Sunteți pe pagina 1din 98

NORMATIV PRIVIND

PROIECTAREA SALILOR DE SPORT


{UNITATEA FUNCTIONALA DE BAZA)
a DIN PUNCT DE VEDERE AL CERINTELOR s:
IM
LEGII 10/1995

INDICATIV NP 065-02
NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA SALILOR DE
CUPRINS SPORT (UNITATEA FUNCTIONALA DE BAZA) DIN INDICATIV NP 065-02
PUNCT DE VEDERE AL CERINTELOR LEGll 10/1995

1. GENERALITATI ............................................................................... 7
1. GENERALITATI
1.1. Obiect .................................................................................. 7
1.2. Domeniu de aplicare i condi\ii de utilizare ......................... 8
1.3. Referinte .............................................................................. 9 OBIECT
1.4. Terminologie ..................................................................... 10
Prezentul normativ stabilete condi\iile minime de calitate
corespunzatoare exigen\elor utilizatorilor de sali pentru
2. CERINTE DE CALIT ATE, CONDITII TEHNICE, CRITERII SI sport, ("unitatea funconala de baza"), in conformitate cu
NIVELURI DE PERFORMANTA corespunzatoare salllor de sport prevederile Legii 10/1995 "Legea calita\ii in construc\ii".
(unitatea functionala de baza) ......................................................... 11
2.1. Rezisten\a i stabilitate ..................................................... 11 1.1.2. Cele ase cerin\e de calitate, obligatorii a fi men\inute pe
Anexa 2.1. Documente conexe ........................................ 42 intreaga durata de via\a a unei construc\ii, conform
2.2. Siguranta in exploatare ..................................................... 46 prevederilor Legii 10/1995 sunt urmatoarele:
Anexa 2.2. Documente conexe ........................................ 61 a. Rezisten\a i stabilitate;
2.3. Siguran\a la foe ....................................................... L..... 62 b. Siguran\a in exploatare;
Anexa 2.3. Documente conexe ........................................ 70 c. Siguran\a la foe;
2.4. lgiena, sanatatea oamenilor. refacerea i protec\ia d. lgiena. sanatatea oamenilor, refacerea i protec\ia
mediului ............................................................................ 72 mediului;
Anexa 2.4. Documente conexe ........................................ 75 e. lzolarea termica, izolarea hidrofuga i economia de
2.5. lzola\ia termica, hidrofuga, i economia de energie ......... 89 energie;
Anexa 2.5. Documente conexe ........................................ 93 f. Protec\ia impotriva zgomotului.
2.6. Protec\ia impotriva zgomotului...................................'....... 95
Anexa 2.6. Documente conexe ........................................ 97 1.1.3. Conform obiectului prezentului normativ, cele 6 cerin\e de
J>,M ,J

calitate se refera la exigen\ele utilizatorilor raportate la


ANEXE GENERALE
unitatea func\ionala de baza - sala de desfaurare a
A. Principii generale privind proiectarea salilor de activita\ii sportive. Avand in vedere insa ponderea ce o
sport ......................................................................... 99 reprezinta aceasta sala in ansamblul construc\iei, s-a
I. Date generale.................................................... 99 considerat necesar ca in cadrul cerin\ei "a"; "c" i "e" sa
II. Principii privind proiectarea zonelor i spa\iilor se faca referiri i la ansamblul cladirii ce adapostete sala
func\ionale ale salilor de sport ........................ 120 respectiva.
Ill. Principii privind proiectarea suprafe\elor de
desfaurare a activita\ilor sportive .................. 165
IV. Principii privind asigurarea instalatiilor
aferente salilor de sport ............................. 189

6 7