Sunteți pe pagina 1din 17

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA

ȘI IZOLAREA
Percepții publice
Iulie 2020
METODOLOGIE

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 892 subiecți 18+, la nivel național

Tipul eșantionului: Simplu, aleatoriu

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 3,3%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 13 iulie 2020

3
PREZENTAREA
REZULTATELOR

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
Joi, 9 iulie 2020, a fost aprobată și trimisă la Senat Legea carantinării și
5
izolării în timpul pandemiei. Ați auzit despre această lege?

Nu
22%

Da
78%

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
Joi, 9 iulie 2020, a fost aprobată și trimisă la Senat Legea carantinării și izolării în timpul
pandemiei. Ați auzit despre această lege? 6
ANALIZE

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Joi, 9 iulie 2020, a fost
aprobată și trimisă la Da 79% 77% 67% 78% 87% 81% 74% 81% 78% 76% 80% 79% 75% 83%
Senat Legea
carantinării și izolării
în timpul pandemiei.
Nu 21% 23% 33% 22% 13% 19% 26% 19% 22% 24% 20% 21% 25% 17%
Ați auzit despre
această lege?

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, care este


formațiunea politică căreia i-ați acorda votul?
Alianța Pro NV/Ind./N
PSD PNL USR-PLUS România Alt răspuns R Total
Joi, 9 iulie 2020, a fost aprobată și
Da 83% 77% 80% 92% 71% 73% 78%
trimisă la Senat Legea carantinării și
izolării în timpul pandemiei. Ați auzit
Nu 17% 23% 20% 8% 29% 27% 22%
despre această lege?
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
Această lege este deosebit de controversată, opoziția acuzând Guvernul că propune o
serie de încălcări ale drepturilor omului. Ați auzit de această controversă? 7

Întrebare filtrată – respondenți care declară că au auzit de Legea carantinării și izolării în timpul pandemiei (78%)

Nu răspund
2%

Nu
19%

Da
79%

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
Această lege este deosebit de controversată, opoziția acuzând Guvernul că propune o
serie de încălcări ale drepturilor omului. Ați auzit de această controversă? 8
ANALIZE

Întrebare filtrată – respondenți care declară că au auzit de Legea carantinării și izolării în timpul pandemiei (78%)

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Această lege este
deosebit de Da 78% 80% 75% 76% 85% 79% 72% 81% 86% 78% 80% 76% 83% 75%
controversată, opoziția
acuzând Guvernul că
propune o serie de Nu 21% 17% 25% 22% 14% 17% 26% 17% 13% 21% 17% 22% 16% 22%
încălcări ale
drepturilor omului. Ați
auzit de această NR 1% 3% 0% 3% 0% 4% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 4%
controversă?

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, care este


formațiunea politică căreia i-ați acorda votul?
Alianța Pro NV/Ind./N
PSD PNL USR-PLUS România Alt răspuns R Total
Această lege este deosebit de Da 78% 74% 84% 88% 75% 81% 79%
controversată, opoziția acuzând
Guvernul că propune o serie de Nu 20% 25% 15% 12% 20% 15% 19%
încălcări ale drepturilor omului. Ați
auzit de această controversă? NR 1% 1% 1% 5% 4% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
În ce măsură cunoașteți conținutul acestei legi? 9

Întrebare filtrată – respondenți are declară că au auzit de Legea carantinării și izolării în timpul pandemiei (78%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Foarte mare măsură 3%

Mare măsură 24%

(SPONTAN) Nici mare, nici mică 3%

Mică măsură 48%

Foarte mică măsură 20%

Nu știu/ Nu răspund 2%

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
În ce măsură cunoașteți conținutul acestei legi?
10
ANALIZE

Întrebare filtrată – respondenți care declară că au auzit de Legea carantinării și izolării în timpul pandemiei (78%)

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Foarte mare măsură +
Mare măsură 29% 27% 31% 18% 33% 29% 21% 29% 38% 30% 25% 32% 29% 19%

(SPONTAN) Nici mare,


În ce măsură cunoașteți 2% 4% 0% 2% 3% 6% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 2% 4%
nici mică
conținutul acestei legi?
Mică măsură + Foarte
69% 78% 69% 79% 62% 61% 75% 66% 59% 67% 70% 64% 67% 77%
mică măsură
NR 1% 1% 0% 1% 1% 3% 1% 2% 1% 0% 2% 2% 1% 1%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, care este


formațiunea politică căreia i-ați acorda votul?
Total
Alianța USR- Pro
PSD PNL Alt răspuns NV/Ind./NR
PLUS România
Foarte mare măsură +
29% 30% 31% 25% 36% 21% 27%
Mare măsură
(SPONTAN) Nici mare,
În ce măsură cunoașteți conținutul 3% 5% 1% 2% 3% 3%
nici mică
acestei legi? Mică măsură + Foarte
66% 65% 67% 75% 62% 73% 68%
mică măsură
NR 2% 1% 2% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
La Camera Deputaților s-au făcut modificări, după cum urmează: izolarea se face „la
domiciliu sau într-o unitate sanitară, pe baza consimțământului persoanelor”, ceea ce nu 11
era în proiectul Guvernului. Dumneavoastră sunteți de acord cu aceste modificări?

Întrebare filtrată – respondenți care declară că au auzit de Legea carantinării și izolării în timpul pandemiei (78%)

Nu știu Nu răspund
3% 1%

Nu
36%
Da
60%

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
La Camera Deputaților s-au făcut modificări, după cum urmează: izolarea se face „la
domiciliu sau într-o unitate sanitară, pe baza consimțământului persoanelor”, ceea ce nu
era în proiectul Guvernului. Dumneavoastră sunteți de acord cu aceste modificări? 12
ANALIZE
Întrebare filtrată – respondenți care declară că au auzit de Legea carantinării și izolării în timpul pandemiei (78%)
Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Da 61% 58% 65% 56% 57% 63% 48% 67% 61% 59% 61% 61% 66% 46%
La Camera Deputaților s-au facut
modificări, după cum urmează: Nu 34% 38% 34% 38% 39% 31% 46% 29% 37% 38% 33% 36% 30% 48%
izolarea se face „la domiciliu sau Nu știu 3% 3% 0% 6% 3% 4% 5% 3% 2% 2% 4% 2% 3% 5%
într-o unitate sanitară, pe baza
consimțământului persoanelor”,
ceea ce nu era în proiectul Nu
Guvernului. Dumneavoastră sunteți 1% 1% 2% 1% 1% 3% 1% 2% 0% 1% 2% 1% 1% 1%
răspund
de acord cu aceste modificări?

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, care este


formațiunea politică căreia i-ați acorda votul?
Total
Alianța Pro NV/Ind./N
PSD PNL Alt răspuns
USR-PLUS România R
La Camera Deputaților s-au facut
Da 70% 59% 64% 69% 49% 50% 60%
modificări, după cum urmează:
izolarea se face „la domiciliu sau într-
Nu 25% 39% 34% 28% 49% 40% 36%
o unitate sanitară, pe baza
consimțământului persoanelor”, ceea
Nu știu 3% 2% 1% 2% 2% 7% 3%
ce nu era în proiectul Guvernului.
Dumneavoastră sunteți de acord cu
Nu răspund 2% 2% 3% 1%
aceste modificări?
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
Din cele pe care le cunoașteți dumneavoastră, această lege ar trebui votată de
13
Senatul României sau nu, în forma în care a trecut de Camera deputaților?

Întrebare filtrată – respondenți care declară că au auzit de Legea carantinării și izolării în timpul pandemiei (78%)

Nu știu Nu răspund
6% 1%

Nu Da
36% 57%

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
Din cele pe care le cunoașteți dumneavoastră, această lege ar trebui votată de Senatul
României sau nu, în forma în care a trecut de Camera deputaților? 14
ANALIZE

Întrebare filtrată – respondenți care declară că au auzit de Legea carantinării și izolării în timpul pandemiei (78%)

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Din cele pe care le
Da 56% 58% 57% 54% 57% 60% 47% 61% 62% 54% 60% 55% 57% 59%
cunoașteți
dumneavoastră,
Nu 40% 32% 37% 35% 37% 34% 43% 33% 31% 39% 32% 39% 38% 28%
această lege ar trebui
votată de Senatul
Nu știu 3% 9% 4% 9% 5% 5% 9% 4% 7% 5% 6% 5% 3% 12%
României sau nu, în
forma în care a trecut
Nu răspund 1% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1%
de Camera Deputaților?

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, care este


formațiunea politică căreia i-ați acorda votul?
Total
Alianța Pro NV/Ind./N
PSD PNL Alt răspuns
USR-PLUS România R
Da 49% 64% 67% 66% 66% 44% 57%
Din cele pe care le cunoașteți
dumneavoastră, această lege ar
Nu 45% 31% 30% 33% 31% 39% 36%
trebui votată de Senatul României sau
nu, în forma în care a trecut de
Nu știu 5% 5% 3% 2% 3% 12% 6%
Camera Deputaților?
Nu răspund 1% 1% 5% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
În ultima vreme, Premierul Ludovic Orban a acuzat Curtea Constituțională și Parlamentul
României că sabotează activitatea de luptă împotriva COVID-19. Dumneavoastră credeți că 15
Premierul are dreptate sau nu?

Nu răspund
Nu știu 3%
11%

Premierul are dreptate


39%

Premierul nu are dreptate


47%

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
În ultima vreme, Premierul Ludovic Orban a acuzat Curtea Constituțională și Parlamentul
României că sabotează activitatea de luptă împotriva COVID-19. Dumneavoastră credeți că
Premierul are dreptate sau nu? 16
ANALIZE

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
În ultima vreme,
Premierul Ludovic Premierul are dreptate 39% 39% 42% 38% 41% 35% 36% 38% 51% 36% 42% 41% 37% 39%
Orban a acuzat Curtea
Constituțională și Premierul nu are
Parlamentul României 51% 43% 41% 44% 51% 55% 52% 47% 35% 50% 43% 43% 51% 47%
dreptate
că sabotează
activitatea de luptă Nu știu 7% 15% 14% 16% 7% 7% 11% 11% 12% 11% 12% 14% 10% 11%
împotriva COVID-19.
Dumneavoastră credeți
că Premierul are Nu răspund 2% 3% 3% 2% 2% 3% 1% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 3%
dreptate sau nu?

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, care este


formațiunea politică căreia i-ați acorda votul?
Total
Alianța Pro NV/Ind./N
PSD PNL Alt răspuns
USR-PLUS România R
Premierul are
18% 65% 55% 27% 40% 23% 39%
În ultima vreme, Premierul Ludovic dreptate
Orban a acuzat Curtea Constituțională Premierul nu are
71% 29% 30% 70% 52% 46% 47%
și Parlamentul României că sabotează dreptate
activitatea de luptă împotriva COVID-
Nu știu 9% 5% 12% 3% 8% 24% 11%
19. Dumneavoastră credeți că
Premierul are dreptate sau nu?
Nu răspund 2% 1% 4% 7% 3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE


Iulie 2020
LEGEA PRIVIND CARANTINAREA ȘI IZOLAREA. PERCEPȚII PUBLICE
Iulie 2020