Sunteți pe pagina 1din 2

…………………………………………….. 13. 03.

2015

Fișă de lucru

1. Citește, încercuiește litera ,,ț” și apoi memorează versurile:

Țese țundra ce drăguță Țese fir țurcan subțire,


Ț – furnica țărăncuță. Hărnicuță, peste fire!
2. Citește cu atenție și colorează cu galben cuvintele alcătuite dintr-o silabă, cu albastru
și cu verde cuvintele alintate.
țap țară bănuț ascuțit scoți mărțișor
proțap ață Vlăduț țăran porți prințișor
3. Bărzăunii fac năzbâtii! Schimbă forma cuvintelor din coloanele de mai sus,
astfel încât să arate mai multe:

carte- cărți băiat- ............................................


baltă -.................................
împărat-..........................
poartă- ................................
prinț-.....................................
roată- .................................
țurțure - ................................ țepușă - .......................................

4. Ai citit textul din manual cu atenție? Alege varianta care corespunde textului.:

a) Zmeul era prietenos. e) Zmeul a fost învins în luptă


b) Soarele a prins zmeul. dreaptă.
c) Temnița avea porți cu țepușe f) Soarele a mulțumit viteazului.
tocite. g) Bănuțul primit de voinic era
d) Viteazul Mărțișor avea drept prețios.
sabie un țurțure. h) Prințul a legat bănuțul cu un
șnur.
5. Completează:

Titlul textului este ............................................................................. .


Textul are ...... alineate. În text sunt ........ cuvinte nume proprii. Al doilea

alineat conține .... enunțuri. În text întâlnim litera ț de ..... .ori.


6. Ajută-l pe Mărțișor să ajungă la Zâna Primăvară! Viteazul a plecat spre

Împărăția Anotimpurilor. Ajuns la poarta castelului, i s-a spus că nu poate


intra la Zâna Primăvara decât dacă îndeplinește trei sarcini:
a) Schimbă litera t cu ț : tip - ……………
tundra - …………..
b) Scrie enunțuri în care cuvântul ,,porți” să aibă înțelesuri diferite:
..................................................................................................................
....................................................................................................................
c) Colorează cu aceeași culoare cuvintele care sunt perechi(au același
sens): spune, cântă, merge, zice, pășește, grăiește, aleargă,
vorbește.
7. Zâna Primăvară l-a răsplătit pe voinic cu un joc: ,,Potrivește cuvintele și formează
propoziții! ” Au jucat împreună, dar fiecare a format în alt fel propoziții. Cuvintele au
fost:
a)porțile la se află castelului străjer un ager

b) natura începutul întreagă la se înveselește primăverii


Ce propoziții crezi că au spus cei doi?

8. Scrie propozițiile pe care le-ai descoperit:


........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
9. FIȘĂ DE PORTOFOLIU
Caută informații despre schimbările petrecute în natură în anotimpul
primăvara. Scrie trei enunțuri despre aceste schimbări și ilustreaza-le cu
imagini decupate sau cu desene ale tale. Citește-le colegilor.

S-ar putea să vă placă și