Sunteți pe pagina 1din 53

CUPRINS

1. GENERALITATI ........................................................................89
I . I. Obiect.................................................................................89
1.2. Domeniul de aplicare i conditii de utilizare .....................90
1.3. Referinte generale .............................................................91
1.4. Tenninologie .....................................................................91
NORMATIV PRIVIND PROTECTIA
CLADIRILOR Anexa t. Tipologia cladirilor de locuit ...................................92
DE LOCUINTE (revizuire NP 016-96) 2. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE
INDICATIV NP 057-02 CORESPUNZATOARE CONSTRUCTIILOR
DE LOCUINTE ..........................................................................94
2.1. Considerente generale .......................................................94
2.2. Amplasarea in cadrul localitatii ........................................ 94
2.3. Procent de ocupare a terenurilor ....................................... 94
2.4. Orientarea fata de punctele cardinale ................................ 95
2.5. Influenta vantului i a curentilor de aer ............................95
2.6. Conditii de vecinatate .......................................................95
2.7. Regim de inaltime .............................................................95
2.8. Accese carosabile ..............................................................95
2.9. Accese pietonale ............................................................... 97
2.10. Parcaje ............................................................................97
2.11. Spatii verzi ......................................................................97
Anexa 2. Documente conexe ...................................................98

3. CERJNTE DE CALITATE, CONDITII TEHNICE,


CRITERII SI NIVELURJ DE PERFOMANTA PRIVIND
ROIECTAREA CONSTRUCTIILOR DE LOCUINTE .........99
3.1. Rezistenta i stabilitate .....................................................99
Anexa 3.1. Documente tehnice conexe .................................121
3.2. Siguranta in exploatare ...................................................124
Anexa 3.2. Documente tehnice conexe .................................124
3 .3. Siguranta la foe ............................................................... 143

86 87
Anexa 3.3. Documente conexe .............................................. 150
NORMA TIV PRJVIND PROIECTAREA lndicativ NP 057-02
3.4. lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea i protectia
CLADIRJLOR DE LOCUINTE inlocuiete NP 016-96
mediului ..............................................................................153
3.4.(A). lgiena aerului .................................................. 153
Anexa 3.4.(A). Documente conexe ............................. 156
3.4.(8) lgiena apei .......................................................157
Anexa 3.4.(8). Documente conexe .............................158 1. GENERALITATl
'
3.4.(C) lgiena hogrotermica a mediului interior .......... 159
Anexa 3.4.(C). Documente conexe .............................162 1.1. Obiect
3.4.(D) Insorirea ..........................................................163
Anexa 3.4.(D). Documente conexe .............................164 1.1.1. Prezentul normativ stabilete conditiile de amplasare i
3.4.(E) Iluminatul ........................................................165 conformare corespunzatoare constructiilor de locuinte, (cap. 2) precum
Anexa 3.4.(E). Documente conexe .............................168 i conditiile tehnice, criteriile i nivelurile de performanta
3.4.(F) lgiena acustica a mediului interior ...................169 corespunzatoare cerintelor de calitate, la care trebuie sa raspunda
Anexa 3.4.(F). Documente conexe ..............................170 constructiile de Jocuinte, (cap. 3) in conformitate cu prevederile Legii
I 0/1995 privind calitatea in constructii.
3.4.(G) Calitatea finisajelor .........................................171
Anexa 3.4.(G). Documente conexe .............................172
3.4.(H) Igiena evacuarii apelor uzate i a dejc:ctiilor ... I 73 1.1.2. Prezentul normativ are drept scop asigurarea protectiei i
Anexa 3.4.(H). Documente conexe .............................174 confortului necesar utilizatorilor (indiferent de varsta sau stare de
3.4.(1) Igiena evacuarii deeurilor i a gunoaielor .......176 sanatate) in concordanta cu exigentele specifice, prin imbunatatirea
performantelor cladirilor de locuinte.
3.4.(J) Igiena Protectia mediului exterior ....................177
Anexa 3.4.(J). Documente conexe ..............................179
1.1.3. Condifiile tehnice de calitate, corespunzatoare cladirilor
3.5. lzolarea termica, hidrofuga i economia de energie .......180 de locuinte, stabilite prin prezentul normativ, trebuie realizate i
Anexa 3.5. Documente conexe .............................................. 186 mentinute la aceii parametri, pe intreaga durata de serviciu a
3.6. Protectia impotriva zgomotului ...................................... J 88 acestora.
Anexa 3.6. Documente conexe .............................................. 191 I

88 89