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 39.05
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.20 195.00 39.00
5.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 2.00 47.59 95.18
5.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
5.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 2.00 10.07 20.14
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 4.37
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 15.78
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 2.00 76.14 152.28
600mm f38 s1848
5.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.20 1,375.68 275.14
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 259.53
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 11.90
cu microbile de sticla; 18.49 3.70
utilaj:
transport: 0.00 0.00

6 CAMERA DE CAPTARE DIN BETON


6.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.07 369.90 25.89
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 25.89
utilaj:
transport: 0.00 0.00
6.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.00 4.41 61.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 61.70
Pag 6
STADIUL FIZIC: ULITA NR.4

0 1 2 3 4 5=3x4
6.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.07 103.75 7.26
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 7.26
utilaj:
transport: 0.00 0.00
6.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.40 55.12 22.05
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.02
asternere manuala; manopera: 37.11 14.84
utilaj: 17.95 7.18
transport: 0.00 0.00
6.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.40 28.55 11.51
0,0-7,0 mm
6.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.04 35.00 1.40
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 1.40
transport: 0.00 0.00
6.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.20 11.42 2.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2.28
6.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.02 4.41 0.09
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.09
6.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 19.00 22.89 434.89
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 118.12
manopera: 16.67 316.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 19.00 3.48 66.12
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 57.57
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 7.49
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.06
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
6.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 19.00 0.44 8.40
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 0.95
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 7.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.02 11.42 0.23
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.23
6.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 4.00 40.73 162.91
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.46
manual manopera: 38.71 154.85
utilaj: 1.90 7.60
transport: 0.00 0.00
6.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 4.03 320.00 1,290.24
6.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 10.00 15.23 152.29
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 152.29
Pag 7

0 1 2 3 4 5=3x4
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 86,531.40 16,379.14 14,148.40 18,013.78 135,072.72
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 368.53 0.00 0.00 368.53
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 86,531.40 16,747.67 14,148.40 18,013.78 135,441.25
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 8,653.14 1,674.77 1,414.84 1,801.38 13,544.13
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 95,184.54 18,422.44 15,563.24 19,815.16 148,985.38
Profit 5.0000 % 4,759.23 921.12 778.16 990.76 7,449.27
Total Inclusiv Beneficiu: 99,943.77 19,343.56 16,341.41 20,805.91 156,434.65
TOTAL GENERAL (fara TVA): 156,434.65
TVA: 19.00 % 29,722.58

TOTAL GENERAL: 186,157.23

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.5
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 2.00 157.50 315.00
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 315.00
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 365.00 4.41 1,608.55
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.07
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 1,608.48
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 2.00 103.75 207.49
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 207.49
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 4.06 12.56 51.01
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 51.01
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.40 815.44 326.18
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 36.36
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 289.82
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 61.00 33.83 2,063.38
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 3.54
asternere mecanica; manopera: 5.56 339.02
utilaj: 28.21 1,720.83
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 61.49 28.55 1,755.48
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 99.00 11.42 1,130.73
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,130.73
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.5

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 3.00 4.41 13.22
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 13.22
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 101.00 55.62 5,617.90
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 3,177.24
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 669.97
asternere mecanica; 17.53 1,770.69
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 226.00 11.42 2,581.26
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2,581.26
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 24.00 4.41 105.76
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 105.76
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 82.00 130.61 10,709.83
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 7,478.06
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 1,176.08
innoroire; 25.07 2,055.69
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 185.00 11.42 2,112.98
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2,112.98
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 20.00 4.41 88.14
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 88.14
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 508.00 0.03 17.72
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 1.77
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 15.96
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 5.08 165.78 842.15
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 642.83
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 182.15
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 17.17
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 37.00 20.35 753.02
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 16.21
manopera: 7.35 271.97
utilaj: 12.56 464.84
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 37.11 256.98 9,536.78
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 37.00 23.79 880.40
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 880.40
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.5

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 254.00 2.49 631.82
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 10.65
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 236.79
utilaj: 1.51 384.38
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 23.88 266.50 6,362.95
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 24.00 23.79 571.07
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 571.07

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 65.00 25.14 1,633.96
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 524.64
manopera: 17.07 1,109.31
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 16.00 40.73 651.65
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 1.86
manual manopera: 38.71 619.39
utilaj: 1.90 30.40
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 16.13 195.00 3,144.96
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 37.00 15.23 563.46
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 563.46
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 23.00 40.73 936.74
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 2.67
manual manopera: 38.71 890.37
utilaj: 1.90 43.70
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 23.18 320.00 7,418.88
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 56.00 15.23 852.80
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 852.80
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 31.00 58.14 1,802.47
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 235.31
cu mastic bit. manopera: 10.22 316.79
utilaj: 40.33 1,250.36
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.5

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.25 1,375.68 343.92
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 324.42
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 14.88
cu microbile de sticla; 18.49 4.62
utilaj:
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 40,989.94 6,365.83 8,621.97 10,515.92 66,493.65
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 143.23 0.00 0.00 143.23
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 40,989.94 6,509.06 8,621.97 10,515.92 66,636.88
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 4,098.99 650.91 862.20 1,051.59 6,663.69
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 45,088.93 7,159.97 9,484.17 11,567.51 73,300.57
Profit 5.0000 % 2,254.45 358.00 474.21 578.38 3,665.03
Total Inclusiv Beneficiu: 47,343.38 7,517.96 9,958.37 12,145.88 76,965.60
TOTAL GENERAL (fara TVA): 76,965.60
TVA: 19.00 % 14,623.46

TOTAL GENERAL: 91,589.06

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.6
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.83 157.50 130.73
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 130.73
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 150.00 4.41 661.05
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.03
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 661.02
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.83 103.75 86.11
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 86.11
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 1.67 12.56 20.98
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 20.98
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.16 815.44 130.47
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 14.54
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 115.93
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 25.00 33.83 845.65
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 1.45
asternere mecanica; manopera: 5.56 138.94
utilaj: 28.21 705.26
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 25.20 28.55 719.46
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 40.00 11.42 456.86
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 456.86
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.6

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.00 4.41 4.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4.41
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 42.00 55.62 2,336.16
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 1,321.23
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 278.60
asternere mecanica; 17.53 736.33
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 93.00 11.42 1,062.20
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,062.20
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 10.00 4.41 44.07
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 44.07
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 34.00 130.61 4,440.66
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 3,100.66
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 487.64
innoroire; 25.07 852.36
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 76.00 11.42 868.03
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 868.03
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 9.00 4.41 39.66
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 39.66
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 208.00 0.03 7.26
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.72
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 6.53
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 2.08 165.78 344.82
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 263.21
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 74.58
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 7.03
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 15.00 20.35 305.28
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 6.57
manopera: 7.35 110.26
utilaj: 12.56 188.45
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 15.05 256.98 3,866.26
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 15.00 23.79 356.92
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 356.92
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.6

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 104.00 2.49 258.70
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 4.36
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 96.95
utilaj: 1.51 157.38
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 9.78 266.50 2,605.30
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 10.00 23.79 237.95
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 237.95

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 26.00 25.14 653.58
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 209.86
manopera: 17.07 443.73
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.00 40.73 244.37
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.70
manual manopera: 38.71 232.27
utilaj: 1.90 11.40
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 6.05 195.00 1,179.36
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.00 15.23 228.43
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 228.43
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 7.00 40.73 285.10
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.81
manual manopera: 38.71 270.98
utilaj: 1.90 13.30
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 7.06 320.00 2,257.92
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 16.00 15.23 243.66
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 243.66
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 13.00 58.14 755.87
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 98.68
cu mastic bit. manopera: 10.22 132.85
utilaj: 40.33 524.35
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.6

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.10 1,375.68 137.57
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 129.77
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 5.95
cu microbile de sticla; 18.49 1.85
utilaj:
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 16,118.00 2,790.01 3,557.98 4,210.82 26,676.81
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 62.78 0.00 0.00 62.78
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 16,118.00 2,852.79 3,557.98 4,210.82 26,739.58
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 1,611.80 285.28 355.80 421.08 2,673.96
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 17,729.80 3,138.06 3,913.78 4,631.90 29,413.54
Profit 5.0000 % 886.49 156.90 195.69 231.59 1,470.68
Total Inclusiv Beneficiu: 18,616.29 3,294.97 4,109.47 4,863.49 30,884.22
TOTAL GENERAL (fara TVA): 30,884.22
TVA: 19.00 % 5,868.00

TOTAL GENERAL: 36,752.22

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.7
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 3.48 157.50 548.10
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 548.10
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 628.00 4.41 2,767.58
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.11
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 2,767.47
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 3.48 103.75 361.04
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 361.04
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 6.97 12.56 87.57
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 87.57
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.69 815.44 562.66
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 62.72
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 499.94
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 105.00 33.83 3,551.73
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 6.09
asternere mecanica; manopera: 5.56 583.56
utilaj: 28.21 2,962.08
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 105.84 28.55 3,021.73
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 169.00 11.42 1,930.23
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,930.23
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.7

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 5.00 4.41 22.03
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 22.03
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 175.00 55.62 9,733.98
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 5,505.12
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 1,160.84
asternere mecanica; 17.53 3,068.03
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 388.00 11.42 4,431.54
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 4,431.54
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 41.00 4.41 180.68
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 180.68
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 140.00 130.61 18,285.08
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 12,767.42
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 2,007.94
innoroire; 25.07 3,509.72
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 317.00 11.42 3,620.62
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 3,620.62
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 35.00 4.41 154.24
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 154.24
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 1,394.00 0.03 48.64
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 4.85
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 43.79
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 13.94 165.78 2,310.95
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 1,764.00
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 499.83
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 47.11
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 100.00 20.35 2,035.20
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 43.82
manopera: 7.35 735.05
utilaj: 12.56 1,256.33
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 100.30 256.98 25,775.09
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 100.00 23.79 2,379.47
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 2,379.47
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.7

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 697.00 2.49 1,733.77
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 29.21
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 649.78
utilaj: 1.51 1,054.78
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 65.52 266.50 17,460.55
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 66.00 23.79 1,570.45
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 1,570.45

3 RIGOLA PREFABRICATA DIN BETON CU POLIMERI


3.1 TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 18.50 13.45 248.75
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 material: 0.00 0.00
m latime,executata fara sprijini,cu taluz manopera: 13.45 248.75
vertical,la 0.00 0.00
utilaj:
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de
transport: 0.00 0.00
infratire etc....in pamant necoeziv sau slab
coeziv adancime <0.75 teren usor
3.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 33.50 4.41 147.63
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 147.63
3.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.18 103.75 18.67
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 18.67
utilaj:
transport: 0.00 0.00
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 11.00 40.73 448.01
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 1.28
manual manopera: 38.71 425.83
utilaj: 1.90 20.90
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 11.09 195.00 2,162.16
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 26.50 15.23 403.56
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 403.56
3.6 NL_DD08A10^ Rigola prefabricata realizata din beton cu m 179.00 53.78 9,627.34
polimeri material: 0.00 0.00
manopera: 53.78 9,627.34
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.7 6426208239 Rigola prefabricata din beton cu polimeri m 179.00 190.36 34,074.44
material: 190.36 34,074.44
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

4 DRUMURI LATERALE
4.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 7.00 33.83 236.78
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.41
asternere mecanica; manopera: 5.56 38.90
utilaj: 28.21 197.47
transport: 0.00 0.00
4.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 7.06 28.55 201.45
0,0-7,0 mm
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.7

0 1 2 3 4 5=3x4
4.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 11.00 11.42 125.64
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 125.64
4.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.00 4.41 4.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4.41
4.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 12.00 55.62 667.47
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 377.49
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 79.60
asternere mecanica; 17.53 210.38
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 27.00 11.42 308.38
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 308.38
4.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 3.00 4.41 13.22
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 13.22
4.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 9.00 130.61 1,175.47
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 820.76
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 129.08
innoroire; 25.07 225.62
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.8 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 20.00 4.41 88.14
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 88.14
4.9 TRA01A20 Transportul rutier tona 2.00 11.42 22.84
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 22.84
4.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 90.00 0.03 3.14
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.31
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 2.83
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
4.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 0.90 165.78 149.20
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 113.89
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 32.27
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 3.04
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
4.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 7.00 20.35 142.46
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 3.07
manopera: 7.35 51.45
utilaj: 12.56 87.94
transport: 0.00 0.00
4.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 7.02 256.98 1,804.26
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.7

0 1 2 3 4 5=3x4
4.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 7.00 23.79 166.56
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 166.56
4.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 45.00 2.49 111.94
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 1.89
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 41.95
utilaj: 1.51 68.10
transport: 0.00 0.00
4.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 4.23 266.50 1,127.30
4.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 5.00 23.79 118.97
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 118.97

5 SIGURANTA CIRCULATIEI
5.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 2.00 19.52 39.05
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 39.05
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.20 195.00 39.00
5.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 2.00 47.59 95.18
5.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
5.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 2.00 10.07 20.14
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 4.37
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 15.78
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 2.00 76.14 152.28
600mm f38 s1848
5.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.40 1,375.68 550.27
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 519.07
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 23.81
cu microbile de sticla; 18.49 7.40
utilaj:
transport: 0.00 0.00

6 RIGOLE CAROSABILE TRANSVERSALE


6.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.07 369.90 25.89
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 25.89
utilaj:
transport: 0.00 0.00
6.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.00 4.41 61.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 61.70
Pag 6
STADIUL FIZIC: ULITA NR.7

0 1 2 3 4 5=3x4
6.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.07 103.75 7.26
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 7.26
utilaj:
transport: 0.00 0.00
6.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.40 55.12 22.05
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.02
asternere manuala; manopera: 37.11 14.84
utilaj: 17.95 7.18
transport: 0.00 0.00
6.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.40 28.55 11.51
0,0-7,0 mm
6.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.04 35.00 1.40
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 1.40
transport: 0.00 0.00
6.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.20 11.42 2.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2.28
6.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.02 4.41 0.09
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.09
6.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 19.00 22.89 434.89
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 118.12
manopera: 16.67 316.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 19.00 3.48 66.12
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 57.57
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 7.49
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.06
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
6.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 19.00 0.44 8.40
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 0.95
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 7.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.02 11.42 0.23
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.23
6.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.40 40.73 260.66
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.74
manual manopera: 38.71 247.76
utilaj: 1.90 12.16
transport: 0.00 0.00
6.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 6.45 320.00 2,064.38
6.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.30 15.23 233.00
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 233.00
Pag 7
STADIUL FIZIC: ULITA NR.7

0 1 2 3 4 5=3x4
6.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 33.00 8.98 296.18
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 8.25
manopera: 3.59 118.32
utilaj: 5.14 169.61
transport: 0.00 0.00
6.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 33.00 25.00 825.00
RIGOLE CAROSABILE
6.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 2.50 11.42 28.55
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 28.55
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 111,169.28 17,641.56 14,505.40 18,789.54 162,105.77
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 396.94 0.00 0.00 396.94
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 111,169.28 18,038.49 14,505.40 18,789.54 162,502.71
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 11,116.93 1,803.85 1,450.54 1,878.95 16,250.27
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 122,286.20 19,842.34 15,955.94 20,668.49 178,752.98
Profit 5.0000 % 6,114.31 992.12 797.80 1,033.42 8,937.65
Total Inclusiv Beneficiu: 128,400.52 20,834.46 16,753.73 21,701.92 187,690.63
TOTAL GENERAL (fara TVA): 187,690.63
TVA: 19.00 % 35,661.22

TOTAL GENERAL: 223,351.85

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.8
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 2.00 157.50 315.00
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 315.00
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 365.00 4.41 1,608.55
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.07
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 1,608.48
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 2.00 103.75 207.49
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 207.49
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 4.06 12.56 51.01
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 51.01
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.40 815.44 326.18
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 36.36
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 289.82
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 61.00 33.83 2,063.38
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 3.54
asternere mecanica; manopera: 5.56 339.02
utilaj: 28.21 1,720.83
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 61.49 28.55 1,755.48
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 99.00 11.42 1,130.73
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,130.73
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.8

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 3.00 4.41 13.22
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 13.22
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 101.00 55.62 5,617.90
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 3,177.24
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 669.97
asternere mecanica; 17.53 1,770.69
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 226.00 11.42 2,581.26
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2,581.26
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 24.00 4.41 105.76
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 105.76
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 82.00 130.61 10,709.83
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 7,478.06
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 1,176.08
innoroire; 25.07 2,055.69
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 185.00 11.42 2,112.98
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2,112.98
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 20.00 4.41 88.14
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 88.14
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 508.00 0.03 17.72
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 1.77
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 15.96
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 5.08 165.78 842.15
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 642.83
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 182.15
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 17.17
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 37.00 20.35 753.02
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 16.21
manopera: 7.35 271.97
utilaj: 12.56 464.84
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 37.11 256.98 9,536.78
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 37.00 23.79 880.40
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 880.40
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.8

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 254.00 2.49 631.82
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 10.65
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 236.79
utilaj: 1.51 384.38
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 23.88 266.50 6,362.95
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 24.00 23.79 571.07
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 571.07

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 65.00 25.14 1,633.96
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 524.64
manopera: 17.07 1,109.31
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 16.00 40.73 651.65
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 1.86
manual manopera: 38.71 619.39
utilaj: 1.90 30.40
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 16.13 195.00 3,144.96
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 37.00 15.23 563.46
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 563.46
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 23.00 40.73 936.74
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 2.67
manual manopera: 38.71 890.37
utilaj: 1.90 43.70
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 23.18 320.00 7,418.88
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 56.00 15.23 852.80
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 852.80
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 31.00 58.14 1,802.47
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 235.31
cu mastic bit. manopera: 10.22 316.79
utilaj: 40.33 1,250.36
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.8

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.25 1,375.68 343.92
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 324.42
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 14.88
cu microbile de sticla; 18.49 4.62
utilaj:
transport: 0.00 0.00

5 RIGOLE CAROSABILE TRANSVERSALE


5.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.07 369.90 25.89
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 25.89
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.00 4.41 61.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 61.70
5.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.07 103.75 7.26
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 7.26
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.40 55.12 22.05
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.02
asternere manuala; manopera: 37.11 14.84
utilaj: 17.95 7.18
transport: 0.00 0.00
5.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.40 28.55 11.51
0,0-7,0 mm
5.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.04 35.00 1.40
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 1.40
transport: 0.00 0.00
5.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.20 11.42 2.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2.28
5.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.02 4.41 0.09
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.09
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.8

0 1 2 3 4 5=3x4
5.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 19.00 22.89 434.89
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 118.12
manopera: 16.67 316.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 19.00 3.48 66.12
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 57.57
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 7.49
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.06
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
5.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 19.00 0.44 8.40
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 0.95
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 7.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.02 11.42 0.23
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.23
5.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.40 40.73 260.66
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.74
manual manopera: 38.71 247.76
utilaj: 1.90 12.16
transport: 0.00 0.00
5.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 6.45 320.00 2,064.38
5.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.30 15.23 233.00
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 233.00
5.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 33.00 8.98 296.18
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 8.25
manopera: 3.59 118.32
utilaj: 5.14 169.61
transport: 0.00 0.00
5.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 33.00 25.00 825.00
RIGOLE CAROSABILE
5.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 2.50 11.42 28.55
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 28.55

6 PARAPET METALIC SEMIGREU


6.1 IFB09D2 Strat drenant din balast, avand grosimea mp 53.00 11.69 619.55
dupa compactare de : 20 cm material: 4.88 258.48
manopera: 6.81 361.07
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 18.00 11.42 205.59
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 205.59
Pag 6
STADIUL FIZIC: ULITA NR.8

0 1 2 3 4 5=3x4
6.3 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 132.00 22.89 3,021.33
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 820.61
manopera: 16.67 2,200.72
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 17.00 40.73 692.37
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 1.97
manual manopera: 38.71 658.10
utilaj: 1.90 32.30
transport: 0.00 0.00
6.4.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 17.14 195.00 3,341.52
6.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 42.00 15.23 639.60
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 639.60
6.6 DF09A1-1 Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip a m 85.00 31.19 2,651.15
cu lisa si stalpi metalici-Montare concom. material: 7.70 654.87
cu turnare beton; manopera: 23.49 1,996.28
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.6.L 6306365 Parapet metalic avind 50- 75% teava kg 2,789.70 12.00 33,476.40
trasa
6.7 TRA02A20 Transportul rutier al tona 3.00 11.42 34.26
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 34.26
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 82,630.33 12,294.65 8,878.83 11,721.22 115,525.03
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 276.63 0.00 0.00 276.63
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 82,630.33 12,571.28 8,878.83 11,721.22 115,801.66
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 8,263.03 1,257.13 887.88 1,172.12 11,580.17
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 90,893.36 13,828.41 9,766.71 12,893.34 127,381.82
Profit 5.0000 % 4,544.67 691.42 488.34 644.67 6,369.09
Total Inclusiv Beneficiu: 95,438.03 14,519.83 10,255.05 13,538.01 133,750.91
TOTAL GENERAL (fara TVA): 133,750.91
TVA: 19.00 % 25,412.67

TOTAL GENERAL: 159,163.59

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.9
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 7.90 157.50 1,244.25
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 1,244.25
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,416.00 4.41 6,240.28
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 6,240.03
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 7.90 103.75 819.59
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 819.59
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 15.73 12.56 197.63
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 197.63
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 1.57 815.44 1,280.25
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 142.71
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 1,137.54
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 236.00 33.83 7,982.93
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 13.69
asternere mecanica; manopera: 5.56 1,311.61
utilaj: 28.21 6,657.63
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 237.89 28.55 6,791.70
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 380.00 11.42 4,340.17
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 4,340.17
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.9

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 12.00 4.41 52.88
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 52.88
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 393.00 55.62 21,859.74
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 12,362.92
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 2,606.91
asternere mecanica; 17.53 6,889.91
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 876.00 11.42 10,005.23
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 10,005.23
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 91.00 4.41 401.02
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 401.02
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 315.00 130.61 41,141.43
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 28,726.70
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 4,517.86
innoroire; 25.07 7,896.87
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 716.00 11.42 8,177.79
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 8,177.79
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 78.00 4.41 343.73
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 343.73
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 3,416.00 0.03 119.18
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 11.89
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 107.30
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 31.46 165.78 5,215.38
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 3,981.02
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 1,128.03
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 106.33
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 223.00 20.35 4,538.48
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 97.71
manopera: 7.35 1,639.16
utilaj: 12.56 2,801.62
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 223.67 256.98 57,478.46
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 224.00 23.79 5,330.01
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 5,330.01
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.9

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 1,573.00 2.49 3,912.80
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 65.92
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 1,466.44
utilaj: 1.51 2,380.44
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 147.86 266.50 39,405.22
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 148.00 23.79 3,521.62
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 3,521.62

3 RIGOLE CAROSABILE
3.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 5.00 369.90 1,849.50
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 1,849.50
utilaj:
transport: 0.00 0.00
3.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 960.00 4.41 4,230.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.17
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4,230.53
3.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 5.00 103.75 518.73
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 518.73
utilaj:
transport: 0.00 0.00
3.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 28.00 55.12 1,543.33
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 1.62
asternere manuala; manopera: 37.11 1,039.11
utilaj: 17.95 502.60
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 28.22 28.55 805.80
0,0-7,0 mm
3.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 2.80 35.00 98.00
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 98.00
transport: 0.00 0.00
3.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 14.00 11.42 159.90
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 159.90
3.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.75 4.41 7.71
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 7.71
3.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 1,295.00 22.89 29,641.07
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 8,050.65
manopera: 16.67 21,590.43
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.9

0 1 2 3 4 5=3x4
3.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 1,330.00 3.48 4,628.42
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 4,029.90
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 524.57
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 73.95
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
3.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 1,330.00 0.44 588.21
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 66.50
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 521.71
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 1.40 11.42 15.99
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 15.99
3.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 448.00 40.73 18,246.11
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 51.97
manual manopera: 38.71 17,342.94
utilaj: 1.90 851.20
transport: 0.00 0.00
3.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 451.58 320.00 144,506.88
3.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1,071.00 15.23 16,309.83
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 16,309.83
3.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 2,338.00 8.98 20,984.02
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 584.50
manopera: 3.59 8,383.13
utilaj: 5.14 12,016.38
transport: 0.00 0.00
3.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 2,338.00 25.00 58,450.00
RIGOLE CAROSABILE
3.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 175.00 11.42 1,998.76
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,998.76

4 DRUMURI LATERALE
4.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 14.00 33.83 473.56
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.81
asternere mecanica; manopera: 5.56 77.81
utilaj: 28.21 394.94
transport: 0.00 0.00
4.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 14.11 28.55 402.90
0,0-7,0 mm
4.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 22.00 11.42 251.27
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 251.27
4.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 2.00 4.41 8.81
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 8.81
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.9

0 1 2 3 4 5=3x4
4.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 24.00 55.62 1,334.95
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 754.99
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 159.20
asternere mecanica; 17.53 420.76
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 54.00 11.42 616.76
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 616.76
4.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 6.00 4.41 26.44
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 26.44
4.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 18.00 130.61 2,350.94
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 1,641.53
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 258.16
innoroire; 25.07 451.25
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.8 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 40.00 4.41 176.27
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 176.27
4.9 TRA01A20 Transportul rutier tona 4.00 11.42 45.69
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 45.69
4.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 180.00 0.03 6.28
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.63
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 5.65
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
4.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 1.80 165.78 298.40
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 227.78
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 64.54
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 6.08
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
4.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 14.00 20.35 284.93
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 6.13
manopera: 7.35 102.91
utilaj: 12.56 175.89
transport: 0.00 0.00
4.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 14.04 256.98 3,608.51
4.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 14.00 23.79 333.13
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 333.13
4.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 90.00 2.49 223.87
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 3.77
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 83.90
utilaj: 1.51 136.20
transport: 0.00 0.00
4.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 8.46 266.50 2,254.59
Pag 6
STADIUL FIZIC: ULITA NR.9

0 1 2 3 4 5=3x4
4.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 10.00 23.79 237.95
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 237.95

5 SIGURANTA CIRCULATIEI
5.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 3.00 19.52 58.57
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 58.57
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.30 195.00 58.50
5.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 3.00 47.59 142.77
5.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
5.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 3.00 10.07 30.22
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 6.55
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 23.66
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 3.00 76.14 228.42
600mm f38 s1848
5.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 1.40 1,375.68 1,925.95
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 1,816.73
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 83.33
cu microbile de sticla; 18.49 25.89
utilaj:
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 376,843.92 63,602.39 47,766.13 62,839.14 551,051.58
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 1,431.05 0.00 0.00 1,431.05
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 376,843.92 65,033.44 47,766.13 62,839.14 552,482.64
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 37,684.39 6,503.34 4,776.61 6,283.91 55,248.26
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 414,528.31 71,536.79 52,542.75 69,123.06 607,730.90
Profit 5.0000 % 20,726.42 3,576.84 2,627.14 3,456.15 30,386.55
Total Inclusiv Beneficiu: 435,254.72 75,113.63 55,169.89 72,579.21 638,117.45
TOTAL GENERAL (fara TVA): 638,117.45
TVA: 19.00 % 121,242.31

TOTAL GENERAL: 759,359.76

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.10
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 8.62 157.50 1,357.65
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 1,357.65
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,552.00 4.41 6,839.63
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.28
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 6,839.35
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 8.62 103.75 894.29
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 894.29
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 17.25 12.56 216.72
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 216.72
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 1.72 815.44 1,402.56
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 156.34
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 1,246.22
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 259.00 33.83 8,760.92
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 15.02
asternere mecanica; manopera: 5.56 1,439.44
utilaj: 28.21 7,306.46
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 261.07 28.55 7,453.61
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 417.00 11.42 4,762.77
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 4,762.77
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.10

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 13.00 4.41 57.29
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 57.29
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 432.00 55.62 24,029.03
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 13,589.77
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 2,865.61
asternere mecanica; 17.53 7,573.65
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 961.00 11.42 10,976.06
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 10,976.06
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 101.00 4.41 445.09
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 445.09
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 345.00 130.61 45,059.66
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 31,462.58
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 4,948.13
innoroire; 25.07 8,648.95
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 764.00 11.42 8,726.03
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 8,726.03
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 87.00 4.41 383.39
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 383.39
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 2,330.00 0.03 81.29
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 8.11
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 73.19
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 23.30 165.78 3,862.63
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 2,948.43
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 835.44
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 78.75
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 166.00 20.35 3,378.42
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 72.73
manopera: 7.35 1,220.18
utilaj: 12.56 2,085.51
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 166.50 256.98 42,786.66
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 167.00 23.79 3,973.71
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 3,973.71
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.10

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 1,165.00 2.49 2,897.91
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 48.83
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 1,086.08
utilaj: 1.51 1,763.00
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 109.51 266.50 29,184.42
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 110.00 23.79 2,617.42
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 2,617.42

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 263.00 25.14 6,611.25
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 2,122.79
manopera: 17.07 4,488.46
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 64.00 40.73 2,606.59
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 7.42
manual manopera: 38.71 2,477.56
utilaj: 1.90 121.60
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 64.51 195.00 12,579.84
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 155.00 15.23 2,360.43
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 2,360.43
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 95.00 40.73 3,869.15
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 11.02
manual manopera: 38.71 3,677.63
utilaj: 1.90 180.50
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 95.76 320.00 30,643.20
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 230.00 15.23 3,502.58
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 3,502.58
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 127.00 58.14 7,384.30
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 964.03
cu mastic bit. manopera: 10.22 1,297.81
utilaj: 40.33 5,122.46
transport: 0.00 0.00

4 DRUMURI LATERALE
4.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 28.00 33.83 947.13
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 1.62
asternere mecanica; manopera: 5.56 155.62
utilaj: 28.21 789.89
transport: 0.00 0.00
4.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 28.22 28.55 805.80
0,0-7,0 mm
4.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 44.00 11.42 502.55
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 502.55
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.10

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 4.00 4.41 17.63
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 17.63
4.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 48.00 55.62 2,669.89
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 1,509.97
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 318.40
asternere mecanica; 17.53 841.52
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 108.00 11.42 1,233.52
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,233.52
4.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 12.00 4.41 52.88
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 52.88
4.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 36.00 130.61 4,701.88
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 3,283.05
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 516.33
innoroire; 25.07 902.50
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.8 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 80.00 4.41 352.54
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 352.54
4.9 TRA01A20 Transportul rutier tona 8.00 11.42 91.37
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 91.37
4.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 360.00 0.03 12.56
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 1.25
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 11.31
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
4.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 3.60 165.78 596.80
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 455.55
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 129.08
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 12.17
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
4.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 28.00 20.35 569.85
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 12.27
manopera: 7.35 205.81
utilaj: 12.56 351.77
transport: 0.00 0.00
4.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 28.08 256.98 7,217.03
4.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 28.00 23.79 666.25
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 666.25
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.10

0 1 2 3 4 5=3x4
4.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 180.00 2.49 447.75
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 7.54
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 167.81
utilaj: 1.51 272.40
transport: 0.00 0.00
4.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 16.92 266.50 4,509.18
4.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 20.00 23.79 475.89
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 475.89

5 SIGURANTA CIRCULATIEI
5.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 4.00 19.52 78.09
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 78.09
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.40 195.00 78.00
5.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 4.00 47.59 190.36
5.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1.00 15.23 15.23
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 15.23
5.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 4.00 10.07 40.29
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 8.73
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 31.55
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 4.00 76.14 304.56
600mm f38 s1848
5.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 1.00 1,375.68 1,375.68
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 1,297.67
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 59.52
cu microbile de sticla; 18.49 18.49
utilaj:
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 193,787.31 26,630.45 39,869.01 48,051.98 308,338.74
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 599.19 0.00 0.00 599.19
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 193,787.31 27,229.63 39,869.01 48,051.98 308,937.93
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 19,378.73 2,722.96 3,986.90 4,805.20 30,893.79
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 213,166.04 29,952.59 43,855.91 52,857.18 339,831.72
Profit 5.0000 % 10,658.30 1,497.63 2,192.80 2,642.86 16,991.59
Total Inclusiv Beneficiu: 223,824.34 31,450.22 46,048.70 55,500.04 356,823.31
Pag 6

0 1 2 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): 356,823.31
TVA: 19.00 % 67,796.43

TOTAL GENERAL: 424,619.73

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.11
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 7.46 157.50 1,174.95
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 1,174.95
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,343.00 4.41 5,918.57
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.24
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 5,918.33
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 7.46 103.75 773.95
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 773.95
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 14.92 12.56 187.45
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 187.45
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 1.49 815.44 1,215.01
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 135.43
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 1,079.58
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 223.00 33.83 7,543.19
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 12.93
asternere mecanica; manopera: 5.56 1,239.36
utilaj: 28.21 6,290.89
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 224.78 28.55 6,417.58
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 360.00 11.42 4,111.74
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 4,111.74
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.11

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 11.00 4.41 48.47
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 48.47
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 373.00 55.62 20,747.29
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 11,733.76
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 2,474.24
asternere mecanica; 17.53 6,539.28
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 831.00 11.42 9,491.27
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 9,491.27
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 86.00 4.41 378.98
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 378.98
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 300.00 130.61 39,182.31
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 27,358.76
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 4,302.72
innoroire; 25.07 7,520.83
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 681.00 11.42 7,778.04
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 7,778.04
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 75.00 4.41 330.51
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 330.51
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 1,864.00 0.03 65.03
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 6.49
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 58.55
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 18.64 165.78 3,090.10
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 2,358.75
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 668.36
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 63.00
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 132.00 20.35 2,686.46
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 57.84
manopera: 7.35 970.26
utilaj: 12.56 1,658.36
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 132.40 256.98 34,023.12
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 133.00 23.79 3,164.70
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 3,164.70
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.11

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 932.00 2.49 2,318.33
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 39.06
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 868.86
utilaj: 1.51 1,410.40
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 87.61 266.50 23,347.53
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 87.00 23.79 2,070.14
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 2,070.14

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 255.00 25.14 6,410.15
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 2,058.22
manopera: 17.07 4,351.93
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 61.00 40.73 2,484.40
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 7.08
manual manopera: 38.71 2,361.43
utilaj: 1.90 115.90
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 61.49 195.00 11,990.16
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 148.00 15.23 2,253.83
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 2,253.83
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 92.00 40.73 3,746.97
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 10.67
manual manopera: 38.71 3,561.50
utilaj: 1.90 174.80
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 92.74 320.00 29,675.52
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 223.00 15.23 3,395.98
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 3,395.98
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 122.00 58.14 7,093.58
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 926.08
cu mastic bit. manopera: 10.22 1,246.71
utilaj: 40.33 4,920.79
transport: 0.00 0.00

4 DRUMURI LATERALE
4.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 21.00 33.83 710.35
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 1.22
asternere mecanica; manopera: 5.56 116.71
utilaj: 28.21 592.42
transport: 0.00 0.00
4.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 21.17 28.55 604.35
0,0-7,0 mm
4.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 33.00 11.42 376.91
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 376.91
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.11

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.00 4.41 4.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4.41
4.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 36.00 55.62 2,002.42
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 1,132.48
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 238.80
asternere mecanica; 17.53 631.14
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 81.00 11.42 925.14
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 925.14
4.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 21.00 4.41 92.54
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 92.54
4.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 27.00 130.61 3,526.41
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 2,462.29
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 387.24
innoroire; 25.07 676.87
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.8 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 60.00 4.41 264.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 264.41
4.9 TRA01A20 Transportul rutier tona 6.00 11.42 68.53
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 68.53
4.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 270.00 0.03 9.42
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.94
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 8.48
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
4.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 2.70 165.78 447.60
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 341.66
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 96.81
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 9.13
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
4.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 21.00 20.35 427.39
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 9.20
manopera: 7.35 154.36
utilaj: 12.56 263.83
transport: 0.00 0.00
4.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 21.06 256.98 5,412.77
4.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 21.00 23.79 499.69
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 499.69
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.11

0 1 2 3 4 5=3x4
4.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 135.00 2.49 335.81
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 5.66
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 125.85
utilaj: 1.51 204.30
transport: 0.00 0.00
4.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 12.69 266.50 3,381.89
4.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 15.00 23.79 356.92
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 356.92

5 SIGURANTA CIRCULATIEI
5.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 4.00 19.52 78.09
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 78.09
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.40 195.00 78.00
5.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 4.00 47.59 190.36
5.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1.00 15.23 15.23
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 15.23
5.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 4.00 10.07 40.29
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 8.73
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 31.55
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 4.00 76.14 304.56
600mm f38 s1848
5.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 1.00 1,375.68 1,375.68
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 1,297.67
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 59.52
cu microbile de sticla; 18.49 18.49
utilaj:
transport: 0.00 0.00

6 RIGOLE CAROSABILE TRANSVERSALE


6.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.10 369.90 36.99
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 36.99
utilaj:
transport: 0.00 0.00
6.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 21.00 4.41 92.55
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 92.54
6.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.10 103.75 10.37
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 10.37
utilaj:
transport: 0.00 0.00
Pag 6
STADIUL FIZIC: ULITA NR.11

0 1 2 3 4 5=3x4
6.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.60 55.12 33.07
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.03
asternere manuala; manopera: 37.11 22.27
utilaj: 17.95 10.77
transport: 0.00 0.00
6.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.60 28.55 17.27
0,0-7,0 mm
6.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.06 35.00 2.10
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 2.10
transport: 0.00 0.00
6.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.30 11.42 3.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 3.43
6.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.03 4.41 0.13
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.13
6.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 27.00 22.89 618.00
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 167.85
manopera: 16.67 450.15
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 24.00 3.48 83.52
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 72.72
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 9.47
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.33
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
6.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 24.00 0.44 10.61
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 1.20
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 9.41
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.03 11.42 0.34
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.34
6.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 7.00 40.73 285.10
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.81
manual manopera: 38.71 270.98
utilaj: 1.90 13.30
transport: 0.00 0.00
6.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 7.06 320.00 2,257.92
6.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 17.00 15.23 258.89
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 258.89
6.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 50.00 8.98 448.76
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 12.50
manopera: 3.59 179.28
utilaj: 5.14 256.98
transport: 0.00 0.00
Pag 7
STADIUL FIZIC: ULITA NR.11

0 1 2 3 4 5=3x4
6.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 50.00 25.00 1,250.00
RIGOLE CAROSABILE
6.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 3.75 11.42 42.83
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 42.83
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 169,241.89 24,886.83 34,705.23 41,943.93 270,777.89
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 559.95 0.00 0.00 559.95
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 169,241.89 25,446.79 34,705.23 41,943.93 271,337.84
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 16,924.19 2,544.68 3,470.52 4,194.39 27,133.78
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 186,166.08 27,991.46 38,175.75 46,138.32 298,471.63
Profit 5.0000 % 9,308.30 1,399.57 1,908.79 2,306.92 14,923.58
Total Inclusiv Beneficiu: 195,474.39 29,391.04 40,084.54 48,445.24 313,395.21
TOTAL GENERAL (fara TVA): 313,395.21
TVA: 19.00 % 59,545.09

TOTAL GENERAL: 372,940.30

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.12
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.43 157.50 67.73
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 67.73
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 77.00 4.41 339.34
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 339.32
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.43 103.75 44.61
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 44.61
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 0.85 12.56 10.68
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 10.68
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.08 815.44 65.24
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 7.27
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 57.96
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 13.00 33.83 439.74
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.75
asternere mecanica; manopera: 5.56 72.25
utilaj: 28.21 366.73
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 13.10 28.55 374.12
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 21.00 11.42 239.85
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 239.85
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.12

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.00 4.41 4.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4.41
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 22.00 55.62 1,223.70
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 692.07
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 145.93
asternere mecanica; 17.53 385.69
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 50.00 11.42 571.08
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 571.08
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 5.00 4.41 22.03
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 22.03
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 17.00 130.61 2,220.33
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 1,550.33
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 243.82
innoroire; 25.07 426.18
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 39.00 11.42 445.44
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 445.44
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 4.00 4.41 17.63
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 17.63
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 104.00 0.03 3.63
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.36
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 3.27
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 1.04 165.78 172.41
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 131.60
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 37.29
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 3.52
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 7.00 20.35 142.46
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 3.07
manopera: 7.35 51.45
utilaj: 12.56 87.94
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 7.02 256.98 1,804.26
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 8.00 23.79 190.36
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 190.36
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.12

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 52.00 2.49 129.35
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 2.18
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 48.48
utilaj: 1.51 78.69
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 4.89 266.50 1,302.65
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 5.00 23.79 118.97
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 118.97

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 13.00 25.14 326.79
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 104.93
manopera: 17.07 221.86
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 3.00 40.73 122.18
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.35
manual manopera: 38.71 116.14
utilaj: 1.90 5.70
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 3.02 195.00 589.68
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 7.00 15.23 106.60
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 106.60
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 5.00 40.73 203.64
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.58
manual manopera: 38.71 193.56
utilaj: 1.90 9.50
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 5.04 320.00 1,612.80
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 11.00 15.23 167.51
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 167.51
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 6.00 58.14 348.86
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 45.54
cu mastic bit. manopera: 10.22 61.31
utilaj: 40.33 242.01
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.12

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.10 1,375.68 137.57
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 129.77
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 5.95
cu microbile de sticla; 18.49 1.85
utilaj:
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 8,696.72 1,708.02 1,792.06 2,230.82 14,427.62
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 38.43 0.00 0.00 38.43
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 8,696.72 1,746.45 1,792.06 2,230.82 14,466.05
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 869.67 174.64 179.21 223.08 1,446.60
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 9,566.39 1,921.09 1,971.27 2,453.90 15,912.65
Profit 5.0000 % 478.32 96.05 98.56 122.69 795.63
Total Inclusiv Beneficiu: 10,044.71 2,017.15 2,069.83 2,576.59 16,708.28
TOTAL GENERAL (fara TVA): 16,708.28
TVA: 19.00 % 3,174.57

TOTAL GENERAL: 19,882.86

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.13
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 2.23 157.50 351.23
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 351.23
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 401.00 4.41 1,767.20
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.07
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 1,767.13
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 2.23 103.75 231.35
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 231.35
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 4.45 12.56 55.91
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 55.91
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.44 815.44 358.80
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 39.99
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 318.80
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 67.00 33.83 2,266.34
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 3.89
asternere mecanica; manopera: 5.56 372.36
utilaj: 28.21 1,890.09
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 67.54 28.55 1,928.15
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 108.00 11.42 1,233.52
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,233.52
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.13

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 3.35 4.41 14.76
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 14.76
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 112.00 55.62 6,229.75
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 3,523.27
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 742.94
asternere mecanica; 17.53 1,963.54
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 250.00 11.42 2,855.38
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2,855.38
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 26.00 4.41 114.58
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 114.58
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 89.00 130.61 11,624.09
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 8,116.43
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 1,276.47
innoroire; 25.07 2,231.18
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 202.00 11.42 2,307.14
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2,307.14
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 23.00 4.41 101.36
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 101.36
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 556.00 0.03 19.40
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 1.93
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 17.46
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 5.56 165.78 921.73
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 703.57
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 199.36
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 18.79
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 40.00 20.35 814.08
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 17.53
manopera: 7.35 294.02
utilaj: 12.56 502.53
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 40.12 256.98 10,310.04
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 41.00 23.79 975.58
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 975.58
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.13

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 278.00 2.49 691.52
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 11.65
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 259.17
utilaj: 1.51 420.70
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 26.13 266.50 6,964.18
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 26.00 23.79 618.66
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 618.66

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 70.00 25.14 1,759.65
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 565.00
manopera: 17.07 1,194.65
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 17.00 40.73 692.37
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 1.97
manual manopera: 38.71 658.10
utilaj: 1.90 32.30
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 17.14 195.00 3,341.52
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 41.00 15.23 624.37
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 624.37
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 25.00 40.73 1,018.20
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 2.90
manual manopera: 38.71 967.80
utilaj: 1.90 47.50
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 25.20 320.00 8,064.00
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 61.00 15.23 928.94
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 928.94
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 34.00 58.14 1,976.90
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 258.09
cu mastic bit. manopera: 10.22 347.44
utilaj: 40.33 1,371.37
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 2.00 19.52 39.05
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 39.05
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.20 195.00 39.00
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 2.00 47.59 95.18
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.13

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 2.00 10.07 20.14
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 4.37
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 15.78
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 2.00 76.14 152.28
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.30 1,375.68 412.70
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 389.30
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 17.86
cu microbile de sticla; 18.49 5.55
utilaj:
transport: 0.00 0.00

5 RIGOLE CAROSABILE TRANSVERSALE


5.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.07 369.90 25.89
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 25.89
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.00 4.41 61.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 61.70
5.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.07 103.75 7.26
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 7.26
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.40 55.12 22.05
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.02
asternere manuala; manopera: 37.11 14.84
utilaj: 17.95 7.18
transport: 0.00 0.00
5.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.40 28.55 11.51
0,0-7,0 mm
5.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.04 35.00 1.40
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 1.40
transport: 0.00 0.00
5.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.20 11.42 2.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2.28
5.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.02 4.41 0.09
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.09
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.13

0 1 2 3 4 5=3x4
5.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 19.00 22.89 434.89
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 118.12
manopera: 16.67 316.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 19.00 3.48 66.12
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 57.57
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 7.49
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.06
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
5.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 19.00 0.44 8.40
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 0.95
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 7.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.02 11.42 0.23
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.23
5.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.40 40.73 260.66
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.74
manual manopera: 38.71 247.76
utilaj: 1.90 12.16
transport: 0.00 0.00
5.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 6.45 320.00 2,064.38
5.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.30 15.23 233.00
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 233.00
5.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 33.00 8.98 296.18
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 8.25
manopera: 3.59 118.32
utilaj: 5.14 169.61
transport: 0.00 0.00
5.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 33.00 25.00 825.00
RIGOLE CAROSABILE
5.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 2.50 11.42 28.55
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 28.55
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 47,787.07 7,612.98 9,682.86 11,874.89 76,957.79
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 171.29 0.00 0.00 171.29
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 47,787.07 7,784.27 9,682.86 11,874.89 77,129.08
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 4,778.71 778.43 968.29 1,187.49 7,712.91
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 52,565.78 8,562.69 10,651.14 13,062.38 84,841.99
Profit 5.0000 % 2,628.29 428.13 532.56 653.12 4,242.10
Total Inclusiv Beneficiu: 55,194.06 8,990.83 11,183.70 13,715.49 89,084.09
Pag 6

0 1 2 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): 89,084.09
TVA: 19.00 % 16,925.98

TOTAL GENERAL: 106,010.06

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.14
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 13.17 157.50 2,074.28
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 2,074.28
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 2,370.00 4.41 10,444.54
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.42
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 10,444.12
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 13.17 103.75 1,366.34
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 1,366.34
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 26.34 12.56 330.93
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 330.93
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 2.63 815.44 2,144.62
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 239.05
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 1,905.56
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 395.00 33.83 13,361.25
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 22.91
asternere mecanica; manopera: 5.56 2,195.28
utilaj: 28.21 11,143.06
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 398.16 28.55 11,367.47
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 637.00 11.42 7,275.50
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 7,275.50
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.14

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 20.00 4.41 88.14
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 88.14
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 658.00 55.62 36,599.78
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 20,699.24
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 4,364.75
asternere mecanica; 17.53 11,535.79
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 146.00 11.42 1,667.54
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,667.54
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 153.00 4.41 674.24
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 674.24
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 527.00 130.61 68,830.26
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 48,060.22
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 7,558.44
innoroire; 25.07 13,211.59
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 1,197.00 11.42 13,671.54
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 13,671.54
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 131.00 4.41 577.29
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 577.29
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 3,292.00 0.03 114.86
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 11.46
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 103.40
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 32.92 165.78 5,457.41
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 4,165.77
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 1,180.38
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 111.26
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 234.00 20.35 4,762.36
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 102.53
manopera: 7.35 1,720.01
utilaj: 12.56 2,939.82
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 234.70 256.98 60,313.72
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 235.00 23.79 5,591.75
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 5,591.75
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.14

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 1,646.00 2.49 4,094.38
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 68.98
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 1,534.49
utilaj: 1.51 2,490.91
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 154.72 266.50 41,233.95
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 155.00 23.79 3,688.18
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 3,688.18

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 426.00 25.14 10,708.71
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 3,438.44
manopera: 17.07 7,270.28
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 102.00 40.73 4,154.25
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 11.83
manual manopera: 38.71 3,948.62
utilaj: 1.90 193.80
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 102.82 195.00 20,049.12
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 246.00 15.23 3,746.24
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 3,746.24
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 154.00 40.73 6,272.10
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 17.86
manual manopera: 38.71 5,961.64
utilaj: 1.90 292.60
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 155.23 320.00 49,674.24
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 370.00 15.23 5,634.58
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 5,634.58
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 205.00 58.14 11,919.54
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 1,556.11
cu mastic bit. manopera: 10.22 2,094.89
utilaj: 40.33 8,268.54
transport: 0.00 0.00

4 DRUMURI LATERALE
4.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 14.00 33.83 473.56
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.81
asternere mecanica; manopera: 5.56 77.81
utilaj: 28.21 394.94
transport: 0.00 0.00
4.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 14.11 28.55 402.90
0,0-7,0 mm
4.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 22.00 11.42 251.27
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 251.27
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.14

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 2.00 4.41 8.81
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 8.81
4.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 24.00 55.62 1,334.95
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 754.99
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 159.20
asternere mecanica; 17.53 420.76
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 54.00 11.42 616.76
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 616.76
4.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 6.00 4.41 26.44
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 26.44
4.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 18.00 130.61 2,350.94
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 1,641.53
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 258.16
innoroire; 25.07 451.25
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.8 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 40.00 4.41 176.27
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 176.27
4.9 TRA01A20 Transportul rutier tona 40.00 11.42 456.86
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 456.86
4.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 180.00 0.03 6.28
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.63
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 5.65
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
4.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 1.80 165.78 298.40
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 227.78
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 64.54
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 6.08
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
4.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 14.00 20.35 284.93
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 6.13
manopera: 7.35 102.91
utilaj: 12.56 175.89
transport: 0.00 0.00
4.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 14.04 256.98 3,608.51
4.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 14.00 23.79 333.13
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 333.13
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.14

0 1 2 3 4 5=3x4
4.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 90.00 2.49 223.87
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 3.77
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 83.90
utilaj: 1.51 136.20
transport: 0.00 0.00
4.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 8.46 266.50 2,254.59
4.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 10.00 23.79 237.95
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 237.95

5 SIGURANTA CIRCULATIEI
5.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 4.00 19.52 78.09
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 78.09
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.40 195.00 78.00
5.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 4.00 47.59 190.36
5.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1.00 15.23 15.23
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 15.23
5.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 4.00 10.07 40.29
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 8.73
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 31.55
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 4.00 76.14 304.56
600mm f38 s1848
5.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 1.60 1,375.68 2,201.09
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 2,076.27
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 95.23
cu microbile de sticla; 18.49 29.59
utilaj:
transport: 0.00 0.00

6 RIGOLE CAROSABILE TRANSVERSALE


6.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.10 369.90 36.99
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 36.99
utilaj:
transport: 0.00 0.00
6.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 21.00 4.41 92.55
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 92.54
6.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.10 103.75 10.37
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 10.37
utilaj:
transport: 0.00 0.00
Pag 6
STADIUL FIZIC: ULITA NR.14

0 1 2 3 4 5=3x4
6.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.60 55.12 33.07
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.03
asternere manuala; manopera: 37.11 22.27
utilaj: 17.95 10.77
transport: 0.00 0.00
6.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.60 28.55 17.27
0,0-7,0 mm
6.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.06 35.00 2.10
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 2.10
transport: 0.00 0.00
6.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.30 11.42 3.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 3.43
6.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.03 4.41 0.13
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.13
6.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 27.00 22.89 618.00
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 167.85
manopera: 16.67 450.15
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 24.00 3.48 83.52
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 72.72
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 9.47
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.33
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
6.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 24.00 0.44 10.61
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 1.20
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 9.41
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.03 11.42 0.34
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.34
6.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 7.00 40.73 285.10
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.81
manual manopera: 38.71 270.98
utilaj: 1.90 13.30
transport: 0.00 0.00
6.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 7.06 320.00 2,257.92
6.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 17.00 15.23 258.89
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 258.89
6.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 50.00 8.98 448.76
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 12.50
manopera: 3.59 179.28
utilaj: 5.14 256.98
transport: 0.00 0.00
Pag 7
STADIUL FIZIC: ULITA NR.14

0 1 2 3 4 5=3x4
6.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 50.00 25.00 1,250.00
RIGOLE CAROSABILE
6.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 3.75 11.42 42.83
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 42.83

7 PARAPET METALIC SEMIGREU


7.1 IFB09D2 Strat drenant din balast, avand grosimea mp 175.00 11.69 2,045.68
dupa compactare de : 20 cm material: 4.88 853.47
manopera: 6.81 1,192.21
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 60.00 11.42 685.29
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 685.29
7.3 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 436.00 22.89 9,979.54
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 2,710.49
manopera: 16.67 7,269.05
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 56.00 40.73 2,280.76
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 6.50
manual manopera: 38.71 2,167.87
utilaj: 1.90 106.40
transport: 0.00 0.00
7.4.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 56.45 195.00 11,007.36
7.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 138.00 15.23 2,101.55
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 2,101.55
7.6 DF09A1-1 Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip a m 280.00 31.19 8,733.21
cu lisa si stalpi metalici-Montare concom. material: 7.70 2,157.22
cu turnare beton; manopera: 23.49 6,575.99
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.6.L 6306365 Parapet metalic avind 50- 75% teava kg 9,189.60 12.00 110,275.20
trasa
7.7 TRA02A20 Transportul rutier al tona 10.00 11.42 114.22
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 114.22
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 403,350.20 57,641.62 58,026.48 58,481.04 577,499.35
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 1,296.94 0.00 0.00 1,296.94
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 403,350.20 58,938.56 58,026.48 58,481.04 578,796.28
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 40,335.02 5,893.86 5,802.65 5,848.10 57,879.63
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 443,685.22 64,832.42 63,829.13 64,329.14 636,675.91
Profit 5.0000 % 22,184.26 3,241.62 3,191.46 3,216.46 31,833.80
Total Inclusiv Beneficiu: 465,869.48 68,074.04 67,020.58 67,545.60 668,509.71
Pag 8

0 1 2 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): 668,509.71
TVA: 19.00 % 127,016.84

TOTAL GENERAL: 795,526.55

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.15
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.50 157.50 78.75
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 78.75
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 90.00 4.41 396.63
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 396.61
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.50 103.75 51.87
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 51.87
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 1.00 12.56 12.56
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 12.56
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.10 815.44 81.54
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 9.09
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 72.45
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 15.00 33.83 507.39
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.87
asternere mecanica; manopera: 5.56 83.37
utilaj: 28.21 423.15
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 15.12 28.55 431.68
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 25.00 11.42 285.54
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 285.54
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.15

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.00 4.41 4.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4.41
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 25.00 55.62 1,390.57
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 786.45
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 165.83
asternere mecanica; 17.53 438.29
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 56.00 11.42 639.60
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 639.60
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 6.00 4.41 26.44
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 26.44
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 20.00 130.61 2,612.15
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 1,823.92
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 286.85
innoroire; 25.07 501.39
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 46.00 11.42 525.39
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 525.39
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 5.00 4.41 22.03
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 22.03
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 124.00 0.03 4.33
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.43
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 3.89
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 1.24 165.78 205.56
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 156.91
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 44.46
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 4.19
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 9.00 20.35 183.17
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 3.94
manopera: 7.35 66.15
utilaj: 12.56 113.07
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 9.03 256.98 2,319.76
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 9.00 23.79 214.15
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 214.15
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.15

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 62.00 2.49 154.22
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 2.60
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 57.80
utilaj: 1.51 93.83
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 5.83 266.50 1,553.16
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 6.00 23.79 142.77
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 142.77

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 16.00 25.14 402.21
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 129.14
manopera: 17.07 273.06
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 4.00 40.73 162.91
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.46
manual manopera: 38.71 154.85
utilaj: 1.90 7.60
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 4.03 195.00 786.24
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 9.00 15.23 137.06
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 137.06
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.00 40.73 244.37
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.70
manual manopera: 38.71 232.27
utilaj: 1.90 11.40
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 6.05 320.00 1,935.36
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.00 15.23 228.43
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 228.43
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 8.00 58.14 465.15
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 60.73
cu mastic bit. manopera: 10.22 81.75
utilaj: 40.33 322.67
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.15

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.10 1,375.68 137.57
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 129.77
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 5.95
cu microbile de sticla; 18.49 1.85
utilaj:
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 10,473.79 1,964.14 2,136.98 2,630.05 17,204.95
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 44.19 0.00 0.00 44.19
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 10,473.79 2,008.33 2,136.98 2,630.05 17,249.14
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 1,047.38 200.83 213.70 263.00 1,724.91
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 11,521.17 2,209.16 2,350.68 2,893.05 18,974.06
Profit 5.0000 % 576.06 110.46 117.53 144.65 948.70
Total Inclusiv Beneficiu: 12,097.23 2,319.62 2,468.21 3,037.70 19,922.76
TOTAL GENERAL (fara TVA): 19,922.76
TVA: 19.00 % 3,785.32

TOTAL GENERAL: 23,708.08

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.16
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.43 157.50 67.73
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 67.73
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 77.00 4.41 339.34
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 339.32
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.43 103.75 44.61
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 44.61
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 0.85 12.56 10.68
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 10.68
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.08 815.44 65.24
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 7.27
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 57.96
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 13.00 33.83 439.74
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.75
asternere mecanica; manopera: 5.56 72.25
utilaj: 28.21 366.73
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 13.10 28.55 374.12
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 21.00 11.42 239.85
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 239.85
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.16

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.00 4.41 4.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4.41
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 22.00 55.62 1,223.70
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 692.07
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 145.93
asternere mecanica; 17.53 385.69
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 50.00 11.42 571.08
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 571.08
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 5.00 4.41 22.03
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 22.03
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 17.00 130.61 2,220.33
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 1,550.33
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 243.82
innoroire; 25.07 426.18
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 39.00 11.42 445.44
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 445.44
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 4.00 4.41 17.63
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 17.63
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 104.00 0.03 3.63
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.36
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 3.27
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 1.04 165.78 172.41
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 131.60
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 37.29
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 3.52
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 7.00 20.35 142.46
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 3.07
manopera: 7.35 51.45
utilaj: 12.56 87.94
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 7.02 256.98 1,804.26
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 8.00 23.79 190.36
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 190.36
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.16

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 54.00 2.49 134.32
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 2.26
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 50.34
utilaj: 1.51 81.72
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 5.08 266.50 1,352.75
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 5.00 23.79 118.97
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 118.97

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 13.00 25.14 326.79
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 104.93
manopera: 17.07 221.86
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 3.00 40.73 122.18
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.35
manual manopera: 38.71 116.14
utilaj: 1.90 5.70
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 3.02 195.00 589.68
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 7.00 15.23 106.60
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 106.60
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 5.00 40.73 203.64
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.58
manual manopera: 38.71 193.56
utilaj: 1.90 9.50
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 5.04 320.00 1,612.80
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 11.00 15.23 167.51
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 167.51
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 6.00 58.14 348.86
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 45.54
cu mastic bit. manopera: 10.22 61.31
utilaj: 40.33 242.01
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.16

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.10 1,375.68 137.57
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 129.77
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 5.95
cu microbile de sticla; 18.49 1.85
utilaj:
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 8,746.91 1,709.88 1,795.09 2,230.82 14,482.69
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 38.47 0.00 0.00 38.47
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 8,746.91 1,748.36 1,795.09 2,230.82 14,521.17
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 874.69 174.84 179.51 223.08 1,452.12
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 9,621.60 1,923.19 1,974.60 2,453.90 15,973.28
Profit 5.0000 % 481.08 96.16 98.73 122.69 798.66
Total Inclusiv Beneficiu: 10,102.68 2,019.35 2,073.33 2,576.59 16,771.95
TOTAL GENERAL (fara TVA): 16,771.95
TVA: 19.00 % 3,186.67

TOTAL GENERAL: 19,958.62

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.17
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 1.20 157.50 189.00
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 189.00
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 231.00 4.41 1,018.01
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.04
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 1,017.97
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 1.20 103.75 124.50
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 124.50
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 2.55 12.56 32.04
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 32.04
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.25 815.44 203.86
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 22.72
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 181.14
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 39.00 33.83 1,319.21
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 2.26
asternere mecanica; manopera: 5.56 216.75
utilaj: 28.21 1,100.20
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 39.31 28.55 1,122.36
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 63.00 11.42 719.55
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 719.55
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.17

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 3.00 4.41 13.22
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 13.22
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 66.00 55.62 3,671.10
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 2,076.22
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 437.80
asternere mecanica; 17.53 1,157.08
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 150.00 11.42 1,713.23
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,713.23
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 15.00 4.41 66.10
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 66.10
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 51.00 130.61 6,660.99
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 4,650.99
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 731.46
innoroire; 25.07 1,278.54
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 117.00 11.42 1,336.32
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,336.32
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 12.00 4.41 52.88
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 52.88
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 312.00 0.03 10.89
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 1.09
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 9.80
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 3.12 165.78 517.23
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 394.81
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 111.87
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 10.55
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 21.00 20.35 427.39
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 9.20
manopera: 7.35 154.36
utilaj: 12.56 263.83
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 21.06 256.98 5,412.77
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 21.00 23.79 499.69
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 499.69
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.17

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 142.00 2.49 353.22
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 5.95
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 132.38
utilaj: 1.51 214.89
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 13.35 266.50 3,557.24
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 14.00 23.79 333.13
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 333.13

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 39.00 25.14 980.38
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 314.79
manopera: 17.07 665.59
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 9.00 40.73 366.55
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 1.04
manual manopera: 38.71 348.41
utilaj: 1.90 17.10
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 9.07 195.00 1,769.04
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 27.00 15.23 411.17
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 411.17
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 15.00 40.73 610.92
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 1.74
manual manopera: 38.71 580.68
utilaj: 1.90 28.50
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 15.12 320.00 4,838.40
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 33.00 15.23 502.54
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 502.54
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 18.00 58.14 1,046.59
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 136.63
cu mastic bit. manopera: 10.22 183.94
utilaj: 40.33 726.02
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.17

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.15 1,375.68 206.35
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 194.65
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 8.93
cu microbile de sticla; 18.49 2.77
utilaj:
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 24,840.86 4,097.62 5,335.95 6,673.41 40,947.84
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 92.20 0.00 0.00 92.20
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 24,840.86 4,189.81 5,335.95 6,673.41 41,040.04
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 2,484.09 418.98 533.60 667.34 4,104.00
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 27,324.94 4,608.80 5,869.55 7,340.76 45,144.05
Profit 5.0000 % 1,366.25 230.44 293.48 367.04 2,257.20
Total Inclusiv Beneficiu: 28,691.19 4,839.24 6,163.03 7,707.79 47,401.25
TOTAL GENERAL (fara TVA): 47,401.25
TVA: 19.00 % 9,006.24

TOTAL GENERAL: 56,407.48

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.18
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.86 157.50 135.45
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 135.45
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 155.00 4.41 683.08
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.03
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 683.05
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.86 103.75 89.22
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 89.22
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 1.72 12.56 21.61
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 21.61
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.17 815.44 138.63
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 15.45
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 123.17
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 26.00 33.83 879.47
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 1.51
asternere mecanica; manopera: 5.56 144.50
utilaj: 28.21 733.47
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 26.21 28.55 748.24
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 42.00 11.42 479.70
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 479.70
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.18

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 2.00 4.41 8.81
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 8.81
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 43.00 55.62 2,391.78
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 1,352.69
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 285.23
asternere mecanica; 17.53 753.86
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 96.00 11.42 1,096.46
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,096.46
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 10.00 4.41 44.07
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 44.07
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 35.00 130.61 4,571.27
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 3,191.86
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 501.98
innoroire; 25.07 877.43
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 80.00 11.42 913.72
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 913.72
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 9.00 4.41 39.66
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 39.66
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 344.00 0.03 12.00
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 1.20
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 10.81
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 3.44 165.78 570.28
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 435.31
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 123.34
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 11.63
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 25.00 20.35 508.80
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 10.95
manopera: 7.35 183.76
utilaj: 12.56 314.08
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 25.08 256.98 6,443.77
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 25.00 23.79 594.87
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 594.87
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.18

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 172.00 2.49 427.85
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 7.21
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 160.35
utilaj: 1.51 260.29
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 16.17 266.50 4,309.31
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 16.00 23.79 380.72
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 380.72

3 RIGOLA PEREATA
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 20.00 25.14 502.76
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 161.43
manopera: 17.07 341.33
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 4.00 55.12 220.48
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.23
asternere manuala; manopera: 37.11 148.44
utilaj: 17.95 71.80
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 4.03 28.55 115.11
0,0-7,0 mm
3.3 TRA01A20 Transportul rutier tona 7.00 11.42 79.95
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 79.95
3.4 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.20 4.41 0.88
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.88
3.5 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 8.00 40.73 325.82
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.93
manual manopera: 38.71 309.70
utilaj: 1.90 15.20
transport: 0.00 0.00
3.5.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 8.06 320.00 2,580.48
3.6 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 19.00 15.23 289.34
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 289.34

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.18

0 1 2 3 4 5=3x4
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.15 1,375.68 206.35
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 194.65
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 8.93
cu microbile de sticla; 18.49 2.77
utilaj:
transport: 0.00 0.00

5 RIGOLE CAROSABILE TRANSVERSALE


5.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.07 369.90 25.89
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 25.89
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.00 4.41 61.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 61.70
5.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.07 103.75 7.26
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 7.26
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.40 55.12 22.05
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.02
asternere manuala; manopera: 37.11 14.84
utilaj: 17.95 7.18
transport: 0.00 0.00
5.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.40 28.55 11.51
0,0-7,0 mm
5.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.04 35.00 1.40
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 1.40
transport: 0.00 0.00
5.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.20 11.42 2.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2.28
5.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.02 4.41 0.09
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.09
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.18

0 1 2 3 4 5=3x4
5.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 19.00 22.89 434.89
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 118.12
manopera: 16.67 316.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 19.00 3.48 66.12
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 57.57
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 7.49
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.06
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
5.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 19.00 0.44 8.40
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 0.95
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 7.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.02 11.42 0.23
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.23
5.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.40 40.73 260.66
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.74
manual manopera: 38.71 247.76
utilaj: 1.90 12.16
transport: 0.00 0.00
5.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 6.45 320.00 2,064.38
5.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.30 15.23 233.00
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 233.00
5.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 33.00 8.98 296.18
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 8.25
manopera: 3.59 118.32
utilaj: 5.14 169.61
transport: 0.00 0.00
5.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 33.00 25.00 825.00
RIGOLE CAROSABILE
5.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 2.50 11.42 28.55
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 28.55
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 22,993.09 3,438.38 3,645.35 4,944.70 35,021.52
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 77.36 0.00 0.00 77.36
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 22,993.09 3,515.74 3,645.35 4,944.70 35,098.88
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 2,299.31 351.57 364.53 494.47 3,509.89
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 25,292.40 3,867.31 4,009.88 5,439.17 38,608.77
Profit 5.0000 % 1,264.62 193.37 200.49 271.96 1,930.44
Total Inclusiv Beneficiu: 26,557.02 4,060.68 4,210.38 5,711.13 40,539.21
Pag 6

0 1 2 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): 40,539.21
TVA: 19.00 % 7,702.45

TOTAL GENERAL: 48,241.66

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.19
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 3.00 157.50 472.50
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 472.50
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 540.00 4.41 2,379.77
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 2,379.67
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 3.00 103.75 311.24
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 311.24
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 5.83 12.56 73.25
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 73.25
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.58 815.44 472.96
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 52.72
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 420.24
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 86.00 33.83 2,909.03
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 4.99
asternere mecanica; manopera: 5.56 477.96
utilaj: 28.21 2,426.08
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 86.69 28.55 2,474.94
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 139.00 11.42 1,587.59
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 1,587.59
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.19

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 4.00 4.41 17.63
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 17.63
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 144.00 55.62 8,009.68
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 4,529.92
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 955.20
asternere mecanica; 17.53 2,524.55
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 320.00 11.42 3,654.88
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 3,654.88
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 33.00 4.41 145.42
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 145.42
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 115.00 130.61 15,019.89
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 10,487.53
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 1,649.38
innoroire; 25.07 2,882.98
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 260.00 11.42 2,969.59
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2,969.59
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 29.00 4.41 127.80
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 127.80
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 1,146.00 0.03 39.98
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 3.99
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 36.00
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 11.46 165.78 1,899.82
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 1,450.17
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 410.91
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 38.73
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 82.00 20.35 1,668.86
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 35.93
manopera: 7.35 602.74
utilaj: 12.56 1,030.19
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 82.25 256.98 21,135.58
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 83.00 23.79 1,974.96
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 1,974.96
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.19

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 573.00 2.49 1,425.32
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 24.01
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 534.18
utilaj: 1.51 867.13
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 53.86 266.50 14,354.22
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 54.00 23.79 1,284.91
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 1,284.91

3 RIGOLE CAROSABILE
3.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 1.75 369.90 647.33
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 647.33
utilaj:
transport: 0.00 0.00
3.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 342.00 4.41 1,507.19
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.06
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 1,507.13
3.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 1.75 103.75 181.56
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 181.56
utilaj:
transport: 0.00 0.00
3.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 10.00 55.12 551.19
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.58
asternere manuala; manopera: 37.11 371.11
utilaj: 17.95 179.50
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 10.08 28.55 287.78
0,0-7,0 mm
3.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 1.00 35.00 35.00
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 35.00
transport: 0.00 0.00
3.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 5.00 11.42 57.11
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 57.11
3.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 63.00 4.41 277.63
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 277.63
3.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 463.00 22.89 10,597.54
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 2,878.34
manopera: 16.67 7,719.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.19

0 1 2 3 4 5=3x4
3.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 475.00 3.48 1,653.01
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 1,439.25
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 187.35
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 26.41
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
3.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 475.00 0.44 210.08
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 23.75
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 186.33
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.50 11.42 5.71
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 5.71
3.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 160.00 40.73 6,516.47
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 18.56
manual manopera: 38.71 6,193.91
utilaj: 1.90 304.00
transport: 0.00 0.00
3.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 161.28 320.00 51,609.60
3.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 382.00 15.23 5,817.33
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 5,817.33
3.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 835.00 8.98 7,494.29
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 208.75
manopera: 3.59 2,993.98
utilaj: 5.14 4,291.57
transport: 0.00 0.00
3.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 835.00 25.00 20,875.00
RIGOLE CAROSABILE
3.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 63.00 11.42 719.55
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 719.55

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.19

0 1 2 3 4 5=3x4
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.15 1,375.68 206.35
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 194.65
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 8.93
cu microbile de sticla; 18.49 2.77
utilaj:
transport: 0.00 0.00

5 RIGOLE CAROSABILE TRANSVERSALE


5.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.07 369.90 25.89
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 25.89
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.00 4.41 61.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 61.70
5.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.07 103.75 7.26
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 7.26
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.40 55.12 22.05
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.02
asternere manuala; manopera: 37.11 14.84
utilaj: 17.95 7.18
transport: 0.00 0.00
5.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.40 28.55 11.51
0,0-7,0 mm
5.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.04 35.00 1.40
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 1.40
transport: 0.00 0.00
5.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.20 11.42 2.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2.28
5.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.02 4.41 0.09
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.09
5.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 19.00 22.89 434.89
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 118.12
manopera: 16.67 316.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 6
STADIUL FIZIC: ULITA NR.19

0 1 2 3 4 5=3x4
5.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 19.00 3.48 66.12
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 57.57
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 7.49
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.06
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
5.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 19.00 0.44 8.40
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 0.95
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 7.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.02 11.42 0.23
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.23
5.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.40 40.73 260.66
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.74
manual manopera: 38.71 247.76
utilaj: 1.90 12.16
transport: 0.00 0.00
5.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 6.45 320.00 2,064.38
5.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.30 15.23 233.00
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 233.00
5.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 33.00 8.98 296.18
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 8.25
manopera: 3.59 118.32
utilaj: 5.14 169.61
transport: 0.00 0.00
5.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 33.00 25.00 825.00
RIGOLE CAROSABILE
5.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 2.50 11.42 28.55
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 28.55
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 135,475.77 23,559.38 16,975.58 22,860.37 198,871.10
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 530.09 0.00 0.00 530.09
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 135,475.77 24,089.46 16,975.58 22,860.37 199,401.18
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 13,547.58 2,408.95 1,697.56 2,286.04 19,940.12
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 149,023.35 26,498.41 18,673.13 25,146.40 219,341.30
Profit 5.0000 % 7,451.17 1,324.92 933.66 1,257.32 10,967.06
Total Inclusiv Beneficiu: 156,474.52 27,823.33 19,606.79 26,403.72 230,308.36
Pag 7

0 1 2 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): 230,308.36
TVA: 19.00 % 43,758.59

TOTAL GENERAL: 274,066.95

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.20
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 5.00 157.50 787.50
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 787.50
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 900.00 4.41 3,966.28
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.16
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 3,966.12
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 6.00 103.75 622.48
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 622.48
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 9.87 12.56 124.00
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 124.00
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.98 815.44 799.13
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 89.08
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 710.06
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 148.00 33.83 5,006.24
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 8.58
asternere mecanica; manopera: 5.56 822.54
utilaj: 28.21 4,175.12
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 149.18 28.55 4,259.20
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 238.00 11.42 2,718.32
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2,718.32
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.20

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 7.00 4.41 30.85
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 30.85
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 247.00 55.62 13,738.82
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 7,770.08
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 1,638.44
asternere mecanica; 17.53 4,330.30
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 550.00 11.42 6,281.83
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 6,281.83
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 58.00 4.41 255.59
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 255.59
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 197.00 130.61 25,729.72
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 17,965.59
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 2,825.45
innoroire; 25.07 4,938.68
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 447.00 11.42 5,105.41
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 5,105.41
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 50.00 4.41 220.34
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 220.34
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 1,974.00 0.03 68.87
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 6.87
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 62.00
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 19.74 165.78 3,272.46
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 2,497.94
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 707.80
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 66.72
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 140.00 20.35 2,849.27
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 61.34
manopera: 7.35 1,029.07
utilaj: 12.56 1,758.86
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 140.42 256.98 36,085.13
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 141.00 23.79 3,355.05
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 3,355.05
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.20

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 987.00 2.49 2,455.14
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 41.37
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 920.14
utilaj: 1.51 1,493.64
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 92.78 266.50 24,725.34
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 93.00 23.79 2,212.91
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 2,212.91

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 54.00 25.14 1,357.44
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 435.86
manopera: 17.07 921.58
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 14.00 40.73 570.19
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 1.62
manual manopera: 38.71 541.97
utilaj: 1.90 26.60
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 14.11 195.00 2,751.84
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 34.00 15.23 517.77
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 517.77
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 21.00 40.73 855.29
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 2.44
manual manopera: 38.71 812.95
utilaj: 1.90 39.90
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 21.17 320.00 6,773.76
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 51.00 15.23 776.66
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 776.66
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 28.00 58.14 1,628.03
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 212.54
cu mastic bit. manopera: 10.22 286.13
utilaj: 40.33 1,129.36
transport: 0.00 0.00

4 RIGOLE CAROSABILE
4.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 1.65 369.90 610.34
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 610.34
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 322.00 4.41 1,419.05
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.06
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 1,418.99
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.20

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 1.65 103.75 171.18
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 171.18
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 9.00 55.12 496.07
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.52
asternere manuala; manopera: 37.11 334.00
utilaj: 17.95 161.55
transport: 0.00 0.00
4.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 9.07 28.55 259.01
0,0-7,0 mm
4.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.90 35.00 31.50
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 31.50
transport: 0.00 0.00
4.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 7.00 11.42 79.95
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 79.95
4.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.70 4.41 3.08
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 3.08
4.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 465.00 22.89 10,643.32
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 2,890.77
manopera: 16.67 7,752.55
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 446.00 3.48 1,552.09
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 1,351.38
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 175.91
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 24.80
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
4.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 446.00 0.44 197.25
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 22.30
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 174.95
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.70 11.42 8.00
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 8.00
4.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 150.00 40.73 6,109.19
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 17.40
manual manopera: 38.71 5,806.79
utilaj: 1.90 285.00
transport: 0.00 0.00
4.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 151.20 320.00 48,384.00
4.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 360.00 15.23 5,482.30
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 5,482.30
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.20

0 1 2 3 4 5=3x4
4.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 785.00 8.98 7,045.53
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 196.25
manopera: 3.59 2,814.70
utilaj: 5.14 4,034.59
transport: 0.00 0.00
4.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 785.00 25.00 19,625.00
RIGOLE CAROSABILE
4.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 59.00 11.42 673.87
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 673.87

5 SIGURANTA CIRCULATIEI
5.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
5.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
5.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
5.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
5.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.60 1,375.68 825.41
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 778.60
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 35.71
cu microbile de sticla; 18.49 11.10
utilaj:
transport: 0.00 0.00

6 RIGOLE CAROSABILE TRANSVERSALE


6.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.07 369.90 25.89
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 25.89
utilaj:
transport: 0.00 0.00
6.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.00 4.41 61.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 61.70
Pag 6
STADIUL FIZIC: ULITA NR.20

0 1 2 3 4 5=3x4
6.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.07 103.75 7.26
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 7.26
utilaj:
transport: 0.00 0.00
6.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.40 55.12 22.05
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.02
asternere manuala; manopera: 37.11 14.84
utilaj: 17.95 7.18
transport: 0.00 0.00
6.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.40 28.55 11.51
0,0-7,0 mm
6.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.04 35.00 1.40
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 1.40
transport: 0.00 0.00
6.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.20 11.42 2.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2.28
6.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.02 4.41 0.09
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.09
6.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 19.00 22.89 434.89
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 118.12
manopera: 16.67 316.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 19.00 3.48 66.12
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 57.57
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 7.49
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.06
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
6.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 19.00 0.44 8.40
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 0.95
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 7.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.02 11.42 0.23
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.23
6.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.40 40.73 260.66
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.74
manual manopera: 38.71 247.76
utilaj: 1.90 12.16
transport: 0.00 0.00
6.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 6.45 320.00 2,064.38
6.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.30 15.23 233.00
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 233.00
Pag 7
STADIUL FIZIC: ULITA NR.20

0 1 2 3 4 5=3x4
6.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 33.00 8.98 296.18
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 8.25
manopera: 3.59 118.32
utilaj: 5.14 169.61
transport: 0.00 0.00
6.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 33.00 25.00 825.00
RIGOLE CAROSABILE
6.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 2.50 11.42 28.55
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 28.55
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 180,562.96 28,905.29 25,819.83 33,440.49 268,728.57
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 650.37 0.00 0.00 650.37
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 180,562.96 29,555.66 25,819.83 33,440.49 269,378.94
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 18,056.30 2,955.57 2,581.98 3,344.05 26,937.89
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 198,619.25 32,511.23 28,401.81 36,784.54 296,316.83
Profit 5.0000 % 9,930.96 1,625.56 1,420.09 1,839.23 14,815.84
Total Inclusiv Beneficiu: 208,550.22 34,136.79 29,821.90 38,623.77 311,132.67
TOTAL GENERAL (fara TVA): 311,132.67
TVA: 19.00 % 59,115.21

TOTAL GENERAL: 370,247.88

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.21
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.35 157.50 55.13
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 55.13
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 64.00 4.41 282.05
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 282.04
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.35 103.75 36.31
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 36.31
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 0.71 12.56 8.92
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 8.92
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.07 815.44 57.08
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 6.36
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 50.72
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 11.00 33.83 372.09
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.64
asternere mecanica; manopera: 5.56 61.13
utilaj: 28.21 310.31
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 11.09 28.55 316.56
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 18.00 11.42 205.59
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 205.59
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.21

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.00 4.41 4.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4.41
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 18.00 55.62 1,001.21
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 566.24
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 119.40
asternere mecanica; 17.53 315.57
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 40.00 11.42 456.86
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 456.86
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 4.00 4.41 17.63
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 17.63
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 14.00 130.61 1,828.51
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 1,276.74
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 200.79
innoroire; 25.07 350.97
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 32.00 11.42 365.49
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 365.49
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 4.00 4.41 17.63
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 17.63
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 142.00 0.03 4.95
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.49
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 4.46
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 1.42 165.78 235.40
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 179.69
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 50.92
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 4.80
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 10.00 20.35 203.52
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 4.38
manopera: 7.35 73.50
utilaj: 12.56 125.63
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 10.03 256.98 2,577.51
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 10.00 23.79 237.95
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 237.95
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.21

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 71.00 2.49 176.61
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 2.98
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 66.19
utilaj: 1.51 107.44
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 6.67 266.50 1,778.62
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 7.00 23.79 166.56
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 166.56

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 7.00 25.14 175.96
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 56.50
manopera: 17.07 119.46
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 2.00 40.73 81.46
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.23
manual manopera: 38.71 77.42
utilaj: 1.90 3.80
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 2.02 195.00 393.12
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 5.00 15.23 76.14
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 76.14
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 3.00 40.73 122.18
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.35
manual manopera: 38.71 116.14
utilaj: 1.90 5.70
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 3.02 320.00 967.68
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 8.00 15.23 121.83
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 121.83
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 4.00 58.14 232.58
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 30.36
cu mastic bit. manopera: 10.22 40.88
utilaj: 40.33 161.34
transport: 0.00 0.00

4 RIGOLE CAROSABILE
4.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.19 369.90 70.28
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 70.28
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 37.00 4.41 163.06
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 163.05
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.21

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.19 103.75 19.71
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 19.71
utilaj:
transport: 0.00 0.00
4.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 1.00 55.12 55.12
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.06
asternere manuala; manopera: 37.11 37.11
utilaj: 17.95 17.95
transport: 0.00 0.00
4.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 1.01 28.55 28.78
0,0-7,0 mm
4.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.10 35.00 3.50
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 3.50
transport: 0.00 0.00
4.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.50 11.42 5.71
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 5.71
4.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.10 4.41 0.44
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.44
4.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 50.00 22.89 1,144.44
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 310.84
manopera: 16.67 833.61
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 51.00 3.48 177.48
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 154.53
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 20.12
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 2.84
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
4.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 51.00 0.44 22.56
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 2.55
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 20.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.05 11.42 0.57
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.57
4.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 17.00 40.73 692.37
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 1.97
manual manopera: 38.71 658.10
utilaj: 1.90 32.30
transport: 0.00 0.00
4.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 17.14 320.00 5,483.52
4.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 41.00 15.23 624.37
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 624.37
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.21

0 1 2 3 4 5=3x4
4.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 91.00 8.98 816.74
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 22.75
manopera: 3.59 326.29
utilaj: 5.14 467.70
transport: 0.00 0.00
4.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 91.00 25.00 2,275.00
RIGOLE CAROSABILE
4.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 7.00 11.42 79.95
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 79.95

5 SIGURANTA CIRCULATIEI
5.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
5.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
5.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
5.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
5.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.10 1,375.68 137.57
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 129.77
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 5.95
cu microbile de sticla; 18.49 1.85
utilaj:
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 16,913.54 3,336.09 2,157.23 2,833.82 25,240.68
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 75.06 0.00 0.00 75.06
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 16,913.54 3,411.15 2,157.23 2,833.82 25,315.74
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 1,691.35 341.11 215.72 283.38 2,531.57
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 18,604.89 3,752.26 2,372.96 3,117.21 27,847.32
Profit 5.0000 % 930.24 187.61 118.65 155.86 1,392.37
Total Inclusiv Beneficiu: 19,535.14 3,939.88 2,491.61 3,273.07 29,239.69
Pag 6

0 1 2 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): 29,239.69
TVA: 19.00 % 5,555.54

TOTAL GENERAL: 34,795.23

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.22
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.50 157.50 78.75
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 78.75
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 90.00 4.41 396.63
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 396.61
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.50 103.75 51.87
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 51.87
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 1.00 12.56 12.56
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 12.56
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.10 815.44 81.54
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 9.09
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 72.45
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 15.00 33.83 507.39
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.87
asternere mecanica; manopera: 5.56 83.37
utilaj: 28.21 423.15
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 15.12 28.55 431.68
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 25.00 11.42 285.54
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 285.54
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.22

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.00 4.41 4.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4.41
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 25.00 55.62 1,390.57
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 786.45
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 165.83
asternere mecanica; 17.53 438.29
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 56.00 11.42 639.60
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 639.60
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 6.00 4.41 26.44
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 26.44
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 20.00 130.61 2,612.15
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 1,823.92
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 286.85
innoroire; 25.07 501.39
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 46.00 11.42 525.39
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 525.39
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 5.00 4.41 22.03
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 22.03
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 124.00 0.03 4.33
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.43
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 3.89
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 1.24 165.78 205.56
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 156.91
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 44.46
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 4.19
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 9.00 20.35 183.17
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 3.94
manopera: 7.35 66.15
utilaj: 12.56 113.07
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 9.03 256.98 2,319.76
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 9.00 23.79 214.15
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 214.15
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.22

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 62.00 2.49 154.22
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 2.60
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 57.80
utilaj: 1.51 93.83
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 5.83 266.50 1,553.16
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 6.00 23.79 142.77
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 142.77

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 16.00 25.14 402.21
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 129.14
manopera: 17.07 273.06
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 4.00 40.73 162.91
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.46
manual manopera: 38.71 154.85
utilaj: 1.90 7.60
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 4.03 195.00 786.24
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 9.00 15.23 137.06
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 137.06
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.00 40.73 244.37
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.70
manual manopera: 38.71 232.27
utilaj: 1.90 11.40
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 6.05 320.00 1,935.36
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.00 15.23 228.43
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 228.43
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 8.00 58.14 465.15
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 60.73
cu mastic bit. manopera: 10.22 81.75
utilaj: 40.33 322.67
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.22

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.10 1,375.68 137.57
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 129.77
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 5.95
cu microbile de sticla; 18.49 1.85
utilaj:
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 10,473.79 1,964.14 2,136.98 2,630.05 17,204.95
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 44.19 0.00 0.00 44.19
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 10,473.79 2,008.33 2,136.98 2,630.05 17,249.14
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 1,047.38 200.83 213.70 263.00 1,724.91
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 11,521.17 2,209.16 2,350.68 2,893.05 18,974.06
Profit 5.0000 % 576.06 110.46 117.53 144.65 948.70
Total Inclusiv Beneficiu: 12,097.23 2,319.62 2,468.21 3,037.70 19,922.76
TOTAL GENERAL (fara TVA): 19,922.76
TVA: 19.00 % 3,785.32

TOTAL GENERAL: 23,708.08

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.23
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.52 157.50 81.90
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 81.90
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 94.00 4.41 414.26
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 414.24
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.52 103.75 53.95
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 53.95
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 1.04 12.56 13.07
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 13.07
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.10 815.44 81.54
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 9.09
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 72.45
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 16.00 33.83 541.22
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.93
asternere mecanica; manopera: 5.56 88.92
utilaj: 28.21 451.36
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 16.13 28.55 460.45
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 26.00 11.42 296.96
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 296.96
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.23

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.00 4.41 4.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4.41
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 26.00 55.62 1,446.19
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 817.90
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 172.47
asternere mecanica; 17.53 455.82
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 58.00 11.42 662.45
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 662.45
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 6.00 4.41 26.44
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 26.44
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 21.00 130.61 2,742.76
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 1,915.11
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 301.19
innoroire; 25.07 526.46
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 48.00 11.42 548.23
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 548.23
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 5.00 4.41 22.03
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 22.03
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 208.00 0.03 7.26
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.72
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 6.53
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 2.08 165.78 344.82
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 263.21
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 74.58
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 7.03
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 15.00 20.35 305.28
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 6.57
manopera: 7.35 110.26
utilaj: 12.56 188.45
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 15.05 256.98 3,866.26
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 15.00 23.79 356.92
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 356.92
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.23

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 104.00 2.49 258.70
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 4.36
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 96.95
utilaj: 1.51 157.38
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 9.78 266.50 2,605.30
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 10.00 23.79 237.95
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 237.95

3 RIGOLA PREFABRICATA DIN BETON CU POLIMERI


3.1 TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 15.00 13.45 201.69
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 material: 0.00 0.00
m latime,executata fara sprijini,cu taluz manopera: 13.45 201.69
vertical,la 0.00 0.00
utilaj:
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de
transport: 0.00 0.00
infratire etc....in pamant necoeziv sau slab
coeziv adancime <0.75 teren usor
3.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 27.00 4.41 118.99
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 118.98
3.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.15 103.75 15.56
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 15.56
utilaj:
transport: 0.00 0.00
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 8.00 40.73 325.82
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.93
manual manopera: 38.71 309.70
utilaj: 1.90 15.20
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 8.06 195.00 1,572.48
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 20.00 15.23 304.57
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 304.57
3.6 NL_DD08A10^ Rigola prefabricata realizata din beton cu m 104.00 53.78 5,593.54
polimeri material: 0.00 0.00
manopera: 53.78 5,593.54
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.7 6426208239 Rigola prefabricata din beton cu polimeri m 104.00 190.36 19,797.44
material: 190.36 19,797.44
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR.23

0 1 2 3 4 5=3x4
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 2.00 19.52 39.05
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 39.05
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.20 195.00 39.00
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 2.00 47.59 95.18
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 2.00 10.07 20.14
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 4.37
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 15.78
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 2.00 76.14 152.28
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.11 1,375.68 151.32
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 142.74
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 6.55
cu microbile de sticla; 18.49 2.03
utilaj:
transport: 0.00 0.00

5 RIGOLE CAROSABILE TRANSVERSALE


5.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.07 369.90 25.89
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 25.89
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.00 4.41 61.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 61.70
5.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.07 103.75 7.26
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 7.26
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.40 55.12 22.05
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.02
asternere manuala; manopera: 37.11 14.84
utilaj: 17.95 7.18
transport: 0.00 0.00
5.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.40 28.55 11.51
0,0-7,0 mm
5.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.04 35.00 1.40
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 1.40
transport: 0.00 0.00
5.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.20 11.42 2.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2.28
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR.23

0 1 2 3 4 5=3x4
5.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.02 4.41 0.09
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.09
5.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 19.00 22.89 434.89
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 118.12
manopera: 16.67 316.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 19.00 3.48 66.12
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 57.57
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 7.49
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.06
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
5.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 19.00 0.44 8.40
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 0.95
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 7.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.02 11.42 0.23
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.23
5.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.40 40.73 260.66
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.74
manual manopera: 38.71 247.76
utilaj: 1.90 12.16
transport: 0.00 0.00
5.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 6.45 320.00 2,064.38
5.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.30 15.23 233.00
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 233.00
5.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 33.00 8.98 296.18
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 8.25
manopera: 3.59 118.32
utilaj: 5.14 169.61
transport: 0.00 0.00
5.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 33.00 25.00 825.00
RIGOLE CAROSABILE
5.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 2.50 11.42 28.55
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 28.55
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 35,038.06 8,207.69 2,271.76 3,326.64 48,844.16
Pag 6

0 1 2 3 4 5=3x4
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 184.67 0.00 0.00 184.67
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 35,038.06 8,392.37 2,271.76 3,326.64 49,028.84
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 3,503.81 839.24 227.18 332.66 4,902.88
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 38,541.87 9,231.60 2,498.94 3,659.31 53,931.72
Profit 5.0000 % 1,927.09 461.58 124.95 182.97 2,696.59
Total Inclusiv Beneficiu: 40,468.96 9,693.18 2,623.89 3,842.27 56,628.31
TOTAL GENERAL (fara TVA): 56,628.31
TVA: 19.00 % 10,759.38

TOTAL GENERAL: 67,387.68

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR. 24
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 2.40 157.50 378.00
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 378.00
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 431.00 4.41 1,899.41
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.08
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 1,899.33
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 2.40 103.75 248.99
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 248.99
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 4.78 12.56 60.05
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 60.05
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.47 815.44 383.26
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 42.72
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 340.54
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 115.00 33.83 3,889.99
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 6.67
asternere mecanica; manopera: 5.56 639.13
utilaj: 28.21 3,244.18
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 115.92 28.55 3,309.52
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 183.00 11.42 2,090.13
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2,090.13
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR. 24

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 6.00 4.41 26.44
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 26.44
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 192.00 55.62 10,679.57
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 6,039.90
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 1,273.61
asternere mecanica; 17.53 3,366.07
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 427.00 11.42 4,876.98
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 4,876.98
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 45.00 4.41 198.31
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 198.31
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 153.00 130.61 19,982.98
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 13,952.97
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 2,194.39
innoroire; 25.07 3,835.62
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 347.00 11.42 3,963.26
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 3,963.26
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 38.00 4.41 167.46
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 167.46
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 956.00 0.03 33.35
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 3.33
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 30.03
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 9.56 165.78 1,584.84
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 1,209.74
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 342.78
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 32.31
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 68.00 20.35 1,383.93
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 29.79
manopera: 7.35 499.83
utilaj: 12.56 854.31
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 68.20 256.98 17,527.06
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 69.00 23.79 1,641.83
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 1,641.83
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR. 24

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 478.00 2.49 1,189.01
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 20.03
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 445.62
utilaj: 1.51 723.36
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 44.93 266.50 11,974.38
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 45.00 23.79 1,070.76
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 1,070.76

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 120.00 25.14 3,016.54
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 968.57
manopera: 17.07 2,047.97
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 29.00 40.73 1,181.11
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 3.36
manual manopera: 38.71 1,122.65
utilaj: 1.90 55.10
transport: 0.00 0.00
3.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 29.23 195.00 5,700.24
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 70.00 15.23 1,066.00
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 1,066.00
3.4 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 43.00 40.73 1,751.30
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 4.99
manual manopera: 38.71 1,664.61
utilaj: 1.90 81.70
transport: 0.00 0.00
3.4.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 43.34 320.00 13,870.08
3.5 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 104.00 15.23 1,583.77
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 1,583.77
3.6 DC02XA Taierea cu masina cu discuri diamantate a m 58.00 58.14 3,372.36
rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea material: 7.59 440.27
cu mastic bit. manopera: 10.22 592.70
utilaj: 40.33 2,339.39
transport: 0.00 0.00

4 SIGURANTA CIRCULATIEI
4.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00 681.54 681.54
continuitatii circulatiei in timpul executarii material: 206.26 206.26
lucrarilor, cu indicatoare metalice manopera: 475.27 475.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.00 19.52 19.52
circulatie rutiera din : metal, confectionati material: 0.00 0.00
industrial ; manopera: 19.52 19.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2.L 2100957 BETON DE CIMENT C12/15 mc 0.10 195.00 19.50
4.2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1.00 47.59 47.59
Pag 4
STADIUL FIZIC: ULITA NR. 24

0 1 2 3 4 5=3x4
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.50 15.23 7.61
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 7.61
4.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.00 10.07 10.07
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : material: 2.18 2.18
un stalp gata plantat; manopera: 7.89 7.89
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 7103461 Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = buc 1.00 76.14 76.14
600mm f38 s1848
4.5 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau km 0.50 1,375.68 687.84
duble, cu intreruperi sau continue, material: 1,297.67 648.83
executate mecanizat cu vopsea de email manopera: 59.52 29.76
cu microbile de sticla; 18.49 9.25
utilaj:
transport: 0.00 0.00

5 RIGOLE CAROSABILE TRANSVERSALE


5.1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0.07 369.90 25.89
de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: 0.00 0.00
auto in teren catg 1 369.90 25.89
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.00 4.41 61.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 61.70
5.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.07 103.75 7.26
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 7.26
utilaj:
transport: 0.00 0.00
5.4 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in mc 0.40 55.12 22.05
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.02
asternere manuala; manopera: 37.11 14.84
utilaj: 17.95 7.18
transport: 0.00 0.00
5.4.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 0.40 28.55 11.51
0,0-7,0 mm
5.5 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) ora 0.04 35.00 1.40
150-200 kgf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 35.00 1.40
transport: 0.00 0.00
5.6 TRA01A20 Transportul rutier tona 0.20 11.42 2.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 2.28
5.7 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.02 4.41 0.09
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 0.09
Pag 5
STADIUL FIZIC: ULITA NR. 24

0 1 2 3 4 5=3x4
5.8 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 19.00 22.89 434.89
execut....din panouri cu placaj tip p material: 6.22 118.12
manopera: 16.67 316.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.9 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 19.00 3.48 66.12
pentru beton armat în fundatii fasonarea material: 3.03 57.57
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv manopera: 0.39 7.49
fundatii pahar) continui si radiere, în 0.06 1.06
utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;
transport: 0.00 0.00
5.10 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in kg 19.00 0.44 8.40
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod material: 0.05 0.95
grinzi drepte,cadre etc. manopera: 0.39 7.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 0.02 11.42 0.23
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 0.23
5.12 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.40 40.73 260.66
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.74
manual manopera: 38.71 247.76
utilaj: 1.90 12.16
transport: 0.00 0.00
5.12.L 2100995 BETON DE CIMENT C30/37 mc 6.45 320.00 2,064.38
5.13 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.30 15.23 233.00
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 15.23 233.00
5.14 DB26B# Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din buc 33.00 8.98 296.18
beton armat, volum 0,021-0,1 mc.buc incl material: 0.25 8.25
manopera: 3.59 118.32
utilaj: 5.14 169.61
transport: 0.00 0.00
5.14.L 2800167 PLACUTE DIN BETON ARMAT PENTRU BUC 33.00 25.00 825.00
RIGOLE CAROSABILE
5.15 TRA02A20 Transportul rutier al tona 2.50 11.42 28.55
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 28.55
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 79,147.97 12,111.17 15,823.46 18,917.75 126,000.34
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00 272.50 0.00 0.00 272.50
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 79,147.97 12,383.67 15,823.46 18,917.75 126,272.84
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 7,914.80 1,238.37 1,582.35 1,891.77 12,627.28
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 87,062.76 13,622.04 17,405.80 20,809.52 138,900.12
Profit 5.0000 % 4,353.14 681.10 870.29 1,040.48 6,945.01
Total Inclusiv Beneficiu: 91,415.90 14,303.14 18,276.09 21,850.00 145,845.13
Pag 6

0 1 2 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): 145,845.13
TVA: 19.00 % 27,710.57

TOTAL GENERAL: 173,555.71

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: REV PT oug 114 : MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA


NISTORESTI , JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
STADIUL FIZIC: ULITA NR.25
Beneficiar: COMUNA NISTORESTI JUD . VRANCEA
Proiectant: SC PROARTCONS SRL
Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 24.06.2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.35 157.50 55.13
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu manopera: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit 157.50 55.13
utilaj:
teren catg 1
transport: 0.00 0.00
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 64.00 4.41 282.05
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 282.04
1.3 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0.35 103.75 36.31
din teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: 0.00 0.00
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 manopera: 0.00 0.00
CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm 103.75 36.31
utilaj:
transport: 0.00 0.00
1.4 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 100 0.71 12.56 8.92
cm adincime cu autogreder inclusiv mp material: 0.00 0.00
reprofilarea manopera: 0.00 0.00
utilaj: 12.56 8.92
transport: 0.00 0.00
1.5 TSD07C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 0.07 815.44 57.08
rulou compresor static autopropulsat de mc material: 0.00 0.00
10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm manopera: 90.89 6.36
grosime dupa compactare,exclusiv udarea 724.55 50.72
utilaj:
fiecarui strat in parte,umpluturile
transport: 0.00 0.00
executandu-se cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 97-98%
2 SUPRASTRUCTURA DRUM
2.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in mc 11.00 33.83 372.09
amestecuri optimate, executat: cu material: 0.06 0.64
asternere mecanica; manopera: 5.56 61.13
utilaj: 28.21 310.31
transport: 0.00 0.00
2.1.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 11.09 28.55 316.56
0,0-7,0 mm
2.2 TRA01A20 Transportul rutier tona 18.00 11.42 205.59
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 205.59
Pag 2
STADIUL FIZIC: ULITA NR.25

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.00 4.41 4.41
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 4.41
2.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 18.00 55.62 1,001.21
(balast), avand functia de rezidenta filtranta, material: 31.46 566.24
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu manopera: 6.63 119.40
asternere mecanica; 17.53 315.57
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.5 TRA01A20 Transportul rutier tona 40.00 11.42 456.86
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 456.86
2.6 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 4.00 4.41 17.63
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 17.63
2.7 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 14.00 130.61 1,828.51
sparta pentru drumuri, cu asternere material: 91.20 1,276.74
mecanica executate cu impanare si manopera: 14.34 200.79
innoroire; 25.07 350.97
utilaj:
transport: 0.00 0.00
2.8 TRA01A20 Transportul rutier tona 32.00 11.42 365.49
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.42 365.49
2.9 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 4.00 4.41 17.63
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: 0.00 0.00
e dist.de 5 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 4.41 17.63
2.10 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 142.00 0.03 4.95
imbracamintilor sau tratamentelor material: 0.00 0.49
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera: 0.00 0.00
din : suprafete bituminoase din beton 0.03 4.46
utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
transport: 0.00 0.00
executata cu peria mecanica;
2.11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 1.00 165.78 165.78
sau a imbracamintilor existente in mp material: 126.54 126.54
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: 35.86 35.86
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie 3.38 3.38
utilaj:
cationica cu rupere rapida
transport: 0.00 0.00
2.12 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 1.00 20.35 20.35
executata la cald cu asternere mecanica material: 0.44 0.44
manopera: 7.35 7.35
utilaj: 12.56 12.56
transport: 0.00 0.00
2.12.L 20018325 EB22.4-rul 50/70 (Binder BAD 22.4) tona 1.00 256.98 257.75
2.13 TRA01A45 Transportul rutier tona 8.00 23.79 190.36
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 190.36
Pag 3
STADIUL FIZIC: ULITA NR.25

0 1 2 3 4 5=3x4
2.14 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 50.00 2.49 124.37
marunte executata la cald, in grosime de : material: 0.04 2.10
4,0 cm cu asternere mecanica manopera: 0.93 46.61
utilaj: 1.51 75.67
transport: 0.00 0.00
2.14.L 20018326 EB16-rul 50/70 (Uzura BA16) tona 4.70 266.50 1,252.55
2.15 TRA01A45 Transportul rutier tona 5.00 23.79 118.97
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 45 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 23.79 118.97

3 RIGOLA DE ACOSTAMENT
3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 7.00 25.14 175.96
din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: 8.07 56.50
manopera: 17.07 119.46
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 2.00 40.73 81.46
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material: 0.12 0.23
manual manopera: 38.71 77.42