Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Precizează în spațiile punctate valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în următoarele enunțuri:


a. Acesta a participat la concurs. ................................
b. Celălalt băiat învață. ................................
c. Oamenii aceia au fost impresionați de peisaj. ................................
d. Învață ca și aceștia. ................................
2. Analizează pronumele și adjectivele pronominale demonstrative din textele de mai jos, completând
tabelele:
a. Fapta ta cea mai bună este aceea/ de care ți-ai adus aminte mai puțin. (N. Iorga)
b. Acesta era obiceiul dumnealor.
c. Cartea aceasta este nouă.
d. Băiatul celălalt este trist.

Pronume Gen Număr Caz

Adj. pron. Subst. cu care se Gen Număr Caz


acordă

3. Precizează funcția sintactică și cazul cuvintelor subliniate din următoarele enunțuri:


Enunțul Funcția sintactică Cazul
1.Celălalt îmi este prieten.
2.Prietenul meu este acela.
3.Acești concurenți sunt pregătiți.
4.Cadoul este pentru acela.
5.Stai lângă aceia.
6.L-a certat pe celălalt.
7. Pe băiatul celălalt l-a certat.
8.Această fată este sora mea.
9.Îi strigă pe aceia.
10.Acestora li se cuvin laudele.

4. Alcătuiește enunțuri cu ortogramele:


cel ____________________________________________________________________________________
ce-l ___________________________________________________________________________________
5. Realizează o compunere de 10-15 rânduri în care să povestești o întâmplare petrecută la ora de educație
fizică.
În compunerea ta, trebuie:
- să utilizezi promune personale, pronume demonstrative, adjective pronominale demonstrative;
- să utilizezi două elemente de spațiu și de timp;
- să ai un conținut adecvat cerinței;
- să respecți limitele de spațiu indicate.