Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Asimetriile faciale în sens transversal apar în unul dintre următoarele cazuri:


(5 puncte)
Atrofii sau hipertrofii unilaterale
Edentații totale sau parțiale
Malocluzii precum ocluzie adâncă, prăbușită
Creștere verticală a mandibulei sau a zonei alveolare superioare
2.Coroana metalică turnată este indicată în una din următoarele situații:
(5 puncte)
Dinți înclinați excesiv
Tineri sub 16 ani
Element de imobilizare a dinților parodontotici
Dinți foarte scurți
3.La examenul parodonțiului, palparea digitală sau cu sonda ne permite sa
apreciem următoarele asepecte, mai puțin:
(5 puncte)
Consistența gingiei
Secreția
Textura
Volumul papilei interdentare
4.Pentru protezarea amovibilă se folosesc următoarele coduri de culoare:
(5 puncte)
Galben pentru elementele de menținere, sprijin și stabilizare
Albastru pentru conectorul secundar
Verde pentru conectorul secundar
Verde pentru conectorul principal
5.După etiologia lor, Drum clasifică parafuncțiile în:
(5 puncte)
De cauză endogenă - epilepsie
De origine psihică - încleștarea dinților
Legate de unele obiceiuri - bruxism
De cauză ocluzală - onicofagie, mușcarea buzelor
6.Durerea sinusală este caraterizată de următoarele, cu excepția:
(5 puncte)
Este calmată de poziția declivă a capului
Apare cacosmie subiectivă
Apare mai ales dimineața
Durerea este pulsatilă
7.Anomalia senzorială care constă în întârzierea, persistența sau eroarea de
localizare a excitațiilor tactile, dureroase, termice sau vibratorii, cu apariția unor
amorțeli, furnicături, definește unul dintre următorii termeni:
(5 puncte)
Hipoestezia
Hiperestezia
Parestezia
Anestezia
8.Tulburările masticatorii pot avea drept cauze loco-regionale:
(5 puncte)
Modificări funcționale neuro-musculare
Tulburări salivare cantitative
Afecțiuni dento-maxilare cu malpoziții dentare
Tetanie, spasmofilie
9.Atunci când la palpare o formațiune rămâne turtită, pereții se apropie
indicând eliminarea conținutului, definește unul dintre următorii termeni:
(5 puncte)
Indurație
Colabrare
Compresibilitate
Senzație pergamentoasă
10.Mușchiul pterigoidian extern se poate palpa:
(5 puncte)
Extraoral - pe fața internă a gonionului
În fornix-ul para și retrotuberozitar
Intraoral - pe marginea antero-internă a ramului ascendent
Pe linia oblică internă
11.Amprentarea pentru punțile pe implante prin metoda indirectă prezintă
unul dintre următoarele avantaje:
(5 puncte)
Prezintă posibilitatea verificării la vedere a repoziționării ansamblului DTI- stâlp analog
Risc scăzut de deformare a amprentei după îndepărtarea din cavitatea bucală
Obținerea unui model de lucru mai fidel
Tehnica se poate aplica și în cazul implantelor cu diferențe de paralelism
12.Examenul radiologic al spațiilor intraarticulare și periarticulare practicat cu
ajutorul substanțelor de contrast iodate sau cu ajutorul aerului, definește unul
din urrmătorii termeni:
(5 puncte)
Artrografia
Cineradiografia
Artroscopia
Tomografia
13.Cele mai frecvente metode antropometrice utilizate, fără repere
preexctracționale sunt reprezentate de următoarele, cu excepția:
(5 puncte)
Metoda Wild
Metoda Leonardo da Vinci
Metoda Boianov
Metoda Willis
14.Printre cauzele loco-regionale, ale incluziei dentare, se regăsește:
(5 puncte)
Forma mugurelui dentar
Forma dintelui inclus
Traumatisme
Structurile traversate în erupție
15.Despre contactul tangențial liniar la mijlocul crestei se poate afirma:
(5 puncte)
Suprafața vestibulară nu redă conturul vestibular al fiecărui dinte lipsă
Se utilizează în zona molară superioară
Lingual redă conturul fiecărui dinte lipsă
Suprafața vestibulară și linguală se unesc deasuprea crestei
16.Clasificarea resturărilor fixe conjuncte după scopul terapeutic, cuprinde
următoarele tipuri de punți, mai puțin una:
(5 puncte)
Punți totale stabilizatoare
Punte de colaj
Punți imbricate
Punte oarbă
17.Vechea clasificare a ceramicii, după temperatura de fuziune, cuprinde:
(5 puncte)
Joasă fuziune 660-780 grade C
Înaltă fuziune: 1090-1260 grade C
Joasă fuziune 870-1065 grade C
Joasă fuziune 1090-1260 grade C
18.Una dintre indicațiile coroanei de înveliș nemetalice (estetice), este:
(5 puncte)
La tineri sub 17 ani
Ocluzii cap la cap
Distrofii
Abrazii avansate
19.Unul dintre avantajele coroanei de înveliș metalice turnate, este:
(5 puncte)
Estetică bună
Permite după cimentare aplicarea testelor de vitalitate pe dintele respectiv
Permite modificarea conturului axial al dintelui pe care se aplică
Retenție slabă
20.Reducerea capacității de contracție a mușchiului întâlnită în stare de postură
sau activitate se poate defini prin unul dintre următorii termeni:
(5 puncte)
Hipertonie
Atonie
Hipotonie
Trismus

S-ar putea să vă placă și