Sunteți pe pagina 1din 2

Adverbul.

Locuțiunea adverbială
( exprimarea coordonatelor acțiunii spațiu, timp, modalitate)

I. DEFINIȚIE. Adverbul este partea de vorbire care determină un verb.


Adverbul nu își modifică forma în funcție de vreo categorie gramaticală,
este invariabil.
 Parte de vorbire neflexibilă ( nu își modifică forma)
EL exprimă caracteristica unei acţiuni, stări, însuşiri şi împrejurarea în
care are loc o acţiune.
Ex. Merge repede. (caracteristica unei acţiuni)

Stă bine. (caracteristica unei stări)

Are o privire destul de ageră. (caracteristica unei însuşiri)

Va veni aici, mâine. împrejurarea în care are loc o acţiune(locul şi timpul acţiunii)

II. Clasificarea adverbelor


1. După înțelesul lor, adverbele pot fi:
a. adverbe de loc – indică locul, spațiul unde se desfășoară acțiunea sau este poziționat un obiect:
ex. aici, acolo, aproape, undeva, departe, nicăieri, oriunde, unde etc.

b. adverbe de timp – indică timpul, momentul când se desfășoară acțiunea:


ex. acum, azi, ieri, mâine, niciodată, cândva, odinioară, primăvara, ziua, când, oricând etc.

c. adverbe de mod – indică modul de desfășurare a acțiunii:


ex: așa, astfel, cumva, oricum, altfel, alene, agale, aiurea, ușor, bine, vitejește, englezește, târâș, cum etc.

OBS!
1. Unele adverbe de timp provin din substantive care denumesc anotimpurile, părțile zilei, zilele
săptămânii (când determină un verb):
Exemplu: Dimineața venim la școală.

3.Unele adverbe sunt compuse din mai multe cuvinte.


Exemplu:
adjectivul pronominal demonstrativ ast + substantivul fel = astfel
adjectivul pronominal negativ nicio + substantivul dată = niciodată
5. Unele prepoziții provin din adverbe de loc sau de mod.
Adverbul exprimă locul sau modul singur, fără ajutorul altui cuvânt, însă prepoziția însoțește un substantiv,
pronume sau numeral care exprimă locul sau modul.

LOCUȚIUNEA ADVERBIALĂ

Exerciții
Identifică adverbele din următoarele enunțuri și scrie felul acestora:

Maria a plecat departe. ( adverb de loc)


Andrei scrie frumos tema la română. ( adverb de mod)
El a pus pixul aproape. (adverb de loc)
Ieri am fost la bunica. (adverb de timp)
Primăvara înfloresc copacii.( adverb de timp)
Acolo este casa mea.(adverb de loc)
Mâine merg la școală.(adverb de timp)
Ion aleargă repede. (adverb de mod)