Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE Dobre Brindusa Marina


Drumul Binelui 15-17,sector 4,Bucuresti
0765366137
brandusa.dobre@yahoo.ro

Sexul feminin | Data naşterii 27.07.1993 | Naţionalitatea romana

LOCUL DE MUNCA PENTRU


CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT Jurist
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Martie 2015-octombrie 2018 Martie 2015 pana in Martie 2016-secretar


Martie 2016 pana in Octombrie 2018-consilier juridic
BIN ENE DIANA COSMINA ,sediul in Popesti-Leordeni,Ilfov
▪ Preluarea actelor pentru redactare
▪ Inscrierea actelor in Cartea Funciara online
▪ Inscrierea actelor cu impozit

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2008-2012 Scoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu

2012-2015 Universitatea Ecologica din Bucuresti-Facultatea de drept si stiinte administrative

2015-2016 Universitatea Ecologica din Bucuresti-MASTER ’’Dreptul international si european sl afacerilor’’

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) romana

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Engleza B1 B1 A1 A1 B1

Spaniola B2 A1 B1 B1 A1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


Competenţe de comunicare ▪ abilitatea de a comunica eficient cu clienții dobandita la biroul notarial unde intrau toate categoriile de
persoane

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe ▪ Persoană responsabilă, organizată


organizaţionale/manageriale ▪ Discernământ şi capacitate de a rezolva problemele
▪ Adaptabilitate la situaţii de criză
▪ Putere de decizie şi asumarea responsabilităţii
▪ Echilibru emoţional, constanţă în atitudini şi manifestări
▪ Spirit de echipă

Competenţe dobândite la locul de ▪ Abilităţi de aplanare a conflictelor de opinii


muncă ▪ Bună cunoaştere a instituţiilor de drept
▪ Eficientizarea activităţii şi al timpului de lucru

Competenţe informatice ▪ cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

Permis de conducere
▪B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

ANEXE

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3