Sunteți pe pagina 1din 52

VACCINAREA ANTI COVID-19

ÎN ROMÂNIA
 PERCEPȚII
 ATITUDINI
 COMPORTAMENTE
Sondaj de opinie
Ianuarie 2021
METODOLOGIE
METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 1.512 respondenți 18+

Simplu aleatoriu, reprezentativ la nivelul populației adulte a


Tipul eșantionului:
României

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 2,5%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de aplicare
13 - 15 ianuarie 2021
a chestionarelor:

3
PREZENTAREA
REZULTATELOR
INFORMAREA
PRIVIND
SĂNĂTATEA
Cât de bine informat considerați că sunteți, în general, cu privire la aspecte ce
6
țin de sănătate?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Foarte bine informat 14%

Destul de bine informat 50%

Destul de slab informat 21%

Foarte slab/Deloc informat 13%

Nu știu/ Nu răspund 2%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Care sunt principalele trei surse pe care le utilizați pentru a vă informa despre
7
sănătate?

Nu Da
-120%-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Televiziunea -42% 58%

Internetul în general, pentru a căuta articole -54% 46%

Discuții cu medici generaliști/specialiști -55% 45%

Discuții cu membri ai familiei sau cunoscuți -83% 17%

Articole/Reviste/Cărți de specialitate -91% 9%

Radio -92% 8%

Rețele de socializare/Forumuri online -93% 7%

Mass media (în general) -93% 7%

Locul de muncă -98% 2%

Discuții cu farmacistul -98% 2%

Prospecte de medicamente/pliante/broșuri -99% 1%

De la spital/Dispensar -99% 1%

Altele -99% 1%

Nu mă informez -99% 1%

Nu răspund -98% 2%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


PERCEPȚII
ȘI ATITUDINI
GENERALE
PRIVIND
VACCINURILE ȘI
VACCINAREA
Ce părere aveți, în general, despre vaccinuri? 9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Foarte bună 22%

Bună 57%

Proastă 9%

Foarte proastă 9%

Nu știu/ Nu răspund 3%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Ce părere aveți, în general, despre vaccinuri?
10
ANALIZE

Gen Vârsta Educație


M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă
F bună+bună 77.8% 79.4% 78.3% 72.6% 82.2% 83.2% 69.2% 82.2% 89.8%
Ce părere aveți, în general,
F proastă+proastă 18.0% 17.3% 18.5% 24.2% 11.9% 13.7% 26.4% 14.1% 7.8%
despre vaccinuri?
NȘ/NR 4.2% 3.4% 3.2% 3.2% 5.9% 3.1% 4.4% 3.7% 2.4%

Venit net gospodărie Ocupație


≤1500 lei 1501-3000 lei ≥3001 lei Ocupat Neoc.
F bună+bună 66.9% 82.3% 85.0% 79.4% 78.1%
Ce părere aveți, în general,
F proastă+proastă 26.9% 14.9% 13.3% 16.8% 18.0%
despre vaccinuri?
NȘ/NR 6.2% 2.8% 1.7% 3.8% 3.8%

Utilizare Utilizare rețele


Rezidență Regiunea
internet sociale
Transilv.+ S+Buc.+
Da Nu Da Nu U R Moldova
Banat Dobrogea
F bună+bună 77.2% 84.1% 76.7% 83.5% 82.0% 74.6% 76.7% 79.7% 79.5%
Ce părere aveți, în general,
F proastă+proastă 19.2% 12.5% 19.9% 12.5% 15.2% 20.4% 19.2% 16.1% 18.3%
despre vaccinuri?
NȘ/NR 3.6% 3.4% 3.4% 4.0% 2.8% 5.0% 4.2% 4.3% 2.1%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Care este principalul motiv pentru care aveți o părere proastă despre
11
vaccinuri?
Întrebare filtrată: 18%, care declară că au o părere proastă sau foarte proastă despre vaccinuri

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Reacțiile adverse 30%


Nu cred în/nu sunt de acord cu vaccinurile 18%
Lipsa/manipularea informațiilor pt. populație 11%
Nu sunt eficiente/sigure 8%
Nu sunt testate suficient 5%
Vaccinurile sunt împotriva oamenilor/Nu sunt benefice 5%
Nu sunt necesare 4%
Sunt dezvoltate într-un timp prea scurt 4%
Nu sunt de acord cu obligativitatea vaccinării 2%
Din cauza proastei organizări a autorităților 1%
Motive religioase 1%
Pentru că nu se vaccinează medici, parlamentari 1%
Nu știu 5%
Nu răspund 2%
Alt motiv 3%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Dumneavoastră personal v-ați vaccinat vreodată? 12

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Da, doar cu vaccinurile obligatorii la momentul


respectiv
60%

Da, și cu vaccinurile obligatorii, dar și cu altele 31%

Niciodată 6%

Nu știu/Nu îmi amintesc 2%

Nu răspund 1%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Dumneavoastră personal v-ați vaccinat vreodată?
13
ANALIZE

Gen Vârsta Educație


M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă
Da, doar cu vaccinurile obligatorii
60.7% 59.2% 67.7% 68.8% 49.6% 49.7% 59.6% 59.8% 61.3%
la momentul respectiv
Dumneavoa Da, și cu vaccinurile obligatorii,
stră 29.2% 33.3% 24.7% 22.8% 40.1% 41.4% 24.6% 35.0% 35.6%
dar și cu altele
personal v-
ați vaccinat Niciodată 7.7% 4.8% 4.3% 7.1% 5.9% 7.6% 10.7% 4.1% 2.0%
vreodată? NȘ/Nu îmi amintesc 1.4% 2.1% 3.3% .2% 2.4% 1.2% 3.5% .8% .8%
NR .9% .6% 0.0% 1.0% 1.8% .1% 1.5% .3% .4%

Venit net gospodărie Ocupație


≤1500 lei 1501-3000 lei ≥3001 lei Ocupat Neoc.
Da, doar cu vaccinurile obligatorii
58.0% 59.9% 61.1% 64.3% 56.0%
la momentul respectiv
Dumneavoa Da, și cu vaccinurile obligatorii,
stră 28.7% 31.8% 33.2% 28.1% 34.6%
dar și cu altele
personal v-
Niciodată 9.3% 5.3% 4.8% 5.4% 7.0%
ați vaccinat
vreodată? NȘ/Nu îmi amintesc 2.2% 2.5% .7% 1.7% 1.8%
NR 1.9% .5% .1% .5% .6%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Dumneavoastră personal v-ați vaccinat vreodată?
14
ANALIZE

Utilizare rețele
Utilizare internet Rezidență Regiunea
sociale

Transilv.+ S+Buc.+
Da Nu Da Nu U R Moldova
Banat Dobrogea
Da, doar cu vaccinurile
obligatorii la momentul 61.2% 56.1% 61.8% 56.2% 59.0% 61.0% 59.6% 61.1% 58.0%
respectiv
Da, și cu vaccinurile
30.6% 33.4% 30.0% 33.9% 34.8% 27.3% 33.3% 30.2% 30.6%
obligatorii, dar și cu altele
Dumneavoastră
personal v-ați vaccinat Niciodată 6.5% 5.4% 6.2% 6.2% 4.0% 8.7% 5.9% 5.7% 7.8%
vreodată?

NȘ/Nu îmi amintesc 1.3% 3.3% 1.5% 2.4% 1.6% 2.0% .8% 2.0% 2.8%

NR .4% 1.9% .5% 1.3% .5% 1.0% .4% 1.0% .8%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Vă amintiți dacă ați avut reacții adverse? 15

Întrebare filtrată: 91%, care declară că s-au vaccinat

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Îmi amintesc, am avut reacții adverse 11%

Îmi amintesc, nu am avut reacții adverse 73%

Nu îmi amintesc 16%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


EXPERIENȚA
CU COVID-19
Cunoașteți pe cineva care a fost bolnav de COVID-19 până în prezent? 17

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Da, eu însumi 6%

55% din totalul


respondenților cunosc
Da, persoane din familia mea 19% pe cineva bolnav de
COVID-19 sau au fost
bolnavi ei înșiși.

Da, colegi/prieteni/cunoscuți 42%

Nu 45%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Cunoașteți pe cineva care a decedat din cauza COVID-19? 18

Respondenți care cunosc pe cineva Total eșantion


care a avut COVID-19 – 55%

0% 20% 40% 60% 80% 0% 50% 100%

Da, persoane din familia Da, persoane din familia


5% 3%
mea mea

Da, Da,
38% 21%
colegi/prieteni/cunoscuți colegi/prieteni/cunoscuți

Nu 58% Nu 77%

Nu răspund 1% Nu răspund 0,3%

50% din totalul respondenților care cunosc pe cineva 23% din totalul respondenților participanți la studiu
care a contractat această boală cunosc și pe cineva cunosc pe cineva care a decedat de COVID-19.
care a decedat de COVID-19.

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Cât de îngrijorat/ă sunteți că s-ar putea să se infecteze/reinfecteze cu virusul
19
SARS-CoV-2…?

Un membru al familiei dumneavoastră Dumneavoastră personal

32%
Foarte îngrijorat/ă
29%

30%
Destul de îngrijorat/ă
23%

14%
Destul de puțin îngrijorat/ă
18%

23%
Foarte puțin/ Deloc îngrijorat/ă
29%

1%
Nu știu/ Nu răspund
1%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Ce părere aveți cu privire la apariția, la noi în țară, a tulpinii SARS-CoV-2 descoperită în
Marea Britanie, care este mai contagioasă decât cea care exista până în prezent? 20

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Apariția acesteia necesită schimbări (restricții mai dure)


privind gestionarea pandemiei
40%

Apariția acesteia necesită schimbări (restricții relaxate)


privind gestionarea pandemiei
15%

Apariția acesteia nu necesită schimbări privind


gestionarea pandemiei
37%

Nu știu 7%

Nu răspund 1%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


PERCEPȚII
PRIVIND
CAMPANIA DE
VACCINARE
ANTI COVID-19
În opinia dumneavoastră, cât de bine este organizată până acum campania
22
națională de vaccinare împotriva COVID-19?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Foarte bine organizată 12%

Bine organizată 39%

Slab organizată 27%

Foarte slab/deloc organizată 17%

Nu știu 5%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


În opinia dumneavoastră, cât de bine este organizată până acum campania națională de
vaccinare împotriva COVID-19? 23
ANALIZE

Gen Vârsta Educație

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă


În opinia dumneavoastră, FB+B organizată 50.7% 50.3% 60.2% 46.8% 49.3% 45.0% 48.3% 49.8% 58.3%
cât de bine este organizată
până acum campania Deloc, FS+slab organizată 43.5% 44.4% 36.2% 44.4% 45.4% 51.3% 44.6% 45.1% 38.5%
națională de vaccinare
împotriva COVID-19? NȘ/NR 5.8% 5.3% 3.7% 8.9% 5.3% 3.7% 7.2% 5.1% 3.2%

Venit net gospodărie Ocupație

≤1500 lei 1501-3000 lei ≥3001 lei Ocupat Neoc.


În opinia dumneavoastră, FB+B organizată 47.9% 48.2% 53.8% 53.1% 48.2%
cât de bine este organizată
până acum campania Deloc, FS+slab organizată 47.1% 46.6% 39.6% 40.9% 46.6%
națională de vaccinare
împotriva COVID-19? NȘ/NR 5.0% 5.1% 6.6% 6.0% 5.2%

Utilizare Utilizare rețele


Rezidență Regiunea
internet sociale
Transilv.+ S+Buc.+
Da Nu Da Nu U R Moldova
Banat Dobrogea

FB+B organizată 50.4% 50.6% 50.0% 51.4% 51.5% 49.4% 51.1% 49.9% 50.8%
În opinia dumneavoastră,
cât de bine este organizată
până acum campania Deloc, FS+slab organizată 43.6% 45.3% 43.8% 44.3% 42.9% 45.2% 44.6% 43.4% 44.0%
națională de vaccinare
împotriva COVID-19?
NȘ/NR 6.0% 4.1% 6.2% 4.3% 5.6% 5.4% 4.3% 6.7% 5.2%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Dumneavoastră ați văzut/auzit până acum informații din campania de informare privind
vaccinarea împotriva COVID-19 lansată de Ministerul Sănătății? 24

Nu răspund
1%

Nu
20%

Da
79%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Dumneavoastră ați văzut/auzit până acum informații din campania de informare privind
vaccinarea împotriva COVID-19 lansată de Ministerul Sănătății? 25
ANALIZE

Gen Vârsta Educație

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă


Dvs. ați văzut/auzit până
Da 79.8% 78.6% 74.7% 76.8% 83.4% 83.3% 71.2% 81.7% 90.4%
acum informații din
campania de informare
Nu 20.0% 20.5% 25.1% 23.0% 15.8% 15.2% 27.9% 17.9% 9.2%
privind vaccinarea
împotriva COVID-19 lansată
NR .2% 1.0% .2% .2% .8% 1.6% .9% .4% .4%
de Ministerul Sănătății?

Venit net gospodărie Ocupație

≤1500 lei 1501-3000 lei ≥3001 lei Ocupat Neoc.


Dumneavoastră ați
Da 72.1% 80.5% 82.5% 80.6% 78.1%
văzut/auzit până acum
informații din campania de
Nu 26.6% 19.3% 17.1% 19.1% 21.0%
informare privind vaccinarea
împotriva COVID-19 lansată
NR 1.3% .2% .5% .3% .9%
de Ministerul Sănătății?

Utilizare Utilizare rețele


Rezidență Regiunea
internet sociale
Transilv.+ S+Buc.+
Da Nu Da Nu U R Moldova
Banat Dobrogea
Dumneavoastră ați
văzut/auzit până acum Da 78.4% 81.5% 78.3% 80.9% 80.5% 77.6% 81.6% 77.5% 78.7%
informații din campania de
informare privind Nu 21.1% 17.2% 21.2% 18.4% 19.2% 21.4% 17.5% 21.8% 21.3%
vaccinarea împotriva
COVID-19 lansată de NR .4% 1.3% .5% .8% .3% 1.0% .9% .7% 0.0%
Ministerul Sănătății?

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Unde anume ați văzut/ați auzit astfel de informații? 26

Întrebare filtrată: 79%, care declară că au auzit informații din campania de vaccinare

Nu Da
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%

La televizor -9% 91%

Pe internet (în general) -68% 32%

La radio -79% 21%

Pe Facebook -82% 18%

La medicul de familie -90% 10%

La locul de muncă -90% 10%

În ziare tipărite -94% 6%

Afișe/pliante/broșuri -98% 2%

De la prieteni/cunoștințe/rude -99% 1%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Unde anume ați văzut/ați auzit astfel de informații?
27
ANALIZE

Gen Vârsta Educație


M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă
Nu 11.1% 7.7% 16.6% 12.3% 5.9% 1.4% 6.2% 9.2% 15.9%
[La televizor]
Da 88.9% 92.3% 83.4% 87.7% 94.1% 98.6% 93.8% 90.8% 84.1%
Nu 63.5% 72.6% 52.0% 58.0% 78.5% 87.4% 79.6% 67.1% 49.5%
[Pe internet (în general)]
Da 36.5% 27.4% 48.0% 42.0% 21.5% 12.6% 20.4% 32.9% 50.5%
Nu 73.7% 83.3% 79.8% 76.8% 74.7% 83.6% 83.2% 78.0% 71.3%
[La radio]
Da 26.3% 16.7% 20.2% 23.2% 25.3% 16.4% 16.8% 22.0% 28.7%
Nu 83.0% 81.5% 74.9% 75.6% 88.7% 91.6% 84.2% 82.0% 79.2%
[Pe Facebook]
Da 17.0% 18.5% 25.1% 24.4% 11.3% 8.4% 15.8% 18.0% 20.8%
Venit net gospodărie Ocupație
≤1500 lei 1501-3000 lei ≥3001 lei Ocupat Neoc.
Nu 4.9% 7.7% 14.3% 15.0% 3.8%
[La televizor]
Da 95.1% 92.3% 85.7% 85.0% 96.2%
[Pe internet (în Nu 78.4% 73.7% 53.3% 57.8% 78.3%
general)] Da 21.6% 26.3% 46.7% 42.2% 21.7%
Nu 81.5% 80.3% 74.8% 73.6% 83.4%
[La radio]
Da 18.5% 19.7% 25.2% 26.4% 16.6%
Nu 82.6% 82.9% 79.8% 79.0% 85.4%
[Pe Facebook]
Da 17.4% 17.1% 20.2% 21.0% 14.6%

Utilizare rețele
Utilizare internet Rezidență Regiunea
sociale
Transilv.+ S+Buc.+
Da Nu Da Nu U R Moldova
Banat Dobrogea
Nu 11.5% 2.8% 12.2% 3.3% 11.9% 6.3% 12.1% 7.1% 9.4%
[La televizor]
Da 88.5% 97.2% 87.8% 96.7% 88.1% 93.7% 87.9% 92.9% 90.6%
[Pe internet (în Nu 59.1% 96.9% 58.8% 88.2% 65.8% 71.0% 65.7% 68.4% 71.9%
general)] Da 40.9% 3.1% 41.2% 11.8% 34.2% 29.0% 34.3% 31.6% 28.1%
Nu 77.4% 82.7% 78.1% 79.8% 76.7% 80.9% 80.9% 76.9% 78.0%
[La radio]
Da 22.6% 17.3% 21.9% 20.2% 23.3% 19.1% 19.1% 23.1% 22.0%
Nu 77.6% 97.8% 76.1% 95.8% 83.3% 80.9% 82.0% 82.8% 81.4%
[Pe Facebook]
Da 22.4% 2.2% 23.9% 4.2% 16.7% 19.1% 18.0% 17.2% 18.6%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Știți cine este coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti COVID-19?
28
Cine este acesta?

Întrebare filtrată: 40%, care declară că știu cine


este coordonatorul campaniei

Știți cine este coordonatorul…? Cine este coordonatorul…?


0% 20% 40% 60%

Dr. Valeriu Gheorghiță 55%


Nu răspund
1%

Raed Arafat 22%

Da
40% Un militar/colonel 9%

Ministrul Sănătății/Vlad
4%
Voiculescu

Guvernul României 1%
Nu
59%
Alt răspuns 3%

Nu îmi amintesc numele/Nu


6%
știu

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Credeți că autoritățile din România vor reuși își respecte obiectivele și
29
termenele propuse privind vaccinarea populației împotriva COVID-19?

Nu răspund
4%

Da, vor reuși


51%

Nu vor reuși
45%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


În ce măsură credeți că vaccinarea în România se va face în mod corect,
30
respectând prioritatea categoriilor de populație din strategia de vaccinare?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

În foarte mare măsură 11%

În mare măsură 41%

În mică măsură 31%

În foarte mică măsură/deloc 15%

Nu știu 2%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


În ce măsură credeți că vaccinarea în România se va face în mod corect, respectând
prioritatea categoriilor de populație din strategia de vaccinare? 31
ANALIZE

Gen Vârsta Educație

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă


În ce măsură credeți că
F mare+mare măsură 52.2% 51.2% 58.8% 50.4% 49.8% 46.7% 46.0% 51.3% 66.8%
vaccinarea în România se
va face în mod corect, Deloc/F mică+mică măsură 45.7% 46.3% 40.6% 47.0% 48.3% 48.8% 50.8% 46.5% 32.9%
respectând prioritatea
categoriilor de populație NȘ/NR 2.1% 2.5% .5% 2.6% 1.9% 4.5% 3.2% 2.3% .3%
din strategia de vaccinare?

Venit net gospodărie Ocupație

≤1500 lei 1501-3000 lei ≥3001 lei Ocupat Neoc.


În ce măsură credeți că
F mare+mare măsură 43.0% 50.9% 59.1% 54.9% 48.9%
vaccinarea în România se va
face în mod corect, Deloc/F mică+mică
54.0% 47.1% 39.7% 43.2% 48.3%
respectând prioritatea măsură
categoriilor de populație din
NȘ/NR 3.0% 2.0% 1.3% 1.8% 2.8%
strategia de vaccinare?

Utilizare Utilizare rețele


Rezidență Regiunea
internet sociale
Transilv.+ S+Buc.+
Da Nu Da Nu U R Moldova
Banat Dobrogea
În ce măsură credeți că F mare+mare măsură 52.6% 47.3% 52.7% 48.8% 53.7% 49.3% 55.3% 53.2% 42.4%
vaccinarea în România se va
face în mod corect, Deloc/F mică+mică
45.7% 48.2% 45.8% 47.1% 44.0% 48.3% 43.0% 45.5% 52.0%
respectând prioritatea măsură
categoriilor de populație din
strategia de vaccinare? NȘ/NR 1.7% 4.4% 1.5% 4.1% 2.3% 2.3% 1.7% 1.2% 5.6%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


PERCEPȚII ȘI
ATITUDINI PRIVIND
VACCINURILE ȘI
VACCINAREA
ANTI COVID-19
În ce măsură credeți că vaccinurile anti-COVID, aprobate până acum de
33
Uniunea Europeană, sunt sigure și eficace?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

În foarte mare măsură 14%

În mare măsură 37%

În mică măsură 26%

În foarte mică măsură/deloc 20%

Nu știu 3%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


În ce măsură credeți că vaccinurile anti COVID-19, aprobate până acum de Uniunea
Europeană, sunt sigure și eficace? 34
ANALIZE

Gen Vârsta Educație

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă


În ce măsură credeți că F mare+mare măsură 50.4% 51.9% 51.2% 45.0% 55.3% 55.1% 40.9% 53.6% 68.2%
vaccinurile anti-COVID,
aprobate până acum de Deloc/F mică+mică măsură 47.0% 44.6% 47.0% 52.1% 41.7% 40.1% 56.0% 42.9% 30.1%
Uniunea Europeană, sunt
sigure și eficace? NȘ/NR 2.7% 3.4% 1.9% 2.9% 3.0% 4.9% 3.1% 3.5% 1.7%

Venit net gospodărie Ocupație

≤1500 lei 1501-3000 lei ≥3001 lei Ocupat Neoc.

În ce măsură credeți că F mare+mare măsură 42.7% 49.1% 60.4% 51.2% 51.4%


vaccinurile anti-COVID,
aprobate până acum de Deloc/F mică+mică măsură 53.8% 47.8% 37.9% 46.2% 45.2%
Uniunea Europeană, sunt
sigure și eficace? NȘ/NR 3.5% 3.0% 1.8% 2.7% 3.5%

Utilizare Utilizare rețele


Rezidență Regiunea
internet sociale
Transilv.+ S+Buc.+
Da Nu Da Nu U R Moldova
Banat Dobrogea
În ce măsură credeți că F mare+mare măsură 49.6% 56.4% 49.0% 56.2% 54.3% 47.5% 49.4% 53.4% 49.2%
vaccinurile aprobate până
acum de Uniunea Deloc/F mică+mică măsură 47.1% 41.0% 48.0% 40.6% 43.4% 48.6% 47.5% 43.5% 47.9%
Europeană sunt sigure și
eficace? NȘ/NR 3.3% 2.5% 3.0% 3.2% 2.4% 3.9% 3.1% 3.2% 2.9%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Din câte știți dumneavoastră, câte doze de vaccin trebuie făcute pentru a
35
obține imunitatea împotriva COVID-19?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Una 7%

Două 83%

Trei sau mai multe 4%

Nu știu 6%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Până în momentul de față, în Uniunea Europeană (și România) sunt aprobate și disponibile
două vaccinuri: cel produs de BioNTech/Pfizer și cel produs de Moderna. Din câte știți, există 36
diferențe între acestea?

Care sunt aceste diferențe?

Nu Da

Nu știu/ Nu Temperatură de stocare -68% 32%


răspund Eficacitatea vaccinurilor -68% 32%
18%
Interval zile între doze -84% 16%
Vârsta celor care li se administrează -93% 7%
Da Număr de doze care trebuie administrate -95% 5%
50%
Reacțiile adverse -96% 4%
Tehnologia prin care au fost dezvoltate -96% 4%
Durata imunității post-vaccinare -97% 3%
Prețul vaccinului -98% 2%
Producătorul/Țara de producție -99% 1%
Perioada de valabilitate -99% 1%
Unul dintre ele e mai sigur/de încredere -99% 1%
Substanțele componente -99% 1%
Nu
32% Numărul de doze dintr-un flacon -99,6% 0,4%
Altele -97% 3%
Nu știu -84% 16%
Nu răspund -99,6% 0,4%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Din ceea ce știți dumneavoastră, vaccinarea anti COVID-19 în România este… 37

Da Nu Nu răspund

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Voluntară (se vaccinează doar cine dorește) 91% 8% 1%

Gratuită (nu costă bani) 89% 5% 6%

Necesară pentru ridicarea restricțiilor


79% 18% 3%
cauzate de pandemie

Eficace (oferă imunitate împotriva COVID-19) 66% 24% 10%

Sigură (nu implică riscuri privind sănătatea


53% 36% 11%
persoanelor vaccinate)

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Din informațiile pe care le aveți acum, în momentul în care un vaccin anti
38
COVID-19 va fi disponibil pentru dumneavoastră, credeți că vă veți vaccina?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Da, cu siguranță mă voi vaccina 41%

Mai probabil mă voi vaccina 25%

Mai probabil nu mă voi vaccina 9%

Nu, cu siguranță nu mă voi vaccina 22%

(SPONTAN) M-am vaccinat deja 1%

(SPONTAN) Nu sunt încă hotărât/ă 2%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Din informațiile pe care le aveți acum, în momentul în care un vaccin anti COVID-19 va fi
disponibil pentru dumneavoastră, credeți că vă veți vaccina? 39
ANALIZE

Gen Vârsta Educație

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă


Da, cu siguranță mă voi
42.6% 39.8% 27.2% 32.1% 51.6% 59.3% 40.4% 41.6% 41.7%
vaccina
Mai probabil mă voi
23.4% 25.6% 30.0% 27.1% 21.3% 17.8% 20.8% 25.7% 29.6%
Din informațiile pe vaccina
care le aveți acum, în Mai probabil NU mă voi
8.7% 8.8% 12.9% 11.4% 5.9% 3.3% 5.5% 9.9% 13.0%
momentul în care un vaccina
vaccin anti COVID-19 Nu, cu siguranță nu mă
22.7% 21.7% 27.8% 24.4% 18.1% 16.6% 30.3% 19.3% 11.7%
va fi disponibil pentru voi vaccina
dumneavoastră,
M-am vaccinat deja .5% 1.2% .8% 1.4% .9% 0.0% 0.0% 1.1% 2.2%
credeți că vă veți
vaccina?
Nehotărât 1.6% 2.5% .9% 2.9% 1.9% 2.2% 2.0% 2.3% 1.3%

NR .5% .5% .3% .7% .2% .8% 1.1% .1% .5%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Din informațiile pe care le aveți acum, în momentul în care un vaccin anti COVID-19 va fi
disponibil pentru dumneavoastră, credeți că vă veți vaccina? 40
ANALIZE

Venit net gospodărie Ocupație

≤1500 lei 1501-3000 lei ≥3001 lei Ocupat Neoc.


Da, cu siguranță mă
41.2% 41.3% 40.9% 36.1% 45.7%
voi vaccina
Mai probabil mă voi
20.9% 25.5% 26.8% 25.2% 24.0%
Din informațiile pe vaccina
care le aveți acum, în Mai probabil NU mă voi
7.0% 9.0% 9.5% 11.5% 6.3%
momentul în care un vaccina
vaccin anti COVID-19 Nu, cu siguranță nu mă
27.8% 21.6% 19.1% 23.9% 20.6%
va fi disponibil pentru voi vaccina
dumneavoastră,
M-am vaccinat deja 0.0% .4% 2.1% 1.5% .2%
credeți că vă veți
vaccina?
Nehotărât 2.4% 2.2% 1.5% 1.5% 2.5%

NR .7% 0.0% .1% .3% .8%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Din informațiile pe care le aveți acum, în momentul în care un vaccin anti COVID-19 va fi
disponibil pentru dumneavoastră, credeți că vă veți vaccina? 41
ANALIZE

Utilizare Utilizare
Rezidență Regiunea
internet rețele sociale
Transilv.+ S+Buc.+
Da Nu Da Nu U R Moldova
Banat Dobrogea
Da, cu siguranță mă
36.7% 56.1% 35.4% 54.1% 43.1% 38.9% 41.0% 42.5% 38.6%
voi vaccina
Mai probabil mă voi
Din informațiile pe 26.6% 17.0% 27.3% 17.9% 27.4% 21.2% 24.5% 25.3% 22.7%
vaccina
care le aveți acum,
Mai probabil NU mă
în momentul în 10.1% 4.2% 10.4% 5.3% 8.2% 9.4% 9.6% 8.8% 7.2%
voi vaccina
care un vaccin anti
Nu, cu siguranță nu
COVID-19 va fi 23.4% 18.5% 24.0% 18.1% 18.6% 26.3% 21.3% 19.8% 28.7%
mă voi vaccina
disponibil pentru
dumneavoastră, M-am vaccinat deja 1.0% .3% 1.0% .5% 1.0% .7% .7% 1.1% .7%
credeți că vă veți
vaccina? Nehotărât 1.8% 2.8% 1.5% 3.2% 1.5% 2.7% 2.2% 1.8% 2.2%

NR .4% 1.0% .4% .9% .2% .8% .6% .7% 0.0%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Pe cine ați dori să consultați dacă nu v-ați hotărât încă? 42

Întrebare filtrată: 36%, care declară că probabil se vor vaccina, probabil nu se vor vaccina
sau sunt nehotărâți

Nu Da
-120%-100%-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Profesioniști din domeniul sănătății (medici,


-25% 75%
asistente)
Membrii familiei -77% 23%

Prieteni/cunoștințe -94% 6%

Preotul/duhovnicul -96% 4%

Persoane care s-au vaccinat deja -99% 1%

Primarul/lideri de la nivel local -99% 1%

Pe nimeni -96% 4%

Nu știu -98% 2%

Nu răspund -99% 1%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Care sunt motivele principale pentru care nu doriți să vă vaccinați împotriva
43
COVID-19?
Întrebare filtrată: 31%, care declară că probabil și sigur nu se vor vaccina

Nu Da
-150% -100% -50% 0% 50%

Îmi e teamă de efectele adverse ale vaccinului -73% 27%


Nu am încredere în ACESTE vaccinuri anti-COVID-19 -77% 23%
Nu am nevoie/Sunt sănătos/Am imunitate bună -88% 12%
Nu am încredere în vaccinuri, în general -88% 12%
Nu cred în existența COVID-19 -92% 8%
Sunt alergic -94% 6%
Nu am suficiente informații despre vaccinuri -94% 6%
COVID-19 e asemănător cu o gripă, nu am de ce să mă tem -97% 3%
Sufăr de alte boli (contraindicații medicale) -97% 3%
Îmi e teamă că mă voi îmbolnăvi de COVID-19 de la vaccin -98% 2%
Nu am încredere în autoritățile române -98% 2%
Nu am încredere în companiile farmaceutice producătoare -99% 1%
Am fost deja bolnav de COVID-19 -99% 1%
Îmi e teamă că vaccinul îmi va modifica ADN-ul -99,6% 0,4%
Alte motive -95% 5%
Nu știu -96% 4%
Nu răspund -99% 1%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Există ceva ce v-ar putea determina să vă schimbați părerea? 44

Întrebare filtrată: 31%, care declară că probabil sau Întrebare filtrată: 31%, care declară că probabil sau
sigur nu se vor vaccina sigur nu se vor vaccina, din care 63% care spun că
există ceva ce le-ar putea schimba părerea
Ce anume v-ar determina să vă
schimbați părerea?
Nu răspund
Nu știu 1% 0% 5% 10% 15% 20%
6% Primirea de informații detaliate, pe
înțelesul populației
18%
Să fie un vaccin sigur/eficace/de
încredere
16%
Informații/reacții de la persoanele
care s-au vaccinat
14%
Da
63% Obligativitatea
vaccinării/condiționarea unor activități
12%

Trecerea timpului 10%


Nu Eficiența dovedită a vaccinării unui
număr mare de persoane
7%
30%
Îmbolnăvirea cu COVID-19 6%

Lipsa reacțiilor adverse 5%

Familia mea 2%

Alt răspuns 9%

Nu știu/Nu răspund 1%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Care este motivul principal pentru care doriți să vă vaccinați/v-ați vaccinat
45
împotriva COVID-19?
Întrebare filtrată: 67%, care declară că probabil și sigur se vor vaccina sau s-au vaccinat deja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Protejarea propriei sănătăți 64%


Revenirea la viața de dinainte de pandemiei,
fără restricții/Eradicarea virusului
18%

Protejarea sănătății altor membri ai familiei 6%


Protejarea sănătății membrilor familiei care
sunt mai în vârstă
3%

Protejarea sănătății celor din jur, în general 2%

Posibilitatea de a călători 2%

Protejarea sănătății copiilor mei 2%

Meseria mi-o cere 1%

Alt răspuns 1%

Nu știu 1%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


De ce anume vă temeți, în primul
Aveți vreo temere/îndoială cu rând, cu privire la vaccinurile
46
privire la vaccinarea anti-COVID-19? împotriva COVID-19?

Întrebare filtrată: 67%, care declară că probabil și


Întrebare filtrată: 67%, care declară că probabil și sigur se vor vaccina sau s-au vaccinat deja, din care
sigur se vor vaccina sau s-au vaccinat deja 35% care declară că au o temere/îndoială cu privire
la vaccin

0% 20% 40% 60%

Îmi e teamă de efectele adverse ale


vaccinului
56%
Da
35%
Reacții alergice 20%
Îmi e teamă că vaccinul îmi va modifica
ADN-ul
9%
Îmi e teamă că mă voi îmbolnăvi de
COVID-19 de la vaccin
7%

Nu am suficiente informații 2%
Disfuncții logistice/imposibilitatea
administrării celei de-a doua doze la timp
1%
Vaccinurile au fost dezvoltate într-un timp
Nu foarte scurt
1%
65%
Am alte afecțiuni, îmi e teamă de reacția
organismului la vaccin
1%

Alt răspuns 2%

Nu răspund 1%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Din ce cunoașteți în momentul acesta, unde trebuie să vă adresați pentru a
47
solicita vaccinarea?

Nu Da
-120%-100%-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

La medicul de familie -26% 74%

Înscriere pe platforma națională -92% 8%

La spital/centrele de vaccinare -92% 8%

Înscriere prin locul de muncă -95% 5%

La call center-ul județului meu, dedicat vaccinării -98% 2%

La DSP -98% 2%

La primărie/autorități locale -99% 1%

Numărul de telefon unic pentru programare telefonică -99% 1%

Nu e cazul, nu doresc să mă vaccinez -99% 1%

La medicul specialist -99% 1%

Nu știu -90% 10%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Care dintre următoarele persoane v-ar determina să fiți mai deschis să vă
48
vaccinați împotriva COVID-19, dacă v-ar recomanda acest lucru?

% Da
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Medicul dumneavoastră de familie 62%


Copiii dumneavoastră 43%
Consilierul/psihologul dumneavoastră 32%
Prietenii/cunoscuții dumneavoastră 32%
Părinții dumneavoastră 31%
Farmacistul dumneavoastră 28%
Primarul localității dumneavoastră 28%
Preotul dumneavoastră 27%
Celebrități/personalități marcante din domenii diverse 25%
Angajatorul dumneavoastră 25%
Jurnaliști 25%
Un parlamentar care reprezintă județul dumneavoastră 24%
Profesorii/educatorii copiilor dumneavoastră 18%

Din reprezentarea grafică sunt excluse răspunsurile celor care s-au vaccinat
deja, nu răspund sau se declară deja foarte deschiși pentru a se vaccina.

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Există o persoană celebră/cunoscută din România, care v-ar determina să aveți mai
49
multă încredere în vaccinarea anti COVID-19?

Cine este această persoană?

0% 10% 20% 30%

Klaus Iohannis 23%


Da Raed Arafat 17%
21%
Adrian Streinu Cercel 9%
Medici (în general) 7%
Alexandru Rafila 5%
Nu știu
3% Ministrul Sănătății/Vlad Voiculescu 4%
Valeriu Gheorghiță 3%
Florin Piersic 3%
Andra 2%
Florin Cîțu 1%
Gigi Becali 1%
Nu răspund
1% Dragoș Pătraru 1%
Mihai Craiu 1%
Nu Simona Halep 1%
75%
Mihai Gâdea 1%
Alt răspuns 19%
Nu știu/Nu răspund 2%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


Așa cum probabil ați auzit, vaccinarea populației României se va realiza în trei
50
etape. Dumneavoastră în care dintre acestea vă încadrați?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Etapa 1 - Angajați din domeniile sănătății și social –


sistem public și privat
7%

Etapa 2 - Populația cu grad ridicat de risc și persoane


care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale
24%

Etapa 3 – Populație generală 66%

Nu știu 2%

Nu răspund 1%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


În cazul în care anul viitor va fi necesară o nouă vaccinare împotriva COVID-19
51
peste un an de zile, dumneavoastră v-ați vaccina…?

Gratuit, ca acum
Cu un vaccin plătit, pe care să îl cumpărați singur/ă

68%
Da
46%

26%
Nu
48%

5%
Nu sunt hotărât
5%

1%
Nu răspund
1%

VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021


VACCINAREA ANTI COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Sondaj de opinie. Ianuarie 2021