Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice - MDRAP

Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea i completarea


Reglementrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic
al elementelor de construcie ale cldirilor", indicativ C 107-
2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 2.055/2005

Text publicat n M.Of. al Romniei.

n vigoare de la 21 aprilie 2016

n aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 372/2005 privind performana
energetic a cldirilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

n conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) i (4) din Regulamentul privind tipurile
de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii de reglementare n
construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 203/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,

avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 5 februarie 2016 al Comitetului


tehnic de specialitate nr. 10 "Instalaii i echipamente aferente construciilor" i
Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 8 februarie 2016 al Comitetului tehnic de
coordonare general,

n temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii,
republicat, cu modificrile ulterioare, i ale art. 4 pct. II lit. e) i art. 12 alin. (7) din
Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile i completrile
ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice, emite


prezentul ordin.

Art. I. -

Partea a 3-a din Reglementarea tehnic "Normativ privind calculul termotehnic al


elementelor de construcie ale cldirilor", indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 2.055/2005, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.124 i 1.124 bis din 13 decembrie 2005,
cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. Anexa D - Zonarea climatic a Romniei pentru perioada de iarn se modific i
se nlocuiete cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Dup anexa K se introduce o nou anex, anexa L - Nivelul necesarului de


energie pentru cldiri al cror consum de energie este aproape egal cu zero, al crei
coninut este prevzut n anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. -

n tot cuprinsul Reglementrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al


elementelor de construcie ale cldirilor", indicativ C 107-2005, prevzut la art. I, se
vor utiliza, pentru zona climatic V, prin extrapolare, prevederile corespunztoare
zonei climatice IV.

Art. III. -

Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale i


administraiei publice,
Vasile Dncu

Bucureti, 28 martie 2016.

Nr. 386.
ANEXA Nr. 1 (Anexa D la partea a 3-a din reglementarea tehnic)

Zonarea climatic a Romniei pentru perioada de iarn


ANEXA Nr. 2 (Anexa L la partea a 3-a din reglementarea tehnic)

Nivelul necesarului de energie pentru cldiri al cror consum de energie este aproape egal cu zero

*) Conform zonrii climatice a Romniei pentru perioada de iarn prevzut n anexa D a prii a 3-a din reglementarea tehnic
"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcie ale cldirilor, indicativ C107 - 2005".