Sunteți pe pagina 1din 18

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI

PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI


ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE
PARTEA A III-A:
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ȘI A
RESURSELOR NATURALE

Sondaj de opinie, Mai 2021


METODOLOGIE
PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.
SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 1.004 respondenți 18+, la nivel național

Tipul eșantionului: Simplu, aleatoriu

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată: ±3,1%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 7, 10-11 mai 2021

3
PREZENTAREA
REZULTATELOR

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
În ce măsură apreciați că în România se aplică legislația în vigoare cu
privire la ocrotirea naturii, în general? 5

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

În foarte mare măsură/ În totalitate 7%

În mare măsură 10%

În mică măsură 37%

În foarte mică măsură/ Deloc 44%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 2%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
În ce măsură apreciați În foarte mare+ Mare
17% 17% 26% 19% 12% 9% 24% 14% 10% 14% 21% 14% 19% 17%
că în România se măsură/ În totalitate
aplică legislația în În foarte mică+ Mică
82% 81% 73% 79% 88% 87% 73% 85% 89% 85% 77% 82% 80% 83%
vigoare cu privire la măsură/ Deloc
ocrotirea naturii, în
general? Nu știu/ Nu răspund 1% 2% 1% 2% 0% 3% 3% 1% 1% 1% 2% 4% 1% 0%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Cum ați evalua activitatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din
ultimii 4 ani? 6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Foarte bună 2%

Bună 27%

Proastă 36%

Foarte proastă 32%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 3%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat

Foarte bună+ Bună 26% 32% 35% 29% 25% 26% 33% 26% 27% 28% 30% 33% 27% 26%
Cum ați evalua activitatea
Ministerului Mediului, Foarte proastă+
71% 66% 63% 67% 71% 73% 65% 72% 66% 69% 67% 65% 70% 70%
Apelor și Pădurilor din Proastă
ultimii 4 ani?
Nu știu/ Nu răspund 4% 2% 2% 4% 4% 1% 3% 2% 7% 3% 3% 2% 3% 4%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dvs. cât de bine informat/ă sunteți cu privire la activitatea organizațiilor
de protejare a mediului? 7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Foarte bine informat/ă 4%

Bine informat/ă 39%

Slab informat/ă 38%

Foarte slab/ Deloc informat/ă 18%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 1%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Foarte bine+ Bine
Dvs. cât de bine 46% 40% 42% 46% 48% 35% 34% 50% 43% 41% 45% 44% 42% 42%
informat/ă
informat/ă sunteți cu
Foarte slab+ Slab/ Deloc
privire la activitatea 52% 59% 58% 53% 51% 62% 64% 50% 57% 57% 54% 54% 57% 57%
informat/ă
organizațiilor de protejare
a mediului? Nu știu/ Nu răspund 2% 1% 0% 1% 1% 4% 2% 1% 0% 2% 1% 2% 1% 2%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Din câte cunoașteți dvs., cum apreciați activitatea organizațiilor neguvernamentale
care activează în domeniul protecției mediului înconjurător? 8

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Foarte eficientă 10%

Eficientă 34%

Puțin eficientă 39%

Deloc eficientă 13%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 4%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Din câte cunoașteți dvs., cum
Foarte eficientă+ Eficientă 40% 48% 56% 46% 40% 31% 34% 49% 52% 47% 41% 47% 43% 40%
apreciați activitatea
organizațiilor
neguvernamentale care Deloc+ Puțin eficientă 57% 48% 42% 50% 58% 60% 62% 47% 43% 50% 55% 49% 53% 55%
activează în domeniul
protecției mediului Nu știu/ Nu răspund 3% 5% 1% 4% 2% 9% 3% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 5%
înconjurător?

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
În ultimii 5 ani, dvs. v-ați implicat vreodată în acțiuni de protejare a
naturii și a mediului înconjurător? 9

(SPONTAN) Nu
știu/ Nu răspund Da
1% 35%

Nu
64%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat

În ultimii 5 ani, dvs. v-ați Da 41% 30% 45% 38% 34% 21% 30% 36% 44% 35% 36% 37% 31% 41%
implicat vreodată în
acțiuni de protejare a Nu 59% 69% 55% 62% 66% 78% 70% 63% 55% 65% 64% 63% 68% 59%
naturii și a mediului
înconjurător? Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
În ultimii 5 ani, dvs. ați donat bani pentru organizații/asociații care
militează pentru protejarea naturii și a mediului înconjurător? 10

Da
13%

Nu
87%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
În ultimii 5 ani, dvs. ați donat
Da 14% 11% 22% 13% 10% 5% 12% 12% 18% 16% 10% 11% 14% 14%
bani pentru
organizații/asociații care
Nu 85% 88% 78% 86% 90% 93% 87% 88% 82% 84% 89% 89% 86% 86%
militează pentru protejarea
naturii și a mediului
Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0%
înconjurător?

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră ați participat vreodată la acțiuni de
ecologizare/împădurire? 11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Da, la acțiuni de ecologizare 12%

Da, la acțiuni de împădurire 18%

Da, la ambele 14%

Nu am participat 55%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 1%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Da, la acțiuni de
13% 10% 17% 14% 7% 5% 3% 15% 20% 14% 9% 12% 12% 10%
ecologizare
Da, la acțiuni de
Dumneavoastră ați 23% 14% 14% 16% 20% 25% 21% 19% 11% 17% 20% 20% 13% 26%
împădurire
participat vreodată la
acțiuni de Da, la ambele 17% 12% 15% 15% 16% 11% 10% 15% 22% 14% 14% 15% 14% 14%
ecologizare/împădurir
e? Nu am participat 47% 63% 52% 55% 57% 58% 66% 50% 47% 54% 57% 51% 61% 50%

Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dacă ați fi într-o pădure și ați observa/auzi că au loc tăieri de copaci, ați
anunța autoritățile cu privire la respectiva situație? 12

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Cu siguranță da 74%

Probabil da 20%

Probabil nu 4%

Cu siguranță nu 1%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 1%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Cu siguranță+
Dacă ați fi într-o pădure și 92% 95% 93% 94% 92% 95% 95% 93% 89% 95% 92% 92% 95% 93%
Probabil da
ați observa/auzi că au loc
Cu siguranță+
tăieri de copaci, ați anunța 6% 4% 6% 6% 6% 2% 4% 5% 10% 5% 6% 7% 4% 5%
Probabil nu
autoritățile cu privire la
respectiva situație? Nu știu/ Nu răspund 2% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Unele persoane consideră că în ultima perioadă au fost tăiate suprafețe mari de
pădure. Referitor la acest aspect, cu care dintre următoarele afirmații sunteți de 13
acord în cea mai mare măsură?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Tăierea pădurilor a fost un lucru necesar 1%

Tăierea pădurilor ar trebui reglementată mai


45%
strict

Tăierea pădurilor ar trebui interzisă 53%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 1%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Unele persoane consideră Tăierea pădurilor a fost un 2% 1% 1% 3% 0% 0% 2% 1% 2% 0% 3% 1% 1% 3%
că în ultima perioadă au lucru necesar
fost tăiate suprafețe mari Tăierea pădurilor ar trebui 50% 41% 45% 46% 47% 42% 30% 50% 64% 46% 45% 47% 43% 47%
de pădure. Referitor la reglementată mai strict
acest aspect, cu care dintre Tăierea pădurilor ar trebui
următoarele afirmații 48% 57% 53% 50% 51% 56% 67% 48% 34% 53% 52% 51% 56% 49%
interzisă
sunteți de acord în cea mai
mare măsură? Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Cât de necesară pentru natură apreciați că este activitatea pădurarilor? 14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Foarte necesară 53%

Necesară 31%

Puțin necesară 10%

Deloc necesară 5%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 1%

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat

Foarte necesară+ Necesară 83% 86% 80% 87% 82% 89% 76% 88% 94% 87% 82% 83% 85% 87%
Cât de necesară pentru
natură apreciați că este Deloc+ Puțin necesară 16% 14% 19% 12% 17% 11% 24% 11% 5% 12% 18% 16% 14% 13%
activitatea pădurarilor?
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu
următoarele afirmații? 15

Mai degrabă de acord (SPONTAN) Nici acord, nici dezacord


Mai degrabă în dezacord (SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Resursele naturale ale României ar trebui să fie gestionate


exclusiv de către statul român
90% 8% 2%

România nu trebuie să arate supunere în fața străinilor 81% 16% 3%

Politicienii corupți au vândut străinilor resursele naturale ale


României
78% 17% 5%

Românii sunt dezinteresați de protejarea pădurilor și a


animalelor sălbatice
72% 27% 1%

Străinii nu ar trebui să aibă dreptul de a vâna în România 66% 1% 32% 1%

Dacă cel mai mare urs din România ar fi fost ucis de un român,
scandalul nu era atât de mare
51% 43% 6%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu următoarele
afirmații? 16
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord sau rezidență
în dezacord cu următoarele afirmații? Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
[Românii sunt Mai degrabă de acord 70% 74% 75% 77% 70% 63% 74% 70% 70% 71% 73% 72% 71% 73%
dezinteresați de Nici acord, nici dezacord 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0%
protejarea pădurilor și a Mai degrabă în dezacord 29% 25% 25% 23% 29% 33% 26% 28% 28% 28% 26% 26% 28% 26%
animalelor sălbatice] Nu știu/ Nu răspund 0% 1% 0% 0% 0% 3% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
[Dacă cel mai mare urs Mai degrabă de acord 50% 51% 49% 52% 55% 46% 56% 48% 46% 53% 47% 54% 47% 51%
din România ar fi fost Nici acord, nici dezacord 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0%
ucis de un român,
scandalul nu era atât de Mai degrabă în dezacord 45% 42% 48% 42% 40% 43% 36% 47% 50% 43% 44% 41% 46% 43%
mare] Nu știu/ Nu răspund 4% 7% 2% 6% 5% 10% 8% 4% 3% 3% 8% 4% 7% 5%
Mai degrabă de acord 60% 71% 66% 65% 71% 60% 65% 69% 57% 63% 69% 64% 67% 67%
[Străinii nu ar trebui să Nici acord, nici dezacord 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1%
aibă dreptul de a vâna în
România] Mai degrabă în dezacord 39% 26% 32% 32% 27% 37% 33% 29% 40% 34% 30% 32% 32% 32%
Nu știu/ Nu răspund 1% 2% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 3% 2% 1% 3% 1% 1%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu următoarele
afirmații? 17
ÎNCRUCIȘĂRI ALE VARIABILELOR

Mediu de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
Dumneavoastră sunteți mai degrabă de acord rezidență
sau în dezacord cu următoarele afirmații? Tran.+
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Sup. U R Sud Mold.
Banat
Mai degrabă de acord 79% 83% 83% 81% 88% 70% 78% 83% 82% 78% 84% 80% 79% 85%
[România nu trebuie să Nici acord, nici dezacord 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0%
arate supunere în fața
străinilor] Mai degrabă în dezacord 17% 15% 14% 15% 11% 26% 18% 15% 11% 18% 14% 16% 17% 12%
Nu știu/ Nu răspund 4% 2% 3% 4% 1% 4% 3% 2% 7% 4% 2% 3% 3% 2%
Mai degrabă de acord 80% 76% 77% 85% 82% 65% 70% 83% 80% 78% 78% 77% 76% 82%
[Politicienii corupți au
vândut străinilor Nici acord, nici dezacord 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
resursele naturale ale Mai degrabă în dezacord 16% 17% 18% 11% 14% 25% 24% 12% 14% 15% 18% 18% 17% 14%
României]
Nu știu/ Nu răspund 4% 7% 5% 4% 3% 10% 7% 4% 6% 7% 4% 5% 7% 3%
Mai degrabă de acord 88% 91% 85% 90% 94% 90% 89% 92% 85% 89% 90% 90% 88% 93%
[Resursele naturale ale
României ar trebui să Nici acord, nici dezacord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
fie gestionate exclusiv Mai degrabă în dezacord 11% 5% 13% 8% 5% 6% 8% 6% 13% 8% 8% 7% 10% 5%
de către statul român]
Nu știu/ Nu răspund 1% 3% 2% 2% 0% 4% 3% 1% 2% 3% 1% 2% 3% 2%

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.


SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021
PERCEPȚII ȘI ATITUDINI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI ȘI A ANIMALELOR SĂLBATICE ÎN ROMÂNIA.
SONDAJ DE OPINIE. MAI, 2021