Sunteți pe pagina 1din 16

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI

PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI


ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE
*1.CAZUL URSULUI DIN ROMÂNIA VÂNAT
DE UN MEMBRU AL MONARHIEI DE LIECHTENSTEIN
*2.VÂNĂTOAREA ANIMALELOR SĂLBATICE
*3.PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN ROMÂNIA

Sondaj de opinie
Mai 2021
METODOLOGIE
PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I
SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 1.004 respondenți 18+, la nivel național

Tipul eșantionului: Simplu, aleatoriu

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată: ±3,1%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 7, 10-11 mai 2021

3
PREZENTAREA
REZULTATELOR

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND:
* PROTEJAREA ANIMALELOR
* CAZUL URSULUI VÂNAT DE UN MEMBRU
AL MONARHIEI DE LIECHTENSTEIN
PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I
SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Pentru dumneavoastră personal, protejarea animalelor, în general, este o
cauză pe care o considerați: 6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Foarte importantă 42%

Importantă 48%

Puțin importantă 8%

Deloc importantă 2%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Pentru dumneavoastră Foarte importantă+
91% 89% 91% 91% 93% 83% 83% 93% 96% 93% 86% 89% 89% 93%
personal, prote animalelor, Importantă
în general, este o cauză pe
Deloc+ Puțin importantă 9% 11% 9% 9% 7% 17% 17% 7% 4% 7% 14% 10% 11% 7%
care o considerați:

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră cât de bine credeți că sunt apărate, în acest moment,
drepturile animalelor sălbatice din România de către legislație? 7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Foarte bine 3%

Bine 16%

Slab 39%

Foarte slab/ Deloc 40%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 2%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat

Dumneavoastră cât de bine Foarte bine+ Bine 21% 17% 24% 19% 17% 15% 18% 19% 21% 18% 20% 26% 16% 14%
credeți că sunt apărate, în
Foarte slab/ Deloc+
acest moment, drepturile 76% 81% 75% 78% 81% 82% 80% 79% 76% 81% 76% 71% 82% 85%
Slab
animalelor sălbatice din
România de către legislație? Nu știu/ Nu răspund 3% 2% 1% 3% 2% 3% 2% 2% 4% 1% 3% 3% 3% 1%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu
următoarele măsuri? 8

Da, sunt de acord (SPONTAN) Nici acord, nici dezacord Nu sunt de acord (SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Interzicerea oricărui experiment asupra animalelor atunci


când se demonstrează că pot fi folosite metode alternative
54% 1% 44% 1%

Interzicerea comerțului de blănuri ale diferitelor animale 53% 1% 45% 1%

Interzicerea utilizării animalelor în spectacole de circ 49% 1% 49% 1%

Interzicerea creșterii animalelor sălbatice special pentru a fi


vânate
46% 1% 52% 1%

Interzicerea creșterii delfinilor și focilor pentru delfinarii 45% 1% 51% 3%

Interzicerea reproducerii intensive (de exemplu: reproducere


care are ca scop creșterea productivității prin scurtarea fazei 41% 54% 5%
de creștere sau prin utilizarea spațiilor reduse)]

Desființarea grădinilor zoologice / Interzicerea creșterii


animalelor sălbatice în captivitate
36% 1% 61% 2%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu următoarele
măsuri? 9
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord rezidență
sau în dezacord cu următoarele măsuri? Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
[Interzicerea oricărui Da, sunt de acord 53% 54% 64% 49% 59% 43% 47% 52% 77% 58% 49% 58% 52% 50%
experiment asupra Nici acord, nici
1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1%
animalelor atunci când se dezacord
demonstrează că pot fi Nu sunt de acord 45% 43% 36% 49% 41% 52% 51% 46% 22% 39% 50% 40% 45% 49%
folosite metode Nu știu/ Nu
1% 2% 0% 0% 0% 4% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 0%
alternative] răspund
Da, sunt de acord 41% 40% 46% 40% 44% 33% 43% 38% 43% 40% 42% 43% 40% 39%
Nici acord, nici
1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1%
[Interzicerea reproducerii dezacord
intensive] Nu sunt de acord 55% 53% 53% 58% 51% 53% 51% 57% 53% 54% 54% 52% 54% 58%
Nu știu/ Nu
3% 7% 1% 2% 5% 13% 6% 4% 4% 6% 4% 5% 6% 2%
răspund
Da, sunt de acord 45% 52% 61% 49% 43% 39% 43% 50% 61% 53% 44% 49% 50% 46%
Nici acord, nici
[Interzicerea utilizării 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1%
dezacord
animalelor în spectacole
Nu sunt de acord 52% 46% 38% 47% 55% 59% 56% 48% 38% 45% 54% 50% 47% 53%
de circ]
Nu știu/ Nu
2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0%
răspund
Da, sunt de acord 38% 35% 46% 33% 32% 34% 29% 40% 44% 42% 30% 35% 36% 39%
[Desființarea grădinilor Nici acord, nici
1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 3%
zoologice / Interzicerea dezacord
creșterii animalelor Nu sunt de acord 59% 62% 53% 65% 64% 62% 69% 56% 55% 56% 66% 62% 61% 58%
sălbatice în captivitate] Nu știu/ Nu
2% 2% 1% 1% 3% 2% 1% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 1%
răspund

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu următoarele
măsuri? 10
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR
Mediu de
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
acord sau în dezacord cu următoarele
Tran.+
măsuri? M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Da, sunt de acord 43% 47% 46% 41% 50% 45% 43% 46% 48% 50% 40% 45% 44% 48%
[Interzicerea Nici acord, nici
1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1%
creșterii delfinilor și dezacord
focilor pentru
Nu sunt de acord 53% 48% 52% 56% 47% 46% 52% 50% 49% 47% 56% 50% 52% 48%
delfinarii]
Nu știu/ Nu răspund 4% 4% 2% 2% 4% 8% 4% 3% 2% 3% 4% 3% 4% 3%

Da, sunt de acord 49% 43% 60% 43% 44% 34% 35% 47% 67% 53% 36% 47% 47% 41%
[Interzicerea Nici acord, nici
0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1%
creșterii animalelor dezacord
sălbatice special
Nu sunt de acord 50% 55% 39% 56% 54% 62% 62% 52% 32% 44% 62% 51% 51% 57%
pentru a fi vânate]
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 1% 0% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0%

Da, sunt de acord 49% 57% 66% 54% 51% 38% 45% 53% 70% 58% 48% 56% 52% 50%
[Interzicerea Nici acord, nici
0% 1% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 2%
comerțului de dezacord
blănuri ale
Nu sunt de acord 49% 42% 33% 44% 48% 59% 53% 44% 29% 41% 50% 42% 46% 48%
diferitelor animale]
Nu știu/ Nu răspund 2% 1% 1% 0% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 0%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră ați auzit despre cazul recent al ursului vânat în România
de către un membru al monarhiei din Liechtenstein? 11

Nu
21%

Da
79%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Da 82% 76% 64% 81% 86% 89% 71% 83% 87% 82% 76% 75% 82% 82%
Dumneavoastră ați auzit despre
cazul recent al ursului vânat în
Nu 17% 23% 36% 19% 13% 11% 29% 16% 13% 18% 23% 25% 18% 18%
România de către un membru
al monarhiei din Liechtenstein?
Nu știu/ Nu răspund 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
În opinia dvs. această partidă de vânătoare a fost legală? 12

Întrebare filtrată: respondenți care spun că au auzit


de cazul ursului vânat, la începutul lunii martie, în
România (79%)

(SPONTAN) Nu știu/
Da
Nu răspund
16%
11%

Nu
73%
Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat

Da 18% 14% 13% 20% 15% 14% 15% 14% 22% 16% 16% 19% 14% 14%
În opinia dvs. această
partidă de vânătoare a Nu 72% 74% 79% 66% 71% 79% 75% 75% 63% 72% 75% 66% 75% 80%
fost legală?
Nu știu/ Nu răspund 10% 12% 8% 13% 14% 7% 10% 11% 15% 13% 9% 14% 11% 6%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
În cazul de față se spune că a fost vânat un alt urs decât cel pentru care a fost emisă
autorizația de vânătoare. Cine credeți că este responsabil pentru această situație? 13

Întrebare filtrată: respondenți care spun că au auzit


de cazul ursului vânat, la începutul lunii martie, în
România (79%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Statul român 44%

Cei care au organizat vânătoarea 43%


Vânătorul – reprezentantul monarhiei din
6%
Liechtenstein
(SPONTAN) Nu a fost vânat alt urs/ Totul a
0,2%
fost legal
(SPONTAN) Toți în egală măsură 4%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 3%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Cei care au organizat
În cazul de față se 41% 45% 45% 44% 48% 35% 37% 44% 50% 44% 41% 43% 43% 43%
vânătoarea
spune că a fost vânat Vânătorul – reprezentantul
un alt urs decât cel 5% 6% 7% 6% 5% 4% 4% 5% 8% 5% 6% 4% 8% 3%
monarhiei din Liechtenstein
pentru care a fost
Statul român 46% 43% 40% 43% 43% 51% 51% 43% 35% 44% 44% 42% 44% 49%
emisă autorizația de
vânătoare. Cine Nu a fost vânat alt urs/ Totul a
0,5% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,4%
credeți că este fost legal
responsabil pentru (SPONTAN) Toți în egală măsură 5% 3% 6% 4% 2% 5% 3% 5% 4% 3% 6% 5% 4% 2%
această situație?
Nu știu/ Nu răspund 3% 3% 2% 3% 1% 6% 4% 2% 3% 4% 2% 6% 1% 2%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Credeți că în scandalul legat de uciderea ursului de către reprezentantul
monarhiei din Liechtenstein a fost vorba de acte de corupție? 14

Întrebare filtrată: respondenți care spun că au auzit


de cazul ursului vânat, la începutul lunii martie, în
România (79%)

(SPONTAN) Nu știu/
Nu răspund
8%

Nu
18%

Da
74%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat

Credeți că în scandalul legat de Da 77% 71% 72% 71% 76% 78% 76% 75% 69% 73% 76% 69% 75% 79%
uciderea ursului de către
reprezentantul monarhiei din Nu 18% 19% 26% 21% 14% 12% 18% 17% 22% 19% 17% 21% 18% 14%
Liechtenstein a fost vorba de
acte de corupție? Nu știu/ Nu răspund 5% 10% 2% 8% 10% 10% 6% 8% 9% 8% 7% 10% 7% 6%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dvs. cum credeți că se va rezolva acest caz? 15

Întrebare filtrată: respondenți care spun că au auzit


de cazul ursului vânat, la începutul lunii martie, în
România (79%)

Nu Da

-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Legislația în domeniu va fi modificată -62% 38%


Reprezentanții fondului de vânătoare vor fi sancționați -73% 27%
Vânătorul va fi sancționat -73% 27%
(SPONTAN) Nu se va întâmpla nimic -80% 20%
(SPONTAN) Situația va fi mușamalizată -97% 3%
(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund -95% 5%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Dvs. cum credeți că se va rezolva acest caz?
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
[Reprezentanții fondului de Nu 72% 74% 72% 71% 75% 75% 78% 72% 67% 73% 73% 73% 72% 77%
vânătoare vor fi sancționați] Da 28% 26% 28% 29% 25% 25% 22% 28% 33% 27% 27% 27% 28% 23%
[Legislația în domeniu va fi Nu 60% 65% 62% 67% 58% 62% 69% 62% 51% 63% 62% 54% 66% 67%
modificată] Da 40% 35% 38% 33% 42% 38% 31% 38% 49% 37% 38% 46% 34% 33%
Nu 77% 70% 59% 77% 73% 81% 62% 79% 78% 73% 74% 77% 70% 74%
[Vânătorul va fi sancționat]
Da 23% 30% 41% 23% 27% 19% 38% 21% 22% 27% 26% 23% 30% 26%
Nu 78% 81% 84% 81% 80% 74% 81% 78% 81% 78% 82% 81% 81% 73%
[Nu se va întâmpla nimic]
Da 22% 19% 16% 19% 20% 26% 19% 22% 19% 22% 18% 19% 19% 27%
[Situația va fi Nu 97% 97% 97% 96% 97% 98% 97% 97% 97% 97% 97% 98% 97% 95%
mușamalizată] Da 3% 3% 3% 4% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 5%
PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I
SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA: PARTEA I
SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021