Sunteți pe pagina 1din 1

Runceanu Sabin Mihail

Tema numărul 7: Taina Hirotoniei în


Tradiţia apostolică
Tradiția Apostolică este atribuită Sfântului Ipolit Romanul în secolul III, lucrarea în sine
s-a crezut a fi pierdută, dar mai apoi a fost găsită sub denumirea de Rânduiala Bisericească
Egipteană care a fost identificată cu lucrarea sfântului Ipolit sub numirea de Tradiția Apostolică
prin comparare de text.
În tradiția Apostolică găsim mărturii despre hirotonie în capitolele 2 și 3 și 7 și 8.
Capitolul 2 și 3 Despre episcopi:
 să fie hirotonit cel ales de întreg poporul și ireproșabil
 să se hirotonească într-o zi de duminică cu consimțământul tuturor de către
episcopi
 să își pună mâinile peste el și să se roage pentru revărsarea Duhului Sfânt
Capitolul 7 Despre prezbiteri:
 episcopul să își pună mâinile pe capul lui când îl hirotonește și prezbiterii să îl
atingă și ei
 urmează rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt.
Capitolul 8 Despre diaconi:
 doar episcopul să își pună mâna peste capul lui
Observăm un lucru foarte important la adresarea Rugăciunilor de hirotonie. Acestea
sunt adresate Tatălui iar toate textele din Tradiția apostolică sunt realizate după paradigma
Anaforalei Euharistice. După cum am mai văzut și în celelalte rugăciuni și aceasta este compusă
dintr-o parte anamnetică și una epicletică.