Sunteți pe pagina 1din 19

PERCEPȚII PUBLICE

privind
MĂSURILE DE RELAXARE
A RESTRICȚIILOR IMPUSE
DE PANDEMIA DE COVID-19
Sondaj de opinie
Mai 2021 1
METODOLOGIE
METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 1.341 subiecți cu vârsta de 18+, la nivel național

Tipul eșantionului: Simplu, aleatoriu

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 2,7%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 18-21 mai 2021

3
REZULTATE
Ținând cont de evoluția numărului de îmbolnăviri de COVID-19 în țara noastră și de
restricțiile implementate de autorități până în prezent, care dintre următoarele
afirmații este mai apropiată de cum vedeți dumneavoastră lucrurile? 5

0% 10% 20% 30% 40%

Toate restricțiile ar trebui ridicate cât


30%
mai curând

Ritmul de ridicare a restricțiilor este


29%
potrivit

Sunt anumite restricții care ar trebui


18%
ridicate cât mai curând

Sunt anumite restricții care au fost


12%
ridicate prea devreme

Nici o restricție nu ar fi trebuit ridicată


6%
până în prezent

Nu știu/ Nu răspund 5%

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
În 13 mai, autoritățile au anunțat un set de măsuri de relaxare a restricțiilor, care au
intrat în vigoare de sâmbătă, 15 mai și care vor rămâne valabile până la 1 iunie.
Dumneavoastră ce părere aveți despre fiecare dintre următoarele măsuri? 6
Foarte bună Bună Proastă Foarte proastă Nu știu/ Nu răspund

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Programul magazinelor revine la normal 64% 34% 1%


1%

Eliminarea restricțiilor privind purtarea măștii în spațiile deschise neaglomerate,


restricția mai fiind aplicată în târguri, stații, mijloace de transport în comun etc. 36% 53% 5% 1%
5%

Programul restaurantelor, cafenelelor și teraselor se poate desfășura în intervalul orar


05-24.00 31% 53% 7% 3%1%

Permiterea activității cu publicul a sălilor de sport şi/sau fitness, fără a depăşi 50% din
capacitatea maximă a spaţiului în judeţele sau localităţile unde incidenţa cumulată la 26% 61% 7% 5%1%
14 zile este mai mică sau egală cu 3 la mia locuitori

Eliminarea restricțiilor privind circulația pe timpul nopții a persoanelor 42% 44% 8% 5%1%

Permiterea organizării evenimentelor sportive în aer liber cu 25% din locuri ocupate 36% 49% 8% 7%

Permiterea activității cu publicul a sălilor de sport şi/sau fitness, fără a depăşi 70% din
capacitate, dacă toate persoanele sunt vaccinate 35% 48% 9% 7%1%

Permiterea organizării în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor sau altor


evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori, 32% 47% 11% 9% 1%
cu purtarea măştii de protecţie, pentru persoane vaccinate sau cu test negativ

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
Dar per total, ce părere aveți despre aceste măsuri de relaxare a
restricțiilor anunțate de autorități? 7

0% 20% 40% 60%

Au fost luate la momentul potrivit 53%

Au fost luate prea târziu 29%

Au fost luate prea repede 17%

Nu știu/ Nu răspund 1%

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
Dar per total, ce părere aveți despre aceste măsuri de relaxare a
restricțiilor anunțate de autorități? * ANALIZE 8

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
18-35 36-50 51-65 Stud. Stud. Stud. Trans.+ Sud+
M F 65+ Urban Rural Mold.
ani ani ani elem. medii sup. Banat Dobr.
Au fost luate prea
30% 27% 33% 28% 25% 28% 32% 29% 19% 28% 30% 27% 30% 31%
Per total, ce târziu
părere aveți Au fost luate la
despre aceste 52% 53% 49% 54% 57% 51% 48% 53% 64% 54% 51% 59% 50% 49%
momentul potrivit
măsuri de relaxare
a restricțiilor Au fost luate prea
15% 19% 18% 14% 16% 20% 17% 17% 17% 16% 18% 13% 19% 19%
anunțate de repede
autorități?
Nu știu/ Nu răspund 2% 1% 0% 3% 1% 1% 2% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 1%

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
OPINII PRIVIND DESFĂȘURAREA EVENIMENTELOR PRIVATE (ex. NUNȚI,
BOTEZURI ETC.) 9

Q: Autoritățile au mai anunțat că, de la 1 iunie, Q: Dar despre faptul că în condițiile în care toți
nunțile, botezurile și mesele festive vor putea fi participanții ar fi vaccinați, autoritățile spun că
organizate în exterior, cu maxim 70 de persoane, iar ar putea să nu existe restricții privind numărul
în interior cu maxim 50 de persoane. Ce părere aveți lor la acest tip de evenimente?
despre această măsură?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Foarte bună 25% Foarte bună 38%


Bună 52% Bună 38%
Proastă 14% Proastă 12%
Foarte proastă 8% Foarte proastă 11%
Nu știu/ Nu răspund 1% Nu știu/ Nu răspund 1%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
18-35 36-50 51-65 Stud. Stud. Stud. Trans.+ Sud+
M F 65+ Urban Rural Mold.
ani ani ani elem. medii sup. Banat Dobr.
Autoritățile au mai anunțat că, de la 1
Foarte bună + Bună 75% 79% 78% 75% 77% 78% 78% 75% 79% 79% 74% 75% 77% 80%
iunie, nunțile, botezurile și mesele
festive vor putea fi organizate în Proastă + Foarte
25% 20% 22% 25% 22% 21% 21% 25% 20% 20% 25% 25% 22% 20%
exterior, cu maxim 70 de persoane, iar proastă
în interior cu maxim 50 de persoane.
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0%
Ce părere aveți despre această măsură?
Dar despre faptul că în condițiile în Foarte bună + Bună 77% 75% 74% 71% 74% 87% 79% 74% 75% 77% 75% 80% 71% 79%
care toți participanții ar fi vaccinați,
Proastă + Foarte
autoritățile spun că ar putea să nu 23% 24% 26% 29% 24% 11% 20% 25% 25% 22% 24% 20% 27% 21%
proastă
existe restricții privind numărul lor la
acest tip de evenimente? Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 0%

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
Dumneavoastră ați profitat în vreun fel de relaxarea restricțiilor începând
din data de 15 mai? / Cum anume ați profitat de relaxarea restricțiilor? 10

Întrebare filtrată, răspuns multiplu: procente calculate din 37%


respondenți, care spun că au profitat de relaxarea restricțiilor

Nemenționat Menționat

-150% -100% -50% 0% 50% 100%

0% 20% 40% 60% 80% Nu am purtat mască în spații


-40% 60%
publice deschise

Da, am profitat 37% Am circulat după ora 22 -77% 23%

Am sărbătorit cu prietenii/ Am
-90% 10%
participat la o petrecere

Nu am profitat 61%
M-am plimbat -91% 9%

Am fost la magazin după 21 -94% 6%


Oricum făceam orice îmi
doream/ Nu este cazul 1%
(SPONTAN)
Am fost la restaurant/ terase -95% 5%

Altele -96% 4%
Nu știu/ Nu răspund 1%

Nu știu/ Nu răspund -96% 4%

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
Dumneavoastră ați profitat în vreun fel de relaxarea restricțiilor începând
de sâmbăta aceasta? * ANALIZE 11

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

18-35 36-50 51-65 Stud. Stud. Stud. Trans.+ Sud+


M F 65+ Urban Rural Mold.
ani ani ani elem. medii sup. Banat Dobr.

Da, am profitat 40% 34% 47% 36% 36% 28% 28% 40% 48% 44% 28% 40% 37% 34%

Dumneavoastră ați
Nu am profitat 57% 65% 51% 62% 62% 70% 70% 57% 51% 54% 70% 59% 61% 64%
profitat în vreun fel
de relaxarea
Oricum făceam
restricțiilor începând
orice îmi doream/ 2% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1%
de sâmbăta aceasta?
Nu este cazul

Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
Dacă ar fi să vă gândiți la calitatea vieții pe durata restricțiilor din România, pe o scală de la 0 la
10, unde ați situa nivelul resimțit de dumneavoastră înainte de anunțarea relaxării, unde 0 = „O
calitate foarte scăzută”, iar 10= „O calitate foarte ridicată”? 12

Media: 5,7

25%
22%

20%

16%

15% 14%
12%
11%
9%
10%

5%
5% 3% 3%
2%
1% 2%

0%
0-O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - O NU ȘTIU/ NU
CALITATE A CALITATE A RĂSPUND
VIEȚII FOARTE VIEȚII FOARTE
SCĂZUTĂ RIDICATĂ

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
Dar dacă vă gândiți la calitatea vieții de după anunțul relaxărilor din luna mai, pe o
scală de la 0 la 10, unde ați situa nivelul resimțit de dumneavoastră?
13

Media: 6,75

25%

20%
20%
17%
16%
15%
15%

9%
10%

6%
5%
5%
3% 4%
2% 2%
1%
0%
0-O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - O NU ȘTIU/ NU
CALITATE A CALITATE A RĂSPUND
VIEȚII FOARTE VIEȚII FOARTE
SCĂZUTĂ RIDICATĂ

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
Pentru dumneavoastră personal, care dintre restricțiile din perioada
pandemiei a fost cel mai dificil de respectat? 14

Întrebare semi-închisă

0% 5% 10% 15%
Purtarea măștii în general, indiferent unde 12%
Restricțiile de circulație pe timpul nopții 11%
Necesitatea declarației pentru deplasări 9%
Distanțarea fizică/ Lipsa contactului față în față cu cei dragi 9%
Statul în casă/ Lockdown 7%
Purtarea măștii în exterior 7%
Restricțiile de circulație (între localități) 5%
Izolarea/ Carantinarea 5%
Purtarea măștii în interior 5%
Programul redus de funcționare a magazinelor 4%
Restricțiile de deplasare impuse vârstnicilor 3%
Restricțiile de a merge la biserică 1%
Școala online 1%
Restricțiile privind funcționarea localurilor (restaurante, baruri, cluburi 1%
Neparticiparea la evenimente de divertisment sau culturale 1%
Neparticiparea la petreceri (nunți, botezuri etc.) 1%
Restricțiile de călătorie în străinătate 1%
Alte mențiuni 3%
Niciuna 6%
Nu știu/ Nu răspund 8%

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
Care sunt principalele obiceiuri pe care credeți că le veți păstra și odată
cu relaxarea măsurilor de protecție anti-COVID-19? 15

Răspuns multiplu

Nemenționat Menționat

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%

Spălatul des pe mâini -5% 95%

Păstrarea distanțării fizice -25% 75%

Întâlniri în grupuri restrânse -40% 60%

Purtarea măștii de protecție -42% 58%

Voi face mai mult cumpărături online -76% 24%

Voi căuta angajatori care îmi permit lucrul de


-81% 19%
acasă

Alte mențiuni -99% 1%

Nici unul -99% 1%

Nu știu/ Nu răspund -98% 2%

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
Al cui credeți că este principalul merit pentru relaxarea restricțiilor din
această perioadă? 16

Întrebare semi-închisă

0% 20% 40% 60% 80%

Al cetățenilor, pentru că au respectat măsurile de


60%
protecție

Al UE, pentru că a sprijinit România în gestionarea


18%
pandemiei

Al Președintelui României și activității sale 8%

Al Premierului și activității sale 4%

Alte mențiuni 2%

Nu e meritul nimănui/ au fost decizii politice/ nu ar fi


2%
trebuit să ne relaxăm (SPONTAN)

Nu știu/ Nu răspund 6%

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
În privința viitoarelor măsuri de relaxare a restricțiilor, autoritățile au anunțat că
unele dintre ele vor depinde de rata de vaccinare în rândul populației. În ce măsură
acest lucru vă determină pe dumneavoastră să vă schimbați părerea despre vaccinare? 17

0% 20% 40% 60%

Nu îmi schimbă părerea, eram și sunt


54%
pentru vaccinare
PRO-VACCINARE
Nu îmi schimbă părerea, eram și sunt 66%
24%
împotriva vaccinării
12% dintre români
Îmi schimbă părerea, eram nehotărât/ă, și-au schimbat
7% părerea și sunt,
neutru/ă, dar acum sunt pentru
acum, favorabili
Îmi schimbă părerea, eram nehotărât/ă, vaccinării
5%
neutru/ă, dar acum sunt împotrivă ANTI-VACCINARE
30%
Îmi schimbă părerea, eram împotriva
5%
vaccinării, dar acum sunt pentru 6% dintre români și-
au schimbat părerea
Îmi schimbă părerea, eram pentru și sunt, acum,
1%
vaccinare, dar acum sunt împotrivă împotriva vaccinării

Nu știu/ Nu răspund 4%

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021
VACANȚA DE VARĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI
18

Q: În general, înainte de pandemie, în ce măsură Q: Anul acesta, după anunțarea măsurilor de


luați în calcul să vă petreceți vacanța de vară în relaxare, în ce măsură luați în calcul să vă
afara României? petreceți vacanța de vară în afara României?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

În foarte mare măsură 12%


În foarte mare măsură 16%
În mare măsură 8%
În mare măsură 16%
În mică măsură 18%
În mică măsură 18%
În foarte mică măsură/ Deloc 61%
În foarte mică măsură/ Deloc 49%
Nu știu/ Nu răspund 1%
Nu știu/ Nu răspund 1%

PERCEPȚII PUBLICE privind MĂSURILE DE RELAXARE A RESTRICȚIILOR IMPUSE DE PANDEMIA DE COVID-19.


Sondaj de opinie. MAI 2021