Sunteți pe pagina 1din 25

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021?

SPERANȚE ȘI PREDICȚII
METODOLOGIE
METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 1.030 respondenți, 18+

Simplu, aleatoriu
Tipul eșantionului: Reprezentativ pentru populația adultă, neinstituționalizată din
România

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 3,1%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de culegere
7 – 8 ianuarie 2021
a datelor:

3
REZULTATE
SPERANȚE PERSONALE
DE LA 2021
CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Credeți că dumneavoastră, în 2021,...? 6

Da Nu Nu este cazul Nu știu/ Nu răspund


0% 20% 40% 60% 80% 100%

Veți merge mai des la biserică 64% 35% 1%

Vă veți face un vaccin de orice fel 43% 52% 3%


2%

Veți începe o dietă alimentară 41% 55% 4%

Veți obține venituri mai mari 39% 56% 2%3%

Veți începe o afacere 13% 81% 6%

Vă veți schimba locul de muncă 12% 51% 36% 1%

Vă veți muta în altă locuință 10% 88% 2%

Vă veți schimba meseria/ profesia 9% 61% 29% 1%

Vă veți îmbolnăvi 9% 77% 14%

Vă veți interna în spital 8% 82% 9%

Vă veți muta într-o altă localitate decât cea în care


6% 92% 2%
locuiți în prezent
Veți face un împrumut la bancă mai mare de 10.000
4% 94% 2%
Euro

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Credeți că dumneavoastră, în 2021,...?
7
ANALIZE - I

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Credeți că dumneavoastră, în 2021,...?
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Sud Mold.
+ Ban.
Da 14% 9% 23% 13% 7% 0% 7% 14% 14% 12% 11% 9% 13% 12%
[Vă veți schimba locul Nu 58% 45% 62% 74% 51% 7% 44% 52% 69% 57% 45% 48% 55% 50%
de muncă] NC 27% 45% 15% 11% 42% 92% 48% 34% 16% 31% 43% 43% 31% 38%
NȘ/NR 1% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1%
Da 12% 7% 20% 10% 4% 1% 5% 13% 8% 11% 7% 9% 10% 9%
[Vă veți schimba Nu 68% 55% 71% 82% 63% 20% 56% 60% 78% 65% 58% 61% 64% 58%
meseria/ profesia] NC 20% 38% 9% 8% 32% 80% 39% 26% 14% 24% 34% 31% 26% 32%
NȘ/NR 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
Da 19% 8% 26% 14% 7% 3% 16% 11% 13% 14% 13% 11% 13% 17%
[Veți începe o afacere] Nu 76% 86% 66% 82% 90% 88% 77% 85% 80% 81% 81% 83% 82% 77%
NC/ NȘ/ NR 5% 6% 7% 4% 3% 9% 7% 4% 8% 6% 6% 6% 5% 6%
Da 10% 10% 23% 9% 4% 2% 4% 12% 18% 14% 6% 8% 14% 5%
[Vă veți muta în altă Nu 88% 87% 75% 90% 94% 94% 96% 85% 78% 84% 92% 89% 84% 93%
locuință]
NC/ NȘ/ NR 2% 2% 2% 2% 2% 4% 1% 3% 4% 2% 2% 3% 2% 2%
[Vă veți muta într-o Da 7% 6% 16% 4% 3% 2% 5% 8% 7% 9% 3% 5% 10% 2%
altă localitate decât Nu 92% 91% 83% 94% 96% 94% 93% 90% 91% 89% 94% 93% 88% 97%
cea în care locuiți în
prezent] NC/ NȘ/ NR 1% 3% 1% 2% 1% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2%
Da 50% 29% 58% 44% 33% 17% 31% 43% 49% 44% 33% 37% 43% 35%
[Veți obține venituri
Nu 44% 67% 38% 49% 64% 76% 61% 54% 48% 52% 60% 57% 51% 62%
mai mari]
NC/ NȘ/ NR 6% 4% 4% 7% 3% 7% 8% 3% 3% 4% 7% 6% 5% 3%

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Credeți că dumneavoastră, în 2021,...?
8
ANALIZE

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Credeți că dumneavoastră, în 2021,...?
Trans. Mold
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Sud
+ Ban. .
[Veți face un împrumut Da 6% 3% 6% 5% 4% 0% 3% 3% 8% 4% 4% 3% 5% 3%
la bancă mai mare de Nu 93% 95% 93% 94% 93% 97% 96% 95% 89% 94% 95% 95% 93% 95%
10.000 Euro] NC/ NȘ/ NR 1% 2% 1% 1% 2% 3% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 1%
Da 37% 45% 40% 40% 43% 43% 46% 38% 39% 43% 39% 41% 41% 42%
[Veți începe o dietă
Nu 61% 50% 59% 57% 55% 49% 49% 59% 60% 55% 55% 57% 55% 55%
alimentară]
NC/ NȘ/ NR 2% 5% 1% 3% 3% 8% 5% 3% 1% 2% 5% 3% 4% 3%
Da 7% 10% 7% 5% 11% 13% 10% 9% 3% 6% 12% 7% 10% 7%
[Vă veți interna în spital] Nu 84% 80% 87% 86% 81% 71% 76% 83% 92% 85% 78% 80% 83% 82%
NC/ NȘ/ NR 9% 10% 7% 9% 8% 16% 13% 8% 4% 9% 10% 13% 7% 11%
Da 9% 9% 5% 8% 8% 14% 14% 6% 3% 7% 11% 10% 8% 7%
[Vă veți îmbolnăvi] Nu 78% 76% 89% 82% 69% 65% 73% 76% 90% 78% 76% 71% 79% 84%
NC/ NȘ/ NR 13% 15% 6% 9% 23% 21% 13% 17% 7% 15% 13% 19% 13% 9%
Da 43% 43% 30% 33% 48% 68% 29% 48% 62% 46% 40% 46% 44% 36%
[Vă veți face un vaccin
Nu 51% 54% 63% 63% 49% 27% 65% 48% 33% 49% 56% 47% 52% 60%
de orice fel]
NC/ NȘ/ NR 6% 4% 7% 4% 4% 4% 6% 4% 5% 5% 4% 7% 4% 4%
Da 58% 70% 65% 64% 61% 67% 77% 61% 43% 56% 74% 63% 58% 79%
[Veți merge mai des la
Nu 41% 29% 35% 35% 38% 30% 23% 38% 54% 43% 25% 36% 41% 20%
biserică]
NC/ NȘ/ NR 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1%

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Vă rog să îmi spuneți dacă sunteți total de acord, oarecum de acord, oarecum
9
în dezacord sau total în dezacord cu următoarele afirmații.

Total de acord Oarecum de acord Oarecum în dezacord Total în dezacord Nu știu/ Nu răspund

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

V-ați propus câteva rezoluții pentru


anumite lucruri pe care le veți face
40% 40% 7% 11% 2%
pentru dumneavoastră sau pentru alții în
2021

Sunteți optimist că 2021 va fi un an mai


41% 39% 8% 12%
bun pentru dumneavoastră decât 2020

2020 a fost un an prost pentru


32% 31% 18% 18% 1%
dumneavoastră și familia dumneavoastră

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Vă rog să îmi spuneți dacă sunteți total de acord, oarecum de acord, oarecum în dezacord
sau total în dezacord cu următoarele afirmații. 10
ANALIZE

Mediu de
Vă rog să îmi spuneți dacă sunteți total de acord, Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
oarecum de acord, oarecum în dezacord sau total în
Trans.
dezacord cu următoarele afirmații. M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U
Sud Mold. R
+ Ban.
[Sunteți optimist că 2021 va fi Total+ Oarecum de acord 80% 79% 95% 82% 79% 58% 75% 80% 91% 82% 77% 80% 83% 73%
un an mai bun pentru Total+ Oarecum în dezacord 20% 20% 5% 17% 19% 41% 24% 20% 8% 18% 22% 19% 17% 26%
dumneavoastră decât 2020] Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1%
[V-ați propus câteva rezoluții Total+ Oarecum de acord 78% 82% 95% 80% 78% 65% 74% 83% 86% 84% 76% 77% 83% 78%
pentru anumite lucruri pe
Total+ Oarecum în dezacord 19% 16% 4% 19% 20% 29% 23% 15% 13% 14% 22% 19% 16% 20%
care le veți face pentru
dumneavoastră sau pentru Nu știu/ Nu răspund 2% 3% 1% 1% 2% 6% 2% 3% 2% 2% 2% 4% 1% 2%
alții în 2021]
[2020 a fost un an prost Total+ Oarecum de acord 61% 66% 61% 63% 70% 59% 69% 65% 44% 59% 69% 61% 61% 73%
pentru dumneavoastră și Total+ Oarecum în dezacord 38% 33% 39% 37% 29% 38% 30% 33% 56% 41% 30% 38% 38% 27%
familia dumneavoastră] Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0%

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
ANUL 2021
PENTRU ROMÂNIA
CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție
12
greșită?

Nu știu/ Nu răspund
3%

Direcția este bună


28%

Direcția este greșită


69%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Sud Mold.
+ Ban.
Direcția este bună 31% 26% 32% 26% 29% 26% 24% 25% 50% 32% 24% 35% 25% 22%
Credeți că în România
lucrurile merg într-o
Direcția este greșită 67% 70% 67% 70% 66% 71% 71% 73% 48% 65% 73% 58% 73% 76%
direcție bună sau într-o
direcție greșită?
Nu știu/ Nu răspund 2% 4% 0% 4% 6% 3% 5% 2% 2% 3% 3% 6% 2% 1%

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Vă rog să îmi spuneți dacă sunteți total de acord, oarecum de acord, oarecum
13
în dezacord sau total în dezacord cu următoarele afirmații.

Total de acord Oarecum de acord Oarecum în dezacord Total în dezacord Nu știu/ Nu răspund

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020 a fost un an prost pentru România 47% 35% 9% 8% 1%

Sunteți optimist că 2021 va fi un an mai


32% 42% 9% 16% 1%
bun pentru România decât 2020

Economia globală va fi mai puternică în


24% 35% 19% 19% 3%
2021 decât a fost în 2020

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Vă rog să îmi spuneți dacă sunteți total de acord, oarecum de acord, oarecum în dezacord
sau total în dezacord cu următoarele afirmații. 14
ANALIZE

Mediu de
Vă rog să îmi spuneți dacă sunteți total de acord, Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
oarecum de acord, oarecum în dezacord sau total în
Trans.
dezacord cu următoarele afirmații. M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U
Sud Mold. R
+ Ban.
Total+ Oarecum de acord 77% 85% 86% 79% 80% 80% 81% 82% 78% 81% 81% 80% 81% 85%
[2020 a fost un an prost
Total+ Oarecum în dezacord 21% 14% 14% 21% 15% 19% 16% 17% 22% 19% 15% 19% 18% 12%
pentru România]
Nu știu/ Nu răspund 2% 1% 0% 0% 5% 1% 3% 1% 0% 0% 3% 1% 1% 3%

[Sunteți optimist că 2021 va fi Total+ Oarecum de acord 74% 74% 82% 77% 72% 63% 77% 71% 79% 73% 76% 77% 74% 71%
un an mai bun pentru Total+ Oarecum în dezacord 25% 25% 17% 23% 25% 37% 22% 29% 20% 27% 23% 22% 26% 29%
România decât 2020] Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 1% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 1%

[Economia globală va fi mai Total+ Oarecum de acord 58% 59% 68% 58% 54% 55% 62% 56% 61% 60% 58% 55% 60% 63%
puternică în 2021 decât a fost Total+ Oarecum în dezacord 37% 39% 28% 40% 43% 43% 35% 41% 36% 37% 39% 41% 37% 36%
în 2020] Nu știu/ Nu răspund 4% 1% 4% 2% 3% 2% 4% 3% 2% 3% 3% 4% 3% 1%

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Ce credeți că se va întâmpla în 2021 cu veniturile românilor, în general? 15

Nu știu/ Nu răspund
1% Vor crește
12%

Vor scădea
36%

Vor rămâne la fel


51%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Sud Mold.
+ Ban.
Vor crește 17% 7% 16% 10% 11% 12% 19% 8% 10% 14% 10% 15% 11% 10%
Ce credeți că se va
Vor rămâne la fel 48% 54% 56% 56% 49% 41% 49% 52% 56% 52% 51% 50% 54% 48%
întâmpla în 2021 cu
veniturile românilor,
Vor scădea 34% 37% 27% 33% 40% 45% 31% 40% 34% 34% 38% 34% 35% 39%
în general?
Nu știu/ Nu
0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 2%
răspund

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Pentru fiecare dintre următoarele, vă rog să îmi spuneți cât de probabil sau
16
improbabil credeți că este să se întâmple, în 2021...?

Foarte probabil Probabil Puțin probabil Deloc probabil Nu știu/ Nu răspund

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Viața în România să revină la


normal după efectele cauzate 8% 42% 36% 14% 1%
de pandemia de COVID-19

Economia României să se
recupereze complet după 4% 29% 46% 21%
efectele pandemiei de COVID-19

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Pentru fiecare dintre următoarele, vă rog să îmi spuneți cât de probabil sau improbabil
credeți că este să se întâmple, în 2021...? 17
ANALIZE

Mediu de
Pentru fiecare dintre următoarele, vă rog să îmi Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
spuneți cât de probabil sau improbabil credeți că
Trans.
este să se întâmple, în 2021...? M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Sud Mold.
+ Ban.
Foarte probabil+ Probabil 51% 48% 45% 44% 53% 58% 53% 45% 54% 47% 52% 59% 43% 49%
[Viața în România să
revină la normal după
Deloc+ Puțin probabil 49% 51% 55% 56% 47% 40% 46% 54% 46% 52% 47% 41% 57% 51%
efectele cauzate de
pandemia de COVID-19]
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0%

Foarte probabil+ Probabil 34% 31% 23% 32% 38% 40% 32% 33% 34% 31% 35% 37% 29% 32%
[Ca economia României
să se recupereze
Deloc+ Puțin probabil 65% 69% 77% 67% 62% 60% 67% 67% 66% 68% 65% 62% 71% 68%
complet după efectele
pandemiei de COVID-19]
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0%

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Credeți că, în 2021, România va reuși să introducă moneda Euro? 18

Nu știu/ Nu răspund
3% Da, va reuși
12%

Nu va reuși
85%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Sud Mold.
+ Ban.
Da, va reuși 11% 12% 12% 12% 9% 14% 22% 7% 3% 8% 16% 10% 13% 12%
Credeți că, în 2021,
România va reuși să
Nu va reuși 86% 84% 87% 86% 88% 78% 73% 91% 96% 89% 80% 87% 85% 82%
introducă moneda
Euro? Nu știu/ Nu
2% 4% 1% 1% 3% 8% 5% 2% 1% 2% 4% 3% 2% 6%
răspund

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
În opinia dumneavoastră, în vara anului 2021, românii își vor putea face
19
vacanțele la munte și la mare, în țară, fără restricții?

Nu știu/ Nu răspund
3%

Da, își vor putea


Nu își vor putea face face vacanțele fără
vacanțele fără restricții
restricții 44%
53%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Sud Mold.
+ Ban.
Da, își vor putea
În opinia face vacanțele fără 46% 42% 53% 46% 41% 34% 41% 46% 44% 46% 42% 46% 48% 31%
dumneavoastră, în vara restricții
anului 2021, românii își Nu își vor putea
vor putea face face vacanțele fără 52% 55% 46% 53% 56% 59% 55% 51% 54% 52% 55% 53% 49% 64%
vacanțele la munte și la restricții
mare, în țară, fără
restricții? Nu știu/ Nu răspund 2% 3% 1% 1% 3% 7% 3% 3% 1% 2% 4% 1% 3% 5%

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
PREDICȚII PRIVIND
PANDEMIA DE COVID - 19

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Se vorbește despre posibilitatea ca România să fie lovită în 2021 de un al treilea val al
pandemiei, mai periculos decât situația de până acum. Dumneavoastră ce credeți, se va 21
întâmpla acest lucru sau nu?

Nu știu/ Nu răspund
5%

Nu se va întâmpla
43%

Da, se va întâmpla
52%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Sud Mold.
+ Ban.
Se vorbește despre
posibilitatea ca România să Da, se va întâmpla 49% 56% 47% 57% 51% 55% 60% 51% 40% 52% 53% 50% 55% 52%
fie lovită în 2021 de un al
treilea val al pandemiei, mai
Nu se va întâmpla 48% 38% 50% 42% 44% 33% 33% 46% 57% 45% 41% 44% 41% 44%
periculos decât situația de
până acum. Dumneavoastră
ce credeți, se va întâmpla Nu știu/ Nu răspund 3% 7% 2% 1% 4% 12% 7% 3% 3% 4% 6% 6% 4% 4%
acest lucru sau nu?

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Credeți că România va reuși să vaccineze numărul de persoane pe care
22
autoritățile și l-au propus în strategia de vaccinare?

Nu știu/ Nu răspund
3%

Da, va reuși
33%

Nu va reuși
64%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Sud Mold.
+ Ban.
Credeți că România va
reuși să vaccineze Da, va reuși 34% 33% 33% 28% 36% 38% 31% 32% 43% 33% 34% 33% 36% 29%
numărul de persoane
pe care autoritățile și Nu va reuși 64% 65% 66% 69% 62% 58% 67% 65% 54% 64% 64% 65% 62% 69%
l-au propus în
strategia de Nu știu/ Nu
2% 3% 1% 3% 2% 4% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 3% 3%
vaccinare? răspund

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Credeți că prin vaccinare și măsuri de protecție se va realiza în 2021
23
imunizarea unei proporții suficiente a populației Românie contra COVID-19?

Nu știu/ Nu răspund
3%

Nu se va realiza Da, se va realiza


51% 46%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Sud Mold.
+ Ban.
Credeți că prin
vaccinare și măsuri de Da, se va realiza 46% 46% 39% 41% 49% 57% 40% 48% 56% 48% 44% 46% 47% 44%
protecție se va realiza
în 2021 imunizarea
Nu se va realiza 52% 50% 59% 58% 49% 36% 57% 50% 43% 50% 53% 53% 50% 51%
unei proporții
suficiente a populației
Românie contra Nu știu/ Nu
2% 3% 2% 1% 2% 7% 3% 3% 1% 2% 4% 1% 3% 5%
COVID-19? răspund

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021
Credeți că, în 2021, se vor mai restrânge și alte drepturi ale cetățenilor, din
24
cauza luptei împotriva pandemiei?

Nu știu/ Nu răspund
Nu vor fi restrânse și 1%
alte drepturi
34%

Da, vor mai fi restrânse


și alte drepturi
65%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R Sud Mold.
+ Ban.
Da, vor mai fi
restrânse și alte 64% 65% 54% 67% 68% 70% 81% 61% 34% 59% 71% 66% 61% 69%
Credeți că, în 2021, se drepturi
vor mai restrânge și alte
drepturi ale cetățenilor, Nu vor fi restrânse 36% 33% 45% 32% 31% 26% 17% 38% 64% 40% 27% 32% 38% 29%
din cauza luptei și alte drepturi
împotriva pandemiei?
Nu știu/ Nu răspund 1% 2% 0% 1% 0% 4% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 3%

CUM VĂD ROMÂNII ANUL 2021? SPERANȚE ȘI PREDICȚII. SONDAJ DE OPINIE. IANUARIE 2021