Sunteți pe pagina 1din 69

Pag 1

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces

Conform H.G. nr. 907 din 2016


Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA
(fara TVA) cu TVA
crt. de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 10,377.00 1,971.63 12,348.63
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 32,250.00 6,127.50 38,377.50
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 7,250.00 1,377.50 8,627.50
deviz general
3.5.4 0.00 0.00 0.00 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 67,631.00 12,849.89 80,480.89
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 67,631.00 12,849.89 80,480.89
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 11,520.00 2,188.80 13,708.80
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 7,000.00 1,330.00 8,330.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse n programul de control al 4,000.00 760.00 4,760.00
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat n Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 4,520.00 858.80 5,378.80
TOTAL CAPITOL 3 121,778.00 23,137.82 144,915.82
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,021,608.14 194,105.54 1,215,713.68
Pag 2

DEVIZUL GENERAL: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces
1 2 3 4 5
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 250.00 47.50 297.50
4.3.1.1 [P203.J] Lista echipamente 250.00 47.50 297.50
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 446,209.53 84,779.81 530,989.34
4.5.1.1 [P203.G] Dotari specifice spatii administrative 10,733.33 2,039.33 12,772.66
4.5.2.1 [P203.E] Lista echipamente si dotari specifice 435,476.20 82,740.48 518,216.68
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1,468,067.67 278,932.85 1,747,000.52
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 1,614.67 306.79 1,921.46
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,614.67 306.79 1,921.46
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10,898.00 0.00 10,898.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 4,954.00 0.00 4,954.00
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 990.00 0.00 990.00
si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4,954.00 0.00 4,954.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 12,512.67 306.79 12,819.46
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,602,358.34 302,377.46 1,904,735.80
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,023,222.81 194,412.33 1,217,635.14

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 3

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces


Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

C2 - CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR


- lei -

Valoarea din care (dupa caz)


Nr. Grupa de obiecte (exclusiv TVA) din care: contractantul / conducatorul Asociat Subcontractant 1 Subcontractant 2
crt. Denumirea obiectului - lei - C+M (liderul asociatiei)
- lei -
total c+m total c+m total c+m total c+m
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 [P203.A] Hala depozitare cereale 774,690.19 774,690.19 774,690.19 774,690.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 [P203.B] Vestiar, birou 196,700.05 196,700.05 196,700.05 196,700.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dependinte
3 [P203.C] Asigurarea utilitatilor 5,836.92 5,586.92 5,836.92 5,586.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 [P203.J] Lista echipamente 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 [P203.D] Protectia mediului 44,630.98 44,630.98 44,630.98 44,630.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 [P203.F] Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 [P203.G] Dotari specifice spatii 10,733.33 0.00 10,733.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
administrative
6.1 [P203.G] Dotari specifice spatii 10,733.33 0.00 10,733.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
administrative
7 [P203.H] Echipamente si dotari 435,476.20 0.00 435,476.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.1 [P203.E] Lista echipamente si dotari 435,476.20 0.00 435,476.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
specifice
8 Organizare de santier 1,614.67 1,614.67

TOTAL lei 1,469,682.34 1,023,222.81


(exclusiv TVA) euro 323,789.90 225,429.13 Procentul: 100%
TVA 19 % lei 279,239.64 194,412.33 Lucrarea se incadreaza in grupa: II A
TOTAL (inclusiv TVA) lei 1,748,921.98 1,217,635.14
Pag 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 5

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces


Nr. cap./ Valoarea
Din care:
subcap. cheltuielilor pe obiect
Denumirea capitolelor de cheltuieli C+M
deviz general (exclusiv TVA)

lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00
3.5 Proiectare 32,250.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 7,250.00 0.00
deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 5,000.00 0.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 20,000.00 0.00
4 Investitia de baza 1,468,067.67 1,021,608.14
4.1 Constructii si instalatii 1,021,608.14 1,021,608.14
4.1.1 Hala depozitare cereale 774,690.19 774,690.19
4.1.2 Vestiar, birou dependinte 196,700.05 196,700.05
4.1.3 Asigurarea utilitatilor 5,586.92 5,586.92
4.1.4 Protectia mediului 44,630.98 44,630.98
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 250.00 0.00
4.3.1 Asigurarea utilitatilor 250.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 446,209.53 0.00 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"

4.5.1 Dotari specifice spatii administrative 10,733.33 0.00


4.5.2 Echipamente si dotari 435,476.20 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00
5.1 Organizare de santier 1,614.67 1,614.67
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,614.67 1,614.67
5.1.1.1 Organizare de santier 1,614.67 1,614.67
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 1,501,932.34 1,023,222.81


TVA 19 % 285,367.14 194,412.33
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 1,787,299.48 1,217,635.14

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 6

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
OBIECTUL: Hala depozitare cereale
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 IZB01B1 Protectii anticorozive cu folie tip ...*, intr-un strat, lipita cu mp 1.00 7.93720 7.94
adeziv ...*, cu petreceri de 30 mm, sudate cu aer cald, material: 0.13720 0.14
cu etansare la colturi si muchiile cu strat suplimentar de manopera: 7.80000 7.80
folie, aplicata pe suprafete suport din...beton sau tencuieli, utilaj: 0.00000 0.00
fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de transport: 0.00000 0.00
var), confectionare ;
greutate materiale tone 0.00
1.L 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80 kg 1.05 2.00000 2.10
2 IZF10C Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din mp 1.00 7.55105 7.55
...placi din polistiren celular, puzderie de cnepa, PEL, material: 5.90700 5.91
poros, stabilit etc, avnd grosimea de ...* mm lipite cu manopera: 1.60000 1.60
mastic de bitum pe suprafete nclinate peste 40% sau utilaj: 0.04405 0.04
verticale transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
2.L 2602811 Placa austrotherm 20xps-g/030 20 mm cant neted mp 1.01 8.38000 8.46
3 CE13A1 Jgheaburi din pvc cu diametrul de 15 cm m 1.00 38.27100 38.27
material: 33.57100 33.57
manopera: 4.70000 4.70
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
4 CE14A1 Burlane din pvc , D= 15,4 cm m 1.00 31.57000 31.57
material: 24.67000 24.67
manopera: 6.90000 6.90
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"

5 CO01A1 Trotuar din beton simplu turnat pe loc mp 1.00 6.84050 6.84
material: 2.24050 2.24
manopera: 4.60000 4.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.29
5.L 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.08 190.00000 15.39
6 TRA06A35 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 1.00 25.80000 25.80
de...5,5 mc dist.=35 km material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 25.80000 25.80
7 TRA06A35 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 1.00 25.80000 25.80
de...5,5 mc dist.=35 km material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 25.80000 25.80
Pag 7
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
8 TRI1AA01C# Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin tona 1.00 3.50000 3.50
aruncare de pe rampa sau teren in auto material: 0.00000 0.00
manopera: 3.50000 3.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
9 CK12XD Usi metalice confec.din prof.ollam.sau tabla si acces.la mp 15.60 67.90715 1,059.35
constr.35m din ol,2canat.supraf.toc. > 7mp material: 6.00000 93.60
manopera: 54.65200 852.57
utilaj: 7.25515 113.18
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.55
9.L 8000581 Usa met prof laminate cat.ipc 1250/ix etanse 83 kg mp 15.60 600.00000 9,360.00
10 CD07A# Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau mp 498.00 14.30700 7,124.89
ondulata...cu panouri din tabla zincata cutata fixate prin material: 1.74300 868.01
impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de manopera: 12.56400 6,256.87
pana la 6 m inclusiv utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 5.59
10.L 3644302 Tabla ondulata pentru ctii s2029 Zn 1 x800x2000 OL mp 552.78 25.00000 13,819.50
34-1n
10.L 1237 Automacara cu brat telescop 30-39,9 tf 2 schimb ora 4.98 182.02000 906.46
11 CE05A1 Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau mp 1,126.00 14.94800 16,831.45
cutata,montata pe pane metalice inclusiv sorturi si coame material: 4.93440 5,556.13
panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante manopera: 10.01360 11,275.31
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 13.83
11.L 3644302 Tabla ondulata pentru ctii s2029 Zn 1 x800x2000 OL mp 1,249.86 25.00000 31,246.50
34-1n
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 61,036.23 18,413.86 1,019.68 51.60 80,521.37
Recapitulatia: RECAP 2015 5 CU 5
CAS 15.800 % 0.00 2,909.39 0.00 0.00 2,909.39
Fond de risc 0.400 % 0.00 73.66 0.00 0.00 73.66
Concedii si indemnizatii 0.850 % 0.00 156.52 0.00 0.00 156.52
Somaj 0.500 % 0.00 92.07 0.00 0.00 92.07
Fond de garantare 0.250 % 0.00 46.03 0.00 0.00 46.03
Sanatate 5.200 % 0.00 957.52 0.00 0.00 957.52
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 61,036.23 22,649.04 1,019.68 51.60 84,756.56
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Cheltuieli indirecte 5.000 % 3,051.81 1,132.45 50.98 2.58 4,237.83
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 64,088.04 23,781.50 1,070.67 54.18 88,994.38
Profit 5.000 % 3,204.40 1,189.07 53.53 2.71 4,449.72
Total Inclusiv Beneficiu: 67,292.44 24,970.57 1,124.20 56.89 93,444.10
TOTAL GENERAL: 93,444.10

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 8

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
OBIECTUL: Hala depozitare cereale
STADIUL FIZIC: Rezistenta
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA02D1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub mc 32.00 26.50000 848.00
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, material: 0.00000 0.00
cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, manopera: 26.50000 848.00
trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab utilaj: 0.00000 0.00
coeziv adancime, 0,75m teren foarte tare transport: 0.00000 0.00
2 TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu 100 0.77 409.79250 315.54
motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in mc material: 0.00000 0.00
:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in manopera: 0.00000 0.00
autovehicule teren catg 2 utilaj: 409.79250 315.54
transport: 0.00000 0.00
3 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform mc 32.00 3.10000 99.20
10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu material: 0.00000 0.00
manopera: 3.10000 99.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
4 RPCXA03A Umplutura...de pamant mc 28.00 21.80000 610.40
material: 0.30000 8.40
manopera: 21.50000 602.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 2.80
5 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu tona 35.00 4.48010 156.80
autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00010 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
4.48000 156.80
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
transport:
6 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand mc 42.00 49.20501 2,066.61
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si material: 20.36100 855.16
anticapilara, cu asternere manuala; manopera: 11.60000 487.20
utilaj: 17.24401 724.25
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 103.35
7 TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu tona 102.00 20.01000 2,041.02
autobasculanta pe dist.= 35 km. material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 20.01000 2,041.02
8 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a 100 0.21 557.53110 117.08
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm mc material: 0.00000 0.00
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile manopera: 88.20000 18.52
executandu-se din :...pamant coeziv utilaj: 469.33110 98.56
transport: 0.00000 0.00
Pag 9
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
9 IZB01B1 Protectii anticorozive cu folie tip ...*, intr-un strat, lipita cu mp 1,057.00 7.93720 8,389.62
adeziv ...*, cu petreceri de 30 mm, sudate cu aer cald, material: 0.13720 145.02
cu etansare la colturi si muchiile cu strat suplimentar de manopera: 7.80000 8,244.60
folie, aplicata pe suprafete suport din...beton sau tencuieli, utilaj: 0.00000 0.00
fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de transport: 0.00000 0.00
var), confectionare ;
greutate materiale tone 1.20
9.L 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80 kg 1,109.85 2.00000 2,219.70
10 TE06C1 Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile mp 1,057.00 15.87360 16,778.40
100x100mm material: 14.47500 15,300.08
manopera: 1.39860 1,478.32
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 5.68
11 CA01B1 Turnarea betonului simplu n fundatii continue, izolate, mc 110.94 28.50500 3,162.34
socluri cu volum peste 3 mc, precum si n ziduri de material: 0.30000 33.28
sprijin manopera: 27.30000 3,028.66
utilaj: 0.90500 100.40
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 234.75
11.L 20019273 Beton marfa C12/15 T4 II/A S 32,5 R 31 ( B200 ) mc 111.83 210.00000 23,483.78
12 TRA06A35 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 277.35 25.80000 7,155.63
de...5,5 mc dist.=35 km material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 25.80000 7,155.63
13 CB02A1 Cofraje pentru beton n elevatie, din panouri refolosibile, mp 1,052.00 11.76345 12,375.15
cu astereala din scnduri de rasinoase,scurte si material: 3.86345 4,064.35
subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand manopera: 7.90000 8,310.80
inaltimea de 0-3m. utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 2.51
14 CZ0302E1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 1,052.00 3.03412 3,191.90
armat n elemente de constructii turnate n cofraje, material: 2.72700 2,868.80
exclusiv cele executate n cofraje glisante fasonarea manopera: 0.24000 252.48
barelor pentru pereti, grinzi, stlpi si diafragme la utilaj: 0.06712 70.61
constructii obisnuite, n ateliere centralizate, PC 52 D 6- transport: 0.00000 0.00
10 mm
greutate materiale tone 1.06

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
15 CC02E2 Montarea armaturilor din otel-beton n elemente de kg 1,052.00 0.51443 541.18
constructii, exclusiv cele din constructiile executate n material: 0.07443 78.30
cofraje glisante la constructii executate la o naltime pna manopera: 0.44000 462.88
la 35 m inclusiv, din bare fasonate, n constructii speciale utilaj: 0.00000 0.00
(rezervoare, castele de apa, silozuri, constructii n arce, transport: 0.00000 0.00
grinzi cu zabrele, acoperisuri cu membrane subtiri, rame
la luminatoare - placa, executate cu placi presate din
sticla, etc), si n cadre independente cu distantier din
mortar de ciment
greutate materiale tone 0.02
16 CA02J1 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, mc 418.78 32.40500 13,570.57
exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii material: 0.90000 376.90
cu naltimea pna la 35 m inclusiv n plansee (grinzi, manopera: 30.60000 12,814.67
stlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ; utilaj: 0.90500 379.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 980.03
16.L 20019274 Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 31 ( B250 ) mc 427.20 220.00000 93,983.45
Pag 10
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
17 TRA06A35 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 1.00 25.80000 25.80
de...5,5 mc dist.=35 km material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 25.80000 25.80
18 CB14XA Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf.verticale mp 95.00 6.42520 610.39
pina la 30 m inaltime inclusiv material: 0.78720 74.78
manopera: 5.50000 522.50
utilaj: 0.13800 13.11
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.07
19 IZF04H Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri mp 35.00 3.25065 113.77
sau la fundatii si radiere, n terenuri fara ape freatice, material: 1.78800 62.58
inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta...pe manopera: 1.40000 49.00
suprafete nclinate peste 40% sau verticale plane sau utilaj: 0.06265 2.19
curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de transport: 0.00000 0.00
cauciuc tip *, aplicat cu pnza bitumata acoperita tip ...*
sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata tip ...* lipita pe
toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de
cauciuc tip ...*;
greutate materiale tone 0.24
19.L 6101456 Amorsa bituminoasa matizol kg 56.00 7.02000 393.12
19.L 2602065 Membrana hidroizolatoare pe tes fibre sticla plastovill p-g mp 38.50 16.00000 616.00
4 s/k
20 CB44A1 Sustineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R buc 82.00 4.71500 386.63
material: 0.31500 25.83
manopera: 4.40000 360.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
21 CZ0302A1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 10,711.00 3.15145 33,755.22
armat n elemente de constructii turnate n cofraje, material: 2.72700 29,208.90
exclusiv cele executate n cofraje glisante fasonarea manopera: 0.36000 3,855.96
barelor pentru pereti, grinzi, stlpi si diafragme la utilaj: 0.06445 690.37
constructii obisnuite, n ateliere centralizate, OB 37 D = transport: 0.00000 0.00
6-8 mm
greutate materiale tone 10.82
22 CC02C1 Montarea armaturilor din otel-beton n elemente de kg 10,711.00 0.40183 4,303.98
constructii, exclusiv cele din constructiile executate n material: 0.07183 769.35

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
cofraje glisante la constructii executate la o naltime pna manopera: 0.33000 3,534.63
la 35 m inclusiv, din bare fasonate avnd diametrul pna utilaj: 0.00000 0.00
la 18 mm inclusiv, in grinzi si stlpi si pna la 10 mm transport: 0.00000 0.00
inclusiv, n placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier
din plastic
greutate materiale tone 10.85
22.L 6433754 Armatura in prefabr beton pc 52 o6-10 mm barem kg 10,711.00 2.70000 28,919.70
23 TRA06A35 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 1.00 25.80000 25.80
de...5,5 mc dist.=35 km material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 25.80000 25.80
24 AUT3312 Autopompa hidraulica...de beton 40-60mc/h ora 1.00 418.55000 418.55
material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 418.55000 418.55
transport: 0.00000 0.00
Pag 11
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
25 CB05B1 Cofraje pentru beton armat n elementele turnate mp 738.00 12.21260 9,012.90
stalpi,grinzi ,stalpi panouri refolosibile, cu astereala din material: 2.71260 2,001.90
scnduri de rasinoase la constructii avand inaltimea de manopera: 9.50000 7,011.00
35-60m utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 1.31
26 AUT3312 Autopompa hidraulica...de beton 40-60mc/h ora 40.00 418.55000 16,742.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 418.55000 16,742.00
transport: 0.00000 0.00
27 TRI1AA01C# Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin tona 25.00 3.50000 87.50
aruncare de pe rampa sau teren in auto material: 0.00000 0.00
manopera: 3.50000 87.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
28 TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu tona 1.00 20.01000 20.01
autobasculanta pe dist.= 35 km. material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 20.01000 20.01
29 TRB05C1D# Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire tona 35.00 18.30000 640.50
pe distanta de 40 m material: 0.00000 0.00
manopera: 18.30000 640.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
30 CL16A1(asim) confectii metalice tona 57.13 925.24577 52,860.22
material: 79.14577 4,521.68
manopera: 846.10000 48,338.54
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 2.27
31 7307926 Laminate conform extras kg 57,131.00 3.65000 208,528.15
material: 3.65000 208,528.15
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 57.13
32 6720169 Pana profile Z200x2 m 644.40 32.00000 20,620.80
32.00000 20,620.80 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
material:
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.05
33 5838983 Surub inalta rezistenta ip M12-18 buc 1,035.00 6.00000 6,210.00
material: 6.00000 6,210.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.18
34 20010060 Profil C 200x2 m 278.30 25.00000 6,957.50
material: 25.00000 6,957.50
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.17
Pag 12
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
35 IZD02A Curatarea de rugina cu peria de srma a confectiilor si tona 57.13 19.90000 1,136.89
constructiilor metalice grinzi inima plina stalpi ,cai rulare... material: 0.00000 0.00
manopera: 19.90000 1,136.89
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
36 IZD03D Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat tona 57.13 26.40841 1,508.71
de vopsea de din profile, cu grosimi ...ntre 8 mm si 12 material: 12.29391 702.35
mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat manopera: 5.80000 331.35
utilaj: 8.31450 475.01
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.26
37 AUT1103 Ora pr macara pe pneuri cu...brat cu zabrele pina la9,9 tf ora 80.25 88.00000 7,062.00
1 schimb material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 88.00000 7,062.00
transport: 0.00000 0.00
38 AUT7101 Nacela autoridicatoare 21-6 sau...2k-1 cap 0,3-0,6 tf ora 80.00 12.67000 1,013.60
material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 12.67000 1,013.60
transport: 0.00000 0.00
39 TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu tona 45.00 27.90000 1,255.50
autobasculanta pe dist.= 50 km. material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 27.90000 1,255.50
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 453,029.86 102,516.01 28,105.19 10,680.56 594,331.61
Recapitulatia: RECAP 2015 5 CU 5
CAS 15.800 % 0.00 16,197.53 0.00 0.00 16,197.53
Fond de risc 0.400 % 0.00 410.06 0.00 0.00 410.06
Concedii si indemnizatii 0.850 % 0.00 871.39 0.00 0.00 871.39
Somaj 0.500 % 0.00 512.58 0.00 0.00 512.58
Fond de garantare 0.250 % 0.00 256.29 0.00 0.00 256.29
Sanatate 5.200 % 0.00 5,330.83 0.00 0.00 5,330.83
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 453,029.86 126,094.69 28,105.19 10,680.56 617,910.29
Cheltuieli indirecte 5.000 % 22,651.49 6,304.73 1,405.26 534.03 30,895.51
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 475,681.35 132,399.42 29,510.45 11,214.59 648,805.80
Profit 23,784.07 6,619.97 1,475.52 560.73 32,440.29
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
5.000 %
Total Inclusiv Beneficiu: 499,465.42 139,019.39 30,985.97 11,775.32 681,246.09
TOTAL GENERAL: 681,246.09

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 13

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
OBIECTUL: Vestiar, birou dependinte
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 PERETI, TAVANE, TAMPLARIE
1.1 IZF12G [asim] Izolatii termice n camere frigorifice la ...pardoseli, cu mp 26.17 8.72530 228.34
placi din polistiren celular tip ...* avnd grosimea de ...* material: 6.34970 166.17
mm, ntr-un strat, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90, manopera: 1.00000 26.17
Inclusiv chituirea placilor utilaj: 1.37560 36.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.15
1.1.L 2602841 Placa austrotherm 20xps-g/030 50 mm cant neted mp 26.43 21.73000 574.36
1.2 CG01D1 Strat suport pentru pardoseli executate din ...mortar de mp 117.00 4.34040 507.83
ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin material: 0.00000 0.00
driscuita ; manopera: 3.80000 444.60
utilaj: 0.54040 63.23
transport: 0.00000 0.00
1.3 CD25B% Zidarie de caramida tip porotherm cu blocuri ceramice pt mc 31.50 317.11671 9,989.18
pereti structurali/nestructurali gros.30 cm material: 216.43421 6,817.68
manopera: 48.86000 1,539.09
utilaj: 51.82250 1,632.41
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 33.82
1.4 CD25J% Zidarie de caramida tip porotherm cu blocuri ceramice tip mc 6.11 282.11671 1,723.73
s pt pereti structi/nestruct gros 25 cm material: 181.43421 1,108.56
manopera: 48.86000 298.53
utilaj: 51.82250 316.64
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 5.91

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
1.5 IZF01B Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de mp 14.50 0.83304 12.08
lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a material: 0.42900 6.22
hidroizolatiei ...pe suprafete orizontale, nclinate sau manopera: 0.40000 5.80
verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) ntr-un utilaj: 0.00404 0.06
strat transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
1.6 IZF04H Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri mp 14.50 3.25065 47.13
sau la fundatii si radiere, n terenuri fara ape freatice, material: 1.78800 25.93
inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta...pe manopera: 1.40000 20.30
suprafete nclinate peste 40% sau verticale plane sau utilaj: 0.06265 0.91
curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de transport: 0.00000 0.00
cauciuc tip *, aplicat cu pnza bitumata acoperita tip ...*
sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata tip ...* lipita pe
toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de
cauciuc tip ...*;
greutate materiale tone 0.06
1.6.L 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h kg 23.20 1.48000 34.34
68/75 s 7064
1.6.L 2600713 Pinza bit fara strat de acoperire pi 50 100cmx20m s1046 mp 15.95 7.17000 114.36
Pag 14
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
1.7 FH05A1 USA POD buc 1.00 825.00000 825.00
material: 800.00000 800.00
manopera: 25.00000 25.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
1.8 IZF12A Izolatii termice n camere frigorifice la ...pereti, cu placi mp 7.00 11.31110 79.18
din polistiren celular tip ...* avnd grosimea de ...* mm material: 5.88700 41.21
ntr-un strat lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate manopera: 2.30000 16.10
cu mustati din srma zincata. Inclusiv chituirea placilor utilaj: 3.12410 21.87
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.03
1.8.L 2602819 Placa austrotherm xps-r/035 30 mm cant neted mp 7.07 13.04000 92.19
1.9 IZF12A* Termosistem pentru fatade executat cu placi polistiren mp 97.75 72.95527 7,131.38
expandat, inclusiv finisajele material: 44.53063 4,352.87
manopera: 28.42464 2,778.51
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 2.57
1.10 IZF33B+ Montare profile de protectie a stratului termoizolant ml 0.86 35.36130 30.23
aferent sistemului de izolare termica Baumit... Profil material: 33.79970 28.90
metalic pentru colturi manopera: 1.56160 1.34
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
1.11 RCSH15C% Grinzi pt.plansee, deschidere >4m, din lemn rasin. 2 fete mc 2.52 1,093.40810 2,755.39
plane, incl.carboliniarea material: 945.36000 2,382.31
manopera: 136.00000 342.72
utilaj: 12.04810 30.36
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 1.32
1.12 CQ16A+ Tavane false executate din placi de gips-carton, montat mp 75.36 44.64670 3,364.58
pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente material: 34.76000 2,619.51
de tip NONIUS...executat cu un strat de placi de manopera: 8.23750 620.78
gips-carton utilaj: 1.64920 124.28
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 2.41
1.12.L 20010044 Placa GK 12,5 ignifugata mp 76.11 18.05000 1,373.85
1.13 IZF10B mp 112.00 6.25405 700.45
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din
placi din polistiren celular, puzderie de cnepa, PEL, material: 5.01000 561.12
poros, stabilit etc, avnd grosimea de * mm lipite cu manopera: 1.20000 134.40
mastic de bitum pe suprafete orizontale sau nclinate pna utilaj: 0.04405 4.93
la 40% inclusiv, lipite cu mastic de bitum transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.47
1.13.L 20019318 Placi vata minerala NOBAlan, grosime 16 cm mp 113.12 35.00000 3,959.20
1.14 RPCH22XA Podina intre grinzi pt.sustinerea umpluturii la plansee mp 112.00 18.66935 2,090.97
lemn cu deschidere de peste 4 m material: 9.56935 1,071.77
manopera: 9.10000 1,019.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 1.64

2 ACOPERIS
2.1 CE12XB Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu 1 pina la 4 mp 145.85 71.95540 10,494.70
pante exec.pe scaune din lemn rot.pt.inv.grel material: 49.68970 7,247.24
manopera: 19.50000 2,844.08
utilaj: 2.76570 403.38
transport: 0.00000 0.00
Pag 15
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
greutate materiale tone 5.59
2.2 CE18A1 Astereala la nvelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si mp 168.00 11.81865 1,985.53
azbociment...scinduri din rasinoase material: 9.27825 1,558.75
manopera: 2.00000 336.00
utilaj: 0.54040 90.79
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 2.12
2.3 RpIzF08A1% Folie anticondens pentru invelitori la acoperis (asim) mp 168.00 24.66400 4,143.55
material: 4.32600 726.77
manopera: 19.80000 3,326.40
utilaj: 0.53800 90.38
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
2.4 CE01A1 Invelitoare din tigla profilata din argila arsa...la acoperisuri mp 168.00 15.34925 2,578.67
fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv material: 7.39825 1,242.91
executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, manopera: 6.60000 1,108.80
racordarilor la cosuri utilaj: 1.35100 226.97
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 7.65
2.4.L 2303016 Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc c2 405x230x11 s515 buc 2,688.00 2.00000 5,376.00
2.5 CE13C1 Jgheaburi din tabla zincata...semirotunda, cu diametrul de m 49.80 27.81600 1,385.24
15 cm, prefabricate material: 24.21600 1,205.96
manopera: 3.60000 179.28
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.15
2.6 CE09XA-01 Burlane din tabla zn de 0,5 mm inadite prin petrececere m 14.00 24.05618 336.79
cca.6mm rotunde cu diam.15,4cm conf.santier - in cazul material: 20.05618 280.79
folosirii burlanelor semirotunde prefabr. manopera: 4.00000 56.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
2.7 CK34A+ Usi din PVC, cu doua canaturi , (unul fix si altul mobil) mp 6.30 13.36040 84.17
, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu material: 4.14000 26.08
spuma poliuretanica si cordon de silicon, avnd suprafata manopera: 8.68000 54.68
tocului:...pn la 5 mp inclusiv; utilaj: 0.54040 3.40
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.16
2.7.L 6313356 buc 37.80 2.00000 75.60
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Diblu cu expandare marimea 10
2.7.L 20012680 Silicon de etansare l 1.26 30.60000 38.56
2.7.L 20010080 Spuma poliuretanica l 1.58 46.69000 73.54
2.7.L 6720308 Usa din profile PVC - tip gealan mp 6.30 131.94000 831.22
2.8 CK21A# Usi profiluri...aluminiu,1 canat,supraf toc <= 7 mp 13.97 24.31950 339.74
mp,inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice material: 14.81950 207.03
fel, la constructii cu H <= 35 m manopera: 9.50000 132.72
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.28
2.8.L 6308046 Usa din profile aluminiu tip gold 600 mp 13.97 600.00000 8,382.00
2.9 CK04C+ Ferestre din PVC, cu un singur canat mobil, avand mp 1.28 46.36390 59.35
suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor material: 35.32150 45.21
cu spume poliuretanice, etansarea cu spume manopera: 7.74400 9.91
siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau utilaj: 3.29840 4.22
BCA transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.10
2.9.L 20010087 Fereastra PVC OCHI MOBIL - SD 80x120 cm mp 1.28 400.00000 512.00
Pag 16
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
2.10 CK05A+ Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), mp 12.96 38.76390 502.38
avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea material: 26.22150 339.83
rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume manopera: 9.24400 119.80
siliconice....montata la perti din beton utilaj: 3.29840 42.75
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 1.00
2.10.L 20010096 Fereastra PVC FIX + DD 150x120 cm mp 12.96 400.00000 5,184.00
2.11 CF01A1 Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi...la pereti si mp 107.00 10.12527 1,083.40
stlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de material: 0.58209 62.28
caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T n manopera: 9.30000 995.10
grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre; utilaj: 0.24318 26.02
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 1.86
2.11.L 2101195 Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030 mc 1.93 1.06000 2.04
2.12 RPCJ13A1 Reparatii de tencuieli interioare, n jurul tocurilor si m 33.60 5.29195 177.81
pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, material: 0.39215 13.18
executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avnd manopera: 4.89980 164.63
spaletii...drepti pna la 15 cm latime utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.33
2.13 CI06C-03% Placaj faianta 15x15-30x30cm fixate cu adeziv mp 33.20 31.58020 1,048.46
ptr.montarea placajelor pe supraf.plane >10mp - pentru material: 0.29000 9.63
placaj in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp manopera: 30.50000 1,012.60
(inclusiv) utilaj: 0.79020 26.23
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.37
2.13.L 6110525 Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici ( kg 78.02 7.96000 621.04
apa si aditivi ) tip adesilex P 9
2.14 CF22A01+ Glet DEKO pentru pereti interiori,...Glet de perete mp 317.31 6.14500 1,949.87
material: 3.64500 1,156.59
manopera: 2.50000 793.28
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.29
2.15 RCSR08A% Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la mp 75.36 6.30170 474.90
int./ext., 2str., pe tencuieli exist. la tavane material: 0.06720 5.06
manopera: 6.10000 459.70
utilaj: 0.13450 10.14
0.00000 0.00
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
transport:
greutate materiale tone 0.12
2.15.L 6104353 Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80 kg 33.91 5.45000 184.82
2.16 RCSR08A% Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la mp 241.95 6.30170 1,524.70
int./ext., 2str., pe tencuieli exist. material: 0.06720 16.26
manopera: 6.10000 1,475.90
utilaj: 0.13450 32.54
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.38
2.16.L 6104353 Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80 kg 108.88 5.45000 593.38
2.17 7331070 Colorant universal casati arlecchino l 14.36 74.92000 1,075.85
material: 74.92000 1,075.85
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
Pag 17
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
2.18 CG11A1 Pardoseli din placi din gresie ceramica ...patrate sau mp 75.36 17.27334 1,301.72
dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu material: 5.73294 432.03
manopera: 11.00000 828.96
utilaj: 0.54040 40.72
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 6.77
2.18.L 2419328 Placa gresie mapisa 33.3x33.3 kenya mp 77.62 28.02000 2,174.93
2.19 CZ0204A1 Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M mc 0.14 135.89892 19.03
100-Z...preparat cu ciment M 30, n instalatii centralizate material: 95.51000 13.37
fara adaos de var; manopera: 5.20000 0.73
utilaj: 35.18892 4.93
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.30
2.20 CQ02I+ Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant mp 33.30 69.13500 2,302.20
simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 15 mm material: 54.31680 1,808.75
grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 100, distanta manopera: 13.16900 438.53
intre montanti 30 cm, grosime totala perete 130 mm utilaj: 1.64920 54.92
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 2.09
2.20.L 20010043 Placa GK 12,5 mm mp 67.93 15.16000 1,029.85
2.20.L 20010050 Vata minerala 50 mm mp 33.30 12.00000 399.60
2.21 TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu tona 50.20 7.11000 356.92
autobasculanta pe dist.= 10 km. material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 7.11000 356.92
2.22 CH05A# Mana curenta pentru scari drepte executate din lemn in m 9.05 68.71800 621.90
sectiune profilata, inclusiv lustruirea...confectionare mana material: 55.71800 504.25
curenta manopera: 13.00000 117.65
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.27

3 TROTUARE SI SCARI
3.1 TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate mc 1.70 7.80000 13.26
in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea material: 0.30000 0.51
fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime manopera: 7.50000 12.75
pamant coeziv utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
greutate materiale tone 0.17
3.2 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimate, mc 1.70 43.48289 73.92
executat:...cu asternere manuala; material: 0.15000 0.26
manopera: 20.70000 35.19
utilaj: 22.63289 38.48
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 2.40
3.2.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm mc 1.71 12.00000 20.56
3.3 CG34A% Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la mp 34.00 16.09200 547.13
trotuare,alei,pat nisip 5cm,rosturi cu nisip material: 1.09200 37.13
manopera: 15.00000 510.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 11.16
3.3.L 2800329 Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros mp 35.02 15.00000 525.30
Pag 18
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
3.4 CA04D05 Beton turnat n placi, grinzi, stlpi....Beton turnat n rampe mc 0.58 49.50000 28.71
de scari si podeste, ridicat cu bob si transportat cu roaba material: 0.00000 0.00
30 m manopera: 49.50000 28.71
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
3.5 CC02F1 Montarea armaturilor din otel-beton n elemente de kg 10.00 0.36368 3.64
constructii, exclusiv cele din constructiile executate n material: 0.05368 0.54
cofraje glisante...la constructii executate la o naltime manopera: 0.31000 3.10
pna la 35 m inclusiv, din plase sudate avnd greutatea utilaj: 0.00000 0.00
pna la 3 kg/m2 inclusiv, n pereti si diafragme cu transport: 0.00000 0.00
distantier din plastic
greutate materiale tone 0.01
3.5.L 2001101 Plasa sudate tip 130 gr 283(40,6 kg/buc) OL 37-1n kg 10.00 1.34000 13.40
3.6 CB02A1 Cofraje pentru beton n elevatie, din panouri refolosibile, mp 2.25 11.37748 25.60
cu astereala din scnduri de rasinoase, la ziduri drepte material: 3.47748 7.82
avand inaltimea de...0-3m. manopera: 7.90000 17.78
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
3.7 CH01E1 Trepte din beton simplu B 100...sclivisite sau rolate, cu m 8.10 14.83243 120.14
mortar de ciment marca M 100T, finisate simplu, cu material: 4.36223 35.33
muchii drepte si suprafete perfect plane manopera: 10.20000 82.62
utilaj: 0.27020 2.19
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.66
3.8 TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu tona 14.40 7.11000 102.38
autobasculanta pe dist.= 10 km. material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 7.11000 102.38
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 70,227.80 22,417.41 3,328.74 459.31 96,433.26
Recapitulatia: RECAP 2015 5 CU 5
CAS 15.800 % 0.00 3,541.95 0.00 0.00 3,541.95
Fond de risc 0.400 % 0.00 89.67 0.00 0.00 89.67
Concedii si indemnizatii 0.850 % 0.00 190.55 0.00 0.00 190.55
Somaj 0.500 % 0.00 112.09 0.00 0.00 112.09
Fond de garantare 0.250 % 0.00 56.04 0.00 0.00 56.04
Sanatate 5.200 % 0.00 1,165.71 0.00 0.00 1,165.71
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 70,227.80 27,573.42 3,328.74 459.31 101,589.27 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"

Cheltuieli indirecte 5.000 % 3,511.39 1,378.67 166.44 22.97 5,079.46


Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 73,739.19 28,952.09 3,495.18 482.27 106,668.73
Profit 5.000 % 3,686.96 1,447.60 174.76 24.11 5,333.44
Total Inclusiv Beneficiu: 77,426.15 30,399.70 3,669.94 506.38 112,002.17
TOTAL GENERAL: 112,002.17

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 19

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
OBIECTUL: Vestiar, birou dependinte
STADIUL FIZIC: Rezistenta
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 INFRASTRUCTURA
1.1 TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu 100 0.31 409.79250 127.04
motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in mc material: 0.00000 0.00
:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in manopera: 0.00000 0.00
autovehicule teren catg 2 utilaj: 409.79250 127.04
transport: 0.00000 0.00
1.2 TSA03F1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub mc 3.50 29.90000 104.65
1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la material: 0.00000 0.00
fundatii,canale,etc...in teren de coeziune mijlocie sau manopera: 29.90000 104.65
foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren tare utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
1.3 TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate mc 11.70 7.80000 91.26
in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea material: 0.30000 3.51
fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime manopera: 7.50000 87.75
pamant coeziv utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 1.17
1.4 CA01D1 Turnarea betonului simplu...marca... 1) n straturi de mc 43.31 38.02400 1,646.82
320 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la material: 0.60000 25.99
constructii cu naltimea pna la 35 m inclusiv manopera: 36.70000 1,589.48
utilaj: 0.72400 31.36
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 115.62
1.4.L 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 43.66 210.00000 9,167.86
1.5 CC01C2 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii...continue si kg 390.84 0.24180 94.51

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
radiere (placi), distantier din mortar de ciment material: 0.04180 16.34
manopera: 0.20000 78.17
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
1.6 CZ0301A1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 96.06 3.12717 300.40
armat n fundatii...fasonarea barelor pentru fundatii izolate material: 2.72700 261.96
(inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, n ateliere manopera: 0.33000 31.70
centralizate OB 37, D= 6-8 mm utilaj: 0.07017 6.74
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.10
1.7 CZ0301E1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 294.78 3.04717 898.24
armat n fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate material: 2.72700 803.87
(inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, n ateliere manopera: 0.25000 73.70
centralizate PC 52, D= 10-16 mm ; utilaj: 0.07017 20.68
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.30
Pag 20
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
1.8 CB02A Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scndura, mp 52.00 12.00000 624.00
scurte si subscurte...pentru turnarea betonului n fundatii material: 0.00000 0.00
continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv manopera: 12.00000 624.00
sprijinirile. utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
1.9 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 108.00 8.69000 938.52
de...5,5mc dist. =10km material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 8.69000 938.52
1.10 TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu tona 0.38 7.11000 2.70
autobasculanta pe dist.= 10 km. material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 7.11000 2.70
1.11 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu tona 12.50 7.11010 88.88
autobasculanta dist.=10 km material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00010 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 7.11000 88.88

2 SUPRASTRUCTURA
2.1 CB04A1 Cofraje pentru beton armat n placi, grinzi si stlpi. din mp 18.20 10.69920 194.73
panouri refolosibile, cu astereala din scnduri de material: 2.49930 45.49
rasinoase...la constructii avnd naltimea pna la 20 m manopera: 8.19990 149.24
inclusiv, la placi si grinzi utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.03
2.2 CA02J1 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, mc 4.84 32.40500 156.84
exclusiv cele executate in cofraje glisante...marca ...1) material: 0.90000 4.36
la constructii cu naltimea pna la 35 m inclusiv n manopera: 30.60000 148.10
plansee (grinzi, stlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 utilaj: 0.90500 4.38
cm ; transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 13.70
2.2.L 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 4.88 220.00000 1,073.32
2.3 CB04A1 Cofraje pentru beton armat n placi, grinzi si stlpi. din mp 33.00 10.69920 353.07
panouri refolosibile, cu astereala din scnduri de material: 2.49930 82.48
rasinoase...la constructii avnd naltimea pna la 20 m manopera: 8.19990 270.60
inclusiv, la placi si grinzi utilaj: 0.00000 0.00

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.06
2.4 CC02C1 Montarea armaturilor din otel-beton n elemente de kg 518.98 0.37920 196.80
constructii, exclusiv cele din constructiile executate n material: 0.04920 25.53
cofraje glisante...la constructii executate la o naltime manopera: 0.33000 171.26
pna la 35 m inclusiv, din bare fasonate avnd diametrul utilaj: 0.00000 0.00
pna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stlpi si pna la 10 transport: 0.00000 0.00
mm inclusiv, n placi (inclusiv scari si podeste) cu
distantier din plastic
greutate materiale tone 0.01
2.5 CZ0302B1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton kg 518.98 3.01412 1,564.27
armat n elemente de constructii turnate n cofraje, material: 2.72700 1,415.26
exclusiv cele executate n cofraje glisante...fasonarea manopera: 0.22000 114.18
barelor pentru pereti, grinzi, stlpi si diafragme la utilaj: 0.06712 34.84
constructii obisnuite, n ateliere centralizate, OB 37 D= 10 transport: 0.00000 0.00
- 16 mm
greutate materiale tone 0.52
Pag 21
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
2.6 CA02J1 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, mc 14.08 32.40500 456.26
exclusiv cele executate in cofraje glisante...marca ...1) material: 0.90000 12.67
la constructii cu naltimea pna la 35 m inclusiv n manopera: 30.60000 430.85
plansee (grinzi, stlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 utilaj: 0.90500 12.74
cm ; transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 39.00
2.6.L 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 14.19 210.00000 2,980.45
2.7 RPCA06A1 Umplutura...de pamant mc 7.02 21.80000 153.04
material: 0.30000 2.11
manopera: 21.50000 150.93
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.70
2.8 TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate mc 1.76 7.80000 13.73
in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea material: 0.30000 0.53
fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime manopera: 7.50000 13.20
pamant coeziv utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.18
2.9 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de mc 3.51 49.20501 172.71
rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu material: 20.36100 71.47
asternere...manuala; manopera: 11.60000 40.72
utilaj: 17.24401 60.53
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 8.64
2.10 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimate, mc 1.76 43.48289 76.53
executat:...cu asternere manuala; material: 0.15000 0.26
manopera: 20.70000 36.43
utilaj: 22.63289 39.83
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 2.48
2.10.L 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm mc 1.77 12.00000 21.29
2.11 RCSE40A1% Straturi impermeabile pentru turnarea betoanelor, din folie mp 117.00 3.46725 405.67
pvc material: 0.00000 0.00
manopera: 3.40000 397.80
utilaj: 0.06725 7.87
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
2.12 CC02F1 kg 728.00 0.36368 264.76
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Montarea armaturilor din otel-beton n elemente de
constructii, exclusiv cele din constructiile executate n material: 0.05368 39.08
cofraje glisante...la constructii executate la o naltime manopera: 0.31000 225.68
pna la 35 m inclusiv, din plase sudate avnd greutatea utilaj: 0.00000 0.00
pna la 3 kg/m2 inclusiv, n pereti si diafragme cu transport: 0.00000 0.00
distantier din plastic
greutate materiale tone 0.74
2.12.L 2000860 Plasa sudate tip 106 gq 126(29,4 kg/buc) OL 37-1n kg 728.00 1.39000 1,011.92
2.13 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera tona 19.80 8.69000 172.06
de...5,5mc dist. =10km material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 8.69000 172.06
2.14 TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu tona 12.70 7.11000 90.30
autobasculanta pe dist.= 10 km. material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 7.11000 90.30
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 17,065.72 4,738.42 346.00 1,292.46 23,442.61
Pag 22
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
Recapitulatia: RECAP 2015 5 CU 5
CAS 15.800 % 0.00 748.67 0.00 0.00 748.67
Fond de risc 0.400 % 0.00 18.95 0.00 0.00 18.95
Concedii si indemnizatii 0.850 % 0.00 40.28 0.00 0.00 40.28
Somaj 0.500 % 0.00 23.69 0.00 0.00 23.69
Fond de garantare 0.250 % 0.00 11.85 0.00 0.00 11.85
Sanatate 5.200 % 0.00 246.40 0.00 0.00 246.40
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 17,065.72 5,828.26 346.00 1,292.46 24,532.45
Cheltuieli indirecte 5.000 % 853.29 291.41 17.30 64.62 1,226.62
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 17,919.01 6,119.68 363.30 1,357.08 25,759.07
Profit 5.000 % 895.95 305.98 18.17 67.85 1,287.95
Total Inclusiv Beneficiu: 18,814.96 6,425.66 381.47 1,424.93 27,047.02
TOTAL GENERAL: 27,047.02

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 23

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
OBIECTUL: Vestiar, birou dependinte
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCU12C4 Strapungeri n plansee de beton armat pentru realizarea buc 1.00 5.49990 5.50
gaurilor necesare trecerii conductelor n plansee material: 0.00000 0.00
de...14-17 cm grosime cu sectiunea strapungerii sub 150 manopera: 5.49990 5.50
cm utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
2 RPCU07B1 Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si buc 15.00 3.09990 46.50
adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare material: 0.00000 0.00
trecerii conductelor n...zidarie de 1 caramida si sectiunea manopera: 3.09990 46.50
strapungerii de 50-400 cmp utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
3 RPCU11A2 Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu m 92.00 2.60000 239.20
sectiunea...sub 30 cmp n zidarie de caramida cu mortar material: 0.00000 0.00
de ciment manopera: 2.60000 239.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
4 EA01B2 Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, m 191.00 6.19018 1,182.32
montat ngropat sau aparent, avnd diametrul exterior de material: 1.99018 380.12
32 mm, montat ngropat manopera: 4.20000 802.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.08
5 EA01B1 Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, m 145.00 5.66218 821.02
montat ngropat sau aparent, avnd diametrul exterior de material: 1.46218 212.02
25 mm, montat ngropat manopera: 4.20000 609.00
utilaj: 0.00000 0.00
0.00000 0.00
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
transport:
greutate materiale tone 0.04
6 EA01A3 Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, m 543.00 4.50884 2,448.30
montat ngropat sau aparent, avnd diametrul exterior de material: 0.90884 493.50
18 mm, montat ngropat manopera: 3.60000 1,954.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.08
7 EI19F# Constructii metalice prefabricate tip...jgheaburi pentru kg 17.42 30.45825 530.58
cabluri, zincate material: 26.95825 469.61
manopera: 3.50000 60.97
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
8 RPEA05B# Mont.tub flexibil izolant,usor,cu invelis flexibil din material m 70.00 6.82012 477.41
plastic(ipfy) cu d=16 - 25 mm material: 0.12012 8.41
manopera: 6.70000 469.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 24
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
greutate materiale tone 0.01
8.L 2303551 Tub PVC flexibil gofrat d=25mm buc 71.40 0.77000 54.98
9 RPCU19A2 Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plansee cu buc 1.00 5.63090 5.63
grosimea planseului de ...peste 10 cm material: 0.03090 0.03
manopera: 5.60000 5.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
10 RPCU18A1 Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti,... buc 15.00 1.42230 21.33
dupa montarea conductelor material: 0.02240 0.34
manopera: 1.39990 21.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
11 RPCU15A3 Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea m 92.00 2.70790 249.13
conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avnd material: 0.30800 28.34
sectiunea de...15-20 cmp manopera: 2.39990 220.79
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.20
12 EI05XA Etansarea cablurilor la trecerea prin pereti si plansee in buc 16.00 3.83200 61.31
teava material: 1.33200 21.31
manopera: 2.50000 40.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
12.L 20016117 TUB I.P. PVC D=25 MM M 5.60 0.80000 4.48
13 EA17B1 Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund sau patrat, buc 60.00 6.21040 372.62
pentru instalatiile de antena colectiva R + TV si material: 3.51050 210.63
ramificatia circuitelor instalatiilor electrice, inglobate in manopera: 2.69990 161.99
beton...tip patrat, RIPS, marimea 29 utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
14 EI15A1 Cleme, pentru fixarea dozelor de armatura buc 120.00 0.83200 99.84
diafragmelor...inaintea turnarii betonului material: 0.43200 51.84
manopera: 0.40000 48.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale 0.02
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
tone
15 EA14A# Doza centralizatoare pentru conductori montati...in tuburile buc 3.00 9.30800 27.92
coloanelor individuale sau colective, montata aparent - material: 0.11200 0.34
pentru racordare echipamente monofazate manopera: 8.80000 26.40
utilaj: 0.39600 1.19
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
15.L 17000582847 Doza patrata PT 85x85x50mm IP55 buc 3.00 5.60000 16.80
16 EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, m 796.00 1.02500 815.90
pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul material: 0.02500 19.90
avnd conducte cu sectiunea...pna la 16 mmp manopera: 1.00000 796.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.13
16.L 4801892 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778 m 811.91 1.50000 1,217.87
Pag 25
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
17 EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, m 43.00 1.02500 44.08
pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul material: 0.02500 1.08
avnd conducte cu sectiunea pna la 16 mmp manopera: 1.00000 43.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
17.L 4802585 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s 8778 m 43.86 4.00000 175.44
18 EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, m 168.00 1.02500 172.20
pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul material: 0.02500 4.20
avnd conducte cu sectiunea...pna la 16 mmp manopera: 1.00000 168.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.04
18.L 4801907 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778 m 171.36 3.19000 546.63
19 EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, m 191.00 1.02500 195.78
pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul material: 0.02500 4.78
avnd conducte cu sectiunea...pna la 16 mmp manopera: 1.00000 191.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
19.L 4700023 Cablu electric CYAbY 5x4mmp m 194.82 2.50000 487.05
20 EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, m 12.00 1.02500 12.30
pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul material: 0.02500 0.30
avnd conducte cu sectiunea...pna la 16 mmp manopera: 1.00000 12.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
20.L 4700025 Cablu electric CYY-F 5x4mmp m 12.24 9.22000 112.85
21 EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, m 62.00 1.02500 63.55
pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul material: 0.02500 1.55
avnd conducte cu sectiunea pna la 16 mmp manopera: 1.00000 62.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.11
21.L 4803072 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 16 M s 8778 m 63.24 2.00000 126.48
22 EC12C1 Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele buc 345.00 8.10000 2,794.50
instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu material: 1.00000 345.00
conducte de cupru, avnd sectiunea de...pna la 4x10 manopera: 7.10000 2,449.50
mmp 0.00000 0.00
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
utilaj:
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.04
23 EB15A1 Numere si etichete, pentru bransamente, coloane buc 29.00 0.90751 26.32
electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice...numere material: 0.00751 0.22
pentru bransamente sau coloane electrice manopera: 0.90000 26.10
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
23.L 6719689 Eticheta PVC cu faseta buc 29.00 0.97000 28.13
24 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, buc 339.00 0.70000 237.30
motoare, tablouri electrice), conducta avnd sectiunea material: 0.00000 0.00
de...pna la 10 mmp (exclusiv) manopera: 0.70000 237.30
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 26
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
25 ED01A1 Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau buc 6.00 4.41450 26.49
impermeabila (flans), montat ngropat material: 1.21450 7.29
manopera: 3.20000 19.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
25.L 5500720 Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a buc 6.06 5.88000 35.63
26 ED03J1 Comutator unipolar...serie, constructie normala sau buc 2.00 2.91546 5.83
constructie etansa n carcasa de bachelita (antigron, etc), material: 0.21546 0.43
montat aparent pe dibluri din material plastic manopera: 2.70000 5.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
26.L 5520366 Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v buc 2.02 10.76000 21.74
27 ED03D1 Comutator unipolar...pentru scara (cruce sau de capat) buc 8.00 5.11450 40.92
constructie normala sau constructie impermeabila (flans), material: 1.21450 9.72
montat ngropat manopera: 3.90000 31.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
27.L 5520354 Comutator cumpana st.simbol 005 10a 250 V scara s buc 8.08 12.56000 101.48
3185
28 ED10A1 Buton de actionare si comanda...pentru actionarea buc 2.00 4.31450 8.63
automatului de scara sau pentru sonerie, simplu sau cu material: 1.21450 2.43
loc de carte de vizita, montat ngropat manopera: 3.10000 6.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
28.L 5500706 Buton lumina simbol 0184 10 A ,250 v buc 2.02 9.25000 18.69
29 AMC3I11N Verificarea profilactica semnalizari centrale buc 3.00 1.60000 4.80
cazane+turbine...verificare sonerie material: 0.00000 0.00
manopera: 1.60000 4.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
30 ED03XA Montarea aparatelor de semnalizare acustica buc 3.00 3.67165 11.01
(hupa,sonerie,clopot) material: 0.67165 2.01
manopera: 3.00000 9.00
utilaj: 0.00000 0.00
0.00000 0.00
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
transport:
greutate materiale tone 0.01
30.L 5500043 Hupa de semnalizare cu pilnie 127 dB buc 3.03 66.50000 201.50
31 EE12H1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 61.00 9.08200 554.00
tubulare...etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice material: 2.08200 127.00
manopera: 7.00000 427.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.03
31.L 17000804296 Corp iluminat etans cu dispersor FIPAD 2x36W IP65 buc 61.18 15.00000 917.75
32 EE06XA Accesorii pt.corpuri de iluminat cu incandescenta sau cu buc 122.00 1.20000 146.40
vapori sub presiune lampa material: 0.00000 0.00
manopera: 1.20000 146.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
32.L 2303554 Tub LED T8 16W 1200 mm buc 134.20 3.50000 469.70
Pag 27
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
33 EE13C1 Accesorii pentru corpuri de iluminat, fluorescent...gratar buc 61.00 1.70000 103.70
dispersor material: 0.00000 0.00
manopera: 1.70000 103.70
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
34 EE12H1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 2.00 9.08200 18.16
tubulare...etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice material: 2.08200 4.16
manopera: 7.00000 14.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
34.L 17000804296 Corp iluminat etans cu dispersor FIPAD 2x36W IP65 buc 2.01 15.00000 30.09
35 EE06XA Accesorii pt.corpuri de iluminat cu incandescenta sau cu buc 4.00 1.20000 4.80
vapori sub presiune lampa material: 0.00000 0.00
manopera: 1.20000 4.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
35.L 2303554 Tub LED T8 16W 1200 mm buc 4.40 3.50000 15.40
36 EE13C1 Accesorii pentru corpuri de iluminat, fluorescent...gratar buc 2.00 1.70000 3.40
dispersor material: 0.00000 0.00
manopera: 1.70000 3.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
37 EE10B%[1] Kit de conversie iluminat de siguranta, monobloc, cu buc 2.00 8.21168 16.42
baterii sau acumulator, montat pe...dibluri din material material: 1.31568 2.63
plastic manopera: 6.50000 13.00
utilaj: 0.39600 0.79
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
37.L 20029923 Kit de conversie il. sig. cu acumulator buc 2.01 94.50000 189.57
38 EE12H1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 2.00 9.08200 18.16
tubulare...etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice material: 2.08200 4.16
manopera: 7.00000 14.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
38.L 2806387 Corp iluminat etans cu dispersor FIPAD 1x18W IP65 buc 2.01 71.76000 143.95
39 EE06XA buc 2.00 1.20000 2.40
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Accesorii pt.corpuri de iluminat cu incandescenta sau cu
vapori sub presiune lampa material: 0.00000 0.00
manopera: 1.20000 2.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
39.L 2303555 Tub LED T8 10W 600mm buc 2.20 25.00000 55.00
40 EE13C1 Accesorii pentru corpuri de iluminat, fluorescent...gratar buc 2.00 1.70000 3.40
dispersor material: 0.00000 0.00
manopera: 1.70000 3.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
41 EE06XB Accesorii pt.corpuri de iluminat cu incandescenta sau cu buc 3.00 2.22450 6.67
vapori sub presiune glob sau abajur sticla material: 0.72450 2.17
manopera: 1.50000 4.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 28
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
42 EE10B# Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau buc 5.00 8.26684 41.33
acumulator montat pe...dibluri din material plastic material: 1.37084 6.85
manopera: 6.50000 32.50
utilaj: 0.39600 1.98
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
42.L 2806388 Corp iluminat siguranta CISA-02-M LED 1x2W S 1,5h buc 5.02 100.00000 501.50
TEMPORA
43 EE06A# Plafoniera metalica cu glob de sticla montata pe...dibluri buc 2.00 39.72949 79.46
din material plastic material: 36.23149 72.46
manopera: 3.30000 6.60
utilaj: 0.19800 0.40
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
43.L 2806387 Corp iluminat tip plafoniera, 1x25W, LED, montat aparent buc 2.01 68.33000 137.07
44 EE04B% Aplica ...simpla, oblica sau dreapta, cu glob, montata pe buc 3.00 4.79460 14.38
dibluri din material plastic material: 0.59660 1.79
manopera: 4.00000 12.00
utilaj: 0.19800 0.59
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
44.L 20030485 Aplica metalica de exterior, 1xE27, cu glob de sticla buc 3.04 35.00000 106.26
45 EE06XA Accesorii pt.corpuri de iluminat cu incandescenta sau cu buc 3.00 1.20000 3.60
vapori sub presiune lampa material: 0.00000 0.00
manopera: 1.20000 3.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
45.L 20031115 Bec cu LED 7W E27 buc 3.30 21.71000 71.64
46 EN11B+ Detectoare de prezenta, montate in...exterior buc 3.00 18.00143 54.00
material: 15.00143 45.00
manopera: 3.00000 9.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
46.L 20030488 Senzor de miscare iluminat, 360gr., 230V buc 3.03 54.12000 163.98
47 ED08A1 Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala buc 11.00 4.41450 48.56
sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact material: 1.21450 13.36
de protectie (nul), montata ngropat 3.20000 35.20
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
manopera:
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
47.L 5500332 Priza 230V dubla, incastrata, rama inclusa, contact de buc 11.11 17.45000 193.87
protectie
48 EG09B1 Protectie pentru conducta de coborre, pe lungime de buc 3.00 8.48888 25.47
1,80 m, executata din otel cornier cu aripi egale, avnd material: 3.68888 11.07
dimensiunile...30 X 30 X 4 mm manopera: 4.80000 14.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
49 EB08B1 Conducta de otel, pentru legarea la pamnt sau la nul, a m 15.00 16.05960 240.89
receptoarelor sau aparatelor electrice, montata pe zid de material: 9.15960 137.39
caramida sau beton, conducta fiind banda de otel, manopera: 6.90000 103.50
laminate la cald, de 25x4 mm utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
Pag 29
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
50 W1MN06A# Piesa de separatie pentru priza de pamnt...- montare - buc 3.00 50.20184 150.61
material: 47.20184 141.61
manopera: 3.00000 9.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
51 W1LP02A_01% Priza din banda ol.lat 40x4mm zn cald pt.legare la m 30.00 25.14900 754.47
pamant, in teren tare material: 7.74900 232.47
manopera: 17.40000 522.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.04
52 CP21B1 Innadirea prin suprapunere a armaturilor din otel beton, buc 18.00 1.25100 22.52
prin sudura electrica In pozitia de montaj a prefabricatelor material: 0.15100 2.72
cu bare din 0b 37 d=8-16mm manopera: 1.10000 19.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
53 W1SI04A% Electrod din teava de otel zincata, diametru 2 1/2 toli, m 18.00 53.38791 960.98
pentru legare la pamant, montat in teren normal (tare, material: 41.27687 742.98
foarte tare)...Electrod din teava de otel zincata, diametru manopera: 10.00000 180.00
2 1/2 toli, pentru legare la pamant, montat in teren normal utilaj: 2.11104 38.00
(tare, foarte tare) transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.08
54 EF02C1 Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau buc 1.00 29.68600 29.69
n nisa, tabloul avnd suprafata de 0,91-1,50 mp - material: 6.98600 6.99
montaj tablou TG manopera: 22.70000 22.70
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
55 EF02B1 Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau buc 1.00 21.62668 21.63
n nisa, tabloul avnd suprafata de 0,31-0,90 mp - montaj material: 4.32678 4.33
tablou TCP manopera: 17.29990 17.30
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
56 EF02B1 Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau buc 1.00 21.62668 21.63
n nisa, tabloul avnd suprafata de 0,31-0,90 mp - material: 4.32678 4.33
montaj tablou TEH 17.29990 17.30
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
manopera:
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
57 EG01I1[1] Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind buc 1.00 1,226.12000 1,226.12
de tip PV - 1, de 4 m material: 1,129.82000 1,129.82
manopera: 96.30000 96.30
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
58 ED24H1 [1] Antene colective pentru radio si televiziune antena buc 1.00 457.62000 457.62
colectiva pentru radio ULMS - montaj PDA material: 90.62000 90.62
manopera: 367.00000 367.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 30
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
59 EG07C#[1] Conductor de coborare din otel...sau cupru cu imbinare m 39.00 9.09920 354.87
cu cleme montat aparent pe dibluri cu expandare material: 0.52000 20.28
manopera: 8.50000 331.50
utilaj: 0.07920 3.09
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.03
59.L 3330845 Racord plat/rotund din inox buc 7.80 41.99000 327.52
59.L 3809737 Conductor coborare masiv din aluminiu moale 8mm m 70.98 6.68000 474.15
59.L 2455366 Suport fixare conductor coborare 6-11 mm-30x2mm buc 78.00 8.57000 668.46
60 EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru centura de buc 2.00 69.01000 138.02
mpamntare material: 55.21000 110.42
manopera: 13.80000 27.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
61 EG11B1 Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de buc 1.00 105.39000 105.39
paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei: la material: 100.69000 100.69
conducte de instalatii (tip C) manopera: 4.70000 4.70
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
62 EG11C1 Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de buc 2.00 61.81000 123.62
paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei:...la material: 56.81000 113.62
jgheab (tip J) manopera: 5.00000 10.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
63 W1MN06A# Piesa de separatie pentru priza de pamnt...- montare - buc 3.00 50.20184 150.61
material: 47.20184 141.61
manopera: 3.00000 9.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
64 W1SI06A# Bentopriza pentru imbunatatirea instalatiei...de legare la mc 1.00 590.82745 590.83
pamant material: 549.43745 549.44
manopera: 30.00000 30.00
utilaj: 11.39000 11.39
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale 0.15
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
tone
65 ATD40XE Grunduirea si vopsirea man.a constr.met.si kg 0.25 168.30000 42.08
elem.sustin.inst.el.constr.met.zincare material: 167.40000 41.85
manopera: 0.90000 0.23
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
66 EB09A1 Piesa flexibila, pentru racordarea suplimentara a buc 2.00 4.21500 8.43
receptoarelor electrice la instalatia de legare la material: 0.01500 0.03
pamnt...din conducta de cupru, avand sectiunea de manopera: 4.20000 8.40
16-95 mmp utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
66.L 4829088 Conductor myf 16 s 9108 m 0.60 6.69000 4.01
66.L 5204015 Papuc alum 16mmp presat buc 4.00 2.51000 10.04
Pag 31
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
67 EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, buc 4.00 2.31260 9.25
motoare, tablouri electrice), conducta avnd sectiunea material: 0.41260 1.65
de...10 sau 16 mmp manopera: 1.90000 7.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
67.L 5204015 Papuc alum 16mmp presat buc 4.00 2.51000 10.04
68 EI01A1 Diblu metalic cu diametrul nominal de...6-8 mm buc 12.00 1.50000 18.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 1.50000 18.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
68.L 6313344 Diblu cu expandare marimea 8 buc 12.00 1.10000 13.20
69 EF07XA Pregatirea tablourilor electrice pentru punere sub tensiune buc 3.00 6.39375 19.18
material: 3.39375 10.18
manopera: 3.00000 9.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
70 W2J04A# Verificarea si ncercarea tablourilor...firidelor de distributie, buc 3.00 21.80000 65.40
cutiilor de distributie material: 0.00000 0.00
manopera: 21.80000 65.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
71 EH01A1 ncercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum buc 21.00 27.82000 584.22
1 kV material: 0.00000 0.00
manopera: 7.70000 161.70
utilaj: 20.12000 422.52
transport: 0.00000 0.00
72 EH09XA Verificarea prizelor de pamint buc 5.00 43.80500 219.03
material: 5.80500 29.03
manopera: 38.00000 190.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
73 EH10XA Verificarea instalatiilor de iluminat,constind din verificarea buc 5.00 7.14000 35.70
circuitelor de iluminat material: 1.14000 5.70
6.00000 30.00
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
manopera:
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
74 EH10XB Verificarea instalatiilor de iluminat,constind dinverificarea buc 68.00 5.27600 358.77
corp iluminat fluorescent,vapori pres. material: 0.27600 18.77
manopera: 5.00000 340.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
75 EH10XC Verificarea instalatiilor de iluminat,constind dinverificarea buc 7.00 21.90250 153.32
corpurilor de iluminat de siguranta material: 17.90250 125.32
manopera: 4.00000 28.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 32
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
76 EH07A1 Energie electrica, ...pentru probe kwh 48.00 0.19375 9.30
material: 0.19375 9.30
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 13,990.11 12,247.58 479.95 0.00 26,717.64
Recapitulatia: RECAP 2015 5 CU 5
CAS 15.800 % 0.00 1,935.12 0.00 0.00 1,935.12
Fond de risc 0.400 % 0.00 48.99 0.00 0.00 48.99
Concedii si indemnizatii 0.850 % 0.00 104.10 0.00 0.00 104.10
Somaj 0.500 % 0.00 61.24 0.00 0.00 61.24
Fond de garantare 0.250 % 0.00 30.62 0.00 0.00 30.62
Sanatate 5.200 % 0.00 636.87 0.00 0.00 636.87
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 13,990.11 15,064.52 479.95 0.00 29,534.58
Cheltuieli indirecte 5.000 % 699.51 753.23 24.00 0.00 1,476.73
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 14,689.62 15,817.75 503.94 0.00 31,011.31
Profit 5.000 % 734.48 790.89 25.20 0.00 1,550.57
Total Inclusiv Beneficiu: 15,424.10 16,608.63 529.14 0.00 32,561.88
TOTAL GENERAL: 32,561.88

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 33

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
OBIECTUL: Vestiar, birou dependinte
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 SC07A1 Lavoar din portelan sanitar 550mm buc 2.00 16.60000 33.20
material: 0.00000 0.00
manopera: 16.60000 33.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
2 2437829 Lavoar din portelan sanitar 550mm buc 2.00 80.67000 161.34
material: 80.67000 161.34
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
3 4203583 Consola brat dublu emailata buc 2.00 4.13000 8.26
material: 4.13000 8.26
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
4 SC31A1 Ventil scurgere lavoar 1 cu racord pentru lavoare buc 4.00 2.20000 8.80
material: 0.00000 0.00
manopera: 2.20000 8.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
5 4203193 Ventil scurgere lavoar 1 buc 4.00 8.96000 35.84
material: 8.96000 35.84
manopera: 0.00000 0.00
0.00000 0.00
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
utilaj:
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
6 SC19A1 Sifon alama pentru lavoar 1 buc 2.00 7.90000 15.80
material: 0.00000 0.00
manopera: 7.90000 15.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
7 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611 buc 2.00 19.31000 38.62
material: 19.31000 38.62
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
8 SD06A1 Baterie pentru lavoar monocomanda, tip cromat buc 2.00 16.20000 32.40
material: 0.00000 0.00
manopera: 16.20000 32.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 34
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
9 4201406 Baterie pentru lavoar monocomanda, tip cromat buc 2.00 132.00000 264.00
material: 132.00000 264.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
10 SA48A1[1] Racord flexibil 1/2, L=0.7m buc 2.00 5.00000 10.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 5.00000 10.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
11 3330856 Racord flexibil 1/2, L=0.7m buc 2.00 10.70000 21.40
material: 10.70000 21.40
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
12 SD05A1 Robinet coltar sub lavoar 1/2 buc 4.00 10.09990 40.40
material: 0.00000 0.00
manopera: 10.09990 40.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
13 3271210 Robinet coltar 1/2 buc 4.00 29.32000 117.28
material: 29.32000 117.28
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
14 SC25A1 Etajera din portelan 60 cm buc 4.00 5.10000 20.40
material: 0.00000 0.00
manopera: 5.10000 20.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
15 2451485 Etajera din portelan 60 cm buc 4.00 19.16000 76.64
material: 19.16000 76.64
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
16 SC26A1[1] buc 2.00 9.80000 19.60 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Oglinda 600 X 700 mm
material: 0.00000 0.00
manopera: 9.80000 19.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
17 2506694 Oglinda 600 X 700 mm buc 2.00 96.42000 192.84
material: 96.42000 192.84
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
18 SC28B1[4] Port sapun lavoar cromat buc 2.00 3.10000 6.20
material: 0.00000 0.00
manopera: 3.10000 6.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 35
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
19 2453394 Port sapun lavoar cromat buc 2.00 36.00000 72.00
material: 36.00000 72.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
20 SC28B1[5] Distribuitor sapun lichid buc 2.00 3.10000 6.20
material: 0.00000 0.00
manopera: 3.10000 6.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
21 8004201694 Distribuitor sapun lichid buc 2.00 102.00000 204.00
material: 102.00000 204.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
22 SC28B1[6] Distribuitor servetele maini buc 2.00 143.10000 286.20
material: 140.00000 280.00
manopera: 3.10000 6.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
23 8004201705 Distribuitor servetele maini buc 2.00 140.00000 280.00
material: 140.00000 280.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
24 SC24A1[1] Portprosop din bara cromata buc 2.00 4.10000 8.20
material: 0.00000 0.00
manopera: 4.10000 8.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
25 4201169 Portprosop din bara cromata buc 2.00 65.00000 130.00
material: 65.00000 130.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
0.00000 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
transport: 0.00
greutate materiale tone 0.00
26 SC24A1[3] Agatatoare dubla crom buc 4.00 4.10000 16.40
material: 0.00000 0.00
manopera: 4.10000 16.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
27 2453321 Agatatoare dubla cromata buc 4.00 26.52000 106.08
material: 26.52000 106.08
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
28 SE59A# Uscator de maini buc 1.00 3.50000 3.50
material: 0.00000 0.00
manopera: 3.50000 3.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 36
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
29 7356849 Uscator de maini buc 1.00 383.00000 383.00
material: 383.00000 383.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
30 SC13A1 Vas closet din portelan sanitar buc 2.00 20.29990 40.60
material: 0.00000 0.00
manopera: 20.29990 40.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
31 2442740 Vas closet din portelan sanitar buc 2.00 132.00000 264.00
material: 132.00000 264.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.03
32 SC18A1[1] Rama pentru vas de closet,din polipropilena buc 2.00 2.80000 5.60
material: 0.00000 0.00
manopera: 2.80000 5.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
33 2947700 Rama pentru closet WC buc 2.00 42.52000 85.04
material: 42.52000 85.04
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
34 SC16B1 Rezervor closet de semiinaltime ceramic buc 2.00 21.20000 42.40
material: 0.00000 0.00
manopera: 21.20000 42.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
35 2452958 Rezervor closet de semiinaltime ceramic buc 2.00 136.90000 273.80
material: 136.90000 273.80
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.04
36 SD12A1 buc 2.00 2.90000 5.80 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Robinet coltar WC 3/8
material: 0.00000 0.00
manopera: 2.90000 5.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
37 4507210 Robinet coltar WC 3/8 buc 2.00 21.55000 43.10
material: 21.55000 43.10
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
38 SA48A1[1] Racord flexibil 3/8, L=0.4m buc 2.00 5.00000 10.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 5.00000 10.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 37
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
39 2040 Racord flexibil L=0.7 m, D=3/8" buc 2.00 10.70000 21.40
material: 10.70000 21.40
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
40 SA48A1[1] Montare cot flexibil vas WC buc 2.00 5.00000 10.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 5.00000 10.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
41 4121610 Racord flexibil DN110 pt. vas WC buc 2.00 12.52000 25.04
material: 12.52000 25.04
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
42 SC30A1[2] Suport pt. hartie buc 2.00 4.10000 8.20
material: 0.00000 0.00
manopera: 4.10000 8.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
43 2453771 Suport pt. hartie buc 2.00 35.65000 71.30
material: 35.65000 71.30
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
44 SC30A1[3] Perie WC incl. suport buc 2.00 4.10000 8.20
material: 0.00000 0.00
manopera: 4.10000 8.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
45 6829943 Perie WC incl. suport buc 2.00 42.50000 85.00
material: 42.50000 85.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
46 SB50A1[1] buc 2.00 7.50000 15.00 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Sifon de pardoseala 50mm, dotat cu clapeta antimiros
material: 0.00000 0.00
manopera: 7.50000 15.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
47 2455146 Sifon pardoseala PVC buc 2.00 18.56000 37.12
material: 18.56000 37.12
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
48 SA01E1 asim Teava din cupru sanitar izolata termic pentru instalatii m 6.00 10.90000 65.40
sanitare avand diametru de 15x1mm material: 0.00000 0.00
manopera: 10.90000 65.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 38
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
49 3334983 Teava cupru 15x1 mm m 6.00 11.51000 69.06
material: 11.51000 69.06
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
50 SA01D1 asim Teava din cupru sanitar izolata termic pentru instalatii m 6.00 8.40000 50.40
sanitare avand diametru de 18x1mm material: 0.00000 0.00
manopera: 8.40000 50.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
51 3334431 Teava cupru 18x1 mm m 6.00 13.78000 82.68
material: 13.78000 82.68
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
52 SA01C1 asim Teava din cupru sanitar izolata termic pentru instalatii m 3.00 7.10000 21.30
sanitare avand diametru de 22x1mm material: 0.00000 0.00
manopera: 7.10000 21.30
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
53 3334493 Teava cupru 22x1 mm m 3.00 16.97000 50.91
material: 16.97000 50.91
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
54 SA01B1 asim Teava din cupru sanitar izolata termic pentru instalatii m 3.00 5.90000 17.70
sanitare avand diametru de 28x1mm material: 0.00000 0.00
manopera: 5.90000 17.70
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
55 7500099 Teava cupru 28x1 mm m 3.00 22.86000 68.58
material: 22.86000 68.58
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
56 IC34B1# buc 119.00 4.72000 561.68 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Piese de legatura (fitinguri) cu...2 suduri din cupru
montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul material: 0.72000 85.68
exterior intre 15 - 35 mm manopera: 4.00000 476.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
57 2001 Mufa cupru 15x1 mm buc 2.00 0.51000 1.02
material: 0.51000 1.02
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
58 2002 Mufa din cupru 18x1 mm buc 2.00 0.58000 1.16
material: 0.58000 1.16
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 39
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
59 2003 Mufa din cupru 22x1 buc 1.00 0.98000 0.98
material: 0.98000 0.98
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
60 3331112 Mufa cupru mm DN 28 cod 46270009 buc 1.00 2.85000 2.85
material: 2.85000 2.85
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
61 2004 Cot baterie din cupru 15x1/2" buc 6.00 7.27000 43.62
material: 7.27000 43.62
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
62 2006 Reductie din cupru cu diam. 18x15 buc 10.00 1.57000 15.70
material: 1.57000 15.70
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
63 2007 Reductie cupru 22x15 buc 2.00 3.85000 7.70
material: 3.85000 7.70
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
64 3330906 Reductie cupru DN 28x15 buc 2.00 8.20000 16.40
material: 8.20000 16.40
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
65 3330900 Reductie cupru DN 22x18 buc 4.00 2.34000 9.36
material: 2.34000 9.36
0.00000 0.00
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
manopera:
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
66 3330906 Reductie cupru DN 28x15 buc 2.00 8.20000 16.40
material: 8.20000 16.40
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
67 3330912 Reductie cupru DN 28x22 buc 2.00 3.88000 7.76
material: 3.88000 7.76
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 40
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
68 2009 Racord din cupru 15x1/2" buc 4.00 1.68000 6.72
material: 1.68000 6.72
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
69 2010 Racord cupru 18x1/2" buc 2.00 1.93000 3.86
material: 1.93000 3.86
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
70 2012 Racord din cupru 22x3/4" buc 4.00 3.78000 15.12
material: 3.78000 15.12
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
71 2059 Racord din cupru 28x1" buc 2.00 42.66000 85.32
material: 42.66000 85.32
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
72 2013 Cot cupru 15x1 mm buc 20.00 0.84000 16.80
material: 0.84000 16.80
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
73 2014 Cot din cupru 18x1mm buc 20.00 1.05000 21.00
material: 1.05000 21.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
74 2015 Cot din cupru 22x1mm buc 10.00 1.72000 17.20
material: 1.72000 17.20
0.00000 0.00
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
manopera:
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
75 3270911 Cot din cupru 28x1 mm buc 10.00 5.74000 57.40
material: 5.74000 57.40
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
76 2017 Teu cupru 15x1 mm buc 4.00 1.30000 5.20
material: 1.30000 5.20
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 41
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
77 2018 Teu din cupru 18x1 mm buc 4.00 2.56000 10.24
material: 2.56000 10.24
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
78 2019 Teu din cupru 22x1 mm buc 2.00 4.00000 8.00
material: 4.00000 8.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
79 3330761 Teu egal cupru DN 28x1mm buc 1.00 8.70000 8.70
material: 8.70000 8.70
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
80 2020 Curba din cupru sanitar pt. inst sanit. cu diam. 15x1mm buc 2.00 5.69000 11.38
material: 5.69000 11.38
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
81 7300343 Curba din cupru sanitar pt. inst sanit. cu diam. 18x1mm buc 2.00 13.36000 26.72
material: 13.36000 26.72
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
82 SD13A1[8] Robinet de golire cu dop si port furtun, cu sfera si parghie buc 4.00 1.80000 7.20
de manevra pentru instalatii sanitare avand diametru de material: 0.00000 0.00
1/2 manopera: 1.80000 7.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
83 7500207 Robinet de golire 1/2" buc 4.00 18.52000 74.08
material: 18.52000 74.08
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
0.00000 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
transport: 0.00
greutate materiale tone 0.00
84 SD14B1[8] Robinet cu sfera si parghie de manevra D 1/2" buc 4.00 3.00000 12.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 3.00000 12.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
85 3271350 Robinet cu sfera si parghie de manevra D 1/2" buc 4.00 14.73000 58.92
material: 14.73000 58.92
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
86 SD13B1[3] Robinet sfera cu parghie de manevra D=3/4" buc 2.00 2.50000 5.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 2.50000 5.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 42
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
87 4204195 Robinet sfera cu parghie de manevra D=3/4" buc 2.00 24.36000 48.72
material: 24.36000 48.72
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
88 SD13C1[3] Robinet cu sfera cu parghie de manevra D 1" buc 2.00 2.90000 5.80
material: 0.00000 0.00
manopera: 2.90000 5.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
89 2986700 Robinet cu sfera cu parghie de manevra D 1" buc 2.00 37.91000 75.82
material: 37.91000 75.82
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
90 SA43A1 asim Bratara pentru fixarea conductelor din cupru sanitar buc 6.00 4.71000 28.26
pentru instalatii sanitare avand diametru de 15mm material: 2.21000 13.26
manopera: 2.50000 15.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
91 SA43B1 asim Bratara pentru fixarea conductelor din cupru sanitar buc 6.00 4.96220 29.77
pentru instalatii sanitare avand diametru de 18mm material: 2.46220 14.77
manopera: 2.50000 15.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
92 SA43C1 asim Bratara pentru fixarea conductelor din cupru sanitar buc 3.00 5.05220 15.16
pentru instalatii sanitare avand diametru de 22mm material: 2.55220 7.66
manopera: 2.50000 7.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
93 SA43D1 asim Bratara pentru fixarea conductelor din cupru sanitar buc 3.00 5.14220 15.43
pentru instalatii sanitare avand diametru de 28mm material: 2.64220 7.93
manopera: 2.50000 7.50
utilaj: 0.00000 0.00
0.00000 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
transport: 0.00
greutate materiale tone 0.01
94 IZH21B1[2] Izolatie tip ARMAFLEX pentru tevi cu diamtrul intre m 18.00 13.91000 250.38
15-54mm material: 6.42000 115.56
manopera: 7.49000 134.82
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
95 2021 Izolatie tip armaflex 40 mm, dn 15 m 6.00 4.89000 29.34
material: 4.89000 29.34
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 43
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
96 2022 Izolatie tip ARMAFLEX 40 mm, dn 18 m 6.00 6.42000 38.52
material: 6.42000 38.52
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
97 2023 Izolatie tip armaflex 40 mm, dn 22 m 3.00 7.25000 21.75
material: 7.25000 21.75
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
98 2042 Izolatie tip armaflex 40 mm, dn 28 m 3.00 8.23000 24.69
material: 8.23000 24.69
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
99 SB16A1 Tub polipropilena PP pentru canalizari interioare, 32 m 2.00 11.08475 22.17
material: 3.98475 7.97
manopera: 7.10000 14.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
100 SB16B1 Tub polipropilena PP pentru canalizari interioare, 40 m 2.00 12.91625 25.83
material: 4.91625 9.83
manopera: 8.00000 16.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
101 SB16C1 Tub polipropilena PP pentru canalizari interioare, 50 m 6.00 13.61390 81.68
material: 6.31390 37.88
manopera: 7.30000 43.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
102 SB16E1 Tub polipropilena PP pentru canalizari interioare, 110 m 6.00 13.33610 80.02
material: 9.13610 54.82
4.20000 25.20
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
manopera:
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
103 SB16E1 Tub polipropilena PVC-KG pentru canalizari exterioare, m 12.00 13.74885 164.99
110 material: 9.54885 114.59
manopera: 4.20000 50.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.03
104 SB17A1 Coturi polipropilena PP la 45 , 32 buc 4.00 3.70000 14.80
material: 0.00000 0.00
manopera: 3.70000 14.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 44
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
105 6712227 Coturi polipropilena PP la 45 , 32 buc 4.00 1.11000 4.44
material: 1.11000 4.44
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
106 SB17B1 Coturi polipropilena PP la 45 , 40 buc 2.00 3.70000 7.40
material: 0.00000 0.00
manopera: 3.70000 7.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
107 6712239 Coturi polipropilena PP la 45 , 40 buc 2.00 1.32000 2.64
material: 1.32000 2.64
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
108 SB17C1 Coturi polipropilena PP la 45 , 50 buc 2.00 4.00000 8.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 4.00000 8.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
109 6712241 Coturi polipropilena PP la 45 , 50 buc 2.00 1.57000 3.14
material: 1.57000 3.14
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
110 SB17E1 Coturi polipropilena PP la 45 , 110 buc 4.00 5.49990 22.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 5.49990 22.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
111 6712265 Coturi polipropilena PP la 45 , 110 buc 4.00 4.92000 19.68
material: 4.92000 19.68
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
112 SB17E1 buc 14.00 5.85915 82.03 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Coturi polipropilena PVC-KG la 45 , 110
material: 0.35925 5.03
manopera: 5.49990 77.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
113 3270450 Coturi polipropilena PVC-KG la 45 , 110 buc 14.00 5.77000 80.78
material: 5.77000 80.78
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
114 SB19C1 Ramificatie simpla PP la 45 , 110 buc 1.00 8.80425 8.80
material: 0.50425 0.50
manopera: 8.30000 8.30
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 45
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
115 6712862 Ramificatie simpla PP la 45 , 110 buc 1.00 39.96000 39.96
material: 39.96000 39.96
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
116 SB19C1 Ramificatie dubla PP la 45 , 110 buc 1.00 8.80425 8.80
material: 0.50425 0.50
manopera: 8.30000 8.30
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
117 6712863 Ramificatie dubla PP la 45 , 110 buc 1.00 39.96000 39.96
material: 39.96000 39.96
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
118 SB19C1[1] Ramificatie simpla PVC-KG la 45 , 110 buc 3.00 8.30000 24.90
material: 0.00000 0.00
manopera: 8.30000 24.90
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
119 6712861 Ramificatie simpla PVC-KG la 45 , 110 buc 3.00 10.31000 30.93
material: 10.31000 30.93
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
120 SB19C1 Ramificatie reduse PP la 45 , 110 - 50 buc 1.00 8.30000 8.30
material: 0.00000 0.00
manopera: 8.30000 8.30
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
121 6712849 Ramificatie reduse PP la 45 , 110 - 50 buc 1.00 6.69000 6.69
material: 6.69000 6.69
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
0.00 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
greutate materiale tone
122 SB22B1 Reductii PP la 45 gr 50 32 buc 1.00 1.30000 1.30
material: 0.00000 0.00
manopera: 1.30000 1.30
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
123 20029479 Reductii PP 50 40 buc 1.00 1.01000 1.01
material: 1.01000 1.01
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
124 SB19B1 Ramificatie simpla PP la 45 , 50 buc 1.00 6.90000 6.90
material: 0.00000 0.00
manopera: 6.90000 6.90
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 46
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
125 6712813 Ramificatie simpla PP la 45 , 50 buc 1.00 3.00000 3.00
material: 3.00000 3.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
126 SB22E1[1] Reductii PP 110 50 buc 2.00 1.90000 3.80
material: 0.00000 0.00
manopera: 1.90000 3.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
127 6713972 Reductii PP 110 50 buc 2.00 2.45000 4.90
material: 2.45000 4.90
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
128 SB22B1 Reductii PP 50 40 buc 2.00 1.30000 2.60
material: 0.00000 0.00
manopera: 1.30000 2.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
129 20029479 Reductii PP 50 40 buc 2.00 1.01000 2.02
material: 1.01000 2.02
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
130 SB22B1 Reductii PP 50 32 buc 2.00 1.30000 2.60
material: 0.00000 0.00
manopera: 1.30000 2.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
131 20029481 Reductii PP 50 32 buc 2.00 0.98000 1.96
material: 0.98000 1.96
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
132 SB21C1 buc 1.00 6.09990 6.10 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Piesa de curatire cu capac PP 110
material: 0.00000 0.00
manopera: 6.09990 6.10
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
133 6715504 Piesa de curatire cu capac PP 110 buc 1.00 11.36000 11.36
material: 11.36000 11.36
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
134 SB21C1[1] Piesa de curatire cu capac PP 50 buc 1.00 17.45990 17.46
material: 11.36000 11.36
manopera: 6.09990 6.10
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 47
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
135 20014427 Piesa de curatire cu capac PP 50 buc 1.00 31.00000 31.00
material: 31.00000 31.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
136 SB49A1[2] Piesa de capat ventilare canalizare menajera PP 110 buc 1.00 5.60000 5.60
material: 0.00000 0.00
manopera: 5.60000 5.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
137 3271203 Piesa de capat ventilare canalizare menajera PP 110 buc 1.00 197.00000 197.00
material: 197.00000 197.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
138 SB49A1[2] Piesa de capat ventilare canalizare menajera PP 50 buc 1.00 5.60000 5.60
material: 0.00000 0.00
manopera: 5.60000 5.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
139 4203905 Piesa de capat ventilare canalizare menajera PP 50 buc 1.00 13.26000 13.26
material: 13.26000 13.26
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
140 SF01A1 asim Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei m 18.00 1.70000 30.60
interioare de apa la conducte din cupru sanitar inclusive material: 0.00000 0.00
armaturile manopera: 1.70000 30.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
141 SF04A1 asim Spalarea si darea in functiune a instalatiei de apa m 18.00 0.70000 12.60
material: 0.00000 0.00
manopera: 0.70000 12.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
142 TSA03E1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub mc 15.00 19.20000 288.00
1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la 0.00000 0.00 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
material:
fundatii,canale,etc...in teren de coeziune mijlocie sau manopera: 19.20000 288.00
foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren mijlociu utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
143 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare mc 3.00 18.40000 55.20
cu: nisip material: 12.30000 36.90
manopera: 6.10000 18.30
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 4.15
144 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform mc 12.00 3.10000 37.20
10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu material: 0.00000 0.00
manopera: 3.10000 37.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 48
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
145 TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate mc 12.00 9.00000 108.00
in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea material: 0.30000 3.60
fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime manopera: 8.70000 104.40
pamant necoeziv utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 1.20
146 TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu 100 0.09 83.80000 7.54
denivelari de 10-20 cm,in:...teren mijlociu mp material: 0.00000 0.00
manopera: 83.80000 7.54
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 5,358.35 2,081.56 0.00 0.00 7,439.91
Recapitulatia: RECAP 2015 5 CU 5
CAS 15.800 % 0.00 328.89 0.00 0.00 328.89
Fond de risc 0.400 % 0.00 8.33 0.00 0.00 8.33
Concedii si indemnizatii 0.850 % 0.00 17.69 0.00 0.00 17.69
Somaj 0.500 % 0.00 10.41 0.00 0.00 10.41
Fond de garantare 0.250 % 0.00 5.20 0.00 0.00 5.20
Sanatate 5.200 % 0.00 108.24 0.00 0.00 108.24
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 5,358.35 2,560.32 0.00 0.00 7,918.67
Cheltuieli indirecte 5.000 % 267.92 128.02 0.00 0.00 395.93
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 5,626.27 2,688.33 0.00 0.00 8,314.60
Profit 5.000 % 281.31 134.42 0.00 0.00 415.73
Total Inclusiv Beneficiu: 5,907.58 2,822.75 0.00 0.00 8,730.33
TOTAL GENERAL: 8,730.33

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 49

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
OBIECTUL: Vestiar, birou dependinte
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 IB06D1# Raditor din otel tip 11/ 600 x 400 dotat cu aerisitor si dop buc 1.00 17.95000 17.95
si suporti material: 7.20000 7.20
manopera: 10.00000 10.00
utilaj: 0.75000 0.75
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
2 5709072 Raditor din otel tip 11/ 600 x 400 dotat cu aerisitor si dop buc 1.00 85.50000 85.50
si suporti material: 85.50000 85.50
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
3 IB06D1# Raditor din otel tip 22/ 600 x 600 dotat cu aerisitor si dop buc 2.00 17.95000 35.90
si suporti material: 7.20000 14.40
manopera: 10.00000 20.00
utilaj: 0.75000 1.50
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
4 5709074 Raditor din otel tip 22/ 600 x 600 dotat cu aerisitor si dop buc 2.00 138.00000 276.00
si suporti material: 138.00000 276.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.03
5 IB06D1# Raditor din otel tip 22/ 1000 x 600 dotat cu aerisitor si dop buc 3.00 17.95000 53.85
7.20000 21.60
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
material:
manopera: 10.00000 30.00
utilaj: 0.75000 2.25
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
6 5709078 Raditor din otel tip 22/ 1000 x 600 dotat cu aerisitor si dop buc 3.00 194.00000 582.00
material: 194.00000 582.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.05
7 IB06D1# Raditor din otel tip 22/ 1200 x 600 dotat cu aerisitor si dop buc 4.00 17.95000 71.80
material: 7.20000 28.80
manopera: 10.00000 40.00
utilaj: 0.75000 3.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 50
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
8 5709080 Raditor din otel tip 22/ 1200 x 600 dotat cu aerisitor si dop buc 4.00 248.00000 992.00
material: 248.00000 992.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.06
9 ID01A1# Robinet de radiator de tur cu cap termostatat buc 8.00 1.80000 14.40
material: 0.00000 0.00
manopera: 1.80000 14.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
10 3270257 Robinet de radiator de tur cu cap termostatat buc 8.00 45.12000 360.96
material: 45.12000 360.96
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
11 ID01A1# Robinet de radiator de retur buc 8.00 1.80000 14.40
material: 0.00000 0.00
manopera: 1.80000 14.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
12 4204440 Robinet de radiator de retur buc 8.00 14.49000 115.92
material: 14.49000 115.92
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
13 SA01E1 asim Teava din cupru sanitar izolata termic pentru instalatii m 15.00 10.90000 163.50
sanitare avand diametru de 15x1mm material: 0.00000 0.00
manopera: 10.90000 163.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
14 3334983 Teava cupru 15x1 mm m 15.00 11.51000 172.65
material: 11.51000 172.65
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
0.00000 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
transport: 0.00
greutate materiale tone 0.02
15 SA01D1 asim Teava din cupru sanitar izolata termic pentru instalatii m 42.00 8.40000 352.80
sanitare avand diametru de 18x1mm material: 0.00000 0.00
manopera: 8.40000 352.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
16 3334431 Teava cupru 18x1 mm m 42.00 13.78000 578.76
material: 13.78000 578.76
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
17 SA01C1 asim Teava din cupru sanitar izolata termic pentru instalatii m 39.00 7.10000 276.90
sanitare avand diametru de 22x1mm material: 0.00000 0.00
manopera: 7.10000 276.90
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 51
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
18 3334493 Teava cupru 22x1 mm m 39.00 16.97000 661.83
material: 16.97000 661.83
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
19 SA01B1 asim Teava din cupru sanitar izolata termic pentru instalatii m 3.00 5.90000 17.70
sanitare avand diametru de 28x1mm material: 0.00000 0.00
manopera: 5.90000 17.70
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
20 7500099 Teava cupru 28x1 mm m 3.00 22.86000 68.58
material: 22.86000 68.58
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
21 IC34B1# Piese de legatura (fitinguri) cu...2 suduri din cupru buc 192.00 4.72000 906.24
montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul material: 0.72000 138.24
exterior intre 15 - 35 mm manopera: 4.00000 768.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
22 2001 Mufa cupru 15x1 mm buc 10.00 0.51000 5.10
material: 0.51000 5.10
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
23 2002 Mufa din cupru 18x1 mm buc 20.00 0.58000 11.60
material: 0.58000 11.60
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
24 2003 Mufa din cupru 22x1 buc 20.00 0.98000 19.60
material: 0.98000 19.60
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
0.00000 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
transport: 0.00
greutate materiale tone 0.00
25 3331112 Mufa cupru mm DN 28 cod 46270009 buc 2.00 2.85000 5.70
material: 2.85000 5.70
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
26 2017 Teu cupru 15x1 mm buc 4.00 1.30000 5.20
material: 1.30000 5.20
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 52
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
27 2018 Teu din cupru 18x1 mm buc 6.00 2.56000 15.36
material: 2.56000 15.36
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
28 2019 Teu din cupru 22x1 mm buc 10.00 4.00000 40.00
material: 4.00000 40.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
29 3330761 Teu egal cupru DN 28x1mm buc 2.00 8.70000 17.40
material: 8.70000 17.40
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
30 3330912 Reductie cupru DN 28x22 buc 4.00 3.88000 15.52
material: 3.88000 15.52
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
31 3330909 Reductie cupru mt DN 28x18 buc 2.00 8.46000 16.92
material: 8.46000 16.92
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
32 3330906 Reductie cupru DN 28x15 buc 2.00 8.20000 16.40
material: 8.20000 16.40
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
33 3330900 Reductie cupru DN 22x18 buc 8.00 2.34000 18.72
material: 2.34000 18.72
0.00000 0.00
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
manopera:
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
34 2007 Reductie cupru 22x15 buc 8.00 3.85000 30.80
material: 3.85000 30.80
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
35 2006 Reductie din cupru cu diam. 18x15 buc 4.00 1.57000 6.28
material: 1.57000 6.28
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
Pag 53
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
36 2013 Cot cupru 15x1 mm buc 40.00 0.84000 33.60
material: 0.84000 33.60
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
37 2014 Cot din cupru 18x1mm buc 20.00 1.05000 21.00
material: 1.05000 21.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
38 2015 Cot din cupru 22x1mm buc 20.00 1.72000 34.40
material: 1.72000 34.40
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
39 3270911 Cot din cupru 28x1 mm buc 10.00 5.74000 57.40
material: 5.74000 57.40
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
40 SA43A1 asim Bratara pentru fixarea conductelor din cupru sanitar buc 15.00 4.71000 70.65
pentru instalatii sanitare avand diametru de 15mm material: 2.21000 33.15
manopera: 2.50000 37.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
41 SA43B1 asim Bratara pentru fixarea conductelor din cupru sanitar buc 42.00 4.96220 208.41
pentru instalatii sanitare avand diametru de 18mm material: 2.46220 103.41
manopera: 2.50000 105.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.13
42 SA43C1 asim Bratara pentru fixarea conductelor din cupru sanitar buc 39.00 5.05220 197.04
pentru instalatii sanitare avand diametru de 22mm material: 2.55220 99.54
2.50000 97.50
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
manopera:
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.12
43 SA43D1 asim Bratara pentru fixarea conductelor din cupru sanitar buc 3.00 5.14220 15.43
pentru instalatii sanitare avand diametru de 28mm material: 2.64220 7.93
manopera: 2.50000 7.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
44 ATA02B[1] Suporti metalici din cornier 50x50x50mm si otel rotund la kg 50.00 12.57970 628.99
minat material: 6.38000 319.00
manopera: 6.19970 309.99
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.06
Pag 54
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
45 IC54A1[1] Racord olandez pt. teava cupru D=15mm - 28 mm buc 18.00 1.50000 27.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 1.50000 27.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
46 2041 Racord olandez D15 mm pt teava cupru buc 4.00 10.64000 42.56
material: 10.64000 42.56
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
47 2062 Racord olandez D18 mm pt teava cupru buc 8.00 23.84000 190.72
material: 23.84000 190.72
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
48 2063 Racord olandez D22 mm pt teava cupru buc 4.00 24.34000 97.36
material: 24.34000 97.36
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
49 2042 Racord olandez D28 mm pt. teava cupru buc 2.00 42.66000 85.32
material: 42.66000 85.32
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
50 SD14B1[8] Robinet cu sfera si parghie de manevra D 1/2" buc 4.00 3.00000 12.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 3.00000 12.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
51 3271350 Robinet cu sfera si parghie de manevra D 1/2" buc 4.00 14.73000 58.92
material: 14.73000 58.92
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
0.00 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
greutate materiale tone
52 SD13B1[3] Robinet sfera cu parghie de manevra D=3/4" buc 4.00 2.50000 10.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 2.50000 10.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
53 4204195 Robinet sfera cu parghie de manevra D=3/4" buc 4.00 24.36000 97.44
material: 24.36000 97.44
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
54 SD13C1[3] Robinet cu sfera cu parghie de manevra D 1" buc 2.00 2.90000 5.80
material: 0.00000 0.00
manopera: 2.90000 5.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 55
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
55 2986700 Robinet cu sfera cu parghie de manevra D 1" buc 2.00 37.91000 75.82
material: 37.91000 75.82
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
56 SD13A1[8] Robinet de golire cu dop si port furtun, cu sfera si parghie buc 2.00 1.80000 3.60
de manevra pentru instalatii sanitare avand diametru de material: 0.00000 0.00
1/2 manopera: 1.80000 3.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
57 7500207 Robinet de golire 1/2" buc 2.00 18.52000 37.04
material: 18.52000 37.04
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
58 SA45A1 Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie buc 8.00 4.97040 39.76
la trecerea prin ziduri si plansee 1/2 material: 1.57040 12.56
manopera: 3.40000 27.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
59 SA45B1 Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie m 8.00 5.39540 43.16
la trecerea prin ziduri si plansee 3/4 material: 1.99540 15.96
manopera: 3.40000 27.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
60 SA45C1 Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie m 4.00 5.69540 22.78
la trecerea prin ziduri si plansee 1 material: 2.29540 9.18
manopera: 3.40000 13.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
61 YB01 Centrala termica murala cu putere termica utila minim lei 1.00 1,440.74361 1,440.74
24kW, producator si de acm functionand pe combustibili material: 0.00000 0.00
gazos, presiune maxima de functionare 3bar, complet manopera: 1,440.74361 1,440.74
echipata (pompa de circulatie, vas de expansiune, utilaj: 0.00000 0.00
supapa de siguranta, automatizare), inclusiv tubulatura de 0.00000 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
transport: 0.00
evacuare gaze arse, aspirare aer proaspat, functionand
in regim de tiraj fortat;
62 YC01 Centrala termica murala cu putere termica utila minim lei 8,520.00 0.10000 852.00
24kW, producator si de acm functionand pe combustibili material: 0.10000 852.00
gazos, presiune maxima de functionare 3bar, complet manopera: 0.00000 0.00
echipata (pompa de circulatie, vas de expansiune, utilaj: 0.00000 0.00
supapa de siguranta, automatizare), inclusiv tubulatura de transport: 0.00000 0.00
evacuare gaze arse, aspirare aer proaspat, functionand
in regim de tiraj fortat;
greutate materiale tone 0.01
63 YB01 Split de climatizare complet echipat, unitate interioara lei 1.00 274.98064 274.98
interioara, unitate exterioara, montaj pe perete la inaltime, material: 0.00000 0.00
telecomanda, avand puterea de racire 24.000BTu manopera: 274.98064 274.98
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 56
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
64 YC01 Split de climatizare complet echipat, unitate interioara lei 2,850.00 0.10000 285.00
interioara, unitate exterioara, montaj pe perete la inaltime, material: 0.10000 285.00
telecomanda, avand puterea de racire 24.000BTu manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
65 YB01 Neutralizator pentru condensul centralei termice lei 1.00 50.34857 50.35
material: 0.00000 0.00
manopera: 50.34857 50.35
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
66 YC01 Neutralizator pentru condensul centralei termice lei 250.00 0.10000 25.00
material: 0.10000 25.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
67 YB01 Automatizare instalatie de incalzire lei 1.00 327.65298 327.65
material: 0.00000 0.00
manopera: 327.65298 327.65
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
68 YC01 Automatizare instalatie de incalzire lei 950.00 0.10000 95.00
material: 0.10000 95.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
69 YB01 Sonda de ambianta programabila lei 1.00 65.06584 65.07
material: 0.00000 0.00
manopera: 65.06584 65.07
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
70 YC01 Sonda de ambianta programabila lei 355.00 0.10000 35.50
material: 0.10000 35.50
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
71 YB01 lei 1.00 56.54531 56.55 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Senzor de temperatura exterioara
material: 0.00000 0.00
manopera: 56.54531 56.55
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
72 YC01 Senzor de temperatura exterioara lei 120.00 0.10000 12.00
material: 0.10000 12.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
73 IA24E1[2] Supapa de siguranta 1/2 3 bari buc 1.00 1.65000 1.65
material: 0.00000 0.00
manopera: 1.65000 1.65
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 57
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
74 3335882 Supapa de siguranta 1/2 3 bari buc 1.00 78.75000 78.75
material: 78.75000 78.75
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
75 YB01 Manopera montare Filtru Y DN 3/4 buc 1.00 7.50000 7.50
material: 0.00000 0.00
manopera: 7.50000 7.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
76 YC01 Procurare Filtru Y DN 3/4 buc 46.00 0.10000 4.60
material: 0.10000 4.60
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
77 YB01 Filtru magnetic anticalcar, racord de 1" lei 1.00 37.14286 37.14
material: 0.00000 0.00
manopera: 37.14286 37.14
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
78 YC01 Filtru magnetic anticalcar, racord de 1" lei 310.00 0.10000 31.00
material: 0.10000 31.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
79 YB01 Filtru de nisip, racord de 1" lei 1.00 59.42857 59.43
material: 0.00000 0.00
manopera: 59.42857 59.43
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
80 YC01 Filtru de nisip, racord de 1" lei 3,820.00 0.10000 382.00
material: 0.10000 382.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
81 IZD28C# to 0.01 10.93225 0.11 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Vopsirea conductelor cu vopsea pe baza de ulei, in doua
straturi-vopsea crem material: 4.77225 0.05
manopera: 6.00000 0.06
utilaj: 0.16000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
82 IZD05B# Izolarea conductelor cu cochilii din vata de sticla cu grosi mp 6.00 15.01018 90.06
mea peretelui izolatiei de 40 mm, caserata cu folie de alu material: 6.44018 38.64
miniu (pentru protectie) manopera: 8.50000 51.00
utilaj: 0.07000 0.42
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.03
82.L 2604343 Cochilie polistiren 60x 40 mm nii3726 mp 6.18 42.00000 259.56
83 SF01A1 asim Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei m 99.00 1.70000 168.30
interioare de apa la conducte din cupru sanitar inclusive material: 0.00000 0.00
armaturile manopera: 1.70000 168.30
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 58
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
84 SF04A1 asim Spalarea si darea in functiune a instalatiei de apa m 99.00 0.70000 69.30
material: 0.00000 0.00
manopera: 0.70000 69.30
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
85 SF04A# Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare m 99.00 0.80000 79.20
a instalatiei de incalzire material: 0.00000 0.00
manopera: 0.80000 79.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
86 YB01 Alte lucrari necesare realizarii instalatiilor de incalzire lei 1.00 516.57143 516.57
(accesorii, fitinguri, coturi, teuri, reductii, mufe, racorduri, material: 0.00000 0.00
material marunt, etc.) manopera: 516.57143 516.57
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
87 YC01 Alte lucrari necesare realizarii instalatiilor de incalzire lei 850.00 0.10000 85.00
(accesorii, fitinguri, coturi, teuri, reductii, mufe, racorduri, material: 0.10000 85.00
material marunt, etc.) manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 7,945.45 5,597.07 7.92 0.00 13,550.45
Recapitulatia: RECAP 2015 5 CU 5
CAS 15.800 % 0.00 884.34 0.00 0.00 884.34
Fond de risc 0.400 % 0.00 22.39 0.00 0.00 22.39
Concedii si indemnizatii 0.850 % 0.00 47.58 0.00 0.00 47.58
Somaj 0.500 % 0.00 27.99 0.00 0.00 27.99
Fond de garantare 0.250 % 0.00 13.99 0.00 0.00 13.99
Sanatate 5.200 % 0.00 291.05 0.00 0.00 291.05
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 7,945.45 6,884.40 7.92 0.00 14,837.78
Cheltuieli indirecte 5.000 % 397.27 344.22 0.40 0.00 741.89
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 8,342.72 7,228.62 8.32 0.00 15,579.66
Profit 5.000 % 417.14 361.43 0.42 0.00 778.98
Total Inclusiv Beneficiu: 8,759.86 7,590.05 8.73 0.00 16,358.65
TOTAL GENERAL: 16,358.65

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 59

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
OBIECTUL: Asigurarea utilitatilor
STADIUL FIZIC: Bransament apa
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 SA02D1 asim Teava PEHD 63PN10bar m 20.00 7.10000 142.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 7.10000 142.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
1 10010 Teava PEHD Dn63, PN10 m 20.00 10.08000 201.60
material: 10.08000 201.60
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.04
2 TSA03E1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub mc 25.00 19.20000 480.00
1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la material: 0.00000 0.00
fundatii,canale,etc...in teren de coeziune mijlocie sau manopera: 19.20000 480.00
foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren mijlociu utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
3 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare mc 8.00 18.40000 147.20
cu: nisip material: 12.30000 98.40
manopera: 6.10000 48.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 11.07
4 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform mc 17.00 3.10000 52.70
10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu material: 0.00000 0.00
manopera: 3.10000 52.70
0.00000 0.00
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
utilaj:
transport: 0.00000 0.00
5 TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate mc 17.00 9.00000 153.00
in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea material: 0.30000 5.10
fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime manopera: 8.70000 147.90
pamant necoeziv utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 1.70
6 TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu 100 0.18 83.80000 15.08
denivelari de 10-20 cm,in:...teren mijlociu mp material: 0.00000 0.00
manopera: 83.80000 15.08
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
7 DG06XA Spargere carosabil mp 15.00 35.63000 534.45
material: 0.00000 0.00
manopera: 21.15000 317.25
utilaj: 14.48000 217.20
transport: 0.00000 0.00
Pag 60
STADIUL FIZIC: Bransament apa
0 1 2 3 4 5=3x4
8 DB10B# Refacere carosabil la starea initiala mp 15.00 45.01180 675.18
material: 0.63998 9.60
manopera: 44.15182 662.28
utilaj: 0.22000 3.30
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 3.37
8.L 20010552 Mixtura asfaltica BA16 tona 3.23 250.00000 807.69
9 ACD09G1 [1] Camin de vane din beton 1x1x1.3m (camin apometru buc 1.00 55.00000 55.00
CA) material: 0.00000 0.00
manopera: 55.00000 55.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
9 1002 Camin de vane din beton 1x1x1.3m (camin apometru buc 1.00 715.00000 715.00
CA) material: 715.00000 715.00
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
10 ACD01D1 Capac si rama din fonta STAS 2308 montate pe camin buc 1.00 289.60510 289.61
de apa carosabil material: 281.40520 281.41
manopera: 8.19990 8.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.83
11 SF04A1 Spalarea si darea in functiune a instalatiei de apa m 18.00 0.70000 12.60
material: 0.00000 0.00
manopera: 0.70000 12.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
12 SF01A1 Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei m 18.00 1.70000 30.60
exterioare de apa inclusiv armaturile material: 0.00000 0.00
manopera: 1.70000 30.60
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
13 SD13D1 Robinet cu sfera si parghie de manevra pentru instalatii buc 2.00 4.10000 8.20
sanitare avand diametru de DN 50 material: 0.00000 0.00
manopera: 4.10000 8.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
13 4202606 buc 2.00 83.14000 166.28 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Robinet cu sfera si parghie de manevra pentru instalatii
sanitare avand diametru de DN 50 material: 83.14000 166.28
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
14 ACE12C1 [1] Montare contor apa rece montat in caminul apometru buc 1.00 11.49980 11.50
Dn25 material: 0.00000 0.00
manopera: 11.49980 11.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
15 SD13D1 Clapeta de retinere pentru instalatii sanitare avand buc 1.00 4.10000 4.10
diametru de DN 50 material: 0.00000 0.00
manopera: 4.10000 4.10
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 61
STADIUL FIZIC: Bransament apa
0 1 2 3 4 5=3x4
15 20025550 Clapeta de retinere pentru instalatii sanitare avand buc 1.00 82.53000 82.53
diametru de DN 50 material: 82.53000 82.53
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
16 SD13A1 Robinet de golire sfera 1/2" cu dop si portfurtun buc 1.00 1.80000 1.80
material: 0.00000 0.00
manopera: 1.80000 1.80
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
16 4202232 Robinet de golire sfera 1/2" cu dop si portfurtun buc 1.00 21.84000 21.84
material: 21.84000 21.84
manopera: 0.00000 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 2,389.45 1,998.01 220.50 0.00 4,607.96
Recapitulatia: RECAP 2015 5 CU 5
CAS 15.800 % 0.00 315.69 0.00 0.00 315.69
Fond de risc 0.400 % 0.00 7.99 0.00 0.00 7.99
Concedii si indemnizatii 0.850 % 0.00 16.98 0.00 0.00 16.98
Somaj 0.500 % 0.00 9.99 0.00 0.00 9.99
Fond de garantare 0.250 % 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00
Sanatate 5.200 % 0.00 103.90 0.00 0.00 103.90
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 2,389.45 2,457.55 220.50 0.00 5,067.50
Cheltuieli indirecte 5.000 % 119.47 122.88 11.03 0.00 253.38
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 2,508.92 2,580.43 231.53 0.00 5,320.88
Profit 5.000 % 125.45 129.02 11.58 0.00 266.04
Total Inclusiv Beneficiu: 2,634.37 2,709.45 243.10 0.00 5,586.92
TOTAL GENERAL: 5,586.92

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 62

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
OBIECTUL: Protectia mediului
STADIUL FIZIC: Canalizare menajera in incinta
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA03E1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub mc 50.00 19.20000 960.00
1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la material: 0.00000 0.00
fundatii,canale,etc...in teren de coeziune mijlocie sau manopera: 19.20000 960.00
foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren mijlociu utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
2 ACD09G1 Camin canalizare din beton (1x1.20)m, canalizare buc 2.00 933.27312 1,866.55
menajera material: 519.90322 1,039.81
manopera: 395.70190 791.40
utilaj: 17.66800 35.34
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 10.58
3 ACD01I1 Capac carosabil si rama beton pentru camin buc 2.00 559.91488 1,119.83
material: 537.91488 1,075.83
manopera: 22.00000 44.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 1.31
4 AcD27B1+ Teava PVC KG 200mm m 31.00 2.00000 62.00
material: 0.00000 0.00
manopera: 2.00000 62.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.03
4.L 20013947 Teava PVC KG 200mm m 31.62 26.00000 822.12
5 DG06XA Spargere carosabil mp 15.00 35.63000 534.45
0.00000 0.00
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
material:
manopera: 21.15000 317.25
utilaj: 14.48000 217.20
transport: 0.00000 0.00
6 DB10B# Refacere carosabil la starea initiala mp 15.00 45.01180 675.18
material: 0.63998 9.60
manopera: 44.15182 662.28
utilaj: 0.22000 3.30
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 3.37
6.L 20010552 Mixtura asfaltica BA16 tona 3.23 250.00000 807.69
7 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare mc 15.00 18.40000 276.00
cu: nisip material: 12.30000 184.50
manopera: 6.10000 91.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 20.76
Pag 63
STADIUL FIZIC: Canalizare menajera in incinta
0 1 2 3 4 5=3x4
8 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform mc 35.00 3.10000 108.50
10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu material: 0.00000 0.00
manopera: 3.10000 108.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
9 TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate mc 35.00 9.00000 315.00
in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea material: 0.30000 10.50
fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime manopera: 8.70000 304.50
pamant necoeziv utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 3.50
10 TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu 100 0.32 83.80000 26.82
denivelari de 10-20 cm,in:...teren mijlociu mp material: 0.00000 0.00
manopera: 83.80000 26.82
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
11 SF01A1 Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter....de m 31.00 1.70000 52.70
apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi material: 0.00000 0.00
manopera: 1.70000 52.70
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
12 SF04A1 Spalarea si darea in functiune a...cond. de apa,executate m 31.00 0.70000 21.70
cu tevi din pvc. material: 0.00000 0.00
manopera: 0.70000 21.70
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 3,950.05 3,442.65 255.84 0.00 7,648.53
Recapitulatia: RECAP 2015 5 CU 5
CAS 15.800 % 0.00 543.94 0.00 0.00 543.94
Fond de risc 0.400 % 0.00 13.77 0.00 0.00 13.77
Concedii si indemnizatii 0.850 % 0.00 29.26 0.00 0.00 29.26
Somaj 0.500 % 0.00 17.21 0.00 0.00 17.21
Fond de garantare 0.250 % 0.00 8.61 0.00 0.00 8.61
Sanatate 5.200 % 0.00 179.02 0.00 0.00 179.02
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 3,950.05 4,234.46 255.84 0.00 8,440.34
Cheltuieli indirecte 5.000 % 197.50 211.72 12.79 0.00 422.02
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 4,147.55 4,446.18 268.63 0.00 8,862.36
Profit 207.38 222.31 13.43 0.00 443.12
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
5.000 %
Total Inclusiv Beneficiu: 4,354.93 4,668.49 282.06 0.00 9,305.48
TOTAL GENERAL: 9,305.48

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 64

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
OBIECTUL: Protectia mediului
STADIUL FIZIC: Deviz instalatii electrice iluminat exterior
perimetral
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCU07B1 Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si buc 1.00 3.09990 3.10
adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare material: 0.00000 0.00
trecerii conductelor n...zidarie de 1 caramida si sectiunea manopera: 3.09990 3.10
strapungerii de 50-400 cmp utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
2 RPCU18A1 Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti,... buc 1.00 1.42230 1.42
dupa montarea conductelor material: 0.02240 0.02
manopera: 1.39990 1.40
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
3 EI05XA Etansarea cablurilor la trecerea prin pereti si plansee in buc 1.00 3.83200 3.83
teava material: 1.33200 1.33
manopera: 2.50000 2.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
3.L 20016117 TUB I.P. PVC D=25 MM M 0.35 0.80000 0.28
4 W2E13A01 Punct aprindere manuala...iluminatului public montat pe buc 1.00 961.59815 961.60
stalp material: 941.25815 941.26
manopera: 20.34000 20.34
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.17
5 TSA16A2 Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee mc 124.20 10.60000 1,316.52
de pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta 0.00000 0.00 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
material:
tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri manopera: 10.60000 1,316.52
latime < 1m adancime < 1.5,teren usor cu obstacol utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
6 W2H04A1 Strat nisip asezat in sant pentru...protejarea cablurilor la mc 27.60 61.75086 1,704.32
lucr in prof netipizat material: 57.19086 1,578.47
manopera: 4.56000 125.86
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 39.12
7 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform mc 96.60 3.10000 299.46
10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu material: 0.00000 0.00
manopera: 3.10000 299.46
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 65
STADIUL FIZIC: Deviz instalatii electrice iluminat exterior perimetral
0 1 2 3 4 5=3x4
8 TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru cablurile ingropate mc 96.60 12.70000 1,226.82
ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu material: 0.30000 28.98
pamant provenit din :...teren tare manopera: 12.40000 1,197.84
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 9.66
9 TRB01B1B# Transportul mater.din grupa tona 44.16 8.10000 357.70
1-3(incarcare,aruncare,descar., aruncare)cu roaba pe material: 0.00000 0.00
pneuri pe dist.20m manopera: 8.10000 357.70
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
10 TRB01B14 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare tona 27.60 10.03990 277.10
desc aruncare grupa...1-3 distanta 40m material: 0.00000 0.00
manopera: 10.03990 277.10
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
11 TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu tona 34.60 2.40010 83.04
autobasculanta dist.= 1 km material: 0.00000 0.00
manopera: 0.00010 0.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 2.40000 83.04
12 W2H02A# Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si m 124.50 7.75744 965.80
bnnda din PVC...pt. cable - profil M; material: 6.35744 791.50
manopera: 1.40000 174.30
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 13.50
13 EC04A% Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare m 322.00 0.81200 261.46
(fara dispozitive de fixare) cablul avand conducte cu material: 0.01200 3.86
sectiunea de...pana la 16 mmp, montat pe fundul manopera: 0.80000 257.60
canalelor utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.15
13.L 4802602 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778 m 328.44 4.00000 1,313.76
14 EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, m 12.00 1.02500 12.30
pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul material: 0.02500 0.30
avnd conducte cu sectiunea...pna la 16 mmp manopera: 1.00000 12.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
0.00 Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
greutate materiale tone
14.L 4801907 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778 m 12.24 3.19000 39.05
15 EA01B1 Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, m 10.00 5.66218 56.62
montat ngropat sau aparent, avnd diametrul exterior de material: 1.46218 14.62
25 mm, montat ngropat manopera: 4.20000 42.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
16 TSA17B1 Sapatura manuala de pamant,in gropi de fundatii mc 7.00 40.60000 284.20
poligonale sau circulare monobloc,de pana la 4 m material: 0.00000 0.00
adancime,pentru linii electrice aeriene de inalta manopera: 40.60000 284.20
tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri utilaj: 0.00000 0.00
latime < 1 m adancime < 2.5 m,teren tare transport: 0.00000 0.00
17 TRB01B1B# Transportul mater.din grupa tona 11.20 8.10000 90.72
1-3(incarcare,aruncare,descar., aruncare)cu roaba pe material: 0.00000 0.00
pneuri pe dist.20m manopera: 8.10000 90.72
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
Pag 66
STADIUL FIZIC: Deviz instalatii electrice iluminat exterior perimetral
0 1 2 3 4 5=3x4
18 TRB01B14 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare tona 7.00 10.03990 70.28
desc aruncare grupa...1-3 distanta 40m material: 0.00000 0.00
manopera: 10.03990 70.28
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
19 CB01A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii mp 35.00 15.35654 537.48
de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile material: 3.65654 127.98
cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din manopera: 11.70000 409.50
scnduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv utilaj: 0.00000 0.00
sprijinirile transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.10
20 CA01C1 Turnarea betonului simplu ciclopian, n fundatii, socluri si mc 5.60 37.06500 207.56
ziduri de sprijin, executat cu beton material: 6.30000 35.28
manopera: 30.00000 168.00
utilaj: 0.76500 4.28
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 13.62
20.L 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 3.78 180.00000 680.40
21 CP25A1 Turnarea betonului n mbinarile elementelor prefabricate mc 2.10 100.22500 210.47
din beton armat la monolitizarea stlpilor n fundatii pahar material: 0.60000 1.26
; manopera: 95.80000 201.18
utilaj: 3.82500 8.03
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 5.73
21.L 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 2.12 220.00000 465.70
22 EE13XC Stilpi,platforme si cirje pt.mont.corp.de ilum.stilp buc 7.00 298.73346 2,091.13
met.5,1-11m inal.montati pe fundatia existenta material: 129.13496 903.94
manopera: 61.00000 427.00
utilaj: 108.59850 760.19
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 5.20
22.L 6302326A Stilp metalic de iluminat,ornamental,cu h = 5,0 m buc 7.07 600.00000 4,242.00
23 EE13XF Stilpi,platforme si cirje pt.mont.corp.de ilum.cirja teava buc 7.00 89.47906 626.35
simpla sau multipla,mont.stilp max.10m in material: 0.28906 2.02
manopera: 31.00000 217.00
utilaj: 58.19000 407.33
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
23.L 6311695 buc 7.07 9.54000 67.45
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Cirja mica din teava otel lam.la cald D = 42x3mm;L =
1,10m
24 W2F12A# Legatura pentru corp iluminat public montat pe stlp de buc 7.00 53.30090 373.11
metal cu elemente de montare n interiorul stlpului...cu 2 material: 47.80090 334.61
sigurante LF 25A si borne de conexiune; manopera: 5.50000 38.50
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.02
25 W2F02A# Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur buc 7.00 28.40200 198.81
sau sodiu...montat pe stlpi cu platforma ridicatoare cu material: 0.04000 0.28
brat manopera: 7.80000 54.60
utilaj: 20.56200 143.93
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
25.L 2806386 Corp iluminat stradal tip Delfin 02 50W LED buc 7.00 200.00000 1,400.00
Pag 67
STADIUL FIZIC: Deviz instalatii electrice iluminat exterior perimetral
0 1 2 3 4 5=3x4
26 W2A17A# Vopsirea inscriptiilor avertizoare si numerotarea stlpilor mp 0.56 13.43797 7.53
din beton...la LEA 0,4KV material: 4.43797 2.49
manopera: 9.00000 5.04
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
27 W2G22F# Teava nefiletata fara mufa din otel zincat pentru protectia m 2.00 3.60000 7.20
cablului, teava avnd diametrul... de 2" montata pe stlp, material: 0.00000 0.00
cablu cu sectiunea de 16-50mmp; manopera: 3.60000 7.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
27.L 3305906 Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 40(1 1/2) OL 32 1 m 2.04 8.77000 17.89
s 7656
27.L 6311600 Bratara de fixare teava PVC-g ? 32mm pe stilp se 4 set 2.00 85.00000 170.00
28 W2D01A# Montare clema de derivatie ...pentru conductoare buc 2.00 4.41110 8.82
material: 0.31110 0.62
manopera: 4.10000 8.20
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
28.L 5206612 Clema de derivatie cdd 160 buc 2.00 10.37000 20.74
29 IZD01XD Vopsitorii anticoroz.exec.manual pe supraf,intinsestrat mp 0.32 2.57600 0.82
supl.cu mat.peliculogen,intr-un strat pe met material: 0.17600 0.06
manopera: 2.40000 0.77
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
29.L 6109195 Diluant 210, d.002-8, stas 3122-74 kg 0.01 6.03000 0.04
29.L 6104171 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat ii v.813-66 kg 0.06 8.05000 0.52
30 W2J02A1 Verificarari si incerc ret elc subt. cu cablu...nou buc 2.00 66.79750 133.60
material: 0.00000 0.00
manopera: 16.29990 32.60
utilaj: 50.49760 101.00
transport: 0.00000 0.00
31 W2H03A# Profil pentru cable de 1 KV n zona de traversare...profil m 10.00 23.24400 232.44
T1 material: 14.74400 147.44
manopera: 8.50000 85.00
0.00000 0.00
Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
utilaj:
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 4.31
31.L 6700597 Teava din p.v.c.rigid tip G 40x3 stas 6675/2 m 10.20 2.73000 27.85
32 ATA03XA Pregatirea tablourilor electrice,de automatizari pentru buc 1.00 6.15750 6.16
punere sub tensiune material: 0.15750 0.16
manopera: 6.00000 6.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.00
33 ATA04XA Mont.mijloacelor de automatiz.pe suporti buc 1.00 939.53800 939.54
met.exis-tenti,aparatul avind masa pina la 10 kg material: 859.53800 859.54
manopera: 80.00000 80.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
33.L 8000291 Mijloace de automatizare pina la 10 kg buc 1.00 8,595.30000 8,595.30
33.L 5819951 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.6 s 920 buc 4.00 0.02000 0.08
procent material manopera utilaj transport total
Pag 68
STADIUL FIZIC: Deviz instalatii electrice iluminat exterior perimetral
0 1 2 3 4 5=3x4
Cheltuieli directe: 22,817.06 6,273.50 1,424.77 83.04 30,598.37
Recapitulatia: RECAP 2015 5 CU 5
CAS 15.800 % 0.00 991.21 0.00 0.00 991.21
Fond de risc 0.400 % 0.00 25.09 0.00 0.00 25.09
Concedii si indemnizatii 0.850 % 0.00 53.32 0.00 0.00 53.32
Somaj 0.500 % 0.00 31.37 0.00 0.00 31.37
Fond de garantare 0.250 % 0.00 15.68 0.00 0.00 15.68
Sanatate 5.200 % 0.00 326.22 0.00 0.00 326.22
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 22,817.06 7,716.41 1,424.77 83.04 32,041.27
Cheltuieli indirecte 5.000 % 1,140.85 385.82 71.24 4.15 1,602.06
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 23,957.91 8,102.23 1,496.00 87.19 33,643.34
Profit 5.000 % 1,197.90 405.11 74.80 4.36 1,682.17
Total Inclusiv Beneficiu: 25,155.81 8,507.34 1,570.80 91.55 35,325.50
TOTAL GENERAL: 35,325.50

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 69

OBIECTIV: Construire depozit cerereale, vestiar , birou si


platforme betonate acces
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare de santier
Beneficiar: AGROARTA SRL
Proiectant: SC C&P Project Concrete SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 CL08A% Elem.met.gata conf.asamblate,mont.sant.in struct. tona 1.00 1,118.26400 1,118.26
constr.usoare(baracam.demont,gr.sociale,birouri ) material: 1,005.01000 1,005.01
manopera: 100.00000 100.00
utilaj: 13.25400 13.25
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 10.00
2 CL08A% [asim] Amplasare toaleta organizare de santier buc 1.00 300.29000 300.29
material: 200.29000 200.29
manopera: 100.00000 100.00
utilaj: 0.00000 0.00
transport: 0.00000 0.00
greutate materiale tone 0.01
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,205.30 200.00 13.25 0.00 1,418.55
Recapitulatia: RECAP 2015 5 CU 5
CAS 15.800 % 0.00 31.60 0.00 0.00 31.60
Fond de risc 0.400 % 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80
Concedii si indemnizatii 0.850 % 0.00 1.70 0.00 0.00 1.70
Somaj 0.500 % 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
Fond de garantare 0.250 % 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50
Sanatate 5.200 % 0.00 10.40 0.00 0.00 10.40
Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 1,205.30 246.00 13.25 0.00 1,464.55
Cheltuieli indirecte 5.000 % 60.27 12.30 0.66 0.00 73.23
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,265.57 258.30 13.92 0.00 1,537.78
Profit 5.000 % 63.28 12.92 0.70 0.00 76.89

Nr. proiect: 203/2016. Titlu proiect : "Construire depozit cerereale, vestiar , birou si platforme betonate acces"
Total Inclusiv Beneficiu: 1,328.84 271.22 14.61 0.00 1,614.67
TOTAL GENERAL: 1,614.67

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007