Sunteți pe pagina 1din 1

Exercitii

1.Subliniaţi şi analizaţi pronumele personale din enunţurile de mai jos, arătând cazul şi funcţia
sintactică)
a.Vorbea mereu despre noi
b.Câştigătorul este el.
c.Lui nu-i place să citească
d.Părerea lui nu ne interesează
e.Mi-a ajutat la rezolvarea exerciţiului.
f.El a ajuns ce si-a dorit.
g.S-a aşezat înaintea ei…………………………………………………………………
h. Toţi au fost împotriva lui………………………………………………………….
i.I-am dat o mână de ajutor la treabă…………………………………………………..
j. Casa-i era mereu plină de oaspeţi……………………………………………………….
2.Analizaţi pronumele şi adjectivele pronominale demonstrative din enunţurile de mai jos,
arătând felul,cazul şi funcţia sintactică.
a.I-am spus acestuia vestea bună.
b.Aceşti munţi sunt cei mai înalți.
c.A mers pe acelaşi drum.
d.Vocile acelora se auzeau.
e.Ceilalţi au venit mai târziu.
3.Subliniaţi varianta corectă:
a) fata acea/ fata aceea
b) aceiaşi pomi/aceeaşi pomi
c) la sfârşitul lunii acesteia/ la sfârşitul lunii acestea
d) cealălaltă/ cealaltă
e) acei dintre ei/ aceia dintre ei
4. Citește fiecare dintre afirmațiile următoare, notându-le cu A (adevărat) sau F (fals):
a. Cuvântul ”lor”este întotdeauna pronume personal.
b. Cuvântul subliniat din structura ”casa voastră”este adjectiv pronominal posesiv.
c. Structura subliniată din propoziția ”Le dau alor mei multe flori” este în cazul dativ.
d. Cuvântul subliniat din propoziția ”A apreciat munca alor noștri” îndeplinește funcția
sintactică de complement indirect.
Scrie, pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos, toate adjectivele pronominale posesive
potrivite:
a- Floarea...........................................................................................................................................
...
b- Caii.................................................................................................................................................
...
5.Fii creativ/ă! Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să descrii cum ar arăta
camera ta de vis.
Utilizează 5 pronume și 5 adjective pronominale posesive pe care le vei sublinia folosind culori
diferite.