Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


UNIVERSITATEA DIN ORADEA
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
C.P. nr. 114, Oficiul Poştal 1, str. Universităţii nr. 1, Oradea, Bihor
tel./ fax 00.40.259.408148
e-mail: dpppd@uoradea.ro
Pagina web: www.uoradea.ro

ANUNȚ

Probele de examen pentru gradul didactic II - sesiunea august 2020 conform OMEN
nr.5561/2011, 3129/2013, 5397/2013, 3240/2014, 5439/2015, 5386/2016 şi 4303/2020 se
vor desfăşura astfel:

 PROFESORI:
1. Miercuri 26.08.2020 ora 10,00 – proba scrisă la Elemente de pedagogie și de
psihologie, precum și elemente din metodica specialității (repartizarea pe săli a candidaţilor
va fi afişată în data de 25.08.2020).

 ÎNVĂŢĂTORI (SECŢIA ROMÂNĂ):

1. Miercuri 26.08.2020 ora 10,00 – Elemente de pedagogie


și de psihologie, precum și elemente din metodica predării limbii şi literaturii române,
metodica predării matematicii (probă scrisă).

 ÎNVĂŢĂTORI (SECŢIA MAGHIARĂ):

1. Miercuri 26.08.2020 ora 10,00 – Elemente de pedagogie


și de psihologie, precum și elemente din metodica predării limbii şi literaturii române
şi universale pentru copii, metodica predării limbii materne, precum şi metodica
predării matematicii (probă scrisă).

 EDUCATOARE (SECŢIA ROMÂNĂ)

1. Miercuri 26.08.2020 ora 10,00 – Elemente de pedagogie și de


psihologie, precum și elemente din metodica predării limbii române şi literaturii pentru
copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (probă
scrisă).

 EDUCATOARE (SECŢIA MAGHIARĂ)

1. Miercuri 26.08.2020 ora 10,00 – Elemente de pedagogie și de


psihologie, precum și elemente din metodica predării limbii şi literaturii române şi
universale pentru copii, metodica predării limbii materne, precum şi metodica predării
activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (probă scrisă).

Taxele pentru gradul didactic II percepute de Universitatea din Oradea aprobate în Hotărârea de
Senat nr.46 din 1 aprilie 2019 sunt:
- Examen pentru susținerea gradul didactic II – 490 lei.

Vă reamintim specializările pentru care departamentul nostru este acreditat să organizeze activităţi
de perfecţionare:

PROFESORI:

 Automatizări şi  Geografie
Pedagogia artei 
calculatoare  Informatică
Pedagogie muzicală 
 Biologie  Interpretare
Pictură 
 Canto instrumentală
Profesor documentarist 
 Chimie  Istorie
Psihologie 
 Design  Kinetoterapie
Sculptură 
 Drept  Limba engleză 
Ştiinţe economice (Management,
 Educaţie fizică  Limba franceză
Marketing, Finanţe bănci,
 Educaţie tehnologică  Limba germană
Economia comerţului turismului
 Electromecanică  Limba română
şi serviciilor, Contabilitate şi
 Electronică  Maşini unelte
informatică de gestiune, Afaceri
 Electrotehnică  Matematică
internaţionale)
 Energetică  Mecanică fină
 Ştiinţe sociale
 Filosofie  Mecanică
 T.C.M.
 Fizică  Teologie baptistă
 Teologie ortodoxă
ÎNVĂŢĂTORI, EDUCATOARE - (secţia română şi secția maghiară)
Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2020 pot
fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei și Cercetării, http://edu.ro/formare-continua .

DIRECTOR D.P.P.D.,
Prof.univ.dr. Florica Orţan