Sunteți pe pagina 1din 1

Va informam ca trezoreria statului a inregistrat si transmis catre sistemul informatic al

ANAF, o operatiunea de plata, inregistrata in acest sistem la data 10-07-2019, cu


urmatoarele caracteristici:
Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2019.07.11 04:36:13 EEST
Reason: Document M.F.P.
Location: signature1

CNP contribuabil 2560722040057

Numar document 10000033325

Data operatiunii 08-07-2019

Suma 349

Cod IBAN RO41TREZ06626A212400XXXX


(CASS obligatorii pers.fizice -
regularizari)